FRISS HÍREK
EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Félsz egyedül hazamenni? Hívd fel ezt a számot!

Félsz egyedül hazamenni? Hívd fel ezt a számot!

Egyre bi­zo­nyít a Ha­za­kí­sérő Te­le­fon! A vonal ki­ta­lá­lója ön­kén­tes­ként be­szél­get az éjjel ha­za­felé tar­tók­kal.

Egyre bi­zo­nyít a Ha­za­kí­sérő Te­le­fon! A vonal ki­ta­lá­lója ön­kén­tes­ként be­szél­get az éjjel ha­za­felé tar­tók­kal.

Óriási fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Óriási fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Négy éve tartó ke­re­sés zá­rul­hat le.

Négy éve tartó ke­re­sés zá­rul­hat le, rej­té­lyes fo­tókra buk­kan­tak a Go­ogle Earth se­gít­sé­gé­vel!

"A zsebpénzünket akarjuk!" - üvöltötték a migránsok az olasz faluban

"A zsebpénzünket akarjuk!" - üvöltötték a migránsok az olasz faluban

Arra hi­vat­koz­tak, hogy extra ki­adá­saik van­nak.

Arra hi­vat­koz­tak, hogy az ál­lami tá­mo­ga­tás nem elég nekik, mert - úgy­mond - extra ki­adá­saik van­nak. A helyi pol­gár­mes­ter sze­rint min­den sza­vuk ha­zug­ság és ha nem tet­szik, sza­ba­don tá­voz­hat­nak.

NE HAGYD KI!

Hatalmas örömhírt közölt Liptai Claudia, mindenki gratulált

Hatalmas örömhírt közölt Liptai Claudia, mindenki gratulált

A mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán me­sélte el a rész­le­te­ket. Még fotót is csa­tolt!

A mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán me­sélte el a rész­le­te­ket. Még fotót is csa­tolt!

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Majka és Cur­tis telt­há­zas kon­cer­tet tar­tott a hét­vé­gén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban...

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

A fel­mé­ré­sek sze­rint egyre több pár éle­té­ből hi­ány­zik a szex. Ez pedig nagy baj, mert a jó szex a kap­cso­la­tok erős kö­tő­anyaga.

A fel­mé­ré­sek sze­rint egyre több pár éle­té­ből hi­ány­zik a szex. Ez pedig nagy baj, mert a jó szex a kap­cso­la­tok erős kö­tő­anyaga, hi­á­nyá­ban akár a há­zas­ság is fel­bo­mol­hat. De vajon mit mon­da­nak a szex­te­ra­pe­u­ták - ho­gyan lehet fel­ol­dani ezt a hely­ze­tet?

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Végre itt a ta­vasz és elő­ke­rül­het­nek a kü­lön­böző fa­zonú edző­ci­pők! Egy stí­lu­sos da­rab­ban sok­kal job­ban fogod érezni magad a hét­köz­na­pok­ban is.

Végre itt a ta­vasz és elő­ke­rül­het­nek a kü­lön­böző fa­zonú edző­ci­pők! Egy stí­lu­sos da­rab­ban sok­kal job­ban fogod érezni magad a hét­köz­na­pok­ban is. Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Ez a gyakorlat az integetőháj gyilkosa

Ez a gyakorlat az integetőháj gyilkosa: Tavaszra szuperforma

Ha­ma­ro­san le­vált­juk a ka­bá­tot, ideje meg­sza­ba­dulni az in­te­ge­tő­háj­tól!

Ha­ma­ro­san le­vált­juk a ka­bá­tot, jön­nek az uj­jat­lan blú­zok, így ideje meg­sza­ba­dulni az in­te­ge­tő­háj­tól! Csak né­hány egy­szerű gya­kor­la­tot kell el­vé­gez­ned!

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

Sok anyuka ag­gó­dik, hogy ag­resszív lesz tőlük, mások sze­rint se­gí­tik az egész­sé­ges fej­lő­dést.

Megújult a piskóta, megőrülnek érte a háziasszonyok

Megújult a piskóta, megőrülnek érte a háziasszonyok

Hi­he­tet­le­nül könnyű, kifi­no­mult süti.

Az ebéd­hez igazi mes­ter­mű­vet sze­ret­nél desszert­nek? A japán pis­kó­tát ajánl­juk. Hi­he­tet­le­nül könnyű, vég­te­le­nül kifi­no­mult és mennye­ien íz­le­tes édes­ség

Őrült új divat: csillogó ezüstbe csomagolják magukat a nők

Őrült új divat: csillogó ezüstbe csomagolják magukat a nők

Di­vatba jön az űr­ruha.

