CÍMKE: 'paleo'

Kenyér helyett ezt edd reggelire! 2 perc a mikróban, és kész

Kenyér helyett ezt edd reggelire! 2 perc a mikróban, és kész

Süss egész­sé­ges pék­sü­te­ményt!

Süss ott­hon egész­sé­ges pék­sü­te­ményt. Ez a liszt nél­kül ké­szült buci min­den ke­nyér utáni vá­gya­dat ki­elé­gíti. Di­é­tá­zók­nak hi­ány­pótló.

Megújult a kókuszgolyó: 5 perc alatt kész ez a paleo finomság

Megújult a kókuszgolyó: 5 perc alatt kész ez a paleo finomság

A kó­kusz­go­lyó el­ma­rad­ha­tat­lan ka­rá­cso­nyi fi­nom­ság. Most végre meg­újult ez a ha­gyo­má­nyos desszert, az új vál­to­zat pedig még a paleo ét­rendbe is be­le­fér!

A kó­kusz­go­lyó el­ma­rad­ha­tat­lan ka­rá­cso­nyi fi­nom­ság. Most végre meg­újult ez a ha­gyo­má­nyos desszert, az új vál­to­zat pedig még a paleo ét­rendbe is be­le­fér! DE azok szá­mára is sok­kal egész­sé­ge­sebb a cuk­ros régi re­cept­nél, akik egy­sze­rűen csak az ün­ne­pek alatt is ügyel­nek az alak­jukra.

Itt a karfiol nagy átváltozása, ilyen finom vacsorát még nem ettél

Itt a karfiol nagy átváltozása, ilyen finom vacsorát még nem ettél

Könnyed, ízes va­csora di­é­tá­zók­nak. Nem kell sokat bab­rál­nod vele.

Könnyed, ízes va­csora di­é­tá­zók­nak. Nem kell sokat bab­rál­nod vele, 10 perc alatt el­ké­szül.

Cukor nélküli csoda: málnás habszelet lett a nyár kedvence

Cukor nélküli csoda: málnás habszelet lett a nyár kedvence

Ez a hab­sze­let nyers össze­te­vők­ből áll, és pro­te­in­ben gaz­dag. Bün­tet­le­nül ehe­ted akkor is, ha di­é­tá­zol.

Ez a hab­sze­let nyers össze­te­vők­ből áll, és pro­te­in­ben gaz­dag. Bün­tet­le­nül ehe­ted akkor is, ha di­é­tá­zol, mert glu­tén- és lak­tóz­men­tes.

Diétázók álma: Cukor nélkül készül a gyümölcsös kókuszpalacsinta

Diétázók álma: Cukor nélkül készül a gyümölcsös kókuszpalacsinta

Csupa pu­ha­ság, csupa illat, csupa gyü­mölcs - ki ne ál­modna egy ilyen cso­dás fi­nom­ság­ról? Pa­le­ó­sok is fo­gyaszt­hat­ják!

Epermámor cukor nélkül: Tarol a legújabb diétás bögresüti

Epermámor cukor nélkül: Tarol a legújabb diétás bögresüti

Ez a hi­he­tet­le­nül finom és egy­szerű bög­rés sü­te­mény per­cek alatt el­ké­szül. Bát­­ran ehe­­ted szi­­gorú diéta alatt is!

Ez a liszt nélküli sütemény most az internet sztárja: paleo meggyes muffin

Ez a liszt nélküli sütemény most az internet sztárja: paleo meggyes muffin

Könnyű, gyü­möl­csös fi­nom­ság, amit pil­la­na­tok alatt el tudsz ké­szí­teni.

Könnyű, gyü­möl­csös fi­nom­ság, amit pil­la­na­tok alatt el tudsz ké­szí­teni, rá­adá­sul nem tar­tal­maz hoz­zá­adott cuk­rot. Vétek lenne ki­hagyni! Nem tar­tal­maz sem lisz­tet, sem hoz­zá­adott cuk­rot. Bát­ran fo­gyaszt­ha­tod, ami­kor csak meg­kí­vá­nod.

