FRISS HÍREK

Megint mellélőtt a Hazudozós Demeter

Megint mellélőtt a Hazudozós Demeter

Akár­csak né­hány napja ismét ha­zu­dott, rá­gal­ma­zott, sőt ka­to­nai tit­ko­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra az LMP újon­nan meg­vá­lasz­tott el­nöke, De­me­ter Márta.

Akár­csak né­hány napja ismét ha­zu­dott, rá­gal­ma­zott, sőt ka­to­nai tit­ko­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra az LMP újon­nan meg­vá­lasz­tott el­nöke, De­me­ter Márta.

Kitört a botrány a Wellhellóban, durva mit tett Fluor Tomi

Kitört a botrány a Wellhellóban, durva mit tett Fluor Tomi

A ze­ne­kar front­em­bere meg­fe­nye­gette a töb­bi­e­ket, egyi­kük be­je­len­tést is tett a rend­őr­sé­gen mi­atta.

A ze­ne­kar front­em­bere meg­fe­nye­gette a töb­bi­e­ket, egyi­kük be­je­len­tést is tett a rend­őr­sé­gen mi­atta.

Itt a vége, ez a híresség Sztárban Sztár idei első kiesője

Itt a vége, ez a híresség Sztárban Sztár idei első kiesője

Bár a múlt heti első adás­ban sen­ki­nek nem kel­lett bú­csúz­nia, most a nézők és a zsűri sza­vaz­hat­tak, kit tar­tot­tak a leg­gyen­gébb­nek.

Bár a múlt heti első adás­ban sen­ki­nek nem kel­lett bú­csúz­nia, most a nézők és a zsűri sza­vaz­hat­tak, kit tar­tot­tak a leg­gyen­gébb­nek.

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

Egy ideje ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

A mű­sor­ve­zető már majd­nem egy éve együtt van új ked­ve­sé­vel, Ka­tona Re­ná­tá­val, aki­vel egy ideje gya­nús módon ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Döbbenetes fotó: így még sosem láthattad Cinthya Dictatort!

Döbbenetes fotó: így még sosem láthattad Cinthya Dictatort!

A fo­tó­mű­vész úgy vál­toz­tatja a kül­se­jét, akár egy ka­mé­leon, ezt a ki­vé­te­les te­het­sé­gét pedig egy ki­ál­lí­tás ke­re­tein belül ka­ma­toz­tatja.

A fo­tó­mű­vész úgy vál­toz­tatja a kül­se­jét, akár egy ka­mé­leon, ezt a ki­vé­te­les te­het­sé­gét pedig egy ki­ál­lí­tás ke­re­tein belül ka­ma­toz­tatja.

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

Fel­rob­ban­totta a stú­diót.

A szí­nész a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban Beyoncé bő­rébe bújt, fel­rob­ban­totta a stú­diót a ki­né­ze­té­vel és a tán­cá­val.

Elképesztő változáson ment át Ronaldo menyasszonya

Elképesztő változáson ment át Ronaldo menyasszonya

Ge­or­gina Rod­rí­guez szőke lett.

Ge­or­gina Rod­rí­guez gon­dolt egy na­gyot, és be­fes­tette a haját sző­kére. A szexi bom­bázó nem akár­mi­lyen ru­há­ban mu­tatta meg az új kül­se­jét.

Forró szexjelenet: ledobta a ruháit a Kovács Patrícia - Videó

Forró szexjelenet: ledobta a ruháit a Kovács Patrícia - Videó

Annyira jól néz ki, hogy a pi­káns ágy­je­le­ne­te­ket is be­vál­lalta a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem új éva­dá­ban.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak sztárja negy­ven­éve­sen is bom­ba­for­má­ban van: annyira jól néz ki, hogy a pi­káns ágy­je­le­ne­te­ket is be­vál­lalta a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem új éva­dá­ban.

NE HAGYD KI!

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

Döbbenetes változás, 15 kilót fogyott a csinos magyar sztár!

Döbbenetes változás, 15 kilót fogyott a csinos magyar sztár!

Úgy néz ki, mint egy test­építő!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár rövid idő alatt ren­ge­teg fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, úgy néz ki, mint egy test­építő!

Reggelig lehet még szavazni, mi legyen a neve az Orbán Viktor pártfogolta rinónak

Reggelig lehet még szavazni, mi legyen a neve az Orbán Viktor pártfogolta rinónak

Már a fél or­szág tudja, a mi­nisz­ter­el­nök örök­be­fo­ga­dott egy rinót.