Di­vatba jön az űr­ruha - csil­logó, ezüst színű lesz a ta­va­szi divat. A fé­nyes nad­rág­kosz­tü­mök­höz, ka­bá­tok­hoz, dzse­kik­hez ék­szer sem kell.

Durva rugdosódás, váratlan helyen büntették a magyar focistát

Durva rugdosódás, váratlan helyen büntették a magyar focistát

Hal­mosi Péter két sárga lapot ka­pott. Egyet a pá­lyán, egyet a kis­pa­don.

Hal­mosi Péter két sárga lapot ka­pott. Egyet a pá­lyán, egyet pedig a kis­pa­don.

Érik a botrány, Vilmos csúnyán megszegte Katalinnak tett esküjét

Érik a botrány, Vilmos csúnyán megszegte Katalinnak tett esküjét

De vajon mit szól ehhez a har­ma­dik gyer­me­két váró her­cegné?

De vajon mit szól ehhez a har­ma­dik gyer­me­két váró her­cegné?

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Néha túl­tol­ják a párok az el­me­bajt.

Egy válás körül sok csú­nya tör­té­net akad, de néha annyira túl­tol­ják a párok az el­me­bajt, hogy az ügy­vé­dek és a bírók is csak pis­log­nak.

Nem hiszed el, hogy néz ki ma a Betty, a csúnya lány sztárja

Nem hiszed el, hogy néz ki ma a Betty, a csúnya lány sztárja

Igen messze van a rút kis­ka­csá­tól!

Igen messze van a rút kis­ka­csá­tól!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Rohamrendőrök érkeztek, Dárdaiéknak menekülniük kellett

Rohamrendőrök érkeztek, Dárdaiéknak menekülniük kellett

Bal­hé­val zá­rult a Her­tha Ber­lin ham­burgi sze­rep­lése. A hazai druk­ke­rek kép­te­le­nek meg­emész­teni a bú­csút.

Emlékezetes pillanat, 13 évet vártak erre a magyar fociszurkolók

Emlékezetes pillanat, 13 évet vártak erre a magyar fociszurkolók

Huszti újra pá­lyára lé­pett az NB I-ben.

Huszti Sza­bolcs 4679 nap után újra pá­lyára lé­pett az NB I-ben.

Dühösen szidta a bírót a friss magyar olimpiai bajnok

Ez kemény: dühösen szidta a bírót a friss magyar olimpiai bajnok

Liu Sha­o­ang nem fogta vissza magát.

Liu Sha­o­ang nem érti, hogy 1500 mé­te­ren miért nem jut­tat­ták to­vább. 500 mé­te­ren is vol­tak gon­dok.

Meg akart halni: tönkrement a producer zaklatásától a magyar énekesnő!

Meg akart halni: tönkrement a producer zaklatásától a magyar énekesnő!

A hí­res­ség két hó­na­pig fe­küdt a kór­ház­ban, az an­ti­de­presszán­sok­tól dur­ván meg­hí­zott, az élete ro­mok­ban he­vert.

Az egész világot átveri Észak-Korea: erre készül valójában

Az egész világot átveri Észak-Korea: erre készül valójában

Óva­to­san kel­lene vele bánni.

Bár most min­denki azt hiszi, bé­kü­lé­keny han­gu­lat­ban van Kim Dzson­gun, a szak­ér­tők sze­rint óva­to­sab­ban kel­lene hozzá vi­szo­nyulni.

Óriási a tét a Hatoslottón, mutatjuk a nyerőszámokat

Óriási a tét a Hatoslottón, mutatjuk a nyerőszámokat

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 11. já­­­ték­­­hé­­­ten 878 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 11. já­­­ték­­­hé­­­ten 878 mil­­­lió fo­­rint volt.

Amerikai tévéseket támadtak meg Svédországban a migránsok...Videó!

Amerikai tévéseket támadtak meg Svédországban a migránsok...Videó!

Pedig ők csak azért utaz­tak olyan sokat, hogy be­mu­tas­sák: mi­lyen min­ta­sze­rűen be tud­nak il­lesz­kedni a mig­rán­sok...

