FRISS HÍREK

Vona hallgat, Sneider kussol, Gyöngyösi lapít. Toroczkai Dugovics Titusz?

Vona hallgat, Sneider kussol, Gyöngyösi lapít. Toroczkai Dugovics Titusz?

Ásott­hal­mon el­te­met­ték a Job­bi­kot. Új párt lett a MI HAZÁNK MOZGALOM.

Ásott­hal­mon el­te­met­ték a Job­bi­kot. Új párt lett a MI HAZÁNK MOZGALOM.

Durva, mit kellett vállalnia Meghan Markle-nek az esküvő előtt

Durva, mit kellett vállalnia Meghan Markle-nek az esküvő előtt

Ki­szi­vá­rog­tak a há­zas­sági szer­ző­dés rész­le­tei.

Ki­szi­vá­rog­tak a há­zas­sági szer­ző­dés rész­le­tei. Sok min­dent el­ve­szít, ha eset­leg vá­lásra kerül sor.

Ez mindenen túltesz: elhűlt az anyuka attól, ami a gyerekszoba falán volt

Ez mindenen túltesz: elhűlt az anyuka attól, ami a gyerekszoba falán volt

Az édes­anya két­ség­be­esve kért se­gít­sé­get a többi szü­lő­től.

Az édes­anya két­ség­be­esve kért se­gít­sé­get a többi szü­lő­től.

Neymar így köszöntötte fel a születésnapos Messit

Neymar így köszöntötte fel a születésnapos Messit

Nem fe­led­ke­zett meg ba­rát­já­ról.

A bra­zil klasszis sem fe­led­ke­zett meg Ar­gen­tína le­gen­dá­já­ról. Messi ked­den Ni­gé­ria ellen lő­heti a nyol­cad­dön­tőbe a sok kri­ti­kát kapó ar­gen­ti­no­kat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Meglepő fordulat a gyilkos orvos ügyében

Meglepő fordulat a gyilkos orvos ügyében

656 beteg halt meg az orvos miatt, mégis meg­úsz­hatja a bör­tönt. A bi­zo­nyí­té­kok ugyanis "vé­let­le­nül" meg­sem­mi­sül­tek.

656 beteg halt meg az orvos miatt, mégis meg­úsz­hatja a bör­tönt. A bi­zo­nyí­té­kok ugyanis "vé­let­le­nül" meg­sem­mi­sül­tek.

Brutálisan őszinte ez a személyiségteszt - válaszolj őszintén, és mindent megértesz

Brutálisan őszinte ez a személyiségteszt - válaszolj őszintén, és mindent megértesz

Lel­ked olyan mély­sé­ge­ibe jut­hatsz el, ami ha­tal­mas se­gít­ség a bol­dog­ság el­éré­sé­hez. És per­sze ön­ma­gad meg­ér­té­sé­hez is.

"Kicsim, én ezt nem csinálom" - barátja unszolására ölt az anyuka

"Kicsim, én ezt nem csinálom" - barátja unszolására ölt az anyuka

A férfi azt akarta el­érni, hogy Yo­uTube-csa­tor­ná­já­nak meg­nő­jön a né­zett­sége. Ez az éle­tébe ke­rült.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: van máshol is élet a Földön kívül

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: van máshol is élet a Földön kívül

Hát­bor­zon­ga­tóan közel lehet a föl­dön­kí­vüli élet.

Hát­bor­zon­ga­tóan közel lehet a föl­dön­kí­vüli élet.

NE HAGYD KI!

Igazi világsztárral fotózkodott a magyar politikus

Igazi világsztárral fotózkodott a magyar politikus

A je­len­leg az angol Ever­ton­ban ját­szó sztár­ral állt össze egy képre. Egy sport­csa­tor­nán sze­re­pelt.

A je­len­leg az angol Ever­ton­ban ját­szó sztár­ral állt össze egy képre. Egy sport­csa­tor­nán sze­re­pelt Sch­muck Andor.

Tragédia a piacon: összeesett és meghalt Sándor, a kedvelt árus

Tragédia a piacon: összeesett és meghalt Sándor, a kedvelt árus

A férfi saját ko­csi­já­val ment dol­gozni, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban össze­esett. Nem tud­tak se­gí­teni rajta.