Mint azt már a fél or­szág tudja, a mi­nisz­ter­el­nök örök­be­fo­ga­dott a nyír­egy­házi ál­lat­kert­ben egy in­diai pán­cé­los ri­no­cé­rosz­köly­köt. Már har­ma­dik napja zaj­lik a sza­va­zás, hogy mi le­gyen az óri­ás­bébi neve.

Döbbenetes lesz 2019-ben a leggings divat, most aztán minden nő bajban lesz

Döbbenetes lesz 2019-ben a leggings divat, most aztán minden nő bajban lesz

Őrü­le­tes trend hódít jö­vőre, a kér­dés csak az, vajon ki fogja be­vál­lalni? A ki­fu­tó­kon min­den­esetre már most tarol, mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet!

Őrü­le­tes trend hódít jö­vőre, a kér­dés csak az, vajon ki fogja be­vál­lalni? A di­vat­gu­ruk vál­tig han­goz­tat­ják, hogy ez lesz a divat, de vajon ki fogja fel­venni? A ki­fu­tó­kon min­den­esetre már most tarol, mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet!

Végre nem unalmas a harisnyadivat, szexi lesz a női láb

Végre nem unalmas a harisnyadivat, szexi lesz a női láb

Fe­lejtsd el a fe­kete ha­ris­nyát!

Fe­lejtsd el egy időre a fe­kete ha­ris­nyát! Vá­lassz egy iz­gal­mas da­ra­bot az idei tren­dek közül. Egy­színű ru­há­hoz vi­selj min­tás, vagy szí­nes ha­ris­nyát.

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák.

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Döb­be­ne­tes vál­to­zá­son esett át a csizma, ennyire szexi még nem volt a comb­vil­lan­tós vál­to­zat!

Ilyen lesz a divat 2019-ben: Mutatjuk a 12 meghatározó trendet

Ilyen lesz a divat 2019-ben: Mutatjuk a 12 meghatározó trendet

A divat jövő évre is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket: lát­vá­nyos és szen­zá­ci­ó­san szexi tren­dek jön­nek!

Leleplező fotó, kiderült, milyen Demcsák Zsuzsa új munkája!

Leleplező fotó, kiderült, milyen Demcsák Zsuzsa új munkája!

A mű­sor­ve­zető egy ideje már civil mun­kák­ból él.

A mű­sor­ve­zető egy ideje már civil mun­kák­ból él, most fotót is meg­osz­tott arról, ho­gyan tel­je­sít nyelv­ta­nár­ként.

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Eve­lin és első sze­relme már két éve nem al­kot­nak egy párt, a lány­nak ettől füg­get­le­nül meg­van a vé­le­mé­nye Ta­más­ról.

Eve­lin és első sze­relme már két éve nem al­kot­nak egy párt, a lány­nak ettől füg­get­le­nül meg­van a vé­le­mé­nye Ta­más­ról.

Felkészült a szakításra a szépséges sztár

Eljöhet egy korszak vége: felkészült a szakításra a szépséges sztár

Ma­rija Sa­rap­ova és a Nike útjai 20 év után vál­hat­nak szét.

Ma­rija Sa­rap­ova és a Nike útjai 20 év után vál­hat­nak szét. Az orosz hí­res­ség­nek ez óri­ási csa­pást je­lent.

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

A mű­sor­ve­zető két éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­ci­nak, aki mos­tanra igazi nagyfiú lett.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Imád vetkőzni, meztelenül érzi jól magát a dögös ügyvédnő

Imád vetkőzni, meztelenül érzi jól magát a dögös ügyvédnő

A West Ham Uni­ted lab­da­rú­gója, Ja­vier Her­n­an­dez egy szexi és okos hölggyel él együtt.

Telt ház az Arénában, így folytatták a magyarok

Telt ház az Arénában, így folytatták a magyarok

Öt ma­gyar lé­pett sző­nyegre.

Va­sár­nap öt ma­gyar bir­kó­zóért szo­rít­hat­tunk a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Visszataszító dolgot műveltek Mourinhóval

Gyomorforgató videó, visszataszító dolgot műveltek Mourinhóval

Min­dent rög­zí­tett az egyik ka­me­rás.

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzse­rébe be­le­tö­rölte az orrát a ri­vá­lis csa­pat edzője. Pech­jére ezt rög­zí­tette is az egyik ka­me­rás.

Drámai bejelentés: Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a színésznő

Drámai bejelentés: Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a színésznő

A so­ro­zat­sztár­nál 15 éve je­lent­kez­tek elő­ször a sú­lyos be­teg­ség tü­ne­tei, de nem vette őket elég ko­mo­lyan.

