Meglepő vallomás tett Ganxsta Zolee, ezt nem gondoltad volna róla

Meglepő vallomás tett Ganxsta Zolee, ezt nem gondoltad volna róla

Vé­let­le­nül, egy reg­geli mű­sor­ban szólta el magát a nép­szerű rap­per.

Vé­let­le­nül, egy reg­geli mű­sor­ban szólta el magát a nép­szerű rap­per.

Tizen erőszakoltak meg egy 17 éves lányt egy buszmegállóban!

Tizen erőszakoltak meg egy 17 éves lányt egy buszmegállóban!

A tíz af­ri­kai be­ván­dorló "fi­ú­ból" álló banda min­den tagja 18 - 20 éves le­he­tett.

A tíz af­ri­kai be­ván­dorló "fi­ú­ból" álló banda min­den tagja 18 - 20 éves le­he­tett.

A Simpson család hozta meg Csupó Gábornak az első óriási sikert

A Simpson család hozta meg Csupó Gábornak az első óriási sikert

Csupó Gá­bor­nak min­dig az volt a vágya, hogy Hol­ly­wood­ban saját ani­má­ciós stú­di­ója le­gyen.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Újabb világsztárok szexképei kerültek elő!

Újabb világsztárok szexképei kerültek elő!

Úgy tűnik, a ha­cke­rek to­vábbra sem al­sza­nak és újabb vi­lág­sztá­rok pri­vát szex­ké­pe­ire tet­ték rá a ke­zü­ket. Akad­nak ez­út­tal olyan hí­res­sé­gek is, akik újak a pórul jár­tak lis­tá­ján...

Úgy tűnik, a ha­cke­rek to­vábbra sem al­sza­nak és újabb vi­lág­sztá­rok pri­vát szex­ké­pe­ire tet­ték rá a ke­zü­ket. Akad­nak újak a pórul jár­tak lis­tá­ján...

Itt vetkőzik újra pucérra Cicciolina: Mindenki megnézheti!

Itt vetkőzik újra pucérra Cicciolina: Mindenki megnézheti!

Ha­ma­ro­san le­dobja ru­háit...

A 65 éves díva el­árulta, ha­ma­ro­san le­dobja ru­háit a té­vé­né­zők előtt!

8 sztár, akiről nem tudtad, hogy felnőttfilmben indult a karrierje!

8 sztár, akiről nem tudtad, hogy felnőttfilmben indult a karrierje!

Bi­zony, a ten­ge­ren­tú­lon sem olyan egy­szerű az élet. Az ame­ri­kai álom sem jön csak úgy pikk-pakk,...

1000 hangszórót szereltek le a minaretekről, mert zavarta a környék lakóit!

1000 hangszórót szereltek le a minaretekről, mert zavarta a környék lakóit!

Mindez 3 nap alatt tör­tént...

A tér­ség­ben je­len­tős mu­zul­mán kö­zös­ség él, de a hi­va­tal a nem mu­zul­mán la­kos­ság pa­na­szait vette fi­gyelmbe és "zaj­szennye­zés" címen ve­tette le a hang­szó­ró­kat a tor­nyok­ról.

NE HAGYD KI!

Kétezer migránst fogad be Románia!

Kétezer migránst fogad be Románia!

A me­ne­kül­te­ket Gö­rög­or­szág­ból és Olasz­or­szág­ból te­le­pí­tik át - nyi­lat­kozta a kül­ügy­mi­nisz­ter. Azt még nem lehet tudni, hogy hol fog­nak lakni...

A me­ne­kül­te­ket Gö­rög­or­szág­ból és Olasz­or­szág­ból te­le­pí­tik át - nyi­lat­kozta a kül­ügy­mi­nisz­ter. Azt még nem lehet tudni, hogy hol fog­nak lakni...

Rémisztő dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, durva nyomra bukkantak

Rémisztő dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, durva nyomra bukkantak

A gyö­nyörű kis­lány­nak tíz évvel ez­előtt, há­rom­éves ko­rá­ban ve­szett nyoma.

