FRISS HÍREK

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik..

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik Si­micska iro­dá­já­ból...

Túszejtés Franciaországban: lecsapott az Iszlám Állam, halott is van

Túszejtés Franciaországban: lecsapott az Iszlám Állam, halott is van

Pén­te­ken egy férfi ej­tett tú­szo­kat Dél-Fran­cia­or­szág­ban.

Pén­te­ken egy férfi ej­tett tú­szo­kat Dél-Fran­cia­or­szág­ban.

Van, amikor a Fideszben is kalapot emelnek Demszky előtt

Van, amikor a Fideszben is kalapot emelnek Demszky előtt

Ma­nap­ság ritka az ilyen al­ka­lom, de azért akad rá példa.

Ma­nap­ság ritka az ilyen al­ka­lom, de azért akad rá példa.

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Ki­de­rül, ho­gyan vi­sel­ke­dik és vé­le­ke­dik a nők­ről Ja­ni­czak Dávid, a Job­bik al­el­nöke, Ózd pol­gár­mes­tere.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

4750 nemi erőszak történt Ausztriában tavaly. Élen az afgán migránsok

4750 nemi erőszak történt Ausztriában tavaly.
Élen az afgán migránsok

Meg­döb­ben­tőek a fris­sen köz­zé­tett 2017-es sta­tisz­ti­kai ada­tok.

Meg­döb­ben­tőek a fris­sen köz­zé­tett 2017-es sta­tisz­ti­kai ada­tok.

Agresszív migránsok terrorizálják az osztrák munkaközvetítőket

Agresszív migránsok terrorizálják az osztrák munkaközvetítő irodát

Az oszt­rák mun­ka­pi­aci szer­viz dol­go­zói arra pa­nasz­kod­nak, hogy a mig­rán­sok ag­resszí­vak.

Dárdai kiakadt, saját játékosával balhézott

Dárdai kiakadt, saját játékosával balhézott

Ala­po­san ki­osz­totta a fi­a­tal fo­cis­tát a ko­rábbi ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány. Az első csa­pat az U23-as gár­dá­val ját­szott, 3-3-as dön­tet­len­nel vég­ző­dött fel­ké­szü­lési mér­kő­zés.

Ala­po­san ki­osz­totta a fi­a­tal fo­cis­tát a ko­rábbi ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány. Az első csa­pat az U23-as gár­dá­val ját­szott, 3-3-as dön­tet­len­nel vég­ző­dött fel­ké­szü­lési mér­kő­zés.

NE HAGYD KI!

Durva fotók, balesetet okozott a kamionról lezuhanó jég a Hajdúságban

Durva fotók, balesetet okozott a kamionról lezuhanó jég a Hajdúságban

A sofőr is meg­sé­rült, ami­kor a szél­vé­dőre zu­hant egy jég­tábla.

Az au­tó­ban ülő sofőr is meg­sé­rült, ami­kor egy ka­nya­rodó te­her­au­tó­ról a szél­vé­dőre zu­hant egy jég­tábla.

Súlyos a helyzet, mentőt riasztottak Hódi Pamelához

Súlyos a helyzet, mentőt riasztottak Hódi Pamelához

A sztárra rá­tör­nek a ro­ha­mok.

A sztárra idő­ről időre rá­tör­nek az el­vi­sel­he­tet­len fáj­da­lom­mal járó ro­ha­mok.

Pocsék rajt, máris elüldöznék az új focikapitányt

Pocsék rajt, máris elüldöznék az új focikapitányt

Ké­nyel­me­sebb el­len­fél­lel szem­ben aligha kezd­he­tett volna Georges Le­ekens. Mégis rá­fá­zott a belga szak­em­ber.

Ez komoly? Leekens szerint csoda kellett volna a kazahok ellen

Ez komoly? Leekens szerint csoda kellett volna a kazahok ellen

Rég el­múlt ka­rá­csony, ezt már a szö­vet­ségi ka­pi­tány is tudja.

Rég el­múlt ka­rá­csony, ezt már a szö­vet­ségi ka­pi­tány is tudja.

