CÍMKE: 'desszert'

Könnyű, habos, epres álom - íme a tavasz legistenibb süteménye!

Könnyű, habos, epres álom - íme a tavasz legistenibb süteménye!

Szét­ol­vad a szád­ban ez a fan­tasz­ti­kus édes­ség - imádni fogja a csa­lád!

Itt a tökéletes diétás desszert: Salzburgi galuska

Itt a tökéletes diétás desszert: Salzburgi galuska

Hab­könnyű fi­nom­ság a Salz­burgi ga­luska. Habos és kré­mes, rá­adá­sul gyor­san el is ké­szít­he­ted.

Összecsordul a nyál a szánkban Budapest új desszertjétől

Összecsordul a nyál a szánkban Budapest új desszertjétől

A Sza­mos Mar­ci­pán édes­sé­gét Nagy Péter mes­ter­cuk­rász ál­modta meg. A cél egy finom és szép, min­denki által el­ké­szít­hető édes­ség volt.

A Sza­mos Mar­ci­pán édes­sé­gét Nagy Péter mes­ter­cuk­rász ál­modta meg. Min­denki el­ké­szít­heti ott­hon.

Sütés nélkül készül ez a csokis-eperkocka!

Sütés nélkül készül ez a csokis-eperkocka!

Talán nem vagy ki­fe­je­zet­ten édes­szájú, de néha még te is meg­kí­vánsz va­lami desszer­tet. Ha ügyelsz a vo­na­la­idra, és oda­fi­gyelsz az egész­sé­gedre, akkor most meg­ta­lál­tad a tö­ké­le­tes re­cep­tet

Nem vagy édes­szájú, de néha meg­kí­vánsz va­lami desszer­tet. Ez a tö­ké­le­tes re­cept, ha ügyelsz a vo­na­la­idra és az egész­sé­gedre

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk az eper­sze­zon leg­ked­vel­tebb desszert­jét. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk az eper­sze­zon leg­ked­vel­tebb desszert­jét. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Mennyei finom pu­din­got sze­ret­nél ké­szí­teni? Íz­vi­lága egyedi, a cso­kis panna cot­tá­nak. Kós­told meg te is. Mu­tat­juk a re­cept­jét!

Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Ez az egész­sé­ges és kifi­no­mult desszert tö­ké­le­tes be­fe­je­zés egy ro­man­ti­kus va­csora után

Ez az egész­sé­ges és kifi­no­mult desszert tö­ké­le­tes be­fe­je­zés egy ro­man­ti­kus va­csora után, de fő­fo­gás­ként is el­fo­gyaszt­hat­já­tok.

Tedd mikróba az almát, elképesztő, milyen finomság lesz belőle

Tedd mikróba az almát, elképesztő, milyen finomság lesz belőle

Sze­re­ted, ha a téli hi­deg­ben az ott­hon me­le­gé­nek il­lata lengi be a la­ká­so­dat? Ké­szíts sült almát!

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Új szintre emel­ke­dett a cso­ko­lá­dé­krém! Me­g­enni nem hogy tilos, hanem ki­mon­dot­tan aján­la­tos!

Íme a 2017-es karácsony sztárja, amit nem lehet megunni

Íme a 2017-es karácsony sztárja, amit nem lehet megunni

Ez a cso­ko­lá­dés mousse va­lami egé­szen fen­sé­ges. Rab­jává válsz.

Ez a cso­ko­lá­dés mousse va­lami egé­szen fen­sé­ges. Rab­jává válsz, és nem tudsz vele be­telni.

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz? Akkor a te re­cep­ted lesz ez az iga­zán nem hét­köz­napi fi­nom­ság.

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz? Akkor a te re­cep­ted lesz ez az iga­zán nem hét­köz­napi fi­nom­ság.

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

Az el­ké­szí­tése na­gyon egy­szerű.

A kó­kusz­kocka mor­zsás tész­tá­já­nál fi­no­mab­bat még nem kós­tol­tál! Rá­adá­sul mindez mál­ná­val kom­bi­nálva maga a menny­or­szág.

Ettől dobsz egy hátast: Epres felhőmuffin cukor nélkül!

Ettől dobsz egy hátast: Epres felhőmuffin cukor nélkül!

