FRISS HÍREK

Dráma a színpadon, élő adásban sírta el magát Tóth Gabi

Dráma a színpadon, élő adásban sírta el magát Tóth Gabi

Bár­hogy is pró­bálta, nem tudta vissza­tar­tani könnyeit az ext­ra­va­gáns éne­kesnő.

Bár­hogy is pró­bálta, nem tudta vissza­tar­tani könnyeit az ext­ra­va­gáns éne­kesnő.

Meglepetés, ez a páros nyerte a héten a Sztárban Sztár meg egy kicsit

Meglepetés, ez a páros nyerte a héten a Sztárban Sztár meg egy kicsit

Bár a va­sár­nap esti show tele volt jó pro­duk­ci­ók­kal, ő vitte a prí­met.

Bár a va­sár­nap esti show tele volt jó pro­duk­ci­ók­kal, ő vitte a prí­met.

Arannyal injekcióztatja magát az észak-koreai elit!

Arannyal injekcióztatja magát az észak-koreai elit!

Az új­fajta szer olyan sok min­denre jó, hogy az már-már gya­nús. Ex­por­tálni is sze­ret­nék.

Az új­fajta szer olyan sok min­denre jó, hogy az már-már gya­nús. Ex­por­tálni is sze­ret­nék.

Pánik a kulisszák mögött, ezért retteg fellépésétől Tóth Gabi

Pánik a kulisszák mögött, ezért retteg fellépésétől Tóth Gabi

Nincs könnyű hely­zet­ben.

Nincs könnyű hely­zet­ben az ext­ra­va­gáns éne­kesnő.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Eldőlt, itt folytatja a pályafutását Gulácsi Péter

Eldőlt, itt folytatja a pályafutását Gulácsi Péter

A ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus dön­tött a jö­vő­jé­ről. 2015-ben iga­zolt a Lip­csé­hez. Az idei sze­zon­ban mind­össze egy tét­mér­kő­zé­sen nem volt kezdő.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus dön­tött a jö­vő­jé­ről. 2015-ben iga­zolt a Lip­csé­hez. Az idei sze­zon­ban mind­össze egy tét­mér­kő­zé­sen nem volt kezdő.

Gyász a TV2 stúdiójában, élő adásban emlékeztek Fábián Julira

Gyász a TV2 stúdiójában, élő adásban emlékeztek Fábián Julira

A 37 éve­sen el­hunyt éne­kesnő ha­lá­lá­tól min­den ver­senyző és mű­sor­ve­zető meg­ren­dült.

Elképesztő, fehérneműben lépett színpadra Kozma Orsi

Elképesztő, fehérneműben lépett színpadra Kozma Orsi

Olyan ér­zé­kit vil­lan­tott élő adás­ban, hogy rög­tön le­esett a zsűri álla! Fel­for­ró­so­dott a le­vegő.

Olyan ér­zé­kit vil­lan­tott élő adás­ban, hogy rög­tön le­esett a zsűri álla! Fel­for­ró­so­dott a le­vegő.

NE HAGYD KI!

Komoly elismerés, tarolt az NB I a világbajnokságon

Komoly elismerés, tarolt az NB I a világbajnokságon

Ezek után idén nem meg­lepő a Győr uralma a női ké­zi­lab­dá­ban. Az NB I 27 kül­földi já­té­kost de­le­gált a női ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ságra.

Ezek után idén nem meg­lepő a Győr uralma a női ké­zi­lab­dá­ban. Az NB I 27 kül­földi já­té­kost de­le­gált a női ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ságra.

Padlót fogott Aleska, a szemét is alig bírta kinyitni

Padlót fogott Aleska, a szemét is alig bírta kinyitni

Ale­ska sokat edz.

Ale­ska sokat edz, de néha nem úgy ala­kul­nak a dol­gok, ahogy azt el­kép­zelte.

Csalódás, reagált a kudarcra magyar klasszis

Csalódás, reagált a kudarcra magyar klasszis

Nem si­ke­rült jól a hét­vé­géje.