A férfi saját ko­csi­já­val ment dol­gozni, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban össze­esett. Nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Így készül a tartósan ívelt, gyönyörű szempilla. Minden nő ilyet szeretne

Így készül a tartósan ívelt, gyönyörű szempilla. Minden nő ilyet szeretne

A szem­pilla sok­kal drá­ma­ibb, ha nem egye­nes, hanem ívelt. Ezt te is tudod, ezért hasz­nálsz min­den reg­gel fém szem­pilla gör­bí­tőt.

A szem­pilla sok­kal drá­ma­ibb, ha nem egye­nes, hanem ívelt. Ezt te is tudod, ezért hasz­nálsz min­den reg­gel fém szem­pilla gör­bí­tőt. Ma­ga­sabbra ível, és sok­kal to­vább marad gön­dör a szem­pil­lád, ha az alábbi trük­köt al­kal­ma­zod.

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Ne ér­de­kel­jen, mit üzen a pho­tos­hop! Sze­resd magad, és nézd, mennyire sok­fé­lék va­gyunk!

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!

Egyesült a hasi tasi és a ronda papucs

Egyesült a hasi tasi és a ronda papucs: íme, a szerelemgyerek

Az em­be­rek több­sége szo­mo­rúan fi­gyeli az öv­táska tö­ret­len pá­lyá­ját.

Az em­be­rek több­sége szo­mo­rúan fi­gyeli az öv­táska tö­ret­len pá­lyá­ját, ami már több, mint har­minc éve ma­ka­csul nem akar ki­menni a di­vat­ból...

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Ütős szet­tek kö­vet­kez­nek!

Ez a stí­lus min­den nőből ki­hozza a va­dító szex­bom­bát. Mu­ta­tunk né­hány na­gyon ütős szet­tet!

Pánik a repülőn, átláthatatlan köd lepte el a fedélzetet

Pánik a repülőn, átláthatatlan köd lepte el a fedélzetet

Egy utas el­hányta magát, a gye­re­kek pedig sírni kezd­tek egy szem­tanú sze­rint.

Egy utas el­hányta magát, a gye­re­kek pedig sírni kezd­tek egy szem­tanú sze­rint.

Ki vitte el a 215 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 215 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 25. já­­­ték­­­hé­­­ten 215 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 25. já­­­ték­­­hé­­­ten 215 mil­­­lió fo­­rint volt.

Veszélyben volt a magyar válogatott rekordja a foci vb-n

Veszélyben volt a magyar válogatott rekordja a foci vb-n

Ang­lia simán győ­zött.

Na­gyon sima győ­zel­met ara­tott az angol vá­lo­ga­tott Pa­nama ellen. Ma­ga­biz­to­san vár­hat­ják a Bel­gium el­leni rang­adót a cso­port­ban.

Ilyet még az orvosok sem láttak, kínzó tünetek jelentkeztek a férfinél

Ilyet még az orvosok sem láttak, kínzó tünetek jelentkeztek a férfinél

Az egy­előre nem vi­lá­gos, hogy mi okoz­hatta a be­teg­nél az el­vi­sel­he­tet­len pa­na­szo­kat.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Életveszélyes fenyegetés, így reagált a vétkes focista

Életveszélyes fenyegetés, így reagált a vétkes focista

Jimmy Dur­maz hi­bája is kel­lett a német csa­pat si­ke­ré­hez. Svéd­or­szág­ban köz­el­len­ség lett a já­té­kos.

Holttestre bukkantak, Messi-rajongó az áldozat

Holttestre bukkantak, Messi-rajongó az áldozat

Egy fo­lyó­ban ta­lál­ták meg a tes­tét.

Nem tudta fel­dol­gozni az ar­gen­ti­nok ve­re­sé­gét. A rend­őr­ség szó­vi­vője sze­rint gya­nít­ha­tóan ön­gyil­kos lett a 30 éves in­diai férfi.

Hosszú Katinka nagyon mosolyog, ez az oka

Hosszú Katinka nagyon mosolyog, ez az oka

Ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól. Imád­ják a ra­jon­gók az Iron Lady új fo­tóit. Jó for­má­ban van Ka­tinka.

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat.

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat a nö­vé­nyekre ez az olcsó cso­da­szer.

Megdöbbentő fotók a fiatal színésznőről: aggódnak a rajongók

Megdöbbentő fotók a fiatal színésznőről: aggódnak a rajongók

Mintha va­laki foj­to­gatta volna...

A szí­nésznő nya­kán és arcán vér­alá­fu­tá­sok lát­sza­nak, mintha va­laki foj­to­gatta volna.