A sze­zon sztár­gyü­möl­cse fan­tasz­ti­ku­san könnyű desszert­tel aján­dé­koz meg! Még ma pró­báld ki az epres cso­dát!

Ki ne dobd a kiürült sörös dobozt, eszméletlen, mire használhatod!

Ki ne dobd a kiürült sörös dobozt, eszméletlen, mire használhatod!

Ami­kor az utolsó csepp sör is el­fogy, akkor jön el a nők ideje!

Ami­kor a férfi az utolsó csep­pet is ki­itta a sörös do­boz­ból, akkor jön el a nők ideje! Pa­rá­dés kür­tős ka­lá­csot lehet ugyanis sütni a ki­ürült do­bo­zok se­gít­sé­gé­vel! Mu­tat­juk is a mód­szert, zse­ni­á­lis!

A világ legegyszerűbb epertortája, amit mindenki imád!

A világ legegyszerűbb epertortája, amit mindenki imád!

Üde, gyü­möl­csös édes­ség a kora nyári na­pokra. Könnyű, fris­sítő desszert. Ér­de­mes el­ké­szí­teni leg­alább 2-3 órá­val, de in­kább 2 nap­pal ko­ráb­ban.

Üde, gyü­möl­csös édes­ség a kora nyári na­pokra. Könnyű, fris­sítő desszert. Ér­de­mes el­ké­szí­teni leg­alább 2-3 órá­val, de in­kább 2 nap­pal ko­ráb­ban.

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek: szinte min­den gyul­la­dá­sos tü­ne­tet képes eny­hí­teni, sejtfi­a­ta­lító ha­tása fe­lül­múl­ha­tat­lan!

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek: szinte min­den gyul­la­dá­sos tü­ne­tet képes eny­hí­teni, sejtfi­a­ta­lító ha­tása pedig fe­lül­múl­ha­tat­lan! Nem is csoda, hogy ha­tal­mas siker a leg­újabb fi­nom­ság, a kur­ku­más cso­ko­ládé! Ké­szítsd el te is!

Eszméletlen, mit művel a palacsintával a szódabikarbóna

Eszméletlen, mit művel a palacsintával a szódabikarbóna

Iz­gal­mas és vic­ce­sen néz ki!

Tégy szó­da­bi­kar­bó­nát a pa­la­csin­ta­tész­tába és meg­döb­bensz! Olyan iz­gal­mas pa­la­csin­tád lesz, mint még soha! Imádni fogod, mert vic­ce­sen néz ki!

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Hús­vét reg­gel sze­rezz örö­met a gye­re­ke­id­nek egy finom nyu­szis reg­ge­li­vel! A pa­la­csinta ren­ge­teg le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban.

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Sütés nél­kül, kis mik­rós se­gít­ség­gel ké­szül ez a mennyei, kó­ku­szos-cso­kis fi­nom­ság. Hús­vétra is remek!

Sütés nél­kül, kis mik­rós se­gít­ség­gel ké­szül ez a mennyei, kó­ku­szos-cso­kis fi­nom­ság. Hús­vétra is remek!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára élet­mentő.

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

Habos álom: liszt nélkül készül a legfinomabb répatorta

Habos álom: liszt nélkül készül a legfinomabb répatorta

Itt a hús­vét, de te nem sze­ret­nél édes bűnbe esni? Akkor pró­báld ki ezt a re­cep­tet, mert ezt akkor is meg­ehe­ted, ha di­é­tá­zol.

Kókuszos mascarpone bomba csorgatott csokival

Kókuszos mascarpone bomba csorgatott csokival

Az íz­bomba a szád­ban rob­ban, fel­sé­ges él­ve­ze­tek kö­ze­pette! Di­é­tás, liszt- és cu­kor­men­tes desszert!

Az íz­bomba a szád­ban rob­ban, fel­sé­ges él­ve­ze­tek kö­ze­pette! Elom­lasz ettől a di­é­tás, liszt- és cu­kor­men­tes desszert­től!

Filléres recept: Készítsd el Oszvald Marika mennyei menüjét

Filléres recept: Készítsd el Oszvald Marika mennyei menüjét

A nép­szerű szí­nésznő nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is cso­dákra képes!

