Megszólalt egy szemtanú: Bátor sofőr szállt szembe a fegyveres rabbal

Megszólalt egy szemtanú: Bátor sofőr szállt szembe a fegyveres rabbal

A 32 éves férfi ha­lált meg­vető bá­tor­ság­gal du­la­ko­dott a szö­kött rab­bal.

A 32 éves férfi ha­lált meg­vető bá­tor­ság­gal du­la­ko­dott a szö­kött rab­bal.

Freddie: Nem vagyok mindenre kapható

Freddie: Nem vagyok mindenre kapható

Fe­hér­vári Gábor Alf­ré­dért bom­la­nak a nők, de...

Fe­hér­vári Gábor Alf­ré­dért bom­la­nak a nők, de a sá­romos éne­kes ezzel nem él vissza. Fred­die szíve ugyanis jó ideje fog­lalt, és bi­zony ő hű­sé­ges típus.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nagyon durva, mit művelt az anyós a fiatal párral: a menye teljesen kiakadt

Nagyon durva, mit művelt az anyós a fiatal párral: a menye teljesen kiakadt

A fe­le­ség osz­totta meg a sú­lyos szto­rit a neten egy fó­ru­mon.

A fe­le­ség osz­totta meg a sú­lyos szto­rit a neten egy fó­ru­mon. És meg­döb­bentő.

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Nem nya­lo­gatja a se­beit...

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább bru­tá­lis edzésbe kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ön­maga szá­mít.

Sötét titkok derültek ki a túszejtő fegyveres bűnöző múltjából

Sötét titkok derültek ki a túszejtő fegyveres bűnöző múltjából

Rend­őrök ül­döz­tek egy szö­kött rabot.

36 per­ces haj­sza után a zsa­ruk­nak si­ke­rült le­te­rí­teni Sz. Ká­rolyt: a bű­nö­zőt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Dér Heni min­dent meg­tesz ki­fo­gás­ta­lan alak­jáért. A tánc mel­lett az edzés is rend­kí­vül ha­té­kony!

Dér Heni min­dent meg­tesz ki­fo­gás­ta­lan alak­jáért. A tánc mel­lett az edzés is rend­kí­vül ha­té­kony!

NE HAGYD KI!

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Va­nes­sza mind­össze hét éves volt, ami­kor ba­rát­nője apja sze­xu­á­li­san mo­lesz­tálta.

Va­nes­sza mind­össze hét éves volt, ami­kor ba­rát­nője apja sze­xu­á­li­san mo­lesz­tálta.

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Nem csoda, hogy dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Melltartó nélkül kapták lencsevégre a dús keblű színésznőt

Melltartó nélkül kapták lencsevégre a dús keblű színésznőt

Ro­sanna Arkle hozta a szo­ká­so­sat.

Ro­sanna Arkle va­dító póz­ban vil­lan­tott olyat, ami­től min­den­ki­nek tátva marad a szája. Nem csoda, hogy több mil­li­óan ra­jon­ga­nak érte.

Rejtélyes eset: Kövér férfi holttestét találták meg Szegednél

Rejtélyes eset: Kövér férfi holttestét találták meg Szegednél

Nem tudni, ki az ál­do­zat, a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tási el­já­rást in­dí­tott.

Egye­lőre nem tudni, ki az ál­do­zat, a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tási el­já­rást in­dí­tott.

Vegánok és paleósok összefogtak, itt az új szuperdiéta

Vegánok és paleósok összefogtak, itt az új szuperdiéta

Mark Hyman ta­lálta ki a di­é­ta­őrü­le­tet

Mark Hyman ame­ri­kai orvos ta­lálta ki a leg­újabb di­é­ta­őrü­le­tet, ami két ét­ren­det kom­bi­nál: a paleo és a vegán ét­ren­de­ket. Ennek a két irány­zat­nak egy­szerre való kö­ve­tése nagy­já­ból le­he­tet­len­nek tűnik, de sokan mégis si­ke­re­sen fogy­nak vele.

Istennőként imád a férfi, ha felveszed a tavasz legszexibb fehérneműjét

Istennőként imád a férfi, ha felveszed a tavasz legszexibb fehérneműjét

Őrü­le­te­sen dögös le­szel, és meg­ba­bo­ná­zod a pá­ro­dat.

Őrü­le­te­sen dögös le­szel, és meg­ba­bo­ná­zod a pá­ro­dat.

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente.

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente, de ahol ki­tisz­tul az idő, ott igazi ta­vasz lesz.

Drámai, rendőrök rántották el a száguldó vonat elől a magyar férfit

Drámai, rendőrök rántották el a száguldó vonat elől a magyar férfit

A 44 éves férfi ön­tu­dat­lan ál­la­pot­ban fe­küdt a sí­ne­ken.