10 perc alatt elkészül a húsvét legfinomabb narancstortája

10 perc alatt elkészül a húsvét legfinomabb narancstortája

Ezzel lepd meg idén a csa­lá­do­dat.

Lepd meg idén egy kis il­la­tos torta-új­don­ság­gal a csa­lá­do­dat. A leg­jobb benne, hogy szinte el se kezd­ted, máris kész. A sütő el­végzi a többi mun­kát.

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra? Néz­zük meg kö­ze­lebb­ről!

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra? Néz­zük meg kö­ze­lebb­ről!

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Der­mesztő a lát­vány...

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Jön a jó idő, ha­ma­ro­san le­ke­rül a nők­ről a nad­rág. Még nem vagy el­késve, hogy edzeni kezdj, és meg­for­máld a comb­ja­i­dat.

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Nagy di­vat­há­zak a nyárra ké­szül­nek.

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek, és be­mu­tat­ták a leg­újabb für­dő­ruha kol­lek­ci­ó­ju­kat is.

Egy magyar édesanya megrázó vallomása: még mindig várja eltűnt fiát

Egy magyar édesanya megrázó vallomása: még mindig várja eltűnt fiát

Az anya ta­valy be­szélt utol­jára a fi­á­val, de még min­dig nem adta fel.

Az anya ta­valy be­szélt utol­jára a fi­á­val, de még min­dig nem adta fel a re­ményt, hogy egy­szer újra lát­hatja.

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

A világ legnépszerűbb műsora érkezik a TV2-re

A világ legnépszerűbb műsora érkezik a TV2-re

Ez na­gyot fog szólni.

Ez na­gyot fog szólni, fel­ké­szül­nek a sza­ká­csok!

Ezért bukott olimpiai aranyat Hosszú Katinka?

Érdekes vallomás: ezért bukott olimpiai aranyat Hosszú Katinka?

Har­gi­tay And­rás idézte fel a múl­tat.

Har­gi­tay And­rás sze­rint 200 háton is első le­he­tett volna Ka­tinka Ri­ó­ban, ha tud vele be­szélni.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Szörnyű tragédia, elhunyt a sztárfocista ötéves kisfia

Szörnyű tragédia, elhunyt a sztárfocista ötéves kisfia

Az egész spa­nyol lab­da­rú­gás gyá­szol.

Az egész spa­nyol lab­da­rú­gás gyá­szolja a kapus gyer­me­két. Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be a rossz hírt a Real Mad­rid és a Va­len­cia ko­rábbi ka­pusa.

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

A ma­gyar nem­zeti csa­pat­tal kap­cso­la­tos ter­ve­i­ről val­lott a gól­erős csa­tár.

Óriási szenzáció, világsztár focista igazolhat az NB I-be!

Óriási szenzáció, világsztár focista igazolhat az NB I-be!

Van der Vaart sze­reti a ma­gyar focit.

Van der Vaart szí­ve­sen ját­szana egy ma­gyar csa­pat­ban vissza­vo­nu­lása előtt.

Elképesztő átváltozás, mi történt Ónodi Eszter arcával?

Elképesztő átváltozás, mi történt Ónodi Eszter arcával?

Elő­adása előtt lőtt ma­gá­ról egy szelfit.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő elő­adása előtt lőtt ma­gá­ról egy szelfit.

Szijjártó Péter: Megóvjuk Magyarországot és a magyar embereket

Szijjártó Péter: Megóvjuk Magyarországot és a magyar embereket

A ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter el­mondta, hogy egy­előre nem tudni arról, ma­gya­rok érin­tet­tek-e a pén­teki túsz­ej­tés­ben.

Szörnyű tragédia ért egy magyar férfit Szlovákiában

Szörnyű tragédia ért egy magyar férfit Szlovákiában

A férfit ha­lálra gá­zolta egy vonat csü­tör­tök éjjel a vas­út­ál­lo­má­son. A ve­zető nem tudta meg­ál­lí­tani a jár­mű­vet.

A férfit ha­lálra gá­zolta egy te­her­vo­nat csü­tör­tök éjjel a vas­út­ál­lo­má­son. A moz­dony­ve­zető már nem tudta meg­ál­lí­tani a jár­mű­vet.