Ebbe belepirulsz: felrobbantotta a netet a dögös magyar ducimodell

Ebbe belepirulsz: felrobbantotta a netet a dögös magyar ducimodell

Be­vál­la­lós fotót posz­tolt, ez­út­tal nem ta­kar­gatta telt ido­mait.

Be­vál­la­lós fotót posz­tolt, ez­út­tal nem ta­kar­gatta telt ido­mait.

Zavarba ejtő húzás, durván átverte rajongóit Justin Bieber

Zavarba ejtő húzás, durván átverte rajongóit Justin Bieber

Elege lett a le­si­fo­tó­sok­ból.

Az éne­kes­nek elege lett a le­si­fo­tó­sok­ból, ezért té­vesz­tette meg őket. Csak­hogy a ra­jon­gók is be­dől­tek.

Ez történik, amikor a női mellek kaktusszal találkoznak: meg fogsz döbbenni

Ez történik, amikor a női mellek kaktusszal találkoznak: meg fogsz döbbenni

Na­gyon pi­káns képek buk­kan­tak fel az in­ter­ne­ten a fur­csa pá­ro­sí­tás­ról. A férfiak meg­őrül­nek érte, a nők mo­rog­nak mi­atta.

Gigászi jégdarabok hullottak Magyarországon, jégembert építettek belőle

Gigászi jégdarabok hullottak Magyarországon, jégembert építettek belőle

Po­zi­tí­van ke­zel­ték a hely­ze­tet.

Egy csa­lád pró­bálta po­zi­tí­van ke­zelni a ré­misztő hely­ze­tet.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Szúnyog csípte meg a tinit, ezután jött a baj

Ilyen még nem volt: szúnyog csípte meg a tinit, ezután jött a baj

A kór­okozó meg­tá­madta az em­beri szer­ve­ze­tet.

A kór­okozó meg­tá­madta az em­beri szer­ve­ze­tet - ezt ko­ráb­ban még nem ta­pasz­tal­ták a ku­ta­tók.

Vallott a magyar pornódíva, ezt művelte a múltban

Vallott a magyar pornódíva, ezt művelte a múltban

Több­ször élet­ve­szély­ben volt.

A fel­nőttfil­mes szí­nésznő szo­ba­lány­ként könnyen a kül­földi ven­dé­gek kö­ze­lébe tu­dott fér­kőzni. Több­ször élet­ve­szély­ben volt.

Elborzadt a vevő, halálos mérgű pókot vitt haza a zöldséggel

Elborzadt a vevő, halálos mérgű pókot vitt haza a zöldséggel

Vá­sár­lás­kor semmi nem tűnt fel neki.

Vá­sár­lás­kor még nem tűnt fel neki semmi gya­nús, ott­hon érte a ré­mü­let.

...MEGVOLT MÁR?

Káosz a repülőtéren, több mint 300 járatot töröltek

Káosz a repülőtéren, több mint 300 járatot töröltek

Több ezer ember vár tét­le­nül, hogy el­in­dul-e ma még a gépe.

Több ezer ember vár tét­le­nül, hogy el­in­dul-e ma még a gépe.

Szolnoknál is felbukkant egy medve? Hatalmas, fürdőző állatot videóztak

Szolnoknál is felbukkant egy medve? Hatalmas, fürdőző állatot videóztak

Meg­már­tó­zott a Holt-Ti­szá­ban.

Nem ki­zárt, hogy tény­leg egy medve már­tó­zott meg a Holt-Ti­szá­ban.

Sosem látott felvétel, óriásdisznók bukkantak fel az erdőben

Sosem látott felvétel, óriásdisznók bukkantak fel az erdőben

Nem csoda, hogy ezi­dáig nem si­ke­rült vi­deót ké­szí­teni az ál­la­tok­ról...

Sokkot kapott a család, más babáját adták az anyának szülés után

Sokkot kapott a család, más babáját adták az anyának szülés után

A csa­lád sze­rint a sú­lyos fi­gyel­met­len­ség tra­gé­diát is okoz­ha­tott volna. Hogy tör­tén­he­tett meg ez?

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Hosszú volt az út idáig, de meg­érte a küz­del­met, hi­szen Judy gyö­nyörű szép lett.

Hosszú volt az út idáig, de meg­érte a küz­del­met, hi­szen Judy gyö­nyörű szép lett.

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

Egyet­len szét­vá­lasztó műtét sem egy­szerű, de ebben az eset­ben a két kis­lány közös szí­ven osz­to­zott.