Demeternek viselnie kell a katonai adatok kiadásának következményeit

Demeternek viselnie kell a katonai adatok kiadásának következményeit

Az Or­szág­gyű­lés hon­vé­delmi és ren­dé­szeti bi­zott­sága al­el­nö­ké­nek nem­zet­biz­ton­sági fe­lül­vizs­gá­la­tát kez­de­mé­nye­zik.

Lezárások és forgalomkorlátozás: ez vár ránk október 23-án

Lezárások és forgalomkorlátozás: ez vár ránk október 23-án

Szá­mos le­zá­rásra, for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani az ok­tó­ber 23-ai ün­nepi prog­ra­mok­hoz kap­cso­ló­dóan.

Szá­mos le­zá­rásra, for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani.

Ki vitte el az óriási nyereményt? Íme, a hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az óriási nyereményt? Íme, a hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 42. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 70 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Itt van­nak a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­k!

Botrány: kiakadtak a férfiak a legszexibb ducimodellre

Botrány: kiakadtak a férfiak a legszexibb ducimodellre

Sokak sze­rint vége a kar­ri­er­jé­nek...

A leg­utóbbi fel­vé­te­lén még a leg­hű­sé­ge­sebb ra­jon­gói is ki­akad­tak, sokak sze­rint ezzel vége a kar­ri­er­jé­nek...

Őrjöngeni kezdett egy utas a repülőn, mert egy idős nőt ültettek mellé

Őrjöngeni kezdett egy utas a repülőn, mert egy idős nőt ültettek mellé

A többi utas pró­bálta meg­fé­kezni a fel­dü­hö­dött férfit.

A többi utas pró­bálta meg­fé­kezni a fel­dü­hö­dött férfit.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Mary Zsuzsi fia kipakolt anyja haláláról: ezt állítja

Mary Zsuzsi fia kipakolt anyja haláláról: ezt állítja

Az éne­kesnő las­san hét éve ment el.

Az éne­kesnő las­san hét éve ment el tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött. Fia most sú­lyos vádat fo­gal­ma­zott meg a ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára!

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára, amit Kulka János ne­vé­ben ala­po­san át is lép na­ponta egy is­me­ret­len Fa­ce­book fel­hasz­náló.

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Az éne­kesnő egy hó­nap­pal ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, mely­nek kö­vet­kez­mé­nye­i­ből még mára sem tu­dott fel­épülni.

...MEGVOLT MÁR?

Életveszély a magyar otthonokban, a legtöbben nem is tudják, mekkora a baj

Életveszély a magyar otthonokban, a legtöbben nem is tudják, mekkora a baj

Min­den ne­gye­dik ma­gyar egész­ség­te­len épü­let­ben él.

Min­den ne­gye­dik ma­gyar egész­ség­te­len épü­let­ben él, a nyir­kos, pe­né­szes kör­nye­zet­ben 40 szá­za­lék­kal na­gyobb az asztma ki­ala­ku­lá­sá­nak esé­lye. A gye­rek­szoba és a háló a leg­szennye­zet­tebb - derül ki egy ku­ta­tás­ból.

A rezsicsökkentés eredménye: felére csökkentek a tartozások

A rezsicsökkentés eredménye: felére csökkentek a tartozások

73 mil­li­árd­ról 33 mil­li­árd fo­rintra csök­kent a la­kos­sági köz­mű­tar­to­zás.

Az el­múlt öt évben 73 mil­li­árd­ról 33 mil­li­árd fo­rintra csök­kent a la­kos­sági köz­mű­tar­to­zás.

Kemény, mit vállalt be Rippel Feri

Kemény, mit vállalt be Rippel Feri

Még ta­vas­szal hozta meg a ko­moly dön­tést. Állta a sza­vát!

Az is­mert ar­tis­ta­mű­vész még ta­vas­szal hozta meg a ko­moly dön­tést. Állta a sza­vát!

Egészen bizarr szilvás gombócot készített a bevállalós magyar háziasszony

Egészen bizarr szilvás gombócot készített a bevállalós magyar háziasszony

Első rá­né­zésre semmi kü­lön­le­ges nem lát­szó­dik a gom­bó­co­kon.

Első rá­né­zésre semmi kü­lön­le­ges nem lát­szó­dik a gom­bó­co­kon, ám ami­kor fel­vá­god, el­akad a sza­vad. Az biz­tos, hogy ilyen­nel még nem volt dol­god! Annyit azért el­áru­lunk, hogy ezt is meg lehet enni, sőt, ezzel az új mód­szer­rel talán még fi­no­mabb!

