FRISS HÍREK

Élő adásban sírta el magát a TV2 várandós sztárja

Élő adásban sírta el magát a TV2 várandós sztárja

Tápai Sza­bi­nán A Nagy Duett első adá­sa­i­ban sokat ne­vet­tek a nézők és a zsű­ri­ta­gok is az ének­hangja miatt.

Tápai Sza­bi­nán A Nagy Duett első adá­sa­i­ban sokat ne­vet­tek a nézők és a zsű­ri­ta­gok is az ének­hangja miatt.

Nagy meglepetés, ők A Nagy Duett újabb kiesői

Nagy meglepetés, ők A Nagy Duett újabb kiesői

Már csak hat páros küz­dött a TV2 stú­di­ó­já­ban a kö­zön­ség és a nézők sza­va­za­ti­ért.

Már csak hat páros küz­dött a TV2 stú­di­ó­já­ban a kö­zön­ség és a nézők sza­va­za­ti­ért. Bele is adtak apait-anyait a pro­duk­ci­ókba.

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart, min­dig fel van ké­szülve nem várt meg­le­pe­té­sekre. De ilyenre?

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart, min­dig fel van ké­szülve nem várt meg­le­pe­té­sekre. De ilyenre?

Baywatch-lányként hergeli a strandolókat Baukó Éva

Baywatch-lányként hergeli a strandolókat Baukó Éva

Éva is a Ba­la­to­non cir­kál.

Ala­po­san meg­nőtt az egy főre jutó hí­res­sé­gek ará­nya a Ba­la­ton­nál. Éva is arra cir­kál és ful­dokló férfi­akra les.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így szurkol szerelme a TV2 sztárjának

Így szurkol szerelme a TV2 sztárjának

Kol­lá­nyi Zsu­zsi párja na­gyon izgul min­den élő adás alatt a hely­szí­nen. Az éne­kesnő több, mint két és fél éve van együtt At­ti­lá­val, és most vár­ják első közös gyer­me­kü­ket.

Kol­lá­nyi Zsu­zsi párja na­gyon izgul min­den élő adás alatt a hely­szí­nen. Az éne­kesnő több, mint két és fél éve van együtt At­ti­lá­val, és most vár­ják első közös gyer­me­kü­ket.

Megdöbbentő fordulat a 8 éves Adrienn meggyilkolása ügyében

Megdöbbentő fordulat a 8 éves Adrienn meggyilkolása ügyében

Lehet, hogy nem is a sólyi kis­lányt gyil­kolta meg a tet­tes? Sok a kér­dő­jel az ügy­ben.

Súlyos döntés, visszavonul minden idők egyik legjobbja

Súlyos döntés, visszavonul minden idők egyik legjobbja

Idő előtt fe­jezi be a já­té­kot.

Idő előtt fe­jezi be a já­té­kot min­den idők egyik leg­jobb szlo­vák ho­kisa.

Nézd, milyen bombaformában van Liptai Claudia az esküvője előtt

Nézd, milyen bombaformában van Liptai Claudia az esküvője előtt

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője most nyá­ron megy férj­hez.

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője ta­valy áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy kisfi­á­nak édes­apja, Pa­taki Ádám meg­kérte a kezét. Azóta fo­lyik az es­küvő ter­ve­zése, Lip­tai Cla­u­dia már több rész­le­tet is el­árult a nagy nap­ról.

NE HAGYD KI!

Iszonyatosan kínos, de véletlenül felhívtam az exemet, amikor...

Iszonyatosan kínos, de véletlenül felhívtam az exemet, amikor...

Nem csak a szex­ba­kik le­het­nek kí­no­sak; elég egy hívás, hogy na­gyon kel­le­met­le­nül érezd magad hir­te­len.

Nem csak a szex­ba­kik le­het­nek kí­no­sak; elég egy hívás, hogy na­gyon kel­le­met­le­nül érezd magad.

Olcsó és praktikus: Gurulós raklapbútor a nyár legnagyobb slágere

Olcsó és praktikus: Gurulós raklapbútor a nyár legnagyobb slágere

Évek óta nem megy ki a di­vat­ból a rak­lap­bú­tor. És ha ke­rék­kel is fel­sze­re­led, egy­sze­rűen pa­rá­dés lesz az ered­mény!

Zimány Linda bikinis fotói elindítják a nyarat

Zimány Linda bikinis fotói elindítják a nyarat

A tó kö­ze­pén mu­tatta meg ido­mait.