Elképesztő, miből készül ez a sütés nélküli tortacsoda

Elképesztő, miből készül ez a sütés nélküli tortacsoda

A leg­éde­sebb és leg­egész­sé­ge­sebb!

A leg­éde­sebb és leg­egész­sé­ge­sebb őszi zöld­ség az alapja a torta tész­tá­já­nak és krém­jé­nek is. Kós­told meg így a sü­tő­tö­köt, is­teni finom!

Semmi cukor: Elolvad a szádban ez az isteni csokoládés bögresüti

Semmi cukor: Elolvad a szádban ez az isteni csokoládés bögresüti

Ez a mennyei fi­nom­ság belül lágy és kré­mes, kívül rop­pa­nós, és pont olyan cso­dás az íze, mint amennyire könnyű el­ké­szí­teni.

Ez a mennyei fi­nom­ság belül lágy és kré­mes, kívül rop­pa­nós, és pont olyan cso­dás az íze, mint amennyire könnyű el­ké­szí­teni.

1 gramm szénhidrát: Ilyen egészséges még sosem volt a fánk!

1 gramm szénhidrát: Ilyen egészséges még sosem volt a fánk!

Íme, a bi­zo­nyí­ték, hogy lehet egész­sé­ges is, ami a finom! Ez a cso­dá­la­tos far­sangi fánk alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot.

Íme egy cukormentes tökéletes sütemény: Kókuszos chiamuffin

Íme egy cukormentes tökéletes sütemény: Kókuszos chiamuffin

Egy mennyei paleo muffin­re­cept!

Egy mennyei paleo muffin, ami tel­je­sen le­nyű­göz majd! Ez a fi­nom­ság el­ront­ha­tat­lan, ha re­cept­jét hűen kö­ve­ted.

Itt a tél nagy diétás kedvence: lisztmentes répatorta

Itt a tél nagy diétás kedvence: lisztmentes répatorta

Nem kell hozzá más, csak egy nagy tál és a hoz­zá­va­lók. Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész is!

Nem kell hozzá más, csak egy nagy tál és a hoz­zá­va­lók. Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész is! Bár­mi­lyen finom, jó, ha hagysz más­napra, mert meg­éri: még mennye­ibb lesz!

Minden idők 7 legjobb csokoládés receptje

Minden idők 7 legjobb csokoládés receptje

A cso­ko­ládé az egyik leg­jobb alap­anyag, ha sü­te­mény­ről van szó! Ken­het­jük, szór­hat­juk, te­het­jük kí­vülre és be­lülre is. A leg­jobb benne,akár még di­é­tás desszert is ké­szít­hető be­lőle.

A cso­ko­ládé az egyik leg­jobb alap­anyag, ha sü­te­mény­ről van szó! Ken­het­jük, szór­hat­juk, te­het­jük kí­vülre és be­lülre is. De a leg­jobb benne, ha mi­nő­ségi cso­ko­lá­dét vá­lasz­tunk, akár még di­é­tás desszert is ké­szít­hető be­lőle. Nincs olyan kor­osz­tály,aki ne ta­lál­hatná meg ked­ven­cét, éde­seb­bet,ke­se­rűb­bet. Tes­sék vá­lasz­tani!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Imádod a csokoládét? Akkor ez az új édesség a te kedvenced lesz!

Imádod a csokoládét? Akkor ez az új édesség a te kedvenced lesz!

Cso­ki­po­hár, mál­nás cso­ki­hab­bal.

Ez a cso­ki­po­hár, mál­nás cso­ki­hab­bal töltve, min­den cso­ko­lá­dé­ra­jongó álma.

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Ilyen­kor iga­zán meg­en­ged­hetsz ma­gad­nak egy kis bű­nö­zést, pláne, ha be­tar­tod a kö­vet­kező sza­bá­lyo­kat.

2016 legmesésebb karácsonyi sütijei: íme a net kedvenc receptjei!

2016 legmesésebb karácsonyi sütijei: íme a net kedvenc receptjei!

Még nem tudod, mit süss? Vagy sze­ret­nél va­lami újat ki­pró­bálni? Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat!