Nem si­ke­rült jól a hét­vége a ma­gyar sztár szá­mára, aki nem ker­telt, őszin­tén be­szélt a ku­darc oka­i­ról.

Különleges titkot árult el magáról a sztárénekesnő

Különleges titkot árult el magáról a sztárénekesnő

Va­sár­nap este a ne­gye­dik élő adás­sal foly­ta­tó­dik a Super TV2-n az or­szág há­zi­bu­lija.

Va­sár­nap este a ne­gye­dik élő adás­sal foly­ta­tó­dik a Super TV2-n az or­szág há­zi­bu­lija. Ke­resz­tes Il­dikó és part­nere, Lin­g­ura Diána elég nehéz fel­ada­tot ka­pott, ugyanis Bar­bra St­re­i­sand és Cé­line Dion du­ett­jét kell elő­ad­niuk. A ma­gyar éne­kesnő örül a fel­adat­nak.

A világ legszexibb fehérneműi, ezeknek egy férfi se tud ellenállni

A világ legszexibb fehérneműi, ezeknek egy férfi se tud ellenállni

Hang­sú­lyozd ki a ben­ned lévő szexi nőt, bát­ran vi­selj csip­két, en­gedd sza­bad­jára a fan­tá­zi­á­dat. Ebben segít a ren­ge­teg di­va­tos fe­hér­nemű.

Hang­sú­lyozd ki a ben­ned lévő szexi nőt, bát­ran vi­selj csip­két, en­gedd sza­bad­jára a fan­tá­zi­á­dat. Ebben segít a ren­ge­teg di­va­tos fe­hér­nemű. A szexi fe­hér­ne­műre vet­kő­zés az in­ti­mi­tás egyik lép­csője, hi­szen en­ge­délyt adsz a feléd való kö­ze­le­désre. Párod sem fogja kö­szö­net nél­kül hagyni, ha egy új da­ra­bot lát meg raj­tad. Mu­ta­tunk né­há­nyat a tren­dek­ből, már csak vá­lasz­ta­nod kell.

10 csinos ruha, amiben elképesztően szexi lehetsz szilveszter éjszaka

10 csinos ruha, amiben elképesztően szexi lehetsz szilveszter éjszaka

Szá­guld az idő, észre sem ve­szed, és itt az év vége. Ezért jobb, ha már ka­rá­csony­kor meg­vá­sá­ro­lod a szil­vesz­teri ruhád!

10 tuti tipp, ami segít kitartónak lenni az edzésben

10 tuti tipp, ami segít kitartónak lenni az edzésben

Szá­modra is mumus az edző­te­rem?

Ka­cér­kodsz a gon­do­lat­tal, hogy rend­sze­re­sen edző­te­rembe járj, de va­lami vissza­tart? Vagy lehet, hogy vol­tál már, de meg­szep­pen­tél?

A legjobb pulcsik, amik nem kövérítenek

A legjobb pulcsik, amik nem kövérítenek

Fan­tasz­ti­kus, ami­kor nem csak meleg, de még kar­csú­sít is a téli felső!

Érezd jól magad pu­ló­ver­ben! Fan­tasz­ti­kus, ami­kor nem csak meleg, de még kar­csú­sít is a téli felső! Mu­ta­tunk né­hány fa­zont a most di­va­tos da­ra­bok közül.

Megújult a kókuszgolyó: 5 perc alatt kész ez a paleo finomság

Megújult a kókuszgolyó: 5 perc alatt kész ez a paleo finomság

A kó­kusz­go­lyó el­ma­rad­ha­tat­lan ka­rá­cso­nyi fi­nom­ság. Most végre meg­újult ez a ha­gyo­má­nyos desszert.

Teljes a készültség az országban: mindent eláraszthatnak a folyók

Teljes a készültség az országban: mindent eláraszthatnak a folyók

Ár­hul­lám halad végig az or­szá­gon, ki­ad­ták a ri­asz­tást.

Ár­hul­lám halad végig az or­szá­gon, ki­ad­ták a ri­asz­tást.