Durva hiba: Ezt rontja el szinte mindenki a paleo-diétában

Durva hiba: Ezt rontja el szinte mindenki a paleo-diétában

A paleo-diéta egyik alap­elve, hogy tér­jünk vissza elő­de­ink tiszta táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­i­hoz.

Cukormentes mennyország: így készül a kókuszos palacsintatorta

Cukormentes mennyország: így készül a kókuszos palacsintatorta

Ün­nepi édes­ség, de akár már most hét­vé­gén el­ké­szít­he­ted! A töl­te­lék­től, a kó­ku­szos ama­rettó vaj­krém­től el­ol­vadsz!

Akkor is ehetsz zsömlét, ha diétázol! Íme, egy szuper recept

Akkor is ehetsz zsömlét, ha diétázol! Íme, egy szuper recept

Ínyen­cek­nek reg­ge­li­hez, a ked­venc zöld­sé­ged­del ké­szül! Már a lát­vá­nya bol­doggá tesz. Glu­tén­men­tes, ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú pék­süti.

Ínyen­cek­nek reg­ge­li­hez, a ked­venc zöld­sé­ged­del ké­szül! Már a lát­vá­nya bol­doggá tesz. Glu­tén­men­tes, ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú házi pék­süti.

Itt a tél nagy diétás kedvence: lisztmentes répatorta

Itt a tél nagy diétás kedvence: lisztmentes répatorta

Nem kell hozzá más, csak egy nagy tál és a hoz­zá­va­lók. Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész is!

Nem kell hozzá más, csak egy nagy tál és a hoz­zá­va­lók. Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész is! Bár­mi­lyen finom, jó, ha hagysz más­napra, mert meg­éri: még mennye­ibb lesz!

Íme egy cukormentes tökéletes sütemény: Kókuszos chiamuffin

Íme egy cukormentes tökéletes sütemény: Kókuszos chiamuffin

Egy mennyei paleo muffin, ami tel­je­sen le­nyű­göz! Ez a fi­nom­ság el­ront­ha­tat­lan, ha re­cept­jét hűen kö­ve­ted.

Egy mennyei paleo muffin, ami tel­je­sen le­nyű­göz!

Csokis kávébomba a legújabb a diétás álomfalat

Csokis kávébomba a legújabb a diétás álomfalat

Egy va­dí­tóan finom ká­vé­kré­mes desszert, mely a mély­hű­tő­ből ki­véve a leg­él­ve­ze­te­sebb. Di­é­tás, így min­denki bát­ran eheti.

Egy va­dí­tóan finom ká­vé­kré­mes desszert, mely a mély­hű­tő­ből ki­véve a leg­él­ve­ze­te­sebb. Di­é­tás, így min­denki bát­ran eheti.

10 perc alatt elkészül ez a lisztmentes paleo kenyérke

A felhőkenyér már a múlté, tarol a kókuszos paleo-kenyérke!

El­ké­szí­teni egy­szerű, és di­é­tás!

Alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot ez a gyor­san és egy­sze­rűen el­ké­szít­hető paleo-ke­nyérke. Min­den di­é­tába be­il­leszt­hető!

Megújult a diétás kókuszgolyó! Nem hiszed el, miből készül!

Megújult a diétás kókuszgolyó! Nem hiszed el, miből készül!

Cukor- és liszt­men­tes édes­ségre vágysz? Ennél egy­sze­rűb­bet ne­he­zen fogsz ta­lálni. Is­teni finom és egész­sé­ges nasit mu­ta­tunk.

Büntetlen nassolás: a legegyszerűbb csokis keksz cukor és liszt nélkül

Büntetlen nassolás: a legegyszerűbb csokis keksz cukor és liszt nélkül

Ez a fi­no­man ro­po­gós keksz­csoda remek kí­sérő ká­vé­hoz is.

