FRISS HÍREK

Tök meztelenül strandolt a fiatal lánytársaság!

Tök meztelenül strandolt a fiatal lánytársaság!

Ruha nél­kül, pu­cé­ran ül­dö­gél­tek a mo­del­lek a kor­lá­ton, sze­ren­csére le­fo­tóz­ták őket!

Ruha nél­kül, pu­cé­ran ül­dö­gél­tek a mo­del­lek a kor­lá­ton, sze­ren­csére le­fo­tóz­ták őket!

Újabb videót tettek közzé a hídkatasztrófáról!

Újabb videót tettek közzé a hídkatasztrófáról!

Több biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lét is fel­töl­töt­ték az in­ter­netre.

Több biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lét is fel­töl­töt­ték az in­ter­netre, ame­lyek köz­vet­le­nül a hídon ké­szül­tek.

Nem bírtunk magunkkal az autóban, így repített csúcsra a nőm

Nem bírtunk magunkkal az autóban, így repített csúcsra a nőm

Min­denki ki­pró­bálta már és ren­ge­te­get tudna me­sélni az él­mé­nye­i­ről.

Min­denki ki­pró­bálta már és ren­ge­te­get tudna me­sélni ezek­ről.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Migránsbosszú. Felgyújtották a saját hajójukat!

Migránsbosszú. Felgyújtották a saját hajójukat!

Elő­ző­leg Mo­lo­tov-kok­té­lo­kat dob­tak egy ten­geri jár­őrre Tu­né­zia part­ja­i­nál! Egy ember meg­halt.

Elő­ző­leg Mo­lo­tov-kok­té­lo­kat dob­tak egy ten­geri jár­őrre Tu­né­zia part­ja­i­nál! Egy ember meg­halt.

Szívszorító vallomást tett a halott lány anyukája, a gyilkos őrjöngeni kezdett

Szívszorító vallomást tett a halott lány anyukája

Éppen a meg­gyil­kolt 15 éves német lány édes­anyja tett szív­szo­rító val­lo­mást a bí­ró­sá­gon, ami­kor az afgán mig­ráns düh­ro­ha­mot ka­pott.

Döbbenetes módszerrel lett a transznemű nőből másik Kim Kardashian

Döbbenetes módszerrel lett a transznemű nőből másik Kim Kardashian

Döbbenetes módszerrel lett a transznemű nőből másik Kim Kardashian

5 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő angol fon­tot köl­tött mű­té­tekre a 17 éves angol fiú.

Meglepő dolog történt Madridban, ennyit jelent Cristiano Ronaldo

Meglepő dolog történt Madridban, ennyit jelent Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid 2-0-ra győzte le a Ge­ta­fét.

A Real Mad­rid 2-0-ra győzte le a Ge­ta­fét a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság első for­du­ló­já­ban.

NE HAGYD KI!

Erre büszke lehet, ilyen még nem történt a magyar sztársportolóval

Erre büszke lehet, ilyen még nem történt a magyar sztársportolóval

Nyolc he­lyet ja­ví­tott a férfi te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján.

Fu­cso­vics Cin­cin­na­ti­ben kar­ri­erje során elő­ször ját­szott ATP 1000-es tor­nán a leg­jobb nyolc közé ju­tá­sért.

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Ki­hasz­nálta, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

A nőt egy éj­szaka alatt több­ször is meg­erő­sza­kolta, ki­hasz­nálva azt, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

Fordulat a medve-ügyben: már két veszélyes állatot is kilőttek

Fordulat a medve-ügyben: már két veszélyes állatot is kilőttek

A ro­má­niai Tus­nád­für­dő­ben egyre ke­zel­he­tet­le­nebbé kezd válni a hely­zet.

Itt a végső bizonyíték, minden kiderül a Loch Ness-i szörnyről

Itt a végső bizonyíték, minden kiderül a Loch Ness-i szörnyről

Újabb videó ké­szült a szörny­ről, még­hozzá akkor, ami­kor senki sem járt a tó körül.