Itt a bizonyíték: Kibékült szexi párjával a nőfaló Pintér Tibor

Itt a bizonyíték: Kibékült szexi párjával a nőfaló Pintér Tibor

Bár a fi­a­tal lányt na­gyon rosszul érin­tette a csél­csap mű­vész vi­sel­ke­dése, úgy tűnik, meg­bo­csáj­tott neki!

Bár a fi­a­tal lányt na­gyon rosszul érin­tette a csél­csap mű­vész vi­sel­ke­dése, úgy tűnik, meg­bo­csáj­tott neki!

Tiéd az 550 millió forint? Itt vannak a hatoslottó nyerőszámai

Tiéd az 550 millió forint? Itt vannak a hatoslottó nyerőszámai

Óri­ási a tét! De vajon volt-e te­­li­­ta­­lá­­la­­tos az 50. já­­ték­­hé­­ten? Íme a hat sors­döntő szám!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Csodálatos helyszín, ide vitte párját a magyar válogatott focista

Csodálatos helyszín, ide vitte párját a magyar válogatott focista

Nem min­den­napi kör­nye­zet­ben te­lel­nek. A Közel-Ke­le­ten pi­heni ki a sze­zon fá­ra­dal­mait a DC Uni­ted fo­cis­tája.

Meglepő részletek, ezért küldte el klubja a magyar válogatott focistát

Meglepő részletek, ezért küldte el klubja a magyar válogatott focistát

A téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban el­hagy­hatja a csa­pa­tot. Gyur­csó 18 mér­kő­zé­sen 2 gólt szer­zett ebben az évad­ban.

Ez igen, Dzsudzsák Balázs újabb világsztárral pózolt

Ez igen, Dzsudzsák Balázs újabb világsztárral pózolt

Jó hete volt Dzs­u­dzsák­nak.

Jó hete volt a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak. A Real Mad­rid meg­védte címét a klub-vb-n. Hor­vát sztár­ral fo­tóz­ko­dott Dzs­u­dzsák.

Íme, a világ legszebb férfiteste 2017-ben

Íme, a világ legszebb férfiteste 2017-ben

Meg­tar­tot­ták a férfi szép­ség­ver­senyt.

Meg­tar­tot­ták a férfi szép­ség­ver­senyt, és meg­vá­lasz­tot­ták a világ leg­szebb férfi­tes­tét is.

Újra felbukkant a beteges karácsonyi szórólap Budapesten

Újra felbukkant a beteges karácsonyi szórólap Budapesten

Nincs vége az őrü­let­nek.

El­ké­pesztő, mi lan­dolt már megint Ri­post ol­va­só­já­nak pos­ta­lá­dá­já­ban! Nincs vége az őrü­let­nek.

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a magyar művésznő

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a magyar művésznő

Csak most je­len­tet­ték be, hogy pén­te­ken vá­rat­la­nul el­hunyt Tóth Éva.

Csak most je­len­tet­ték be, hogy pén­te­ken vá­rat­la­nul el­hunyt Tóth Éva.

Üdítő látvány: falatnyi bikinire vetkőzött a tél közepén Horváth Éva

Üdítő látvány: falatnyi bikinire vetkőzött a tél közepén Horváth Éva

Hor­váth Éva mos­ta­ná­ban sok időt tölt für­dő­ru­há­ban és lát­ha­tóan él­vezi a dol­got.

Ez komoly? Ezt művelte egy fiatal magyar pár a Kékestetőn

Ez komoly? Ezt művelte egy fiatal magyar pár a Kékestetőn

Mivel az ilyesmi szi­go­rúan tilos, a pár szép kis bün­te­tést ka­pott a ki­ér­kező rend­őrök­től.

Mentőhelikoptert riasztottak a tinihez: az iskola előtt esett össze

Mentőhelikoptert riasztottak a tinihez: az iskola előtt esett össze

A 15 éves fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A 15 éves fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Ez kemény: 18-as karikás filmet forgatott férjével Ördög Nóra

Ez kemény: 18-as karikás filmet forgatott férjével Ördög Nóra

A fel­vé­tel ele­jén fel is hív­ták a fi­gyel­met arra, hogy 18 éven alu­liak in­kább ne néz­zék meg.