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Ezzel az íz­le­tes és el­ké­pesz­tően egy­szerű fi­nom­ság!

Ezzel az íz­le­tes és el­ké­pesz­tően egy­szerű fi­nom­ság!

Az ünnepi asztal sztárja: Cukormentes kókuszpite

Az ünnepi asztal sztárja: Cukormentes kókuszpite

Ettől a kó­kusz­kré­mes pi­té­től el­alélsz

Ettől a kó­kusz­kré­mes pi­té­től el­alélsz, olyan kü­lön­le­ges. A tész­tája könnyű, habos és nem utolsó sor­ban glu­tén­men­tes. A ka­rá­cso­nyi menü ked­vence lehet.

Sütés nélkül készül a mennyei karácsonyi karamellszelet

Sütés nélkül készül a mennyei karácsonyi karamellszelet

Gyor­san, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető.

Gyor­san, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, mégis az ün­nepi desszer­tek sztárja lehet ez ez édes­ség. Rá­adá­sul iga­zán nem drága, hi­szen ház­tar­tási keksz­ből is meg­csi­nál­ha­tod.

Csokis kávébomba a legújabb diétás álomfalat

Csokis kávébomba a legújabb diétás álomfalat

Egy va­dí­tóan finom ká­vé­kré­mes desszert, mely a mély­hű­tő­ből ki­véve a leg­él­ve­ze­te­sebb.

Egy va­dí­tóan finom ká­vé­kré­mes desszert, mely a mély­hű­tő­ből ki­véve a leg­él­ve­ze­te­sebb. Di­é­tás, így min­denki bát­ran eheti.

Megújult a citromos pite: isteni pohárkrém lett belőle

Megújult a citromos pite: isteni pohárkrém lett belőle

Ez a klasszi­kus desszert méltó le­zá­rása lehet egy ün­nepi me­nü­sor­nak. Káp­ráz­tasd el vele a csa­lá­do­dat!

Ez a klasszi­kus desszert méltó zá­rása lehet egy ün­nepi me­nü­sor­nak. Káp­ráz­tasd el vele a csa­lá­do­dat!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Egy tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, el­ron­tani pedig le­he­tet­len!

Egyperces bögrés csokicsoda: Ezt a finomságot éjjel is kanalazhatod

Egyperces bögrés csokicsoda: Ezt a finomságot éjjel is kanalazhatod

Cukor és liszt nél­kül, rá­adá­sul pil­la­na­tok alatt el­ké­szül ez a mennyei cso­kis fi­nom­ság! Ezt bün­tet­le­nül maj­szol­ha­tod.

Egyperces bögrés csokicsoda

Egyperces bögrés csokicsoda: ez most a legújabb diétás kedvenc

Nem szük­sé­ges nagy sü­tésbe fog­nod, csu­pán elő­kapsz né­hány hoz­zá­va­lót, és pár perc múlva már maj­szol­ha­tod is a lágy bel­sejű, cso­dás desszer­tet.

Kis édes­ségre fáj a fogad? Nem szük­sé­ges nagy sü­tésbe fog­nod, csu­pán elő­kapsz né­hány hoz­zá­va­lót, és pár perc múlva már maj­szol­ha­tod is a lágy bel­sejű, cso­dás desszer­tet.

Elkészült minden idők legfinomabb palacsintája, ez a desszert mindent visz!

Elkészült minden idők legfinomabb palacsintája, ez a desszert mindent visz!

Va­lami fan­tasz­ti­kus lesz a pa­la­csinta, ha ka­kaó­port ke­versz a tész­tá­jába.

Va­lami fan­tasz­ti­kus lesz a pa­la­csinta, ha ka­kaó­port ke­versz a tész­tá­jába. Ha pedig ezt a cso­kis cso­dát na­rancs­ha­bos krém­mel töl­töd meg, te sem tudsz majd be­telni vele!

Ez a krémes-habos répatorta minden diétázó álma

Ez a krémes-habos répatorta minden diétázó álma

Végre egy re­cept, ami meg­mu­tatja a ré­pa­torta igazi lé­nye­gét és min­den mor­zsája egész­sé­ges!