Ez a fi­no­man ro­po­gós keksz­csoda remek kí­sérő ká­vé­hoz is. El­ké­szí­tése gyors és na­gyon egy­szerű.

Így lesz tökéletes a diétás bögresüti kókuszlisztből

Így lesz tökéletes a diétás bögresüti kókuszlisztből

Két perc sü­tés­sel omlós fa­la­tok

Hi­he­tet­len, de két perc sü­tés­sel lágy, omlós fa­la­to­kat va­rá­zsol­hatsz egye­ne­sen a bög­ré­ből!

Felejtsd el a tortalapot, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a tortalapot, mutatunk valami sokkal jobbat!

Pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted

El­ké­pesz­tően meg­lepő ötlet, le­hi­dalsz tőle! Gye­rek­já­ték el­ké­szí­teni, pil­la­na­tok alatt meg­van. Süt­he­ted is, de nyer­sen is jó. Min­den kí­ván­sá­god tel­je­sül!

A legújabb diétás süticsoda, amit 2 perc alatt elkészíthetsz

A legújabb diétás süticsoda, amit 2 perc alatt elkészíthetsz

Szu­per könnyű bög­rés süti, ami nem csak finom, de na­gyon egész­sé­ges is. Nincs benne se liszt, se tej.

Szu­per könnyű bög­rés süti, ami nem csak finom, de na­gyon egész­sé­ges is. Nincs benne se liszt, se tej.

Felejtsd el a karfiolt! Diétás pizza csak 3 hozzávalóból

Felejtsd el a karfiolt! Diétás pizza csak 3 hozzávalóból

Egy­szerű és is­teni finom!

Jó dolog a karfi­ol­pizza, de vall­juk be, van egy kis bu­kéja és bi­zony fel­fúj. Sze­ren­csére a leg­újabb di­é­tás pizza karfiol nél­kül és csak három hoz­zá­va­ló­ból ké­szül

Ez lett az ősz kedvenc desszertje: diétás almafánk

Ez lett az ősz kedvenc desszertje: diétás almafánk

El­len­áll­ha­tat­lan: finom és egész­sé­ges

Vi­gyá­zat! Annyira finom, hogy a hoz­zá­szo­kás ve­szé­lye fe­nye­get­het Még jó, hogy egész­sé­ges.

Málnás-kókuszos álomtorta diétázóknak!

Semmi cukor, semmi liszt: málnás-kókuszos álomtorta diétázóknak!

Egy­sze­rűen nem lehet ennek a tor­tá­nak el­len­állni: gyü­mölcs és cso­ko­ládé pá­rosa alkot tö­ké­le­tes har­mó­niát.

Ezt a gyü­mölcs­tor­tát, annyira könnyű el­ké­szí­teni, hogy ha egy­szer ki­pró­bá­lod, biz­tos, hogy min­den héten újra ne­ki­látsz majd. Egy­sze­rűen nem lehet neki el­len­állni: gyü­mölcs és cso­ko­ládé pá­rosa alkot tö­ké­le­tes har­mó­niát.

Felhőkalács lett a diétázók kedvence

Felhőkalács lett a diétázók nagy reggeli kedvence

A fel­hő­ke­nyér után, most meg­ér­ke­zett a fel­hő­ka­lács.

Ké­szítsd el ma­gad­nak ezt a fi­nom­sá­got! A fel­hő­ke­nyér után, most meg­ér­ke­zett a fel­hő­ka­lács, mely össze­sen 4 g szén­hid­rá­tot tar­tal­maz.

Nincs lehetetlen: Így készül a diétás kürtőskalács

Nincs lehetetlen: Így készül a diétás kürtőskalács

Ké­szíts ott­hon di­é­tás kür­tős­ka­lá­csot!

Ne foszd meg magad a leg­nép­sze­rűbb sü­ti­től! Ké­szíts ott­hon di­é­tás kür­tős­ka­lá­csot!