Őrjítő felvételekkel jelentkezett ismét a 20 éves popsimodell

Őrjítő felvételekkel jelentkezett ismét a 20 éves popsimodell

A Maxim férfi­ma­ga­zin au­gusz­tusi cím­lap­lá­nya, Ale­xis Ren esze­lős fel­vé­te­lek­kel va­dítja be a pa­si­kat! Mu­tat­juk!

Szaftos privát aktfotók kerültek elő az egyik legszexibb sportolónőről

Szaftos privát aktfotók kerültek elő az egyik legszexibb sportolónőről

Fel­tör­ték Lin­dsey Vonn mo­bil­ját, amely tele volt paj­zán ké­pek­kel.

Hac­ke­rek rob­ban­tot­tak a ga­lé­ri­á­val. Fel­tör­ték Lin­dsey Vonn mo­bil­ját, amely tele volt az ő és Tiger Woods paj­zán ké­pe­i­vel.

2018-ban érkezik az új tetoválásdivat, imádni fogják a nők

2018-ban érkezik az új tetoválásdivat, imádni fogják a nők

Azt gon­dol­tad, hogy a te­to­vá­lás férfias műfaj? Gon­dold újra! Meg­mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb, leg­nő­i­e­sebb tet­kó­kat, ame­lyek szinte va­ló­sá­gos­nak lát­sza­nak.

Azt gon­dol­tad, hogy a te­to­vá­lás férfias műfaj? Gon­dold újra! Meg­mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb, leg­nő­i­e­sebb tet­kó­kat, ame­lyek szinte va­ló­sá­gos­nak lát­sza­nak.

A nyár nagy diétás kedvence: nagyi túrósalátája

A nyár nagy diétás kedvence: nagyi túrósalátája

Csak össze­ke­ve­red, és már kész is!

Egy remek, fe­hér­jé­ben gaz­dag, vi­ta­mi­nok­kal teli sa­lá­tát kí­ná­lunk a forró nyári na­pokra. Csak össze­ke­ve­red, amit ott­hon ta­lálsz, és már kész is!

Ismered a francia nők régi divattrükkjét? Ez a frizura tarol nyár végén

Ismered a francia nők régi divattrükkjét? Ez a frizura tarol nyár végén

Szél­fútta, szexi, kócos és mégis ele­gáns - ra­gyo­góan fogsz ki­nézni ezzel a cso­dás fri­zu­rá­val.

Kiverte a biztosítékot a magazin, a modellek képein háborog a világ

Kiverte a biztosítékot a magazin, a modellek képein háborog a világ

Me­ré­szen dön­tött a Vogue Ara­bia, ami­kor Bella Ha­di­dot vá­lasz­totta a szep­tem­beri cím­lapra.

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Hordd bát­ran a rövid szok­nyá­kat, for­máld cso­dássá lá­baid! Mu­tat­juk, ho­gyan jutsz si­kerre.

Tragédia történt az iskolában, ebéd közben halt meg egy kisgyerek

Tragédia történt az iskolában, ebéd közben halt meg egy kisgyerek

A kisfi­ú­nál al­ler­giás re­ak­ció lé­pett fel, a kór­ház­ban sem tud­ták meg­men­teni.

A kisfi­ú­nál sú­lyos al­ler­giás re­ak­ció lé­pett fel, a kór­ház­ban sem tud­ták meg­men­teni.

Eddig bírta Tóth Vera, most mindent kitálalt

Eddig bírta Tóth Vera, most mindent kitálalt

Tóth Vera nem bírt ma­gá­val, meg­in­vi­tálta ott­ho­nába ba­rát­ját és min­dent elé tárt mi szem-száj­nak in­gere. Zoli na­gyon jól járt.

Tóth Vera nem bírt ma­gá­val, meg­in­vi­tálta ott­ho­nába ba­rát­ját és min­dent elé tárt mi szem-száj­nak in­gere.

Fegyveresek rontottak rá Görbicz Anitáékra edzés közben

Fegyveresek rontottak rá Görbicz Anitáékra edzés közben

Kő­ke­mény az ala­po­zás a győ­ri­ek­nél.