Ezt kötelező letöltened: hálás lesz érte a telefonod

Ezt kötelező letöltened: hálás lesz érte a telefonod

In­gye­nes és sokat segít.

Az in­gye­nes al­kal­ma­zás kí­méli a te­le­fon ak­ku­mu­lá­to­rát és ren­ge­teg he­lyet spó­rol­ha­tunk.

Drámai közlemény, ez okozta a hármasikres magyar anyuka halálát

Drámai közlemény, ez okozta a hármasikres magyar anyuka halálát

Szo­morú hírt kö­zölt a Deb­re­ceni Egye­tem Kli­ni­kai Köz­pont Szü­lé­szeti és Nő­gyó­gyá­szati Kli­ni­kája.

...MEGVOLT MÁR?

Biz­tos, hogy aka­rod? - Aján­dék­öt­le­tek ka­rá­csonyra 10. rész

Biz­tos, hogy aka­rod? - Aján­dék­öt­le­tek ka­rá­csonyra 10. rész

Kö­­ze­­le­­dik a ka­­rá­­csony, már csak 2 hét­­vé­­gén van le­­he­­tő­­ség arra, hogy gye­­re­­ke­ink­­nek meg­­ta­­lál­­juk a meg­­fe­­lelő aján­­dé­­kot.

Kö­­ze­­le­­dik a ka­­rá­­csony, már csak 2 hét­­vé­­gén van le­­he­­tő­­ség arra, hogy gye­­re­­ke­ink­­nek meg­­ta­­lál­­juk a min­­den szem­­pont­­ból meg­­fe­­lelő aján­­dé­­kot. Ez sok­­szor nagy fej­­tö­­rést tud okozni. Ezért se­­gít­­sé­­gül hív­­tunk egy igazi já­­ték­­ra­­jon­­gót, aki tesz­­teli ne­­künk a já­­té­­ko­­kat.

Furcsa pózban fotózták a félmeztelen Pintér Tibort, de ki ez a nő?

Furcsa pózban fotózták a félmeztelen Pintér Tibort, de ki ez a nő?

Mégis ki tudna el­len­állni egy ilyen fel­ső­test­nek? Nem vitás, Tenya egy igazi izom­ko­losszus!

Holtan esett össze az esküvőn, mindenki látta a gyönyörű nő halálát

Holtan esett össze az esküvőn, mindenki látta a gyönyörű nő halálát

A fi­a­tal meny­asszony vá­rat­la­nul lett rosszul a nagy napon, és már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Meglepő döntést hozott a királynő: Katalin hercegnő meg is sértődött

Meglepő döntést hozott a királynő: Katalin hercegnő meg is sértődött

Ár­nyék vetül Ka­ta­lin és Meg­han kap­cso­la­tára a ki­rálynő miatt.

Bár eddig Ka­ta­lin tá­mo­gatta Harry meny­asszo­nyát, most egy ár­nyék ve­tült kap­cso­la­tukra.

Itt az igazság: ezért rohant ki a főpróbáról Caramel

Itt az igazság: ezért rohant ki a főpróbáról Caramel

Nagy­já­ból száz ember várt rá.

Nagy­já­ból száz ember várt a nép­szerű éne­kesre, mi­u­tán ő csa­pot-papot ott­hagyva tá­vo­zott a pró­ba­te­rem­ből.

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség!

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség! Ba­rát­női ha­lálra ré­mülve néz­ték végig a sok­koló je­le­ne­tet.

Most kaptuk a hírt: istentisztelet alatt rendeztek vérfürdőt, sokan meghaltak

Most kaptuk a hírt: istentisztelet alatt rendeztek vérfürdőt, sokan meghaltak

Több mint 400 hívő volt a temp­lom­ban, ami­kor rájuk tör­tek.

Több mint 400 hívő volt a temp­lom­ban, ami­kor rájuk tör­tek.