Kiderült, kikkel hagyta el az országot Hajdú Péter, mindenki őt irigyli

Kiderült, kikkel hagyta el az országot Hajdú Péter, mindenki őt irigyli

Mi­köz­ben Ma­gyar­or­szágra át­me­ne­ti­leg vissza­tért a tél, a nép­szerű mű­sor­ve­zető re­me­kül érzi magát a ten­ger­par­ton...

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

A mű­sor­ve­zető no­vem­ber­ben adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek.

A mű­sor­ve­zető no­vem­ber­ben adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki azóta sokat vál­to­zott.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Lélegzetelállító természeti jelenséget videóztak le a Bükkben

Lélegzetelállító természeti jelenséget videóztak le a Bükkben

Az idő­já­rás miatt be­in­dult a karszt­for­rás, cso­dá­jára jár­nak a lá­to­ga­tók.

Csúnyán átverték Vámos Erikát, lakhatatlanná vált az otthona!

Csúnyán átverték Vámos Erikát, lakhatatlanná vált az otthona!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek egy be­ázás kö­vet­kez­té­ben men­tek tel­je­sen tönkre a bú­to­rai, ez­után pedig még csa­lás ál­do­zata is lett.

Minden nyolcadik nőt megerőszakolnak

Minden nyolcadik nőt megerőszakolnak

Las­san ál­landó fé­le­lem­ben tel­nek a fran­cia nők min­den­nap­jai.

Las­san ál­landó fé­le­lem­ben tel­nek a fran­cia nők min­den­nap­jai, ha tud­ják, hogy egye­dül kell el­hagy­niuk az ott­ho­nu­kat.

...MEGVOLT MÁR?

Döbbenetes kijelentést tett a párkapcsolatban élő Pintér Tibor

Döbbenetes kijelentést tett a párkapcsolatban élő Pintér Tibor

A szí­nész nem ta­gadja, hogy sok­szor meg­kí­vánja szín­padi part­ne­reit.

A szí­nész nem ta­gadja, hogy sok­szor meg­kí­vánja szín­padi part­ne­reit annak el­le­nére, hogy húsz­éves ba­rát­nője van.

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

A mű­sor­ve­zető hó­na­pok­kal ez­előtt vo­nult vissza a nyil­vá­nos­ság­tól.

A mű­sor­ve­zető hó­na­pok­kal ez­előtt vo­nult vissza a nyil­vá­nos­ság­tól azért, hogy ismét rá­ta­lál­jon ön­ma­gára.

Drámai a helyzet: még délben is küzd az ország a hóval

Drámai a helyzet: még délben is küzd az ország a hóval

Ne in­dul­ja­nak útnak!

Még min­dig arra kérik az au­tó­so­kat: ne in­dul­ja­nak útnak az észak­ke­leti or­szág­rész­ben.

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

A tévés sze­mé­lyi­ség gyer­meke négy és fél éves ko­rá­ban egy ször­nyű be­teg­ség­ben hunyt el.

Gambiai migránsok támadtak német rendőrökre

Gambiai migránsok támadtak német rendőrökre

Za­var­gá­sok vol­tak a do­na­u­wör­thi me­ne­kült­szál­lá­son. Mint­egy 50 mig­ráns tá­madt a rend­őrökre.

Za­var­gá­sok vol­tak a do­na­u­wör­thi me­ne­kült­szál­lá­son. Mint­egy 50 mig­ráns tá­madt a rend­őrökre, hogy meg­aka­dá­lyoz­zák az egyik tár­suk ki­to­lon­co­lá­sát.

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Az éne­kesnő első gyer­meke szep­tem­ber­ben jött vi­lágra, azóta pedig édes kisfi­úvá cse­pe­re­dett.

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.

Joe Pa­int­silt pro­vo­kál­ták az első fél­idő­ben, edzője gyor­san le­zárta az ügyet. A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.

Állóháború, roma énekesek ócsárolják Buli Dorinát!

Állóháború, roma énekesek ócsárolják Buli Dorinát!

A ti­ni­lány né­hány hó­nap­pal ez­előtt vált or­szá­go­san is­mertté, mint éne­kesnő, rög­tön fel is buk­kan­tak az irigy­ke­dők.

A ti­ni­lány né­hány hó­nap­pal ez­előtt vált or­szá­go­san is­mertté, mint éne­kesnő, rög­tön fel is buk­kan­tak az irigy­ke­dők.

Ez felháborító, mindenkiből csúfot űzött az eltűnt magyar fiú!