Robbanásveszélyre figyelmeztetnek: magyar otthonokat fenyeget a baj

Robbanásveszélyre figyelmeztetnek: magyar otthonokat fenyeget a baj

Túl­töl­tött gáz­pa­lac­kok ke­rül­tek for­ga­lomba Ma­gyar­or­szág több pont­ján is, ezért na­gyon fon­tos el­len­őrizni azo­kat.

Súlyos dolgokról kell lemondania, ezt kérte Meghan Harry hercegtől

Súlyos dolgokról kell lemondania, ezt kérte Meghan Harry hercegtől

A pár na­gyon sze­retne már gye­re­ket, így az es­küvő után azon­nal el is kez­dik a csa­lád­ala­pí­tást.

Önként fejelte le autója kormányát a legendás magyar tévés

Önként fejelte le autója kormányát a legendás magyar tévés

Min­d­annyian is­mer­jük az ér­zést, ami­kor a du­gó­ban ara­szolva arra gon­do­lunk...

Min­d­annyian is­mer­jük az ér­zést, ami­kor a du­gó­ban ara­szolva arra gon­do­lunk...

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Kezdődik a Holnap Tali! új évada, nagy izgalmak várhatóak!

Kezdődik a Holnap Tali! új évada, nagy izgalmak várhatóak!

Is­mert fi­a­tal te­het­sé­gek is fel­tűn­nek.

Az új évad­ban is­me­rős arcok és is­mert fi­a­tal te­het­sé­gek is fel­tűn­nek. Tóth Andi a Hol­nap Tali! La­rá­ja­ként, Ko­váts Vera pedig Mí­ra­ként lesz lát­ható a már­cius 23-án in­duló ötö­dik évad­ban az M2 Pe­tőfi TV-n!

Hatalmas meglepetés, ők lesznek A Nagy Duett zsűritagjai!

Hatalmas meglepetés, ők lesznek A Nagy Duett zsűritagjai!

A műsor az idei évad­ban meg­újul.

A TV2 si­ker­mű­sora az idei évad­ban tel­je­sen meg­újul: nem csak a mű­sor­ve­zető, de az íté­szek is le­cse­ré­lőd­tek.

...MEGVOLT MÁR?

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja ren­ge­te­get dol­go­zott az utóbbi idő­szak­ban. Arról me­sélt, mi lett ennek az ered­mé­nye!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja ren­ge­te­get dol­go­zott az utóbbi idő­szak­ban. Arról me­sélt, mi lett ennek az ered­mé­nye!

Megrázó, mit tett a francia csendőr a túszejtés alatt

Megrázó, mit tett a francia csendőr a túszejtés alatt

A férfi hős­ként aján­lotta fel a túsz­ej­tő­nek, hogy bent marad a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban egy nő he­lyett.

A férfi hős­ként aján­lotta fel a túsz­ej­tő­nek, hogy bent marad a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban egy nő he­lyett.

Borzalmas titok derült ki Hódi Pamela múltjából!

Borzalmas titok derült ki Hódi Pamela múltjából!

Nem is­meri a fél csa­lád­ját.

A hí­res­ség hiába élt egy fa­lu­ban apai nagy­szü­le­i­vel, ha össze­ta­lál­koz­tak a pos­tán, fel sem is­merte őket, de még a ne­vü­ket sem tudja a mai napig sem.

Kulcsár Edina komoly problémával küzd!

Kulcsár Edina komoly problémával küzd!

A szép­ség­ki­rálynő éle­tét tel­je­sen fel­for­gatta a ter­hes­ség!

A szép­ség­ki­rálynő alakja ro­ha­mo­san vál­to­zik, ezért min­den nap ezek­kel a gon­dok­kal küzd...

Súlyos a helyzet: egyre betegebb, lemondta koncertjeit Celine Dion

Súlyos a helyzet: egyre betegebb, lemondta koncertjeit Celine Dion

A pop­éne­kes­nő­nek a fülét kell mű­teni, hogy újra éne­kel­hes­sen. Addig is a ra­jon­gói tü­rel­mét kérte.