Kő­ke­mény ala­po­zást kap­nak a győri lá­nyok. Ka­to­nai ki­kép­zé­sen vet­tek részt a Baj­no­kok Li­gája-győz­tes já­té­ko­sok.

Kylie Minogue sztárapukával randevúzik

Kylie Minogue sztárapukával randevúzik

Régi kol­lé­gá­já­ban ke­resi az iga­zit.

Úgy tűnik, régi kol­lé­gája ol­da­lán ke­resi a bol­dog­sá­got az éne­kesnő, igaz, ki­sze­meltje bol­dog csa­lád­apa.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Családi örömhírt kürtölt világgá Hosszú Katinka

Családi örömhírt kürtölt világgá Hosszú Katinka

Ki­de­rült, miért utaz­tak Mál­tára.

Ki­de­rült végre, hogy va­ló­já­ban miért uta­zott Mál­tára az úszó­sztár és edző-férje. Nem vé­let­le­nül mos­tanra idő­zí­tet­ték a mini nya­ra­lá­su­kat.

A világ egyik legjobb csapatánál folytatja a magyar válogatott ásza

A világ egyik legjobb csapatánál folytatja a magyar válogatott ásza

El­dőlt Hanga Ádám sorsa, a Bar­cá­hoz iga­zol. Három évre ír alá a ka­ta­lá­nok­hoz.

Fantasztikus siker, magyar lány nyerte a világbajnoki futamot

Fantasztikus siker, magyar lány nyerte a világbajnoki futamot

Suták Csenge ott lesz a vébén.

Suták Csenge ott lesz a no­vem­beri vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jé­ben. Len­gyel­or­szág­ban nyerte meg a Zayed-kupát a 25 éves ma­gyar zsoké.

Emlékezetes lánykérés a fővárosban

Ennél vadabbat még nem láttál: emlékezetes lánykérés a fővárosban

Úgy tűnik, ebből a fi­a­tal fi­ú­ból még nem ve­szett ki a ro­man­tika.

Úgy tűnik, ebből a fi­a­tal fi­ú­ból még nem ve­szett ki a ro­man­tika.

Úgy érzed, hogy lehetnél boldogabb? Ez a 10 tipp tuti betalál

Úgy érzed, hogy lehetnél boldogabb? Ez a 10 tipp tuti betalál

A pszi­cho­ló­gus sze­rint egyet­len nagy közös min­tá­zat ta­lál­ható ed­digi több ezer pá­ci­ense sor­sá­ban.

Sokkot kaptak a nézők: szomorú hírt közölt a Jóbarátok sztárja

Sokkot kaptak a nézők: szomorú hírt közölt a Jóbarátok sztárja

A szí­nész el­fá­sult­nak érzi magát és meg­törtté vált az évek során.

A szí­nész el­fá­sult­nak érzi magát és meg­törtté vált az évek során. Nagy be­je­len­tést tett!

Íme, a világ legjobb munkája, amiért a pasik ölnének is

Íme, a világ legjobb munkája, amiért a pasik ölnének is

Smin­kes­nek lenni egé­szen kel­le­mes.

Smin­kes­nek lenni egé­szen ki­vált­sá­gos dolog egy bi­ki­nis fo­tó­zá­son - és rend­kí­vül kel­le­mes is.

Egy héten belül a második migráns erőszakolt Horvátországban

Egy héten belül a második migráns erőszakolt Horvátországban

A ha­tó­sá­gok pró­bál­ják el­tus­solni vagy ki­seb­bí­teni a kínos bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

Óriásit villantott Kiszel Tünde lánya

Óriásit villantott Kiszel Tünde lánya

Hu­nyadi Do­na­tella gya­kor­la­ti­lag a sze­münk előtt cse­pe­re­dett gyö­nyörű ka­masz­lánnyá. Az au­gusz­tus 20-ai há­zi­bu­lin ebből egy ki­csit töb­bet is meg­mu­ta­tott...