Megrázó üzenetet kaptak, sokkolta a barátokat Fábián Juli felvillanó neve

Megrázó üzenetet kaptak, sokkolta a barátokat Fábián Juli felvillanó neve

A de­cem­ber­ben el­hunyt éne­kesnő te­le­fo­nos al­kal­ma­zást töl­tött le a meg­ren­dítő üze­net sze­rint.

Micsoda ígéret, levetkőzik a népszerű műsorvezetőnő

Micsoda ígéret, levetkőzik a népszerű műsorvezetőnő

Szo­kás sze­rint be­vál­la­lós fo­ga­dal­ma­kat ger­jeszt a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság.

Szo­kás sze­rint be­vál­la­lós fo­ga­dal­ma­kat ger­jeszt a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság.

Ilyen zavaros időjárást még nem láttál, erre készülj

Ilyen zavaros időjárást még nem láttál, erre készülj

Több­nyire fel­hős lesz az ég.

Több­nyire fel­hős lesz az ég, sőt eső is lehet, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Öngyilkos lett egy tinédzser, a vonat elé vetette magát

Öngyilkos lett egy tinédzser, a vonat elé vetette magát

Ha­lála előtt még fel­hívta édes­ap­ját.

Ha­lála előtt még fel­hívta édes­ap­ját, aki már csak a szi­ré­názó rend­őr­au­tó­kat ta­lálta meg.

Szomorú hír jött: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Szomorú hír jött: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Csak 54 éves volt.

Csak 54 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit nem hoz­ták még nyil­vá­nos­ságra.

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a születésnapi bulit

Most kaptuk a hírt: hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a születésnapi bulit

Egy 15 éves fiút ha­lálra ké­sel­tek, ami­kor 100 fi­a­tal esett egy­más­nak.

Egy 15 éves fiút ha­lálra ké­sel­tek, ami­kor 100 fi­a­tal esett egy­más­nak Lon­don­ban.

A fürdőkádban tárja szét lábait a meztelen bombázó

A fürdőkádban tárja szét lábait a meztelen bombázó

Ins­tag­ram-ol­da­lát közel fél­mil­li­óan kö­ve­tik már. A Na­poli fo­ci­csa­pa­tá­nak a nagy szur­ko­lója az olasz szép­ség.

Ins­tag­ram-ol­da­lát közel fél­mil­li­óan kö­ve­tik már. A Na­poli fo­ci­csa­pa­tá­nak a nagy szur­ko­lója az olasz szép­ség.

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n.

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját, Reus is be­ta­lált A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Az ablakában jógázott totál meztelenül a fiatal, tetovált csajszi

Az ablakában jógázott totál meztelenül a fiatal, tetovált csajszi

Min­dent meg­mu­ta­tott a képen...

Sze­met gyö­nyör­köd­tető ido­mai nem ma­rad­tak rejtve a fi­a­tal lány­nak, min­dent meg­mu­ta­tott a képen...

Nudizáson kapták rajta a gyönyörű svéd modellt!

Nudizáson kapták rajta a gyönyörű svéd modellt!

Mez­te­le­nül stran­dolt a szőke a lány.

Tel­je­sen mez­te­le­nül stran­dolt a szőke bom­bázó a tó­par­ton, aki­ről ké­szí­tet­tek is egy pi­káns fel­vé­telt.

Egy repülőn meztelenkedett a fiatal lány, az egyik utas le is fotózta!

Egy repülőn meztelenkedett a fiatal lány, az egyik utas le is fotózta!

A bom­bázó mel­lett kö­zép­korú uta­sok utaz­tak, nem tudni, hogy mit szól­tak a ma­ga­mu­to­ga­tás­hoz.

6 motor rezegteti a szerszámot, eszelős csúcsra ér a férfi

6 motor rezegteti a szerszámot, eszelős csúcsra ér a férfi

Ér­zéki és egé­szen új szex­él­mény.

Aki pró­bálta már az új esz­közt, azt ál­lítja, sok­kal erő­sebb or­gaz­must okoz, mint a sima masz­tur­bá­lás vagy a szex. Ér­zéki és egé­szen új szex­él­ményt nyújt.

Bochkor Gábor komoly vallomást tett, de mit szól ehhez Várkonyi Andi?

Bochkor Gábor komoly vallomást tett, de mit szól ehhez Várkonyi Andi?

A sze­re­lem, a bir­tok­lás és a fél­té­keny­ség volt a téma pén­tek reg­gel a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban.