A gyö­nyörű mo­dell úgy dön­tött, ki­hasz­nálja a hosszú hét­vé­gét és el­uta­zott a Ba­la­ton­hoz, hogy min­den­ki­nek meg­mu­tat­hassa bomba alak­ját.

Most közölték a tudósok: hátborzongató felfedezést tettek

Most közölték a tudósok: hátborzongató felfedezést tettek

Ezen­túl a ha­lott férfi­ak­nak is lehet gye­re­kük.

Ezen­túl a ha­lott férfi­ak­nak is lehet gye­re­kük.

Hódít a szexi melltartó, ettől most megvadulnak a férfiak

Hódít a szexi melltartó, ettől most megvadulnak a férfiak

Szám­ta­lan szép fe­hér­nemű kö­zött a leg­va­dabb el­kép­ze­lé­se­ket is fe­lül­múlja ez a kü­lön­le­ges fazon. Nagy si­ke­red lesz benne az ágy­ban.

Szám­ta­lan szép fe­hér­nemű kö­zött a leg­va­dabb el­kép­ze­lé­se­ket is fe­lül­múlja ez a kü­lön­le­ges fazon. Vá­laszd ezt a szexi mell­tar­tót, biz­tos, hogy nagy si­ke­red lesz benne az ágy­ban.

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Idén a far­mert nem csak nad­rág, short vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük: vissza­tért a far­mer­ruha.

Mostantól ezt idd reggel kávé helyett és sokáig fogsz élni

Mostantól ezt idd reggel kávé helyett és sokáig fogsz élni

A leg­újabb reg­geli ital min­dent visz.

A leg­újabb reg­geli ital min­dent visz. Nem elég, hogy élénk szín­ben pom­pá­zik, rá­adá­sul még na­gyon egész­sé­ges is. Igazi ás­vá­nyi anyag és vi­ta­min­bomba!

Soha többé bugyibaki: Fehér farmer alá itt a megoldás

Soha többé bugyibaki: Fehér farmer alá itt a megoldás

Vajon mi­lyen bugyi a nyerő?

A fehér nad­rág az egyik leg­jobb nyári vi­se­let. Azt azon­ban na­gyon meg kell vá­lo­gatni, mi­lyen bu­gyit húzol alá! El­árul­hat­juk, nem a fehér a nyerő!

A szalagmelír az új divat, őrülten szexi lesz minden nő

A szalagmelír az új divat, őrülten szexi lesz minden nő

Cso­dás fri­zu­rák.

Cso­dás fri­zu­rák, egy kis fi­a­ta­los va­rázs, itt a nyári, szu­per melír! Vá­lassz sza­lag csí­ko­kat a ha­jadba, akár ter­mé­sze­tes, akár va­dító ha­tás­sal!

A 9000 "gyerek, vagy kiskorú" afgánnak 78 százaléka valójában felnőtt

A 9000 "gyerek, vagy kiskorú" afgánnak 78 százaléka valójában felnőtt

Ami­kor re­giszt­rál­ják őket, pon­to­san tud­ják, hogy mit kell mon­da­niuk.

Ami­kor re­giszt­rál­ják őket, pon­to­san tud­ják, hogy mit kell mon­da­niuk. Nem elég, hogy a fel­nőt­tek­hez ké­pest ked­ve­zőbb bá­nás­mód­ban ré­sze­sül­nek, de ki sem to­lon­col­hat­ják őket, ha bár­mit el­kö­vet­nek.

Botrányos pofon, megütötték a bírót a bokszmeccsen

Botrányos pofon, megütötték a bírót a bokszmeccsen

Óri­ási ütésbe né­zett bele a já­ték­ve­zető az ököl­vívó mér­kő­zé­sen. Ala­po­san meg­szé­dült.

Óri­ási ütésbe né­zett bele a já­ték­ve­zető az ököl­vívó mér­kő­zé­sen. Ala­po­san meg­szé­dült.

Pénzzel teli táskákkal járt Kecskemétre Stadler József

Pénzzel teli táskákkal járt Kecskemétre Stadler József

Ami a könny­ből ki­ma­radt...

Az akasz­tói ju­hász éle­té­ről szóló könyv szer­zője arról me­sélt, mi ma­radt ki a műből St­ad­ler ké­ré­sére. Vajon kik­nek vi­hette a mil­li­ók­kal teli tás­ká­kat?

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Óri­ási meccset hoz­tak össze.

Óri­ási meccset ho­zott össze a Veszp­rém és a Sze­ged a férfi ké­zi­labda baj­noki dön­tő­ben.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Ronaldo összebújt a párjával, a hálószobából üzentek

Ronaldo összebújt a párjával, a hálószobából üzentek

Intim hely­zet­ben lát­hat­juk őket.