Hu­nyadi Do­na­tella gya­kor­la­ti­lag a sze­münk előtt cse­pe­re­dett gyö­nyörű ka­masz­lánnyá. Az au­gusz­tus 20-ai há­zi­bu­lin ebből egy ki­csit töb­bet is meg­mu­ta­tott...

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Ágyba kapott reggelivel ünnepelt Demcsák Zsuzsa

Ágyba kapott reggelivel ünnepelt Demcsák Zsuzsa

39 éves lett a tévés.

A te­le­ví­ziós hét­főn ün­ne­pelte har­minc­ki­len­ce­dik szü­le­tés­nap­ját. Gyer­me­kei a jeles alak­lom­ból haj­nal­ban kel­tek, hogy örö­met sze­rez­hes­se­nek neki.

A rendőrök is elborzadtak: eltorzult holttestet mosott partra a víz

A rendőrök is elborzadtak: eltorzult holttestet mosott partra a víz

Lehet, hogy ezzel meg­ol­dó­dik a rej­té­lyes ügy, ami nagy port ka­vart az utóbbi idő­ben.

...MEGVOLT MÁR?

Így használja ki Németország a magyar cégeket

Így használja ki Németország a magyar cégeket

Nagy múltú ma­gyar céget vitt a csőd szé­lére két német ál­lami be­ru­há­zás!

Nagy múltú ma­gyar céget vitt a csőd szé­lére két német ál­lami be­ru­há­zás!

Rogán nem ért egyet a Dózsa György úti gázoló házi őrizetbe helyezésével

Rogán nem ért egyet a Dózsa György úti gázoló házi őrizetbe helyezésével

Rogán Antal sze­rint M. Ri­chárd­nak fog­dá­ban lenne a helye.

A Ka­bi­net­iroda ve­ze­tője sze­rint M. Ri­chárd­nak fog­dá­ban lenne a helye.

Régi fotó a múltból: így vezette a Big Brothert Claudia és Tilla!

Régi fotó a múltból: így vezette a Big Brothert Claudia és Tilla!

Az első ma­gyar va­ló­ság­show kez­dete óta már ti­zenöt év telt el, a mű­sor­ve­ze­tők azon­ban mit sem vál­toz­tak.

Hiába küzdöttek a férfi életéért, akinek Budapesten állt le a szíve

Szomorú hír jött: hiába küzdöttek a férfi életéért, akinek Budapesten állt le a szíve

A spor­to­lót azon­nal új­ra­élesz­tet­ték és kór­házba vit­ték. Műtét köz­ben azon­ban el­hunyt.

Itt a vég, újabb ikon távozhat Barcelonából

Itt a vég, újabb ikon távozhat Barcelonából

Ney­mar után a vi­lág­baj­nok já­té­kos is tá­voz­hat. Nem írta még alá a szer­ző­dés­hosszab­bí­tást, kont­rak­tusa a sze­zon végén jár le a ka­ta­lá­nok­nál.

Ney­mar után a vi­lág­baj­nok já­té­kos is tá­voz­hat. Nem írta még alá a szer­ző­dés­hosszab­bí­tást, kont­rak­tusa a sze­zon végén jár le a ka­ta­lá­nok­nál.

Ijesztő fotókat kaptunk: Ez történt vezetés közben Medveczky Ilonával!

Ijesztő fotókat kaptunk: Ez történt vezetés közben Medveczky Ilonával!

Éj­sza­kai pánik! Nem éppen ilyen prog­ra­mot ter­ve­zett az ál­lam­ala­pí­tás ün­ne­pére a tánc­mű­vésznő!

Megvan, hol folytatja Rátonyi Kriszta

Megvan, hol folytatja Rátonyi Kriszta

Múlt szerda óta ta­lál­gat­ják a köz­mé­dia nézői, hogy mi lesz a nép­szerű tévés sorsa. Most végre min­den ki­de­rült.

Múlt szerda óta ta­lál­gat­ják a köz­mé­dia nézői, hogy mi lesz a nép­szerű tévés sorsa. Most végre min­den ki­de­rült.