Már több mint 1000 európait öltek és sebesítettek meg az iszlamisták!

Már több mint 1000 európait öltek és sebesítettek meg az iszlamisták!

Ada­tok az új be­ván­dor­lók és a szél­ső­sé­ge­sek ará­nyá­ról.

Ada­tok arról, hogy az új be­ván­dor­lók mek­kora arány­ban csat­la­koz­nak a szél­ső­sé­ge­sek­hez.

A pszichopaták közöttünk élnek! Egy elmeszakértő óvatosságra int

A pszichopaták közöttünk élnek! Egy elmeszakértő óvatosságra int

Még min­dig él az a tév­hit, hogy a men­tá­lis be­teg­sé­gek­nek lát­ható jelei van­nak. Szak­ér­tők sze­rint ez egy­ál­ta­lán nem így van...

Ezért nem rejtegeti kisfiát Cooky

Ezért nem rejtegeti kisfiát Cooky

Öt hó­nap­pal ez­előtt szü­le­tett meg a rá­diós gye­reke...

Öt hó­nap­pal ez­előtt szü­le­tett meg a rá­diós gye­reke, Kevin, azóta ren­ge­teg ked­ves pil­la­na­tot meg­osz­tot­tak már a ra­jon­gók­kal...

Kiderült, ki a rejtélyes Alice a Smokie slágerében

Kiderült, ki a rejtélyes Alice a Smokie slágerében

A Ri­post­nak adott exk­lu­zív in­ter­jút a vi­lág­hírű csa­pat gi­tá­rosa, Terry Utt­ley.

A Ri­post­nak adott exk­lu­zív in­ter­jút a vi­lág­hírű csa­pat gi­tá­rosa, Terry Utt­ley.

A Trónok harca sztárja megnősült, itt vannak az első fotók

A Trónok harca sztárja megnősült, itt vannak az első fotók

A so­ro­zat sztár­jai is rajta vol­tak a ven­dég­lis­tán. A meny­asszony egy me­se­szép ru­há­ban volt...

A so­ro­zat sztár­jai is rajta vol­tak a ven­dég­lis­tán. A meny­asszony egy me­se­szép ru­há­ban volt...

Te hogyan írod az "a" betűt? Elképesztő titkokat árul el rólad EZO

Te hogyan írod az "a" betűt? Elképesztő titkokat árul el rólad

Te hogyan írod az "a" betűt? Elképesztő titkokat árul el rólad

Egyet­len betű, mégis ren­ge­teg meg­le­pe­tést tar­to­gat, ha meg­lá­tod, mit mond a sze­mé­lyi­sé­ged­ről.

Ez fájhat, csúnyán megsérült Rippel Feri

Ez fájhat, csúnyán megsérült Rippel Feri

Az erő­mű­vész az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel az ijesztő fel­vé­telt.

Az erő­mű­vész az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel az ijesztő fel­vé­telt.

Bravúr, Babos Timiék komoly eredményt értek el

Bravúr, Babos Timiék komoly eredményt értek el

Két játsz­má­ban ju­tott be a dön­tőbe Babos Tímea és a fran­cia Kris­tina Mla­de­no­vic a 936 ezer dol­lár össz­dí­ja­zású bir­min­ghami tor­nán.

Két játsz­má­ban ju­tott be a dön­tőbe Babos Tímea és a fran­cia Kris­tina Mla­de­no­vic a 936 ezer dol­lár össz­dí­ja­zású bir­min­ghami tor­nán.

Hason szúrta volt főnökét a 62 éves férfi

Hason szúrta volt főnökét a 62 éves férfi

A tom­pai gya­nú­sí­tot­tat őri­zetbe vet­ték a rend­őrök. Egy elő­ze­tes szó­vál­tást kö­ve­tően hason szúrta 40 éves egy­kori mun­ka­adó­ját jú­nius 22-én 13 óra körül egy tanya előtt.

A tom­pai gya­nú­sí­tot­tat őri­zetbe vet­ték a rend­őrök. Egy elő­ze­tes szó­vál­tást kö­ve­tően hason szúrta 40 éves egy­kori mun­ka­adó­ját.

Durván átalakult Tóth Andi. Mi történhetett az arcával?

Durván átalakult Tóth Andi. Mi történhetett az arcával?

Sok ala­po­zóra lesz szük­sége...

Az éne­kesnő leg­újabb fo­tó­ját nézve igen sok ala­po­zóra lesz szük­sége a jö­vő­ben...