Ezt kell tudni a 2018-as cafeteriáról

Ezt kell tudni a 2018-as cafeteriáról

Össze­gyűj­töt­tük, mi­lyen le­he­tő­sé­gek­kel, fel­té­te­lek­kel szá­mol­ha­tunk jö­vőre

Ja­nu­ár­tól mó­do­sul­nak a ca­fe­te­ri­ára vo­nat­kozó sza­bá­lyok. Össze­gyűj­töt­tük, mi­lyen le­he­tő­sé­gek­kel, fel­té­te­lek­kel szá­mol­hat a mun­ka­adó és a mun­ka­vál­laló 2018-ban.

Észak-Korea most erre készül: félelmetes, mit találtak ki

Észak-Korea most erre készül: félelmetes, mit találtak ki

Meg­pró­bál­tak meg­ve­zetni min­den­kit.

Észak-Korea meg­pró­bált meg­ve­zetni min­den­kit. Nem si­ke­rült nekik.

Tragédia a sportvilágban: Felesége ölte meg a játékos gyerekeit

Tragédia a sportvilágban: Felesége ölte meg a játékos gyerekeit

Egy öt­éves kisfiú és egy két­éves kis­lány az ál­do­zat. Az asszony rém­tette után ön­ma­gá­val is vé­gezni akart.

Az uszodában piknikeznek és festik a hajukat a muszlim nők Hannoverben

Az uszodában piknikeznek és festik a hajukat a muszlim nők Hannoverben

Egé­szen el­ké­pesztő tör­té­ne­tek je­len­tek meg egy han­no­veri lap­ban.

Egé­szen el­ké­pesztő tör­té­ne­tek je­len­tek meg egy han­no­veri lap­ban. A cikk­ben azt ál­lít­ják, hogy a musz­lim nők utcai ru­há­ban men­nek be a vízbe, ha va­laki pedig rájuk mer szólni, akkor annak a férfi ro­ko­nok­kal gyű­lik meg a baja.

Borzalom a fészerben: három tündéri kisfiú maradványait találták meg

Borzalom a fészerben: három tündéri kisfiú maradványait találták meg

Gye­rek­cson­to­kat ta­lál­tak egy ház fé­sze­ré­ben.

Gye­rek­cson­to­kat ta­lál­tak egy ház fé­sze­ré­ben.

Hosszú Katinka elárulta, mire a legbüszkébb

Hosszú Katinka elárulta, mire a legbüszkébb

Hat arany­ér­met nyert Dá­ni­á­ban.

Hat arany­ér­met nyert Hosszú Ka­tinka az úszók kop­pen­há­gai rö­vid­pá­lyás Eu­rópa-baj­nok­sá­gán.

Roppant kínos, ezt művelte a meztelen nő a lakótelep parkolójában

Roppant kínos, ezt művelte a meztelen nő a lakótelep parkolójában

Vajon mi kész­tet­hette arra, hogy még a bu­gyi­já­tól is meg­sza­ba­dul­jon a nyílt utcán?

Morbid menü: íme a nő, aki a karácsonyi pulykára szórná anyja hamvait

Morbid menü: íme a nő, aki a karácsonyi pulykára szórná anyja hamvait

Ha­tá­ro­zott el­kép­ze­lése, hogy má­jus­ban el­hunyt édes­anyja lesz a fő­étel a sze­re­tet ün­ne­pén.

Durva bejelentést tettek a tudósok

Durva bejelentést tettek a tudósok

Meg­döb­be­nést kel­tett egy fel­vé­tel, a tu­dó­sok sze­rint nem kell cso­dál­kozni.

Bár meg­döb­be­nést kel­tett egy fel­vé­tel, a tu­dó­sok sze­rint ezen már nem is kell cso­dál­kozni.

Nagy a baj: A fél ország ezt a kórházból eltűnt magyar nagyit keresi

Nagy a baj: A fél ország ezt a kórházból eltűnt magyar nagyit keresi

Szom­bat dél­után, a 70-es troli vég­ál­lo­má­sá­nál lát­ták utol­jára a 77 éves asszonyt.

Szom­bat dél­után, a 70-es troli vég­ál­lo­má­sá­nál lát­ták utol­jára.