Kimondta a bíróság: rákot okoz a nőknél a népszerű kozmetikum

Kimondta a bíróság: rákot okoz a nőknél a népszerű kozmetikum

Be­pe­rel­ték a céget.

Egy pe­te­fé­szek­rák­ban szen­vedő nő be­pe­relte a céget, mert ter­mé­kük fe­le­lős be­teg­sé­géért.

Óriási sikersztori: Beyoncé tervezőjével dolgozik együtt Radics Gigi!

Óriási sikersztori: Beyoncé tervezőjével dolgozik együtt Radics Gigi!

Az arany­torkú éne­kes­nőt ha­tal­mas öröm érte szü­le­tés­napja al­kal­má­ból!

Nagy a baj a Stadionoknál: gyereket is behálóztak

Nagy a baj a Stadionoknál: gyereket is behálóztak

Durva rész­le­tek de­rül­tek ki.

Durva rész­le­tek de­rül­tek ki a bu­da­pesti hor­ror­ról. Sokan kór­házba ke­rül­tek.

Bundagyanú, csalás miatt nyomoznak a teniszsztár ügyében

Bundagyanú, csalás miatt nyomoznak a teniszsztár ügyében

Gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött ve­szí­tett Dol­go­po­lov, a fo­ga­dó­iro­dák már a meccs előtt ak­ci­óba lép­tek.

Gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött ve­szí­tett Dol­go­po­lov, a fo­ga­dó­iro­dák már a meccs előtt ak­ci­óba lép­tek.

Sztárok lepik el a magyar fesztivált, le ne maradj róluk!

Sztárok lepik el a magyar fesztivált, le ne maradj róluk!

A nyár vége is tar­to­gat iz­gal­ma­kat.

Úgy tűnik, a nyár vége is tar­to­gat még iz­gal­mas dol­go­kat szá­munkra. Kat­tints, min­den infó a cikk­ben!

Zajlanak a munkálatok: így épül Robbie Williams színpada!

Zajlanak a munkálatok: így épül Robbie Williams színpada!

Gőz­erő­vel ké­szül­nek a ren­de­zők az éne­kes szerda esti szu­per­kon­cert­jére.

Semmi különös: csak néhány gyanús tárgy repkedett a város felett

Semmi különös: csak néhány gyanús tárgy repkedett a város felett

Egy ér­de­kes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban, ame­lyen egy fél tucat azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgy lát­ható...

Csúnyán korhatáros akció a nyílt utcán

Csúnyán korhatáros akció a nyílt utcán

Ilyen az, ami­kor két kéj­függő nya­raló csep­pet sem za­var­tatja magát!

Ilyen az, ami­kor két kéj­függő nya­raló csep­pet sem za­var­tatja magát!

Csúnya lebukás, 16 éves diákjával szexelt az angyalarcú tanárnő

Csúnya lebukás, 16 éves diákjával szexelt az angyalarcú tanárnő

Áll a bál a su­li­ban.

A nívós gim­ná­zium eddig a sztá­rok kö­ré­ben is rend­kí­vül nép­szerű volt, most vi­szont nagy ívben el­ke­rü­lik az in­téz­ményt.

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Év eleji rosszul­léte után a szín­mű­vész már sok­kal job­ban van, na­po­kon belül be­le­veti magát a mun­kába.

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

Két év után ért véget a kap­cso­lata.

A vesz­te­sé­get egy szín­da­rab se­gít­sé­gé­vel dol­gozta fel, két év után fu­tott zá­tonyra a kap­cso­lata.

Ez borzasztó: magyar étterem miatt esett kómába a népszerű tévés

Ez borzasztó: magyar étterem miatt esett kómába a népszerű tévés

Az ál­do­zat a tör­tén­tek óta nem bír be­szélni. Tel­je­sen tönk­re­tet­ték az éle­tét.

Az ál­do­zat a tör­tén­tek óta nem bír be­szélni. Tel­je­sen tönk­re­tet­ték az éle­tét.