Fájdalmas bejelentés, Lionel Messi sokáig nem focizhat

Fájdalmas bejelentés, Lionel Messi sokáig nem focizhat

A Real el­leni rang­adót is ki­hagyja.

A Bar­ce­lona fut­ball­sztár­já­nak jobb kar­já­ban el­tört egy csont, ezért kö­rül­be­lül három hétig nem lép­het pá­lyára. A Real Mad­rid el­leni rang­adót is ki­hagyja.

Cuki beszólás: ezt gondolja Stohl Luca Tilláról és Kasza Tibiről

Cuki beszólás: ezt gondolja Stohl Luca Tilláról és Kasza Tibiről

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető szá­mára ha­tal­mas le­he­tő­ség...

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető szá­mára ha­tal­mas le­he­tő­ség, hogy együtt dol­goz­ha­tott a két nagy­ágyú­val. Meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Teszteld le, mennyire éles a szemed - 100-ból csak 7 embernek sikerül a játék

Teszteld le, mennyire éles a szemed - 100-ból csak 7 embernek sikerül a játék

Ez a játék re­me­kül meg­mu­tatja, mennyire éles a lá­tá­sod és mennyire tudsz fó­kusz­álni. Tarts ve­lünk!

A nyugdíjjal együtt érkezik a prémium

A nyugdíjjal együtt érkezik a prémium

A pré­mium ma­xi­má­lis összege 18 ezer fo­rint.

A pré­mium ma­xi­má­lis összege 18 ezer fo­rint. Elő­ször azok­hoz jut el, akik át­uta­lás­sal kap­ják meg a nyug­dí­ju­kat.

Ez durva: Életveszélyes kiegészítőt hord a magyar énekes

Ez durva: Életveszélyes kiegészítőt hord a magyar énekes

Az ext­rém elő­adó megint nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát. Be­mu­tatta leg­újabb di­vat­agy­me­né­sét, ami­hez egy na­gyon ve­szé­lyes órát vett fel.

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Az egy­kori por­nó­sztár ék­te­len ha­ragra ger­jedt és dü­hé­ben el­dön­tötte, soha többé nem be­szél vele.

Az egy­kori por­nó­sztár ék­te­len ha­ragra ger­jedt és dü­hé­ben el­dön­tötte, soha többé nem tartja test­vé­ré­nek a báty­ját.

Ma jön a hidegfront: Ilyen időre számíts vasárnap

Ma jön a hidegfront: Ilyen időre számíts vasárnap

Va­sár­nap rosszabbra for­dul az idő, de messze még az igazi hideg. Erre kell szá­mí­tani a hosszú hét­vé­gén!

Va­sár­nap rosszabbra for­dul az idő, de messze még az igazi hideg. Erre kell szá­mí­tani a hosszú hét­vé­gén!

Gyerekek százai veszélyben: megúszhatja tetteit a két magyar pedofil

Gyerekek százai veszélyben: megúszhatja tetteit a két magyar pedofil

A két férfi ellen na­gyon enyhe íté­let szü­le­tett, így bár­mi­kor meg­is­mé­tel­he­tik a ször­nyű­sé­ge­ket.

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Lebukott a 27 éves tanárnő: míg férje dolgozott, diákját vitte szobára

Lebukott a 27 éves tanárnő: míg férje dolgozott, diákját vitte szobára

A fi­a­tal ta­nár­nőt azóta ki­rúg­ták és a férje is el­hagyta, rá­adá­sul bör­tön­bün­te­tésre szá­mít­hat.

Felkapta a szél a lány szoknyáját, elővillantva a tangáját és a popsiját

Felkapta a szél a lány szoknyáját, elővillantva a tangáját és a popsiját

Egy erős szel­lö­kés se­gít­het ki­de­rí­teni, hogy mi­lyen színű és tí­pusú bu­gyit visel a kö­zel­ben áll­do­gáló höl­gye­mény...

A szakértő szerint ez okozza az elviselhetetlen poloskainváziót

A szakértő megmondta: ez okozza az elviselhetetlen poloskainváziót

A klí­ma­vál­to­zás és a glo­bá­lis ke­res­ke­de­lem is okol­ható az el­múlt hetek po­los­ka­in­vá­zi­ó­jáért.

Ilyet eddig nem láttál! Elképesztő fotók a kiszáradó Dunáról

Ilyet eddig nem láttál! Elképesztő fotók a kiszáradó Dunáról

Re­kord ala­csony a folyó víz­szintje.

Re­kord ala­csony a víz­szint a folyó hazai sza­ka­szán.