Újabb videó ké­szült a szörny­ről, még­hozzá akkor, ami­kor senki sem járt a tó körül.

Őrület, megújult a leggings! Ezért rajong most minden trendi nő

Őrület, megújult a leggings! Ezért rajong most minden trendi nő

Kim Kar­das­hian hozta di­vatba ezt a kü­lön­le­ges nad­rá­got. Meg­lepő kom­bi­ná­ci­ók­kal rob­bant be ez az új a trend.

Kim Kar­das­hian hozta di­vatba ezt a kü­lön­le­ges nad­rá­got. Meg­lepő kom­bi­ná­ci­ók­kal rob­bant be ez az új a trend, de egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mivel ve­szed fel, hogy ne le­gyen rö­he­jes. Mu­ta­tunk né­hány di­va­tos meg­ol­dást, vá­lassz egy neked való szet­tet, ne hagyd ki idén nyá­ron.

Döbbenet, miből készül a legújabb házi fagyi! Diétázók kedvence lett

Döbbenet, miből készül a legújabb házi fagyi! Diétázók kedvence lett

Ebben a for­ró­ság­ban ké­szíts gyor­san egy is­teni fris­sí­tőt! Ér­de­kes re­cep­tet mu­ta­tunk, iz­gal­mas íz­vi­lág­gal.

Ettől a filléres trükktől lett az idei fülbevalódivat a nők legnagyobb kedvence

Ettől a filléres trükktől lett az idei fülbevalódivat a nők legnagyobb kedvence

Imád­ni­való fazon a bol­tok pol­cain! Tom­bol a sok­színű, va­rázs­la­tos fül­be­való trendje.

Szemérmesen szexi az új nyári viselet, megőrülnek tőle a pasik

Szemérmesen szexi az új nyári viselet, megőrülnek tőle a pasik

Hi­he­tet­le­nül rafi­nált nyári ruhát ké­szí­tet­tek idén a di­vat­ter­ve­zők. Ez aztán min­den­ki­nek jól áll, és min­den nőt el­bű­vö­lővé tesz.

Felhorkannak a férfiak, így villantanak mellet a trikókból a nők

Felhorkannak a férfiak, így villantanak mellet a trikókból a nők

Ha va­lódi ki­hí­vást sze­ret­nél egy férfi szá­mára, akkor ez a te di­va­tod! Le­gény le­gyen a tal­pán, aki ellen tud állni.

Hihetetlen fotót posztolt az 53 éves sztáranyuka, bárki megirigyelné

Hihetetlen fotót posztolt az 53 éves sztáranyuka, bárki megirigyelné

Még min­dig tö­ké­le­tes az alakja, ezt pedig rend­sze­re­sen meg is mu­tatja.

Még min­dig tö­ké­le­tes az alakja, ezt pedig rend­sze­re­sen meg is mu­tatja, hi­szen van mire büsz­ké­nek len­nie.

Botrányosan viselkedett a miskolci buszsofőr, ez történt a kislánnyal

Botrányosan viselkedett a miskolci buszsofőr, ez történt a kislánnyal

A so­főrt za­varta, hogy ebben az óri­ási ká­ni­ku­lá­ban vizet iszik egy kis­lány.

A so­főrt za­varta, hogy ebben az óri­ási ká­ni­ku­lá­ban vizet iszik egy kis­lány.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt a 17 évest, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt a 17 évest, nem véletlenül

Bu­da­pest­ről ve­szett nyoma.

A ti­né­dzser fi­ú­nak Bu­da­pest­ről ve­szett nyoma, azóta senki sem látta.

Fegyvert fogtak öt fiatalra Üllőn

Fegyvert fogtak öt fiatalra Üllőn

Kri­mibe illő je­le­net zaj­lott le Üllőn szer­dán késő este.

