CÍMKE: 'desszert'

Ez lett a nyár legfinomabb sütije: Habos ribizlipite

Ez lett a nyár legfinomabb sütije: Habos ribizlipite

Ebből a most érő, sa­vany­kás gyü­mölcs­ből remek sütit süt­he­tünk.

Könnyű, habos, epres álom - íme a tavasz legistenibb süteménye!

Könnyű, habos, epres álom - íme a tavasz legistenibb süteménye!

Szét­ol­vad a szád­ban ez a fan­tasz­ti­kus édes­ség - imádni fogja a csa­lád!

Itt a tökéletes diétás desszert: Salzburgi galuska

Itt a tökéletes diétás desszert: Salzburgi galuska

Hab­könnyű fi­nom­ság a Salz­burgi ga­luska. Egy­szerre habos és kré­mes, rá­adá­sul gyor­san el is ké­szít­he­ted.

Hab­könnyű fi­nom­ság a Salz­burgi ga­luska. Egy­szerre habos és kré­mes, rá­adá­sul gyor­san el is ké­szít­he­ted. Di­é­tás vál­to­za­tát te is meg­kós­tol­ha­tod.

Összecsordul a nyál a szánkban Budapest új desszertjétől

Összecsordul a nyál a szánkban Budapest új desszertjétől

A Sza­mos Mar­ci­pán édes­sé­gét Nagy Péter mes­ter­cuk­rász ál­modta meg. A cél egy finom és szép, min­denki által el­ké­szít­hető édes­ség volt.

A Sza­mos Mar­ci­pán édes­sé­gét Nagy Péter mes­ter­cuk­rász ál­modta meg. Min­denki el­ké­szít­heti ott­hon.

Sütés nélkül készül ez a csokis-eperkocka!

Sütés nélkül készül ez a csokis-eperkocka!

Talán nem vagy ki­fe­je­zet­ten édes­szájú, de néha még te is meg­kí­vánsz va­lami desszer­tet. Ha ügyelsz a vo­na­la­idra, és oda­fi­gyelsz az egész­sé­gedre, akkor most meg­ta­lál­tad a tö­ké­le­tes re­cep­tet

Nem vagy édes­szájú, de néha meg­kí­vánsz va­lami desszer­tet. Ez a tö­ké­le­tes re­cept, ha ügyelsz a vo­na­la­idra és az egész­sé­gedre

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk,mert mennyei

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk az eper­sze­zon leg­ked­vel­tebb desszert­jét. Illat-, íz- és lát­vány­ka­val­kád, az egész csa­lá­dot le­nyű­gö­zöd

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Mennyei finom pu­din­got sze­ret­nél ké­szí­teni?

Mennyei finom pu­din­got sze­ret­nél ké­szí­teni? Íz­vi­lága egyedi, a cso­kis panna cot­tá­nak.

Íme a 2017-es karácsony sztárja, amit nem lehet megunni

Íme a 2017-es karácsony sztárja, amit nem lehet megunni

Ez a cso­ko­lá­dés mousse va­lami egé­szen fen­sé­ges. Rab­jává válsz, és nem tudsz vele be­telni.

Tedd mikróba az almát, elképesztő, milyen finomság lesz belőle

Tedd mikróba az almát, elképesztő, milyen finomság lesz belőle

Sze­re­ted, ha a téli hi­deg­ben az ott­hon me­le­gé­nek il­lata lengi be a la­ká­so­dat? Ké­szíts sült almát!

Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Ez az egész­sé­ges és kifi­no­mult desszert tö­ké­le­tes be­fe­je­zés egy ro­man­ti­kus va­csora után, de akár fő­fo­gás­ként is el­fo­gyaszt­hat­já­tok.

Ez az egész­sé­ges és kifi­no­mult desszert tö­ké­le­tes be­fe­je­zés egy ro­man­ti­kus va­csora után, de akár fő­fo­gás­ként is el­fo­gyaszt­hat­já­tok. Az el­ké­szí­tése nem is lehet egy­sze­rűbb. A hoz­zá­va­lók gusz­tu­sos, friss már­to­gatni valók. Nem csak sze­rel­me­sek­nek!

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Új szintre emel­ke­dett a cso­ko­lá­dé­krém! Me­g­enni nem hogy tilos, hanem ki­mon­dot­tan aján­la­tos min­den­ki­nek, aki sze­retne so­káig és egész­sé­ge­sen élni!