Ez felháborító, mindenkiből csúfot űzött az eltűnt magyar fiú!

A Ka­na­dá­ban élő ma­gyar tinit egy or­szág ke­reste, most a Fa­ce­boo­kon je­lent­ke­zett.

Fogd meg a párod kezét, ha fáj a fejed! Elmúlik a fájdalom

Fogd meg a párod kezét, ha fáj a fejed! Elmúlik a fájdalom

Meg­döb­bentő fel­fe­de­zés...

Mi köze lehet a fáj­da­lom csök­ken­té­sé­nek és a sze­rel­med érin­té­sé­nek egy­más­hoz? Meg­döb­bentő fel­fe­de­zésre ju­tot­tak a ku­ta­tók.

Durva kegyeletsértés, tudósok szálltak harcba Stephen Hawking agyáért

Durva kegyeletsértés, tudósok szálltak harcba Stephen Hawking agyáért

A vi­lág­hírű fi­zi­kus még csak négy napja hunyt el, földi ma­rad­vá­nya­i­ról azon­ban máris ku­ta­tó­la­bo­rok dön­te­né­nek.

Migránsok miatt négyszereződött meg a késelések száma Ausztriában

Migránsok miatt négyszereződött meg a késelések száma Ausztriában

Az el­múlt na­pok­ban is meg­ug­rott a késes tá­ma­dá­sok száma...

Az el­múlt na­pok­ban meg­sza­po­ro­dott a késes tá­ma­dá­sok száma. A hi­va­ta­los sta­tisz­tika azt mu­tatja, hogy nem új ke­letű a prob­léma, 2007-hez ké­pest pél­dául 2016-ban közel 300 szá­za­lék­kal nőtt az ilyen jel­legű bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

Tíz lány támadta meg a 18 éves cserediákot, belehalt a sérülésekbe

Tíz lány támadta meg a 18 éves cserediákot, belehalt a sérülésekbe

A lányt a bu­szon tá­mad­ták meg, kó­mába esett.

A lányt a bu­szon tá­mad­ták meg, kó­mába esett.

Összejöhet a csoda, két magyar csapat lehet ott a BL négyes döntőjében

Összejöhet a csoda, két magyar csapat lehet ott a BL négyes döntőjében

A Győr szinte biz­tos ott lesz, a Fradi ré­szé­ről bra­vúr kell az orosz Rosz­tov ellen a ne­gyed­dön­tő­ben.

Találkoznia kell lánya gyilkosával Vivien édesanyjának

Találkoznia kell lánya gyilkosával Vivien édesanyjának

A gyil­kos­ság óta elő­ször látja majd.

A ka­ku­csi lány édes­anyja a gyil­kos­ság óta elő­ször látja majd K. Bá­lin­tot.

Bejelentették a tudósok: közel a világvége

Bejelentették a tudósok: közel a világvége

Egye­lőre nincs meg­ol­dás.

Egye­lőre nincs meg­ol­dás, ho­gyan le­hetne el­ke­rülni a Föld pusz­tu­lá­sát.

Nudizás közben kapta le a lányt a jó szemű fotós

Nudizás közben kapta le a lányt a jó szemű fotós

Le­hen­gerlő kép ké­szült...

Egyre na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a mez­te­le­nül való stran­do­lás. Ennek a szen­ve­dély­nek hó­dolt a ga­zel­la­testű sző­ke­ség is, mi­köz­ben le­fo­tóz­ták...

Magántanulók lettek Gesztesi fiai

Magántanulók lettek Gesztesi fiai

Gesz­tesi Ká­roly két ka­maszfiát eddig sosem lát­hat­tuk a nyil­vá­nos­ság előtt.

Gesz­tesi Ká­roly két ka­maszfiát eddig nem lát­hat­tuk a nyil­vá­nos­ság előtt, a 18 éves Márkó most úgy dön­tött, el­kí­séri édes­ap­ját az Esti Frizbi for­ga­tá­sára.

Meglepő fordulat, exe oldalán tűnt fel Tóth Gabi!

Meglepő fordulat, exe oldalán tűnt fel Tóth Gabi!

Szo­ros vi­szonyt ápol­nak egy­más­sal.

Az éne­kesnő jó ideje alkot egy párt Kra­usz Gábor sztár­séffel, de volt sze­rel­mé­vel is szo­ros vi­szonyt ápol.