Kri­mibe illő je­le­net zaj­lott le Üllőn szer­dán késő este. Öt fi­a­tal ha­za­felé igye­ke­zett, ami­kor egy fehér, ro­zoga mik­ro­busz­ból egy vad­ide­gen fegy­vert fo­gott rájuk.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Rossz hír, megsérült a magyar foci legnagyobb reménysége

Rossz hír, megsérült a magyar foci legnagyobb reménysége

A Red Bull Salz­burg ma­gyar után­pót­lás-vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­jára hosszabb ki­ha­gyás vár.

Kezeket fel! Ultrák nyomultak a BL-rájátszásra készülő Vidi edzésére

Kezeket fel! Ultrák nyomultak a BL-rájátszásra készülő Vidi edzésére

Az utóbbi évek leg­fon­to­sabb meccsét játsszák szer­dán a fe­hér­vá­riak, erre így lép­tek a szur­ko­lóik.

Csupa mosoly, így mulat Hosszú Katinka

Csupa mosoly, így mulat Hosszú Katinka

Az Eu­rópa-baj­nok­ság után sem áll le az edzé­sek­kel.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az Eu­rópa-baj­nok­ság után sem áll le az edzé­sek­kel. Vi­dá­man kezdte a hétfő reg­gelt is az uszo­dá­ban a vi­lág­klasszis spor­toló.

Ebből ma nagy gond lehet, sokakat érint a figyelmeztetés

Ebből ma nagy gond lehet, sokakat érint a figyelmeztetés

A tű­zi­já­ték han­gu­la­tát tönk­re­te­heti.

Az esti tű­zi­já­ték han­gu­la­tát tönk­re­te­heti, ha nem gon­dos­ko­dunk meg­fe­le­lően négy­lábú ked­ven­ce­ink­ről.

Ennél édesebb nem lesz: újabb fotók Csobot Adél gyermekeiről

Ennél édesebb nem lesz: újabb fotók Csobot Adél gyermekeiről

A fi­a­tal éne­kesnő és Is­te­nes Bence na­gyon él­ve­zik, hogy szü­lők le­het­nek.

A fi­a­tal éne­kesnő és Is­te­nes Bence na­gyon él­ve­zik, hogy szü­lők le­het­nek.

Fiatal modellre cserélte feleségét a 46 éves sztár, itt buktak le

Fiatal modellre cserélte feleségét a 46 éves sztár, itt buktak le

Fiatal modellre cserélte feleségét a 46 éves sztár, itt buktak le

A sztár­szí­nész rég­óta nem tűnt ilyen bol­dog­nak, mint fi­a­tal párja ol­da­lán.

Gyilkos kór ütötte fel a fejét szomszédainknál, halálos áldozat is van

Gyilkos kór ütötte fel a fejét szomszédainknál, halálos áldozat is van

Egy idős férfi halt bele az Af­ri­ká­ból szár­mazó be­teg­ségbe, pedig el sem hagyta ott­ho­nát.

Egy idős férfi halt bele az Af­ri­ká­ból szár­mazó be­teg­ségbe.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Most közölték: feladta a rák elleni küzdelmet a híres színésznő

Most közölték: feladta a rák elleni küzdelmet a híres színésznő

A szí­nésznő test­vére kö­zölte.

A szí­nésznő test­vére kö­zölte a szo­morú hírt.

Orosz rakétával hajtottak be egy kijevi üzletházba. Videó!

Orosz rakétával hajtottak be egy kijevi üzletházba. Videó!

Min­denki me­ne­kült, amerre lá­tott.

Uk­rajna füg­get­len­ség napi ka­to­nai pa­rá­déja nem éppen úgy si­ke­rült, ahogy el­ter­vez­ték.

...MEGVOLT MÁR?