Végre egy re­cept, ami meg­mu­tatja a ré­pa­torta igazi lé­nye­gét! Min­den mor­zsája egész­sé­ges, tö­ké­le­te­sen be­le­il­lik di­é­tába is.

1 perc alatt kész ez a bögrés diétacsoda: csokoládés álomvacsora

1 perc alatt kész ez a bögrés diétacsoda: csokoládés álomvacsora

Bűn­tu­dat nél­kül ka­na­laz­ha­tod akár késő éj­szaka is.

Ami­lyen egy­szerű, olyan is­teni ez a sü­te­mény. Bűn­tu­dat nél­kül ka­na­laz­ha­tod akár késő éj­szaka is.

Megújult a tejbegríz: Isteni finom és pöttyös lett!

Megújult a tejbegríz: Isteni finom és pöttyös lett!

Dobd fel az unal­mas őszi es­té­ket ezzel a zse­ni­á­lis desszert­tel! Ki­csik és na­gyok új ked­vence a pöttyös tej­be­gríz!

Dobd fel az unal­mas őszi es­té­ket evvel a zse­ni­á­lis desszert­tel! Így lesz a ret­ro­ból új! Ki­csik és na­gyok új ked­vence lesz a pöttyös tej­be­gríz! Min­den­képp ké­szítsd el még ma!

Könnyű és habos: a legfinomabb diétás citromkrém, amit valaha ettél

Könnyű és habos: a legfinomabb diétás citromkrém, amit valaha ettél

Hagyd, hogy szét­ol­vad­jon a szád­ban ez a pil­le­könnyű cit­ro­mos mámor!

Hagyd, hogy szét­ol­vad­jon a szád­ban ez a pil­le­könnyű cit­ro­mos mámor!

Íme, életed legistenibb csokitortája - cukor- és lisztmentesen

Íme, életed legistenibb csokitortája - cukor- és lisztmentesen

Ke­resve sem ta­lál­hatsz mennye­ib­bet ennél a cso­da­sü­ti­nél. És az ala­csony szén­hid­rát csak hab a tor­tán!

Ke­resve sem ta­lál­hatsz mennye­ib­bet ennél a cso­da­sü­ti­nél. És az ala­csony szén­hid­rát csak hab a tor­tán!

Csokimámor 5 perc alatt: A legegyszerűbb diétás bögresüti!

Csokimámor 5 perc alatt: A legegyszerűbb diétás bögresüti!

Egy édes­ség, amit bün­tet­le­nül ehetsz!

Egy édes­ség, amit bár­me­lyik di­é­tába bün­tet­le­nül fo­gyaszt­hatsz és még el­ron­tani sem tudod, annyira egy­szerű! Gyors, egy­szerű, el­ront­ha­tat­lan.

Liszt- és cukormentes almatorta a desszertek királynője

Liszt- és cukormentes almatorta a desszertek királynője

Fen­sé­ges sü­te­mény: egy­szerre lágy és rop­pa­nós - édes és egész­sé­ges.

Bombasztikus diétás desszert készült: tejfölös túrótorta az új kedvenc

Bombasztikus diétás desszert készült: tejfölös túrótorta az új kedvenc

Ilyen finom tú­ró­tor­tát még nem ettél bün­tet­le­nül! Kós­told meg és biz­tos, hogy nem tudod majd ab­ba­hagyni!

Ilyen finom tú­ró­tor­tát még nem ettél bün­tet­le­nül! Kós­told meg és biz­tos, hogy nem tudod majd ab­ba­hagyni!

Ez a zamatos, szilvás sütiálom liszt és cukor nélkül omlik szét a szádban

Ez a zamatos, szilvás sütiálom liszt és cukor nélkül omlik szét a szádban

A fan­tasz­ti­ku­san finom desszert a sze­zon sztárja, és rab­jává válsz!

A fan­tasz­ti­ku­san finom desszert a sze­zon sztárja, és rab­jává válsz!

Bögrés diétás tiramisu! Cukor nélküli mennyország

Bögrés diétás tiramisu! Cukor nélküli mennyország

Kré­mes, könnyű, is­teni desszert.

Kré­mes, könnyű, is­teni desszert, amit végre bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz! Nincs benne cukor, vi­gyáz az ala­kodra! Vil­lám­gyor­san el­ké­szül!