Vallomás, mindig fizet a szexért a csúcsgazdag sztár

Vallomás, mindig fizet a szexért a csúcsgazdag sztár

El­árulta, mire költi a pén­zét.

Őrü­le­tes be­vé­tel­lel zárta leg­utóbbi fel­lé­pé­sét az ame­ri­kai szu­per­sztár. El­árulta, mire költi a pén­zét.

Gyászolók lepték el az utcákat

Gyászolók lepték el az utcákat

Fél év telt el a po­koli to­rony tra­gé­di­ája óta: a tűz­vész­ben 71 ember vesz­tette éle­tét. A hoz­zá­tar­to­zók most kö­zö­sen em­lé­kez­tek meg el­hunyt ro­ko­na­ik­ról.

Fél év telt el a po­koli to­rony tra­gé­di­ája óta: a tűz­vész­ben 71 ember vesz­tette éle­tét. A hoz­zá­tar­to­zók most kö­zö­sen em­lé­kez­tek meg el­hunyt ro­ko­na­ik­ról.

Meztelenül, terpeszben üldögél a nagy mellű színésznő

Meztelenül, terpeszben üldögél a nagy mellű színésznő

Lucy Pin­der leg­újabb ké­peit vétek lenne ki­hagyni. Min­den ru­há­já­tól meg­sza­ba­dult.

Lucy Pin­der leg­újabb ké­peit vétek lenne ki­hagyni. Min­den ru­há­já­tól meg­sza­ba­dult.

Bevallotta, miért elégedetlen a külsejével Valkó Eszter

Bevallotta, miért elégedetlen a külsejével Valkó Eszter

A har­min­cas éve­i­ben érezte jól magát.

A mű­sor­ve­zető a har­min­cas éve­i­ben érezte magát a leg­job­ban a bő­ré­ben, mára azon­ban ez meg­vál­to­zott.

A nők 78 százaléka ebben az életkorban tapasztalja meg a csúcsorgazmust

A nők 78 százaléka ebben az életkorban tapasztalja meg a csúcsorgazmust

Azt gon­do­lod, már több­ször a menny­ben jár­tál? Most meg­tud­ha­tod, hány éve­sen jön iga­zán az or­gaz­mus igazi csú­csa!

Most közölték: lezuhant egy gép, mindenki meghalt

Most közölték: lezuhant egy gép, mindenki meghalt

He­li­kop­ter­bal­eset tör­tént, hat ember vesz­tette éle­tét.

He­li­kop­ter­bal­eset tör­tént, hat ember vesz­tette éle­tét.

Itt az utolsó videó Fábián Juliról: Ezért halt meg...

Itt az utolsó videó Fábián Juliról: Ezért halt meg...

Az éne­kesnő Joshi Bha­rat­nak me­sélt arról, mi a be­teg­sé­gé­nek az oka! Na­gyon szo­morú, ami tör­tént!

Az éne­kesnő Joshi Bha­rat­nak me­sélt arról, mi a be­teg­sé­gé­nek az oka! Na­gyon szo­morú, ami tör­tént!

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

10 mil­liót ka­szál­tak...

A TV2 giga re­a­lity-jében 5 héten át kö­vet­het­tük nyo­mon a ce­leb­pá­rok öt or­szá­gon át­ívelő meg­pró­bál­ta­tá­sait.

Gyászol az ország: Elhunyt a magyar énekesnő!

Gyászol az ország: Elhunyt a magyar énekesnő!

37 éves volt.

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után szom­ba­ton Bu­da­pes­ten el­hunyt Fá­bián Juli. Az éne­kesnő, dal­szerző, dal­szö­veg­író 37 éves volt.

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

A mű­sor­ve­ze­tőt meg­őr­jíti a ka­rá­cso­nyi aján­dék­vá­sár­lás.

A mű­sor­ve­ze­tőt meg­őr­jíti a ka­rá­cso­nyi aján­dék­vá­sár­lás, ennyi év után kép­te­len kre­a­tí­van vá­lasz­tani.