Ez az egészséges fasírt lett az ősz legnagyobb diétás kedvence

Ez az egészséges fasírt lett az ősz legnagyobb diétás kedvence

Ez a di­é­tás fa­sírt az ide­á­lis étel: főzés-sütés nem teszi tönkre a benne lévő vi­ta­mi­no­kat.

Ez a di­é­tás fa­sírt az ide­á­lis étel: főzés-sütés nem teszi tönkre a benne lévő vi­ta­mi­no­kat.

Megújult a kókuszgolyó: gyümölcsös lett és szuperdiétás

Megújult a kókuszgolyó: gyümölcsös lett és szuperdiétás

Most érik a málna, csem­pészd ebbe a paleo fi­nom­ságba bát­ran bele.

Unod a jól is­mert kó­kusz­go­lyót? Sze­ret­nél va­lami ha­son­lót, mégis egész­sé­ge­set? Most érik a málna, csem­pészd ebbe a paleo fi­nom­ságba bát­ran bele.

Hihetetlen! De ez az epres-csokis mennyország nem hizlal!

Hihetetlen! De ez az epres-csokis mennyország nem hizlal!

Ettől a cso­kis-epres sü­te­mény­től eláll a lé­leg­ze­ted, glu­tén­men­tes, fi­no­mí­tott cukor nél­kül ké­szült, is­teni paleo sü­te­mény.

Ettől a cso­kis-epres sü­te­mény­től eláll a lé­leg­ze­ted, de sze­ren­csére bűn­hő­dés nél­kül lak­má­roz­hatsz be­lőle, mert glu­tén­men­tes, fi­no­mí­tott cukor nél­kül ké­szült, is­teni paleo sü­te­mény.

Egészséges kókuszgolyó, amit 5 perc alatt elkészíthetsz

Egészséges kókuszgolyó, amit 5 perc alatt elkészíthetsz

Egész­sé­ges és finom nasi, ami ga­ran­tál­tam pil­la­na­tok alatt el is fogy.

Ne edd a bolti, cukros müzlit, tuti receptet mutatunk!

Ne edd a bolti, cukros müzlit, tuti receptet mutatunk!

Csi­nálj ott­hon egész­sé­ges, na­gyon finom müz­lit, meg­lá­tod, nem tudsz le­kat­tanni róla!

Évekig vizsgálták a paleo diétát: az eredmény sokakat meglepett

Évekig vizsgálták a paleo diétát: az eredmény sokakat meglepett

Se­gít­het csök­ken­teni a szív­be­teg­ség koc­ká­za­tát.

A paleo diéta se­gít­het a túl­sú­lyos em­be­rek­nek le­adni a fe­les­le­get, és csök­ken­teni a szív­be­teg­ség koc­ká­za­tát.

Íme a világ legfinomabb citromos sütije, ami nem hizlal

Íme a világ legfinomabb citromos sütije, ami nem hizlal

Vá­lo­gass kö­rül­te­kin­tően alap­anya­go­kat és ké­szíts paleo cit­ro­mos brow­nie-t! Íme, a re­cept!

A pa­leo­lit di­é­tá­val úgy fogysz, hogy nem kell le­mon­da­nod a sü­te­mé­nyek­ről sem. Vá­lo­gass kö­rül­te­kin­tően alap­anya­go­kat és ké­szíts paleo cit­ro­mos brow­nie-t! Íme, a re­cept!

Így lett diétás a bögrés mákos: se cukor, se liszt!

Így lett diétás a bögrés mákos: se cukor, se liszt!

Most itt az új, di­é­tás vál­to­zat, me­lyet imádni fog az egész csa­lád, rá­adá­sul pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető.

Most itt az új, di­é­tás vál­to­zat, me­lyet imádni fog az egész csa­lád, rá­adá­sul pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető.

Diétás almatorta sütés nélkül

Diétás almatorta sütés nélkül

Mu­ta­tunk két könnyű re­cep­tet.

A sütés nél­küli édes­sé­gek na­gyon nép­sze­rűek, de gon­dol­tad volna, hogy ebből is lehet cukor és liszt nél­küli vál­to­za­tot is ké­szí­teni? Mu­ta­tunk két könnyű re­cep­tet.