Milliókat hódított meg ez a cukor- és lisztmentes, mennyei répatorta!

Milliókat hódított meg ez a cukor- és lisztmentes, mennyei répatorta!

Ke­resve sem ta­lál­hat­nál ennél fe­je­del­mibb sü­te­ményt. És még egész­sé­ges is!

Mentőöv édesszájú diétázóknak: itt a cukormentes tortalap

Mentőöv édesszájú diétázóknak: itt a cukormentes tortalap

Min­den sü­te­mény di­é­tássá, de egy­ben fi­nommá is te­hető, ha ezt a mód­szert pró­bá­lod ki.

Min­den sü­te­mény di­é­tássá, de egy­ben fi­nommá is te­hető, ha ezt a mód­szert pró­bá­lod ki.

Itt a legújabb magyar cukormentes sütiszenzáció!

Itt a legújabb magyar cukormentes sütiszenzáció!

El­ké­szült min­den idők leg­zse­ni­á­li­sabb di­é­tás csá­szár­mor­zsája! Se cukor, se liszt nem kell hozzá, így biz­to­san nem fogsz tőle meg­hízni. Gyor­san el­ké­szít­hető!

El­ké­szült min­den idők leg­zse­ni­á­li­sabb di­é­tás csá­szár­mor­zsája! Se cukor, se liszt nem kell hozzá, így biz­to­san nem fogsz tőle meg­hízni. Gyor­san el­ké­szít­hető, di­é­tás és is­teni finom!

Fehér kókuszpiskóta a sütiimádó diétázók legújabb kedvence

Fehér kókuszpiskóta a sütiimádó diétázók legújabb kedvence

Cukor és liszt nél­kül ké­szül a leg­újabb mennyei desszert! Pró­báld ki azon­nal ezt a kó­ku­szos cso­dát!

Cukor és liszt nél­kül ké­szül a leg­újabb mennyei desszert! Pró­báld ki azon­nal ezt a kó­ku­szos cso­dát!

1 perc, és kész ez a diétacsoda: bögrés csokis az új kedvenc!

1 perc, és kész ez a diétacsoda: bögrés csokis az új kedvenc!

Ez a sü­te­mény egy álom! Cu­kor­men­tes, liszt­men­tes, könnyű, édes, cso­ko­lá­dés... - kell ennél több?

Ez a sü­te­mény egy álom! Cu­kor­men­tes, liszt­men­tes, könnyű, édes, cso­ko­lá­dés... - kell ennél több?

Álmodni sem lehet finomabbat ennél a málnás-csokoládés tiramisunál

Álmodni sem lehet finomabbat ennél a málnás-csokoládés tiramisunál

Úgy olvad szét a könnyű krém a szád­ban, hogy a rab­jává válsz...

Úgy olvad szét a könnyű krém a szád­ban, hogy nem aka­rod majd ab­ba­hagyni...

Elképesztő ötlet: A tejfölös-meggyes piskótánál nem tudsz jobbat!

Elképesztő ötlet: A tejfölös-meggyes piskótánál nem tudsz jobbat!

Még egy ilyen egy­szerű süti, mint a meggyes pis­kóta is képes a meg­úju­lásra! Ke­verj tej­fölt a tész­tá­jába és nem bánod meg!

Éljen a málna! Fenséges, gyümölcsös süti cukor és liszt nélkül

Éljen a málna! Fenséges, gyümölcsös süti cukor és liszt nélkül

Hozd ki a leg­töb­bet a mál­ná­ból, és él­vezd a kré­mes és rop­pa­nós desszer­tet bün­tet­le­nül.

Hozd ki a leg­töb­bet a mál­ná­ból, és él­vezd a kré­mes és rop­pa­nós desszer­tet bün­tet­le­nül.

5 szuper tipp, hogyan hagyd el a cukrot a desszertekből

5 szuper tipp, hogyan hagyd el a cukrot a desszertekből

Cukor hoz­zá­adása nél­kül is ké­szít­hetsz is­teni desszer­te­ket. Adunk 5 tip­pet, ho­gyan csi­náld!

Cukor hoz­zá­adása nél­kül is ké­szít­hetsz is­teni desszer­te­ket. Adunk 5 tip­pet, ho­gyan csi­náld!