Sokkoló támadás Borsodban: a fia talált rá a vérben fekvő asszonyra

Sokkoló támadás Borsodban: a fia talált rá a vérben fekvő asszonyra

Ku­tya­tá­ma­dás ál­do­zata lett egy 83 éves asszony Mo­na­jon.

Ku­tya­tá­ma­dás ál­do­zata lett egy 83 éves asszony a Bor­sod me­gyei Mo­na­jon.

Nagy bajban a leszbikus magyar színésznő!

Nagy bajban a leszbikus magyar színésznő, megpecsételődött a sorsa!

Na­po­kon belül min­den ki­de­rül­het.

A híres pri­ma­donna egy­kori ked­vese el­mondta, hogy na­po­kon belül min­den ki­de­rül­het.

Friss információ, fia mesélt Mészöly Kálmán helyzetéről

Friss információ, fia mesélt Mészöly Kálmán helyzetéről

Nincs el­ke­se­redve a ma­gyar le­genda.

Az egy­kori szö­vet­ségi ka­pi­tány nincs el­ke­se­redve, lel­ki­leg is jól tartja magát.

Ennyit a tavaszról, vasárnap érkezik a hóvihar!

Ennyit a tavaszról, vasárnap érkezik a hóvihar!

Az or­szág több pont­ján már szom­bat este el­kez­dő­dött a ha­va­zás, a front­ér­zé­ke­nyek ké­szül­je­nek!

Az or­szág több pont­ján már szom­bat este el­kez­dő­dött a ha­va­zás, a front­ér­zé­ke­nyek ké­szül­je­nek!

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Megismétlődik a 2013. március 15-i hóvihar, ne induljanak útnak!

Megismétlődik a 2013. március 15-i hóvihar, ne induljanak útnak!

Elakadt au­tó­kat men­te­nek.

Le­zár­ták az uta­kat, el­akadt au­tó­kat men­te­nek az or­szág szá­mos pont­ján. Le­csa­pott a ke­gyet­len idő­já­rás.

Emelték a riasztás fokozatát, itt csap le a hó és az ónos eső

Emelték a riasztás fokozatát, itt csap le a hó és az ónos eső

Hó­fú­vás és ónos eső is jön.

Hó­fú­vás és ónos eső miatt kel­lett emelni a ké­szült­ség szint­jét.

Ez ám a fenék, tangás bikiniben, hajón pucsított be Bódi Sylvi!

Ez ám a fenék, tangás bikiniben, hajón pucsított be Bódi Sylvi!

A ször­föző mo­dell ele­mé­ben van, na­ponta oszt meg min­den ed­di­gi­nél sze­xibb fo­tó­kat a nagy­kö­zön­ség­gel.

A ször­föző mo­dell ele­mé­ben van, na­ponta oszt meg min­den ed­di­gi­nél sze­xibb fo­tó­kat a nagy­kö­zön­ség­gel.

Forró, lencsevégre kapták a félmeztelenül napozó nagykövetasszonyt

Forró, lencsevégre kapták a félmeztelenül napozó nagykövetasszonyt

She­ri­dan Sto­rey büsz­kén mu­to­gatja az ido­mait.

She­ri­dan Sto­rey büsz­kén mu­to­gatja az ido­mait. A ra­jon­gói há­lá­sak ezért.

Elképesztő mesebeli történet: így tért vissza magyar gazdájához a varjú

Elképesztő mesebeli történet: így tért vissza magyar gazdájához a varjú

Me­sébe illő, ami egy 43 éves bu­da­pesti nővel tör­tént. Négy hónap után vissza­tért hozzá a dol­má­nyos varjú.

Komoly elhatározás:Ügyvédnek készül a fiatal magyar énekes

Komoly elhatározás:Ügyvédnek készül a fiatal magyar énekes

Tamás las­san nyolc éve, ka­masz­ként lé­pett az éne­kesi pá­lyára, ami azóta is tö­ret­le­nül ível fel­felé.

Lecsaphatnak Michelisz Norbi csodajárgányára

Lecsaphatnak Michelisz Norbi csodajárgányára

11 mil­lió fo­rintba kerül a ma­gyar ver­senyző ko­rábbi köz­úti au­tója. Sokat nem volt stra­pálva a kocsi.

11 mil­lió fo­rintba kerül a ma­gyar ver­senyző ko­rábbi köz­úti au­tója. Sokat nem volt stra­pálva a kocsi.