A Real Mad­rid por­tu­gál lab­da­rú­gó­ját intim hely­zet­ben lát­hat­juk.

Mindenki kiakadt a Fradinál! Így lehet bajnok a Vidi

Mindenki kiakadt a Fradinál! Így lehet bajnok a Vidi

A Vidi három pont előnnyel vezet.

Két for­du­ló­val a vége előtt a Vi­deo­ton három pont előnnyel ve­zeti a baj­noki ta­bel­lát.

Borzalom, éveken át erőszakolta nevelt lányait a nagyszombati apa

Borzalom, éveken át erőszakolta nevelt lányait a nagyszombati apa

A vád sze­rint a három kis­korú lány közül ket­tőt hét éven ke­resz­tül fo­lya­ma­tos sze­xu­á­lis erő­szak­nak tett ki.

Nyílt levél: Így búcsúzik az Operettszínház fiatal sztárja

Nyílt levél: Így búcsúzik az Operettszínház fiatal sztárja

Az éne­kes-szí­nész éve­ken át ját­szotta a le­gen­dás darab egyik ka­rak­te­rét, most pedig bú­csút vett tőle a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Ki vitte el a 370 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 370 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 20. já­­­ték­­­hé­­­ten 370 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 20. já­­­ték­­­hé­­­ten 370 mil­­­lió fo­­rint volt.

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Fel­tör­ték a 30Y ze­ne­kar tur­né­bu­szát Nagy­vá­ra­don, ki­lop­ták a hang­sze­re­i­ket.

Megrendítő vallomást tett a manchesteri terrortámadás túlélője

Megrendítő vallomást tett a manchesteri terrortámadás túlélője

Közel egy évvel a 22 ha­lá­los ál­do­za­tot szedő rob­ban­tás után szó­lalt meg elő­ször a tini.

Már súlyos sérültje is van a hawaii vulkánkitörésnek

Már súlyos sérültje is van a hawaii vulkánkitörésnek

A világ egyik leg­ak­tí­vabb tűz­há­nyó­já­nak szá­mító Ki­la­uea május 3-án éb­redt fel újra.

A világ egyik leg­ak­tí­vabb tűz­há­nyó­já­nak szá­mító Ki­la­uea május 3-án éb­redt fel újra. Azóta mint­egy 2000 em­bert te­le­pí­tet­tek ki ott­ho­na­ik­ból.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Kegyetlenül végzett a gyönyörű szőke lánnyal a 17 éves fiú

Kegyetlenül végzett a gyönyörű szőke lánnyal a 17 éves fiú

A lány vissza­uta­sí­totta.

Ki­de­rült, hogy a lány vissza­uta­sí­totta, ezért kez­dett vé­reng­zésbe a te­xasi tini.

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

110 ember halt meg.

A bal­eset­ben az ed­digi ada­tok sze­rint 110 ember halt meg és csak 3-an élték túl a ka­taszt­ró­fát.

Száguldó mentő elé lépett a gyalogos a Déli pályaudvarnál

Száguldó mentő elé lépett a gyalogos a Déli pályaudvarnál

Csak a men­tős reflexe men­tette meg.

Csak a men­tős reflexe men­tette meg a férfi éle­tét.

...MEGVOLT MÁR?

Elszabadult a pokol, a földön fekve is rugdosták a 75 éves polgármestert

Elszabadult a pokol, a földön fekve is rugdosták a 75 éves polgármestert

Üveg­gel do­bál­ták, több­ször fejbe rúg­ták Sza­lo­niki 75 éves pol­gár­mes­te­rét.

Üve­gek­kel do­bál­ták, több­ször fejbe rúg­ták Sza­lo­niki 75 éves pol­gár­mes­te­rét.

Csípővillantás: Behúzott fürdőbugyi az eszelős új divat

Csípővillantás: Behúzott fürdőbugyi az eszelős új divat

A leg­dö­gö­sebb és leg­töb­bet kö­ve­tett nők szexi für­dő­ru­hák­ban mu­tat­ták meg bom­bázó ido­ma­i­kat.

A leg­dö­gö­sebb és leg­töb­bet kö­ve­tett nők szexi für­dő­ru­há­ik­ban olyan pózt mu­tat­tak, hogy azon­nal fel­rob­bant in­ter­net. Ne ma­radj le te sem!

Bevallotta, ezt üzente lányának Meghan Markle apja az esküvő napján

Bevallotta, ezt üzente lányának Meghan Markle apja az esküvő napján

Egy szív­ro­ham miatt nem tu­dott ott lenni a szom­bati her­cegi es­kü­vőn, bár ko­ráb­ban na­gyon fo­gad­ko­zott.