Fejlemények a tragikus hídomlás ügyében, rettegtek a sofőrök az úton

Fejlemények a tragikus hídomlás ügyében, rettegtek a sofőrök az úton

A híd­om­lás miatt 43 ember vesz­tette éle­tét a héten.

A híd­om­lás miatt 43 ember vesz­tette éle­tét a héten, pedig sokan sej­tet­ték előtte is, hogy va­lami nincs rend­ben.

Botrányba került a 28 éves rendőr: durva, mit találtak Gábornál

Botrányba került a 28 éves rendőr: durva, mit találtak Gábornál

A férfit azóta el­bo­csá­tot­ták a vá­rosi rend­őr­ség­től, sőt bör­tön­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

A férfit azóta el­bo­csá­tot­ták a vá­rosi rend­őr­ség­től, sőt bör­tön­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

Putyin táncán ámul a fél internet! Te láttad már? Videó

Putyin táncán ámul a fél internet! Te láttad már? Videó

Az orosz hír­csa­tor­nák olyan fel­vé­te­le­ket mu­tat­tak be Karin Kne­issl es­kü­vő­jé­ről, ame­lyek ko­moly fel­zú­du­lást vál­tot­tak ki.

Meghan teljesen besokallt? Máris menekül a nyilvánosság elől

Meghan teljesen besokallt? Máris menekül a nyilvánosság elől

A her­ceg­nét igen csak meg­vi­sel­ték az utóbbi hetek tör­té­né­sei, ezért sze­retne pár napra csen­de­sebb helyre vo­nulni.

Totális káosz a reptéren, összeomlott az informatikai rendszer

Totális káosz a reptéren, összeomlott az informatikai rendszer

A lon­doni rep­té­ren már órák óta tart a meg­hi­bá­so­dás.

A lon­doni rep­té­ren már órák óta tart a meg­hi­bá­so­dás.

Zokogtak az utasok, ezt művelte velük a légitársaság

Zokogtak az utasok, ezt művelte velük a légitársaság

Na­gyon kel­le­met­len dolog tör­tént.

Sokan a csa­lád­juk­kal in­dul­tak volna nya­ralni, ám va­lami na­gyon kel­le­met­len dolog jött közbe.

Még csak most jelentették be: huszonhat éve házas a két sztár

Még csak most jelentették be: huszonhat éve házas a két sztár

Egy for­ga­tá­son há­za­sod­tak össze, még­hozzá a film egyik je­le­nete alatt.

Gólyahír, apa lett a sármos magyar színész

Gólyahír, apa lett a sármos magyar színész

A fi­a­tal szí­nész az öröm­hírt Ins­tag­ra­mon osz­totta meg ra­jon­gó­i­val. A ba­bá­ról annyit lehet tudni, hogy kis­lány.

A fi­a­tal szí­nész az öröm­hírt Ins­tag­ra­mon osz­totta meg ra­jon­gó­i­val. A ba­bá­ról annyit lehet tudni, hogy kis­lány.

Mentőhelikoptert riasztottak, nagyon különös baleset történt a tinivel

Mentőhelikoptert riasztottak, nagyon különös baleset történt a tinivel

Egy fiúra rá­zu­hant a ma­gas­ból egy tes­tes állat és több he­lyen is sé­rü­lé­se­ket oko­zott neki.

Megvan az első, negatív hős lett a magyar válogatott focista

Megvan az első, negatív hős lett a magyar válogatott focista

A Bo­logna hazai pá­lyán 1-0-ra ka­pott ki a SPAL-tól az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság első for­du­ló­já­ban.

Betelefonált a kórházba a terhes tini, de utána szörnyű dolog történt

Betelefonált a kórházba a terhes tini, de utána szörnyű dolog történt

A lány­nak nem sok­kal ké­sőbb nyoma ve­szett, a rend­őrök te­he­tet­le­nek.

A lány­nak nem sok­kal ké­sőbb nyoma ve­szett, a rend­őrök egy­előre te­he­tet­le­nek.