Brutális fotókat kaptunk az esti balesetről, ennyi maradt az autóból

Brutális fotókat kaptunk az esti balesetről, ennyi maradt az autóból

A tűz­ol­tók­nak kel­lett ki­vág­niuk a ron­csok­ból az uta­so­kat.

A tűz­ol­tók­nak kel­lett ki­vág­niuk a ron­csok­ból az uta­so­kat.

Mindenkit maga mögé utasít a 103.9 Sláger FM

Mindenkit maga mögé utasít a 103.9 Sláger FM

To­vább erő­sö­dött a 103.9 Slá­ger FM!

To­vább erő­sí­tette pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a 103.9 Slá­ger FM!

Bochkor Gábor is aggódva hívta fel Boros Lajost

Bochkor Gábor is aggódva hívta fel Boros Lajost

Hiába a sok éve tartó mo­soly­szü­net.

Hiába a sok éve tartó mo­soly­szü­net, a rossz hírek hal­la­tán Boch­kor Gábor is ag­gódva hívta fel a be­te­ges­kedő Boros La­jost.

Robbanás New Yorkban: kitört a pánik, több tucat tűzoltó a helyszínen

Robbanás New Yorkban: kitört a pánik, több tucat tűzoltó a helyszínen

A he­lyiek ha­lálra ré­mül­tek a han­gos ro­baj­tól.

A he­lyiek ha­lálra ré­mül­tek a han­gos ro­baj­tól, sokan azt hit­ték, me­rény­let tör­tént.

Most közölték: készültség Ferihegyen, súlyos sérült is van

Most közölték: készültség Ferihegyen, súlyos sérült is van

Az em­be­re­ket ki kel­lett men­teni egy re­pü­lő­gép­ből, mi­u­tán füs­tölni kez­dett. Az egyik utas fej­sé­rü­lést szen­ve­dett.

Az em­be­re­ket ki kel­lett men­teni egy re­pü­lő­gép­ből, mi­u­tán füs­tölni kez­dett. Az egyik utas fej­sé­rü­lést szen­ve­dett.

Késsel támadt a migráns Münchenben, az áldozat fél arcát végigvágta

Késsel támadt a migráns Münchenben, az áldozat fél arcát végigvágta

A sötét bőrű el­kö­vető a mün­cheni vas­út­ál­lo­má­son kés­sel se­be­sí­tett meg egy német férfit.

Sokkoló fotó Elisabeth Hurley leszúrt unokaöccséről

Sokkoló fotó Elisabeth Hurley leszúrt unokaöccséről

Liz az in­ter­ne­ten kért se­gít­sé­get...

Az ag­gódó mű­vésznő min­dent meg­tesz, hogy meg­ta­lálja az el­kö­ve­tő­ket! Az in­ter­ne­ten kért se­gít­sé­get...

Ijesztő látvány az állatkertben, lefotózták az emberarcú majmot

Ijesztő látvány az állatkertben, lefotózták az emberarcú majmot

Fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a neten a bi­zarr pél­dány­ról ké­szült képek!

Borzalom a műtőben: belehalt a szülésbe a nemi erőszak 14 éves áldozata

Borzalom a műtőben: belehalt a szülésbe a nemi erőszak 14 éves áldozata

A fi­a­tal lány csá­szár­met­szés­sel hozta vi­lágra gyer­me­két, de komp­li­ká­ciók lép­tek fel.

Meztelenül állta el az elefánt útját a nádszálvékony leányzó

Meztelenül állta el az elefánt útját a nádszálvékony leányzó

Egy ha­tal­mas ele­fánt tart felé, de ő tel­jes nyu­ga­lom­mal, fé­le­lem nél­kül fek­szik moz­du­lat­la­nul az út­já­ban...

Óriási meglepetés, ők is szerepelnek A Nagy Duettben

Óriási meglepetés, ők is szerepelnek A Nagy Duettben

Ki­de­rült a profi ver­seny­zők név­sora!

Ki­de­rült a szó­ra­koz­tató műsor profi ver­seny­ző­i­nek tel­jes név­sora!

Kilátástalan a helyzete, utolsó tulajdonát is elvesztheti Kozso!