Óriási meglepetés, már a Fradi sem veretlen

Óriási meglepetés, már a Fradi sem veretlen

A Fe­renc­vá­ros szom­bat este a Pus­kás Aka­dé­mia ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó NB I-ben.

A Fe­renc­vá­ros szom­bat este a Pus­kás Aka­dé­mia ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó NB I-ben.

Gyors leszek, gyors leszek - nyugtatta a nőt az afrikai az erőszak előtt

Gyors leszek, gyors leszek - nyugtatta a nőt az afrikai az erőszak előtt

Úgy lát­szik, hogy a svéd lá­nyok na­i­vi­tása nem ismer ha­tá­ro­kat. Min­den­esetre az ese­mény után be­ol­tot­ták...

Borzalom, mit művelnek a nők a Tinderen

Borzalom, mit művelnek a nők a Tinderen

El­árul­ták a férfiak a tit­kot!

Ma már alap, hogy a nők a neten ke­res­nek tár­sat; csak­hogy sok­szor hiába vár­nak, nem­hogy az iga­zit nem ta­lál­ják meg, de egy tisz­tes­sé­ges randi sem si­ke­rül...

4 milliárd óra pornót néz a világ: Ezt mondja a szexuálpszichológus

4 milliárd óra pornót néz a világ: Ezt mondja a szexuálpszichológus

A cím­ben sze­replő óra­szám ön­ma­gá­ban is el­ké­pesztő, rá­adá­sul ez csu­pán egyet­len netes oldal ered­mé­nye.

A cím­ben sze­replő óra­szám ön­ma­gá­ban is el­ké­pesztő, rá­adá­sul ez csu­pán egyet­len netes oldal ered­mé­nye.

Gyereklányokat erőszakolt meg a 20 fős pakisztáni banda!

Gyereklányokat erőszakolt meg a 20 fős pakisztáni banda!

Ez a tár­gya­lás Hud­dersfi­el­ben volt, de ha­sonló ese­mé­nyek ját­szód­tak le Tel­ford­ban és Rot­her­ham­ban is.

Ez a tár­gya­lás Hud­dersfi­el­ben volt, de ha­sonló ese­mé­nyek ját­szód­tak le Tel­ford­ban, Rot­her­ham­ban is.

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Sza­lai Ádám cse­re­ként állt be.

Sza­lai Ádám csa­pata, a Hoffen­heim Nürn­berg­ben lé­pett fel a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Nemi erőszak? Ronaldót nem hatják meg a vádak

Nemi erőszak? Ronaldót nem hatják meg a vádak

Túl­tette magát a bot­rá­nyon.

Úgy fest, Cris­ti­ano Ro­naldo túl­tette magát az el­múlt hetek ese­mé­nyein.

Ettől a 4 dologtól lesz boldog és harmonikus a párkapcsolatod

Ettől a 4 dologtól lesz boldog és harmonikus a párkapcsolatod

Össze­szed­tük, mik ezek az alap­dol­gok - ha mindez is­me­rős, va­ló­szí­nű­leg hosszú távon ter­vez­hetsz.

Habár sosem lehet előre tudni, mennyi ideig tart egy pár­kap­cso­lat, bi­zo­nyos tör­vény­sze­rű­sé­gek meg­fi­gyel­he­tőek az iga­zán mély sze­rel­mek ese­té­ben. Össze­szed­tük, mik ezek az alap­dol­gok - ha mindez is­me­rős, va­ló­szí­nű­leg hosszú távon ter­vez­hetsz.

Halálos szívecskét kapsz, ha élőzöl vezetés közben!

Halálos szívecskét kapsz, ha élőzöl vezetés közben!

Egy friss fel­mé­rés sze­rint tíz so­főr­ből kettő fa­ce­boo­ko­zik ve­ze­tés köz­ben és van, aki élő vi­deót is ké­szít.

Egy friss fel­mé­rés sze­rint tíz so­főr­ből kettő fa­ce­boo­ko­zik ve­ze­tés köz­ben és van, aki élő vi­deót is ké­szít.

Döbbenetes, mi történt a Balatonnál, le is fotózták

Döbbenetes, mi történt a Balatonnál, le is fotózták

Nincs na­gyon ma­gya­rá­zat rá...

Nincs na­gyon ma­gya­rá­zat a tör­tén­tekre...

Botrányos dulakodás, Mourinhót lefogták a biztonságiak

Botrányos dulakodás, Mourinhót lefogták a biztonságiak

A Chel­sea 2-2-re vég­zett a Man­ches­ter Uni­ted­del az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság rang­adó­ján.

A Chel­sea 2-2-re vég­zett a Man­ches­ter Uni­ted­del az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság rang­adó­ján.