Megrázó képeket kaptunk a súlyos balesetről, többen megsérültek

Megrázó képeket kaptunk a súlyos balesetről, többen megsérültek

A bal­eset során a sofőr és öt utasa is meg­sé­rült.

A bal­eset során a sofőr és öt utasa is meg­sé­rült, min­den­kit kór­házba vit­tek a men­tők.

Durva jelenet Nógrádban a nyílt utcán: ijesztő, ami történt

Durva jelenet Nógrádban a nyílt utcán: ijesztő, ami történt

Egy csa­pat fi­a­tal tá­madt rá egy férfira, aki jó­in­du­la­túan adott nekik ci­ga­ret­tát.

Áder János: Nincs módunk középszerűnek lenni

Áder János: Nincs módunk középszerűnek lenni

Ma­gyar­or­szág­nak ra­gasz­kod­nia kell ahhoz a nyu­gati kul­tú­rá­hoz, amely­hez Szent Ist­ván ki­rá­lyunk a sor­sun­kat kö­tötte.

Az éjszakai buli hevében dobta le a topját! Lefotózták

Az éjszakai buli hevében dobta le a topját! Lefotózták

Meg­vil­lan­tak a mel­lei...

Ki­sza­ba­dí­tottta ha­tal­mas mel­leit fel­sője óvó rej­te­ké­ből, így most az egész világ szem­re­vé­te­lez­heti, hogy mivel aján­dé­kozta meg a ter­mé­szet a fi­a­tal lányt...

Meztelenül fotózták le a hajlékony sportolónőt!

Meztelenül fotózták le a hajlékony sportolónőt!

A szőke tor­nász pu­cé­ran jó­gá­zott.

A szőke tor­nász a ten­ger­par­ton jó­gá­zott pu­cé­ran, va­laki le­fo­tózta há­tul­ról.

Undorító jelenet a repülőn: olyat tett a turista, amit nem lett volna szabad

Undorító jelenet a repülőn: olyat tett a turista, amit nem lett volna szabad

Egy fi­a­tal ame­ri­kai nem tu­dott pa­ran­csolni a húgy­hó­lyag­já­nak, de olyan helyre pi­silt, ami­ért le­tar­tóz­tat­ták.

Tűzoltókat riasztottak a XI. kerületbe, helyszíni videó a mentésről

Tűzoltókat riasztottak a XI. kerületbe, helyszíni videó a mentésről

Egy ál­la­tot zu­hant bele egy több méter mély gö­dörbe, ahon­nan csak a tűz­ol­tók tud­ták ki­szedni.

Katasztrófahelyezet a turistaparadicsomban, többen meghaltak

Katasztrófahelyezet a turistaparadicsomban, többen meghaltak

A szi­ge­tet több ren­gés is meg­rázta.

Az in­do­né­ziai Lom­bok szi­ge­tét az utóbbi idő­ben több ren­gés is meg­rázta, most ez ismét tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett.

Országszerte az államalapításra emlékeznek

Országszerte az államalapításra emlékeznek

Or­szág­szerte ün­nep­sé­ge­ket tar­ta­nak ma, az ál­lam­ala­pí­tás ün­ne­pén, Szent Ist­ván napja al­kal­má­ból.

Or­szág­szerte ün­nep­sé­ge­ket tar­ta­nak ma, az ál­lam­ala­pí­tás ün­ne­pén, Szent Ist­ván napja al­kal­má­ból.

Újabb megrázó részletre derült fény, itt lehet VV Fanni holtteste

Újabb megrázó részletre derült fény, itt lehet VV Fanni holtteste

A gya­nú­sí­tott to­vábbra is ta­gadja a gyil­kos­sá­got, a ha­zug­ság­vizs­gáló azon­ban mást jel­zett.