Most jött: fordulat történt a Dózsa György úti halálos gázolás ügyében

Most jött: fordulat történt a Dózsa György úti halálos gázolás ügyében

Két ember vesz­tette éle­tét a tra­gi­kus bal­eset­ben, és most sok dolog de­rült ki a gya­nú­sí­tott­ról.

Nem hiszed el, ezt próbálta ki nyaralásán a magyar úszósztár

Nem hiszed el, ezt próbálta ki nyaralásán a magyar úszósztár

Eg­zo­ti­kus prog­ra­mot vá­lasz­tott.

Eg­zo­ti­kus prog­ra­mot vá­lasz­tott Bohus Ri­chárd. Thai­föl­dön nya­ral pár­já­val, egy ele­fánt hátán pó­zol­tak.

Hatalmas bulit szervezett a stábjának Robbie Williams Budapesten!

Hatalmas bulit szervezett a stábjának Robbie Williams Budapesten!

Az éne­kes végül nem tette tisz­te­le­tét a par­tin.

Az éne­kes végül nem tette tisz­te­le­tét a bulin, amit egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben tar­tot­tak meg.

Ezt mondta a VW a magyar dízelpénzről

Ezt mondta a VW a magyar dízelpénzről

Ezt mondta a Volkswagen a magyar dízelpénzről

Fon­tos­nak tart­ják, hogy az Euro 1-4 dí­ze­lek he­lyét Euro 6-osok ve­gyék át.

Fon­tos­nak tart­ják, hogy Ma­gyar­or­szá­gon is az Euro 1-4 mo­to­rok­kal fel­sze­relt dízel autók he­lyét minél gyor­sabb ütem­ben, kor­szerű, Euro 6-os ve­gyék át.

Ez igen, Szalai Ádám hatalmas sikert aratott Németországban

Ez igen, Szalai Ádám hatalmas sikert aratott Németországban

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dó­ját. Az első kör­ben 31 cselt mu­ta­tott be és gól­passzt is jegy­zett.

Lesújtó vallomás, durva időszak vár a magyar sztárfutballistára

Lesújtó vallomás, durva időszak vár a magyar sztárfutballistára

Nem elő­ször fek­szik kés alá a hor­vát gól­ki­rály, tudja mi vár rá.

Nem elő­ször fek­szik kés alá a hor­vát gól­ki­rály, tudja mi vár rá. Meg­pró­bál minél gyor­sab­ban vissza­térni a pá­lyára.

Meglepő idővel folytatódik a hét, egyelőre nem fogunk örülni

Meglepő idővel folytatódik a hét, egyelőre nem fogunk örülni

Még né­hány kel­le­met­len­sé­get tar­to­gat az idő­já­rás.

Né­hány nap múlva vissza­tér­het a nyár, de addig még né­hány kel­le­met­len­sé­get tar­to­gat az idő­já­rás.

Kis híján végzett a kutyával a forró autó

Kis híján végzett a kutyával a forró autó

Sze­gény állat épp­hogy túl­élte...

Csak a sze­ren­csé­nek kö­szö­neti éle­tét az a kutya, amit gaz­dái két órára a forró au­tó­ban hagy­tak Új­pes­ten, a ke­rü­leti rend­őr­ka­pi­tány­ság­gal szem­beni par­ko­ló­ban.

Viheti a NAV Bea asszony milliós Zsolnay készletét?

Viheti a NAV Bea asszony milliós Zsolnay készletét?

A cég nem tud együtt­mű­kö­dés­ről.

Né­hány napja Bea asszony hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán meg­je­lent egy fény­kép, ame­lyen nagy­já­ból három tel­jes szett Zsol­nay ét­kész­let lát­ható.

Rémisztő hétvége: súlyosan megsérült Sebestyén Balázs családja!

Rémisztő hétvége: súlyosan megsérült Sebestyén Balázs családja!

A mű­sor­ve­ze­tőt gon­dok és bajok so­ro­zata érte a hét­vé­gén.

A mű­sor­ve­ze­tőt gon­dok és bajok so­ro­zata érte a hét­vé­gén, egy­más után három sze­ret­tét érte bal­eset.