A 44 éves férfi ön­tu­dat­lan ál­la­pot­ban fe­küdt a sí­ne­ken, mert ré­sze­gen el­esett és be­ütötte a fejét.

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

Mennyibe kerül egy dolgozó migráns Olaszországnak?

Mennyibe kerül egy dolgozó migráns Olaszországnak?

15 mil­lió eu­róba.

15 mil­lió eu­róba, azaz közel 5 mil­li­árd fo­rintba ke­rült 120 mig­ráns mun­kába ál­lí­tása, három év alatt.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Guz­mics Ri­chár­dot régi ba­ki­jára em­lé­kez­te­tik Du­na­szer­da­he­lyen.

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Ra­sovszky Eu­rópa leg­jobbja lett.

Ra­sovszky Kris­tóf Eu­rópa leg­jobbja lett a férfi nyílt­vízi úszók kö­zött. Hosszú Ka­tinka ez­út­tal csak má­so­dik lett a nők­nél a svéd Sarah Sjöst­röm mö­gött.

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Az utóbbi tíz év során négy csa­pat­tól rúg­ták ki José Mo­u­rin­hót. Óri­ási össze­get ke­re­sett vele.

Elképesztő átalakítás a győri Audi-gyárban

Elképesztő átalakítás a győri Audi-gyárban

Győr­ben lesz Eu­rópa leg­na­gyobb te­tő­na­p­erőmű-parkja.

Győr­ben lesz Eu­rópa leg­na­gyobb te­tő­na­p­erőmű-parkja. Az Audi Hun­ga­ria Zrt. két lo­gisz­ti­kai köz­pont­já­nak te­te­jén ala­kítja ki az E.ON Hun­gá­ria Zrt. Eu­rópa leg­na­gyobb te­tő­na­p­erőmű-park­ját.

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Az idős férfit az egyik ro­kona fi­gyel­mez­tette.

Az idős férfit az egyik ro­kona fi­gyel­mez­tette arra, hogy csa­lás ál­do­zata lett.

Durva videóval figyelmeztet a rendőrség - csak erős idegzetűeknek!

Durva videóval figyelmeztet a rendőrség - csak erős idegzetűeknek!

A ha­tó­ság a biz­ton­sá­gos gya­lo­gos köz­le­ke­désre sze­retné fel­hívni a sok­koló fel­vé­tel­lel az em­be­rek fi­gyel­mét.

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

Bi­ki­nis fotó ké­szült róla.

A csi­nos mo­dell je­len­leg Te­ne­ri­fén él­vezi a nyá­rias me­le­get a fér­jé­vel, a va­ká­ció alatt pedig egy bi­ki­nis fotó is ké­szült róla.

Sosem látott, megható képeket közölt az énekesnő titkos esküvőjéről

Sosem látott, megható képeket közölt az énekesnő titkos esküvőjéről

Na­gyon meg­hitt kö­rül­mé­nyek kö­zött mond­ták ki a bol­do­gító igent.

A fi­a­tal sze­rel­me­sek na­gyon meg­hitt kö­rül­mé­nyek kö­zött mond­ták ki a bol­do­gító igent.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Először szólalt meg a magyar orvos, akit nyelvtudása miatt tiltottak el

Először szólalt meg a magyar orvos, akit nyelvtudása miatt tiltottak el

A ma­gyar dok­tor sze­rint a brit sajtó va­lót­lan­sá­go­kat állít, de azt el­is­merte, hogy a műtét során hiba tör­tént.

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

A szí­nésznő rit­kán be­szél a há­zas­sá­gá­ról, mert job­ban sze­reti meg­tar­tani a pri­vát szfé­rá­ját.

Undorító, ezt vette szájába a 23 éves modell a kamerák kereszttüzében

Undorító, ezt vette szájába a 23 éves modell a kamerák kereszttüzében

A fi­a­tal Ken­dall Jen­ner me­rész ver­senyre vál­lal­ko­zott az egyik ame­ri­kai mű­sor­ban, végül csak rö­hö­gés lett a fel­vé­tel vége.

...MEGVOLT MÁR?

Döbbenet, fény derült 9/11 és Michael Jackson kapcsolatára

Döbbenet, fény derült 9/11 és Michael Jackson kapcsolatára

A pop ki­rá­lyá­nak is a World Trade Cen­ter­ben kel­lett volna len­nie a tá­ma­dás ide­jén, de az élet köz­be­szólt.

A pop ki­rá­lyá­nak is a World Trade Cen­ter­ben kel­lett volna len­nie a tá­ma­dás ide­jén, de az élet köz­be­szólt.