Édes magyar foci, ettől a desszerttől te is elolvadsz

Édes magyar foci, ettől a desszerttől te is elolvadsz

Egyedi ked­ves­ség­gel vár­ták az új­ság­író­kat Fran­cia­or­szág­ban a ma­gyar csa­pat­nál.

Egyedi ked­ves­ség­gel vár­ták az új­ság­író­kat Fran­cia­or­szág­ban a ma­gyar csa­pat­nál. Re­mél­jük, hogy a játék is ha­sonló si­kert fog aratni.

Epres-csokis habalagút a magyar diétázók legújabb kedvence

Epres-csokis habalagút a magyar diétázók legújabb kedvence

Íme, a tö­ké­le­tes di­é­tás desszert, mely biz­tos téged is el­va­rá­zsol. Epres és kré­mes, könnyű és habos fo­gyó­kú­rás sü­ti­csoda!

Ez az epres álom a legmennyeibb sütemény liszt és cukor nélkül

Ez az epres álom a legmennyeibb sütemény liszt és cukor nélkül

Kré­mes, könnyű és édes. De cukor vagy liszt még a kör­nyé­kén sem jár.

Kré­mes, könnyű, üde és édes. De cukor vagy liszt még a kör­nyé­kén sem jár.

Eperlavina! 10 eszméletlen finom epres recept!

Eperlavina! 10 eszméletlen finom epres recept!

Itt az eper­sze­zon és szí­ve­sen süt­nél va­lami fi­nom­sá­got? Mu­ta­tunk né­hány szu­per re­cep­tet, ami­ből ked­vedre vá­lo­gat­hatsz.

Így lesz diétás a somlói galuska! Büntetlen finomság!

Így lesz diétás a somlói galuska! Büntetlen finomság!

Imá­dod ezt a kré­mes-habos desszer­tet, de vissza­fo­god magad, mert fo­gyó­zol? Itt a meg­ol­dás!

Imá­dod ezt a kré­mes-habos desszer­tet, de vissza­fo­god magad, mert fo­gyó­zol? Itt a meg­ol­dás! Ezt a szén­hid­rát csök­ken­tett ver­ziót bár­mi­kor ehe­ted, nem fogsz hízni tőle!

Így készíts mennyei csokipudingot pudingpor nélkül

Így készíts mennyei csokipudingot pudingpor nélkül

Fe­lejtsd el a pu­ding­port, job­bat mu­ta­tunk! Sely­me­sen sűrű az ál­laga, za­ma­tos az íze.

Fe­lejtsd el a pu­ding­port, job­bat mu­ta­tunk! Ez az egyik leg­egy­sze­rűbb és leg­gyor­sabb desszert, ami lé­te­zik. Sely­me­sen sűrű az ál­laga, za­ma­tos az íze. El­len­áll­ha­tat­lan fi­nom­ság szinte pil­la­na­tok alatt.

Ennél a csokis-epres sütinél nincs csodásabb! A rabjává válik a család

Ennél a csokis-epres sütinél nincs csodásabb! A rabjává válik a család

Kré­mes, lágy és édes ez a cso­ko­lá­dés-epres re­mekmű. Ké­szítsd el, és pil­la­na­tok alatt csak mor­zsák ma­rad­nak a tá­nyé­ron.

A legfinomabb diétás desszertek mámorító éjszakákhoz

A legfinomabb diétás desszertek mámorító éjszakákhoz

Ne hagy­já­tok ki ezt az él­ve­ze­tet!

Eze­ket az íny­csik­landó sü­ti­ket akár ket­ten az ágy­ban is ehe­ti­tek. Nem­csak, hogy vi­gyáz­nak a vo­na­la­i­tokra, de fan­tasz­ti­ku­san fi­no­mak is.

Ennél az epres joghurttortánál még nem ettél finomabb desszertet

Ennél az epres joghurttortánál még nem ettél finomabb desszertet

Könnyű, omlós, epres cse­mege. A fél világ meg­őrül ezért a re­cep­tért.

Könnyű, omlós, epres cse­mege. A fél világ meg­őrül ezért a re­cep­tért. Most raj­tad a sor.