Új szintre emel­ke­dett a cso­ko­lá­dé­krém! Me­g­enni nem hogy tilos, hanem ki­mon­dot­tan aján­la­tos min­den­ki­nek, aki sze­retne so­káig és egész­sé­ge­sen élni! Azt is ga­ran­tál­hat­juk, hogy nem fogsz tőle el­hízni, és a cu­kor­sokk­tól, va­la­mint a cu­kor­füg­gő­ség­től sem kell tar­ta­nod mi­atta.

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz? Akkor a te re­cep­ted lesz ez az iga­zán nem hét­köz­napi fi­nom­ság a fan­tasz­ti­kus íze­i­vel. Hidd el, meg­éri a fá­rad­sá­got!

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz? Akkor a te re­cep­ted lesz ez az iga­zán nem hét­köz­napi fi­nom­ság a fan­tasz­ti­kus íze­i­vel. Hidd el, meg­éri a fá­rad­sá­got! Ez a jó­té­kony ha­tású gyü­möl­csöt eddig csak be­főtt­ként, birs­al­ma­sajt­ként vagy lek­vár­ként fo­gyasz­tot­tuk.

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

A kó­kusz­kocka mor­zsás tész­tá­já­nál fi­no­mab­bat még nem kós­tol­tál! Rá­adá­sul mindez mál­ná­val kom­bi­nálva maga a menny­or­szág.

A kó­kusz­kocka mor­zsás tész­tá­já­nál fi­no­mab­bat még nem kós­tol­tál! Rá­adá­sul mindez mál­ná­val kom­bi­nálva maga a menny­or­szág. A süti el­ké­szí­tése pedig na­gyon egy­szerű.

A világ legegyszerűbb epertortája, amit mindenki imád!

A világ legegyszerűbb epertortája, amit mindenki imád!

Üde, gyü­möl­csös édes­ség a kora nyári na­pokra. Könnyű, fris­sítő desszert. Ér­de­mes el­ké­szí­teni leg­alább 2-3 órá­val, de in­kább 2 nap­pal ko­ráb­ban.

Üde, gyü­möl­csös édes­ség a kora nyári na­pokra. Könnyű, fris­sítő desszert. Ér­de­mes el­ké­szí­teni leg­alább 2-3 órá­val, de in­kább 2 nap­pal ko­ráb­ban.

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Ez a könnyű, fa­hé­jas hab­csók a leg­tö­ké­le­te­sebb fi­nom­ság di­é­tá­zók­nak. Annyira egy­szerű, hogy kép­te­len­ség el­ron­tani!

Eszméletlen, mit művel a palacsintával a szódabikarbóna

Eszméletlen, mit művel a palacsintával a szódabikarbóna

Iz­gal­mas és vic­ce­sen néz ki!

Tégy szó­da­bi­kar­bó­nát a pa­la­csin­ta­tész­tába és meg­döb­bensz! Olyan iz­gal­mas pa­la­csin­tád lesz, mint még soha! Imádni fogod, mert vic­ce­sen néz ki!

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek.

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek.

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Sütés nél­kül, kis mik­rós se­gít­ség­gel ké­szül ez a mennyei, kó­ku­szos-cso­kis fi­nom­ság. Hús­vétra is remek! Di­é­tá­zók is fo­gyaszt­hat­ják!

Sütés nél­kül, kis mik­rós se­gít­ség­gel ké­szül ez a mennyei, kó­ku­szos-cso­kis fi­nom­ság. Hús­vétra is remek! Di­é­tá­zók is fo­gyaszt­hat­ják!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

Habos álom: liszt nélkül készül a legfinomabb répatorta

Habos álom: liszt nélkül készül a legfinomabb répatorta

Itt a hús­vét, de te nem sze­ret­nél édes bűnbe esni? Akkor pró­báld ki ezt a re­cep­tet!

Itt a hús­vét, de te nem sze­ret­nél édes bűnbe esni? Akkor pró­báld ki ezt a re­cep­tet!

Kókuszos mascarpone bomba csorgatott csokival

Kókuszos mascarpone bomba csorgatott csokival

Az íz­bomba a szád­ban rob­ban!

Az íz­bomba a szád­ban rob­ban, fel­sé­ges él­ve­ze­tek kö­ze­pette! Elom­lasz ettől a di­é­tás, liszt- és cu­kor­men­tes desszert­től!

A világ legfinomabb tejfölös sajttortája, amit mindenki imád

A világ legfinomabb tejfölös sajttortája, amit mindenki imád

Ez a tor­ta­csoda téged is rabul ejt!

Nem elég, hogy is­teni finom és gyö­nyö­rűen néz ki, de ebből a desszert­ből min­den di­é­tázó is jó ét­vággyal ehet, hi­szen cukor nél­kül ké­szül. Ké­szítsd el!