Ebből a zöldségből készíthetsz isteni diétás csokit

Ebből a zöldségből készíthetsz isteni diétás csokit

Mu­ta­tunk egy remek re­cep­tet, ami­vel nem kell sokat pe­pe­csel­ned!

Ha­ma­ro­san itt a hús­vét és már most azon töröd a fejed, mi­lyen di­é­tás fi­nom­ság­gal lep­het­néd meg a csa­lá­do­dat? Mu­ta­tunk egy remek re­cep­tet, ami­vel nem kell sokat pe­pe­csel­ned!

Lerobbantja rólad a kilókat a karfiolkenyér

Lerobbantja rólad a kilókat a karfiolkenyér

Ezt a le­pényt, azok­nak ajánl­juk, akik nem akar­nak fi­no­mí­tott szén­hid­rá­tot enni, de sze­ret­nék va­lami fi­nom­ság­gal ki­vál­tani a ke­nye­ret.

Ezt az egy­sze­rűen el­ké­szít­hető le­pényt, azok­nak a di­é­tá­zók­nak ajánl­juk, akik nem akar­nak fi­no­mí­tott szén­hid­rá­tot enni, de sze­ret­nék va­lami könnyen el­ké­szít­hető fi­nom­ság­gal ki­vál­tani a ke­nye­ret.

Fitneszbaba: még soha nem evett cukros és lisztes ételeket!

Fitneszbaba: még soha nem evett cukros és lisztes ételeket!

A 13 hó­na­pos auszt­rál Grace édes­any­já­nak nem oko­zott di­lem­mát, hogy mi­ként táp­lálja kis­ba­bá­ját.

A 13 hó­na­pos auszt­rál Grace édes­any­já­nak nem oko­zott di­lem­mát, hogy mi­ként táp­lálja kis­ba­bá­ját.

Elképesztő finom és egyszerű az új diétás pizza

Elképesztő finom és egyszerű az új diétás pizza

Gon­dol­tad volna, hogy cuk­ki­ni­ből is lehet piz­za­tész­tát ké­szí­teni?

Gon­dol­tad volna, hogy cuk­ki­ni­ből is lehet piz­za­tész­tát ké­szí­teni? Nincs más dol­god mint le­re­szelni, né­hány fi­nom­ság­gal össze­ke­verni és már mehet is a sü­tőbe! Mu­tat­juk a gyor­san el­ké­szít­hető ki­pró­bált re­cep­tet.

Dinnyéből mindent: most a torta és a pizza a király

Dinnyéből mindent: most a torta és a pizza a király

Sze­ret­nél egy szu­per nyári édes­sé­get, ami könnyű, oltja a szom­jad, di­é­tás, és még egész­sé­ges is?

Sárgabarackos paleo csokitekercs

Sárgabarackos paleo csokitekercs

Cukor nél­kül ké­szül ez a hi­he­tet­le­nül finom süti!

Cukor nél­kül ké­szül ez a hi­he­tet­le­nül finom süti, amit reg­gel, dél­ben és este is bát­ran meg­kí­ván­hatsz. Nincs benne se cukor, se liszt! Di­é­tás álom­desszert!

Cukormentes-paleo eperfagyi, fagyigép nélkül!

Cukormentes-paleo eperfagyi, fagyigép nélkül!

Mu­tat­juk azt a fa­gyi­cso­dát, amit al­ler­gi­á­sok és cu­kor­be­te­gek is bát­ran fo­gyaszt­hat­nak!

A legegészségesebb epres süti

A legegészségesebb epres süti

Annyi­szor ehetsz be­lőle, ahány­szor csak akarsz!

Annyi­szor ehetsz be­lőle, ahány­szor csak akarsz! Se cukor, se liszt nincs benne! Igazi paleo desszert! Knap Da­ni­ella cu­kor­men­tes cso­da­cuk­rász­tól!