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Pél­dául az In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben.

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel az összes tag­ál­lamba 30 napig in­gyen lehet el­vo­na­tozni, el­ha­józni vagy akár el­re­pülni.

Hatalmas égés: pizzát rendeltek a vendégek Harry herceg esküvőjére

Hatalmas égés: pizzát rendeltek a vendégek Harry herceg esküvőjére

A ven­dé­ge­ket nem nyű­gözte le a her­cegi es­küvő me­nüje.

A ven­dé­ge­ket nem nyű­gözte le a her­cegi es­küvő me­nüje.

Hoppá, ezt a dúsgazdag szívtiprót szereti Mihalik Enikő

Hoppá, ezt a dúsgazdag szívtiprót szereti Mihalik Enikő

Végre egy közös fotó!

Bár alig látni őket együtt nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen, a ma­gyar mo­dell végre ki­vé­telt tett, és egy közös fotó is ké­szült.

Lezuhantak az útról, a fák közé vágódtak a kocsival

Lezuhantak az útról, a fák közé vágódtak a kocsival

Sú­lyos bal­eset tör­tént a por­tu­gál rali 12. sza­ka­szán. Ri­asz­tani kel­lett a men­tő­he­li­kop­tert.

Sú­lyos bal­eset tör­tént a por­tu­gál rali 12. sza­ka­szán. Ri­asz­tani kel­lett a men­tő­he­li­kop­tert.

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Volt bűn­tár­sát lőtte le a gyanú sze­rint.

Egy másik ügy miatt is a bí­ró­ság elé áll a Fenyő-gyil­kos­ság vég­re­haj­tása miatt már jog­erő­sen el­ítélt Jozef Rohác.

Friss képek a Juventus-stadionból, NB I-es edző lepte meg a sztárokat

Friss képek a Juventus-stadionból, NB I-es edző lepte meg a sztárokat

A ko­rábbi Hon­véd-tré­ner, Aldo Dol­cetti kéz­ügyes­sé­gén ámul Buffon, Pirlo és a többi baj­nok. Ki­ál­lí­tás a to­ri­nói aré­ná­ban.

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

Adás köz­ben kel­lett szem­be­sül­nie egy­kori ön­ma­gá­val, amit per­sze a nézők is lát­hat­tak.

Adás köz­ben kel­lett szem­be­sül­nie egy­kori ön­ma­gá­val, amit per­sze a nézők is lát­hat­tak.

Döbbenet az esküvő után, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Döbbenet az esküvő után, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Ennek biz­tos nem fog örülni Harry her­ceg és Meg­han Markle.

Ennek biz­tos nem fog örülni Harry her­ceg és Meg­han Markle.

Ilyen hangszert szeretne a Virtuózok versenyzője

Ilyen hangszert szeretne a Virtuózok versenyzője

A zon­go­rista Ben­já­min is dön­tős lett.

A fi­a­tal te­het­sé­gek mes­te­rien ját­sza­nak hang­sze­re­i­ken. A zon­go­rista Ben­já­min is dön­tős lett.

Szomorú hírt kaptunk: szombaton este elhunyt a népszerű magyar zenész

Szomorú hírt kaptunk: szombaton este elhunyt a népszerű magyar zenész

Meg­halt Ma­gyar Péter, aki az Eu­rópa Kiadó és a Ba­la­ton do­bo­sa­ként vált is­mertté.

Titokban videózni kezdett a telefonjával, szörnyű, ami ezután történt

Titokban videózni kezdett a telefonjával, szörnyű, ami ezután történt

Ré­góta nyug­ta­la­ní­tot­ták bi­zo­nyos ese­mé­nyek, úgy dön­tött, hogy a vé­gére jár a do­log­nak. Nos, rossz ötlet volt.

A medenceparton pucsított hatalmasat a dögös modell!

A medenceparton pucsított hatalmasat a dögös modell!

Mind­ezt mez­te­le­nül tette.

Ter­mé­sze­te­sen mind­ezt mez­te­le­nül tette, így a me­dence túl­ol­da­lán lé­vők­nek szer­zett egy jó pil­la­na­tot.

Majd' kiszúrta a nedves pólóját a modell ágaskodó mellbimbója!

Majd' kiszúrta a nedves pólóját a francia modell ágaskodó mellbimbója!

Sem­mit se ta­kart a fehér felső a gyö­nyörű lány­ból, mi­u­tán meg­már­tó­zott benne a víz­ben.