Menetrend szerint megjött az első gólya

Menetrend szerint megjött az első gólya

Be­rob­bant a ta­vasz ha­zánkba, vissza­tért az első gólya is. Feb­ruár 13-án, szer­dán ér­ke­zett haza, pont ugyan­azon a napon, mint ta­valy.

Be­rob­bant a ta­vasz ha­zánkba, vissza­tért az első gólya is. Feb­ruár 13-án, szer­dán ér­ke­zett haza, pont ugyan­azon a napon, mint ta­valy.

Fotó érkezett a kórházból, ilyen állapotban van a szökött rab áldozata

Fotó érkezett a kórházból, ilyen állapotban van a szökött rab áldozata

Pén­tek dél körül szö­kött meg egy rab a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről, egy em­bert meg is se­be­sí­tett ámok­fu­tása köz­ben.

Nagy megtiszteltetés a 20 éves magyar zenekarnak, különleges díjat kap

Nagy megtiszteltetés a 20 éves magyar zenekarnak, különleges díjat kap

Iga­zán egyedi Arany­le­mezt ka­pott a ma­gya­rok egyik ked­venc együt­tese, az idén 20 éves Magna Cum Laude.

Hatalmas szenzáció: egészséges hetes ikreket szült egy asszony

Hatalmas szenzáció: egészséges hetes ikreket szült egy asszony

A ki­csik ki­váló egész­ség­nek ör­ven­de­nek és édes­any­juk is jól van.

A ki­csik ki­váló egész­ség­nek ör­ven­de­nek és édes­any­juk is jól van.

Óriási fejlesztés jön a budapesti pályaudvarokon, végre rendet tesznek

Óriási fejlesztés jön a budapesti pályaudvarokon, végre rendet tesznek

Már na­gyon rossz ál­la­pot­ban vol­tak az ál­lo­má­sok és a kör­nyé­kükre is ren­ge­teg pa­nasz ér­ke­zett.

Kiderült, ő az, akinek ma a szökött rab fegyvert szorított a fejéhez

Kiderült, ő az, akinek ma a szökött rab fegyvert szorított a fejéhez

A férfi el­mondta, hogy ho­gyan pró­bált meg vé­de­kezni az ellen, hogy Sz. Ká­roly le­lője.

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Az éne­kes most elő­ször me­sélt azok­ról az éve­i­ről, ami­kor a siker messzi­ről el­ke­rülte.

Az éne­kes most elő­ször me­sélt azok­ról az éve­i­ről, ami­kor a siker messzi­ről el­ke­rülte.

Világsztár érkezett Budapestre: mindenkit lenyűgözött

Világsztár érkezett Budapestre: mindenkit lenyűgözött azonnali akciója

A ha­zánk­ban kü­lö­nö­sen nép­szerű 73 éves szí­nész első útja az ál­lat­kertbe ve­ze­tett.

Meglepő titkok derültek ki a Szomszédok népszerű színésznőjéről

Meglepő titkok derültek ki a Szomszédok népszerű színésznőjéről

A so­ro­zat Lenke né­ni­jét min­denki sze­rette, ám azt ke­ve­sen tud­ják róla, hogy mi­lyen ke­mé­nyen dol­go­zott.

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Bu­da­pes­ten, a 4-6-os vil­la­mos meg­ál­ló­i­ban egyre több kor­lát hi­ány­zik, élet­ve­szé­lyes a meg­ál­lók­ban állni.

A családvédelem és nem a migráció a megoldás

A családvédelem és nem a migráció a megoldás

Be­fe­je­ző­dött a Fi­desz és a KDNP Ba­la­ton­al­má­di­ban tar­tott 3 napos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése, mely­nek két fon­tos prog­ram­pontja volt.

Be­fe­je­ző­dött a Fi­desz és a KDNP Ba­la­ton­al­má­di­ban tar­tott 3 napos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése, mely­nek két fon­tos prog­ram­pontja Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­pon­tos csa­lád­tá­mo­ga­tási cso­mag­já­nak meg­be­szé­lése és a má­jusi uniós vá­lasz­tá­sokra való fel­ké­szü­lés volt.

Ezek a legnyerőbb élményfürdős szállodák erre a nyárra

Olcsón a legjobbat: ezek a legnyerőbb élményfürdős szállodák erre a nyárra

Nya­ra­lás előtt szá­mos igény fo­gal­ma­zó­dik meg az ide­á­lis szál­lo­dá­val kap­cso­lat­ban.

A kö­vet­kező bri­li­áns lis­tá­val ala­po­san rá­cá­fo­lunk a le­he­tet­lenre!

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Az el­jegy­zést ta­valy ok­tó­ber­ben je­len­tet­ték be, ám most na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

A kutatókat is megrémisztette a felfedezés: ezt látták a barlang falán

A kutatókat is megrémisztette a felfedezés: ezt látták a barlang falán

Sötét má­gi­á­val kap­cso­la­tos vé­se­te­ket ta­lál­tak az egye­sült ki­rály­ság­beli bar­lan­gok falán.