Hidegrázós hangfelvétel került elő egy brit mecset falai közül

Hidegrázós hangfelvétel került elő egy brit mecset falai közül

Sal­man Abedi isz­lam­ista és annak csa­ládja is rend­sze­re­sen járt ebbe a me­csetbe...

Böjte Csaba áldja meg ma az új kenyeret a Mesterségek Ünnepén

Böjte Csaba áldja meg ma az új kenyeret a Mesterségek Ünnepén

Ma dél­után a Má­tyás-temp­lom­nál, a Mes­ter­sé­gek Ün­ne­pén.

Ma dél­után a Má­tyás-temp­lom­nál, a Mes­ter­sé­gek Ün­ne­pén.

Megőrül az internet ezért az optikai illúzióért! Elképesztő látvány!

Megőrül az internet ezért az optikai illúzióért! Elképesztő látvány!

Nézd meg a képet, amit mu­ta­tunk, és tel­je­sen meg­döb­bensz te is.

Nézd meg a képet, amit mu­ta­tunk, és tel­je­sen meg­döb­bensz te is.

Ettől fog csődbe menni Németország

Ettől fog csődbe menni Németország

101 rendőr kísér 46 ki­to­lon­colt mig­ránst.

A minap 46 el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű mig­ránst to­lon­col­tak vissza Mün­chen­ből Ka­bulba. Az afgán mig­rán­sok közül 22 el­ítélt bű­nöző volt. A 46 il­le­gá­lis be­ván­dor­lót 101 német rendőr kí­sérte a ha­za­úton.

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

Au­gusz­tus van és a sze­zon kel­lős kö­zepe. Több okunk is lenne, hogy 10 perc alatt el­ké­szít­sük ezt az is­teni cse­me­gét.

Dráma a magyar strandon, eszméletlenül bukkantak a 9 éves kisfiúra

Dráma a magyar strandon, eszméletlenül bukkantak a 9 éves kisfiúra

A jár­őröző rendőr men­tette meg.

Egy Pest me­gyei stran­don buk­kan­tak a kisfi­úra a für­dő­zök, akit az éppen jár­őröző rend­őrnő men­tett meg.

Kitart a kánikula, itt várhatók záporok ma a melegben

Kitart a kánikula, itt várhatók záporok ma a melegben

Néhol meg­élén­kül­het a szél az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Hőség vár­ható a kö­vet­kező na­pok­ban is.

Néhol meg­élén­kül­het a szél az elő­re­jel­zé­sek sze­rint, de hőség vár­ható a kö­vet­kező na­pok­ban is. El­vétve eshet csak.

Ez igen, világsztár csapattársat kapott a magyar válogatott focista

Ez igen, világsztár csapattársat kapott a magyar válogatott focista

Ilyen neves lé­giós még nem ját­szott a román li­gá­ban. Leg­utóbb az ame­ri­kai Or­lando City lab­da­rú­gója volt.

Nem hiszed el, mit élveztek legjobban a TV2 sztárjának lányai Cipruson

Nem hiszed el, mit élveztek legjobban a TV2 sztárjának lányai Cipruson

Váczi Ger­gely csa­ládja meg­törte az évek óta tartó ha­gyo­mányt, és most elő­ször Hor­vát­or­szág he­lyett Cip­rusra utaz­tak.

Ilyen nincs: eladtak 18 focistát, hogy vehessenek helyettük 10 kecskét

Ilyen nincs: eladtak 18 focistát, hogy vehessenek helyettük 10 kecskét

Az eset a török Is­parta vá­ro­sá­ban ala­pí­tott Gül­spor egye­sü­let­ben tör­tént.

Ez a hét leg­szó­ra­koz­ta­tóbb sport­híre, rá­adá­sul igaz. Az eset a török Is­parta vá­ro­sá­ban ala­pí­tott Gül­spor egye­sü­let­ben tör­tént, amely az egyik leg­ré­gebbi tö­rök­or­szági klub: 1954-ben szü­le­tett.