Micsoda fenék, ez a bombázó lopta el a show-t Harry esküvőjén

Micsoda fenék, ez a bombázó lopta el a show-t Harry esküvőjén

Bár Meg­han Markle is el­bű­vö­lően né­zett ki le­tisz­tult meny­asszo­nyi ru­há­já­ban, akadt va­laki, aki el­vonta róla a fi­gyel­met.

Négy álomnőt leshetsz meg nudizás közben: pucéran fogdossák egymást

Négy álomnőt leshetsz meg nudizás közben: pucéran fogdossák egymást

Áll le­esik, sze­mek ki­gu­vad­nak. Se bugyi, se más nem ta­karja bá­mu­la­tos tes­tü­ket a ten­ger­parti ho­mok­ban.

Figyelmeztettek a meteorológusok, mutatjuk a veszélyzónákat

Figyelmeztettek a meteorológusok, mutatjuk a veszélyzónákat

Bár sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, szá­mos he­lyen ké­szülni kell a vi­harra.

Bár sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, szá­mos he­lyen ké­szülni kell a vi­harra.

Majdnem baj történt, élő adásban üzent a rajongójának Peller Károly!

Majdnem baj történt, élő adásban üzent a rajongójának Peller Károly!

A szí­nész az elő­adás köz­ben vette észre, hogy egyik né­zője rosszul lett, ám az ijedt­ség el­le­nére bát­ran ke­zelte a hely­ze­tet.

Meghan és Harry ezt is bevállalta, nézd meg, mi történt a lagzi után

Meghan és Harry ezt is bevállalta, nézd meg, mi történt a lagzi után

Meg­han az 1997-ben el­hunyt Diana her­cegnő sma­ragd­gyű­rű­jét vi­selte, mi­köz­ben...

Meg­han az 1997-ben el­hunyt Diana her­cegnő sma­ragd­gyű­rű­jét vi­selte, mi­köz­ben...

Majka csúnyán lebuktatta Kozsót, de mit szól hozzá az énekes?

Majka csúnyán lebuktatta Kozsót, de mit szól hozzá az énekes?

A mű­sor­ve­zető meg­lepő fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

A mű­sor­ve­zető meg­lepő fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Új kihívást talált Gyárfás Tamás, elköltözik Budapestről

Új kihívást talált Gyárfás Tamás, elköltözik Budapestről

Egerbe iga­zolt a Hon­véd te­het­sége.

Meg­tör­tént a hi­va­ta­los be­je­len­tés. Egerbe iga­zolt a Hon­véd te­het­sé­ges ví­zi­lab­dá­zója.

Finom erotika, buja meztelenség: a francia nő fotóit az egész világ imádja

Finom erotika, buja meztelenség: a francia nő fotóit az egész világ imádja

Édes­apja is híres fo­tó­mű­vész volt, aki szin­tén imádta a női ak­to­kat.

Édes­apja is híres fo­tó­mű­vész volt, aki szin­tén imádta a női ak­to­kat. Nem csoda, ha Sonia is sze­reti a női tes­tet a maga ter­mé­sze­tes­sé­gé­ben meg­mu­tatni. Fel­vé­te­lei sok­szor ki­hí­vóak vagy meg­döb­ben­tők.

Nagy bejelentés, esküvőjükről beszélt Kállay-Saunders és Tolvai Reni

Nagy bejelentés, esküvőjükről beszélt Kállay-Saunders és Tolvai Reni

A sztár­pár nem tit­kolja to­vább, már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült.

A sztár­pár nem tit­kolja to­vább, már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült.

Szem nem marad szárazon: így emlékeztek meg Dianáról az esküvőn

Szem nem marad szárazon: így emlékeztek meg Dianáról az esküvőn

A szom­bati her­cegi es­küvő egyik moz­za­nata a vő­le­gény, Harry her­ceg édes­any­jára em­lé­kez­tette a részt­ve­vő­ket.

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

Bol­do­gok és sze­rel­me­sek.

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Édes mennyország, íme Meghan és Harry esküvői tortája

Édes mennyország, íme Meghan és Harry esküvői tortája

Iga­zán kü­lön­le­ges es­kü­vői tor­tát ké­szí­tet­tek a friss há­zas­pár­nak, akik egyéb­ként tor­ta­vá­lasz­tá­suk­kal fel­rúg­ták a ha­gyo­mányt.

Iga­zán kü­lön­le­ges es­kü­vői tor­tát ké­szí­tet­tek a friss há­zas­pár­nak, akik egyéb­ként tor­ta­vá­lasz­tá­suk­kal fel­rúg­ták a ha­gyo­mányt.