Vaginaplasztikával lepte meg magát az ötgyermekes Katie Price

Vaginaplasztikával lepte meg magát az ötgyermekes Katie Price

Me­g­elé­gelte, hogy ko­ráb­ban egy ki­sebb va­gyont köl­tött exe­ire, cse­rébe vi­szont nem ka­pott sem­mit.

Orosz megoldás: egészen abszurd módon tépték ki a hóból a Lada Nivát

Orosz megoldás: egészen abszurd módon tépték ki a hóból a Lada Nivát

Min­dig tud­nak va­lami agya­ment új­don­sá­got mu­tatni az oro­szok. Most épp a híres La­dá­ju­kat sze­dik ki ext­rém módon a hóból.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

A fit­nesz­edző pén­tek reg­gel ér­te­sült arról, hogy imá­dott szü­lője örökre le­hunyta a sze­mét.

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Csak Virág hi­ány­zott csü­tör­tök este Bea asszony - egy­előre - utolsó bor­va­cso­rá­já­ról. Et­tünk, it­tunk, mu­lat­tunk...

Csak Virág hi­ány­zott csü­tör­tök este Bea asszony - egy­előre - utolsó bor­va­cso­rá­já­ról.

Mindenkinek leesett az álla, különleges vendég érkezett a győri boltba

Mindenkinek leesett az álla, különleges vendég érkezett a győri boltba

A bolt dol­go­zói és a vá­sár­lók is le­me­re­ved­tek a kü­lö­nös lát­vány­tól, de aztán se­gí­tet­tek a "ve­vő­nek".

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Több száz fra­dista indul útnak.

Több száz fra­dista indul útnak Deb­re­cenbe. A fa­na­ti­ku­sok már korán reg­gel össze­gyűl­nek, mivel 14 órá­tól ját­szik a csa­pa­tuk a DVSC ellen.

Újabb részletek a budapesti fogolyszökésről: ez derült ki a férfiról

Újabb részletek a budapesti fogolyszökésről: ez derült ki a férfiról

A férfi szer­zett egy fegy­vert a Fő­vá­rosi Tör­vény­szé­ken.

A férfi szer­zett egy fegy­vert a Fő­vá­rosi Tör­vény­szé­ken.

Párjára hallgatott: Csúnyán leégett Hódi Pamela

Párjára hallgatott: Csúnyán leégett Hódi Pamela

Hódi Pa­mela igye­ke­zett sze­relme ked­vé­ben járni, de lehet, hogy nem kel­lett volna.

Hódi Pa­mela igye­ke­zett sze­relme ked­vé­ben járni, de lehet, hogy nem kel­lett volna.

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya.

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val.

Most kaptuk a hírt: elfogták a fegyveres szökött rabot

Most kaptuk a hírt: elfogták a fegyveres szökött rabot

Nem so­káig él­vez­hette a sza­bad­sá­got.

A rab a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről szö­kött meg pén­te­ken, még fegy­vert és autót is tu­dott sze­rezni, de nem so­káig él­vez­hette a sza­bad­sá­got.

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Te­nisz vagy darts? Több mint 21 ezer sza­va­zat ér­ke­zett a Sport Tv Fa­ce­book ol­da­lán.

Te­nisz vagy darts? Több mint 21 ezer sza­va­zat ér­ke­zett a Sport Tv Fa­ce­book ol­da­lán.

Óriási örömhírt jelentett be a TV2, Ördög Nóra nagy kihívás előtt áll

Óriási örömhírt jelentett be a TV2, Ördög Nóra nagy kihívás előtt áll

Egy biz­tos: ta­pasz­tal­tabb té­vésre nem is bíz­hat­ták volna ezt a fel­ada­tot.

Egy biz­tos: ta­pasz­tal­tabb té­vésre nem is bíz­hat­ták volna ezt a fel­ada­tot.

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Egy har­ma­dik ál­or­vos is le­bu­kott Ro­má­ni­á­ban, ő ál­lami kli­ni­kán dol­go­zott tíz éve nő­gyó­gyász­ként.

Egy har­ma­dik ál­or­vos is le­bu­kott Ro­má­ni­á­ban, ő ál­lami kli­ni­kán dol­go­zott tíz éve nő­gyó­gyász­ként. Ra­luca-Da­ni­ela Bîr­san­nak szin­tén nem volt még érett­sé­gije sem, az in­ter­net­ről le­töl­tött dip­lo­mát ha­mi­sí­totta meg ma­gá­nak. Idén ja­nu­ár­ban még csá­szár­met­szés­nél asszisz­tált.