Kilátástalan a helyzete, utolsó tulajdonát is elvesztheti Kozso!

Az éne­kes óri­ási adós­sá­got hal­mo­zott fel, ha pedig ked­dig nem fizet, el­ár­ve­re­zik a la­ká­sát.

Orbán Viktor is elköszönt a sportág magyar királynőjétől

Orbán Viktor is elköszönt a sportág magyar királynőjétől

Gör­bicz Anita el­bú­csú­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól. A vi­lág­klasszis ké­zi­lab­dázó 233-szor vi­selte a cí­me­res mezt.

Gör­bicz Anita el­bú­csú­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól. A vi­lág­klasszis kézis 233-szor vi­selte a cí­me­res mezt.

Újabb meglepő bejelentés, Harry herceg az exeivel veszi körbe magát

Újabb meglepő bejelentés, Harry herceg az exeivel veszi körbe magát

A her­ceg jó vi­szonyt ápol egy­kori ba­rát­nő­i­vel, ezért hívta meg őket az es­kü­vőre. Nincs ez más­hogy a híres éne­kes­nő­vel sem.

Most érkezett: tragédia történt a világsztár új filmjének forgatásán

Most érkezett: tragédia történt a világsztár új filmjének forgatásán

A lán­gok kö­zött vesz­tette éle­tét egy tűz­oltó az egye­sült ál­la­mok­beli hely­szí­nen.

Újabb csapás, súlyosan megsérült a válogatott sztárja

Újabb csapás, súlyosan megsérült a válogatott sztárja

To­mori Zsu­zsan­nát hord­ágyon kel­lett le­vinni a pá­lyá­ról. Most a jobb térde sé­rült meg.

To­mori Zsu­zsan­nát hord­ágyon kel­lett le­vinni a pá­lyá­ról. Most a jobb térde sé­rült meg.

Leborotválta arcát a szőrös nő, majd feldobott egy kis sminket

Leborotválta arcát a szőrös nő, majd feldobott egy kis sminket

Iga­zán gyö­nyörű arca van a lány­nak, a sze­mei egé­szen ki­vé­te­le­sek...

Iga­zán gyö­nyörű arca van a lány­nak! Csak az a frá­nya bo­rosta ne nőne ki min­dig olyan gyor­san...

Könnyeivel küszködve tett nagy bejelentést Hódi Pamela

Könnyeivel küszködve tett nagy bejelentést Hódi Pamela

A Fa­ce­book-ol­da­lán me­sélt.

A sztár­anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lán me­sélt ra­jon­gó­i­nak az öröm­teli hír­ről.

Vége, kilátástalanná vált Klapka alkalmazottainak sorsa!

Mindennek vége, kilátástalanná vált Klapka alkalmazottainak sorsa!

Az örö­kö­sök úgy dön­töt­tek, meg­sza­ba­dul­nak az üz­let­től, ám arra egyi­kük sem gon­dolt, hogy mi lesz az al­kal­ma­zot­tak­kal.

Aggasztó hírek érkeztek Erzsébet királynő férjének állapotáról

Aggasztó hírek érkeztek Erzsébet királynő férjének állapotáról

A 96 éves her­ceg na­gyon vi­gyáz az egész­sé­gére.

A 96 éves her­ceg na­gyon vi­gyáz az egész­sé­gére, de még így is van­nak dol­gok, ami­ket nem tud el­ke­rülni.

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Vá­lo­ga­tot­tunk új szak­ve­ze­tője, Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos

Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban egy­előre sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos.

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Az éne­kes gőz­erő­vel ké­szül áp­ri­lis 7-i kon­cert­jére, ki­de­rült, mi tartja őt fi­a­ta­lon.

Botrány a rendelőben: brutális, amit a doktornő tett a rettegő kisfiúval

Botrány a rendelőben: brutális, amit a doktornő tett a rettegő kisfiúval

Ször­nyű dolog tör­tént, a vét­kest azon­nal el­bo­csá­tot­ták.

Vál­lal­ha­tat­lan stí­lus­ban be­szélt egy hét­éves kisfi­ú­val, majd egy po­font is le­ke­vert neki a dok­tornő egy cse­peli ren­de­lő­ben