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Hús­vét reg­gel sze­rezz örö­met a gye­re­ke­id­nek egy finom nyu­szis reg­ge­li­vel!

Hús­vét reg­gel sze­rezz örö­met a gye­re­ke­id­nek egy finom nyu­szis reg­ge­li­vel! A pa­la­csinta ren­ge­teg le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban.

Semmi cukor: Elolvad a szádban ez az isteni csokoládés bögresüti

Semmi cukor: Elolvad a szádban ez az isteni csokoládés bögresüti

Ez a mennyei fi­nom­ság belül lágy és kré­mes, kívül rop­pa­nós, és pont olyan cso­dás az íze, mint amennyire könnyű el­ké­szí­teni. És ez biz­to­san nem hiz­lal!

Ez a mennyei fi­nom­ság belül lágy és kré­mes, kívül rop­pa­nós, és pont olyan cso­dás az íze, mint amennyire könnyű el­ké­szí­teni. És ez biz­to­san nem hiz­lal!

Elképesztő, miből készül ez a sütés nélküli tortacsoda

Elképesztő, miből készül ez a sütés nélküli tortacsoda

A leg­éde­sebb és leg­egész­sé­ge­sebb őszi zöld­ség az alapja a torta tész­tá­já­nak és krém­jé­nek is. Kós­told meg így!

A leg­éde­sebb és leg­egész­sé­ge­sebb őszi zöld­ség az alapja a torta tész­tá­já­nak és krém­jé­nek is. Kós­told meg így a sü­tő­tö­köt, is­teni finom!

Filléres recept: Készítsd el Oszvald Marika mennyei menüjét

Filléres recept: Készítsd el Oszvald Marika mennyei menüjét

A szí­nésznő nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is cso­dákra képes!

A nép­szerű szí­nésznő nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is cso­dákra képes!

Készítsd el fillérekből Csisztu Zsuzsa ízletes, egyszerű menüjét

Készítsd el fillérekből Csisztu Zsuzsa ízletes, egyszerű menüjét

A csi­nos mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően te­het­sé­ges a kony­há­ban is! Főzz együtt vele!

A csi­nos mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően te­het­sé­ges a kony­há­ban is! Főzz együtt vele!

Itt a tél nagy diétás kedvence: lisztmentes répatorta

Itt a tél nagy diétás kedvence: lisztmentes répatorta

Nem kell hozzá más, csak egy nagy tál és a hoz­zá­va­lók. Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész is!

Nem kell hozzá más, csak egy nagy tál és a hoz­zá­va­lók. Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész is!

1 gramm szénhidrát: Ilyen egészséges még sosem volt a fánk!

1 gramm szénhidrát: Ilyen egészséges még sosem volt a fánk!

Íme, a bi­zo­nyí­ték, hogy lehet egész­sé­ges is, ami a finom! Ez a cso­dá­la­tos far­sangi fánk alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot, így bát­ran ehetsz be­lőle töb­bet is.

Íme, a bi­zo­nyí­ték, hogy lehet egész­sé­ges is, ami a finom! Ez a cso­dá­la­tos far­sangi fánk alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot, így bát­ran ehetsz be­lőle töb­bet is. Annál is in­kább, mert me­sé­sen finom!

Íme egy cukormentes tökéletes sütemény: Kókuszos chiamuffin

Íme egy cukormentes tökéletes sütemény: Kókuszos chiamuffin

Egy mennyei paleo muffin­re­cept!

Egy mennyei paleo muffin, ami tel­je­sen le­nyű­göz majd! Ez a fi­nom­ság el­ront­ha­tat­lan, ha re­cept­jét hűen kö­ve­ted.

7 szuper csokoládés recept

Minden idők 7 legjobb csokoládés receptje

A cso­ko­ládé az egyik leg­jobb alap­anyag, ha sü­te­mény­ről van szó! Ken­het­jük, szór­hat­juk, te­het­jük kí­vülre és be­lülre is. De a leg­jobb benne, ha mi­nő­ségi cso­ko­lá­dét vá­lasz­tunk, akár még di­é­tás desszert is ké­szít­hető be­lőle.

A cso­ko­ládé az egyik leg­jobb alap­anyag, ha sü­te­mény­ről van szó! Ken­het­jük, szór­hat­juk, te­het­jük kí­vülre és be­lülre is. De a leg­jobb benne, ha mi­nő­ségi cso­ko­lá­dét vá­lasz­tunk, akár még di­é­tás desszert is ké­szít­hető be­lőle.

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Ilyen­kor iga­zán meg­en­ged­hetsz ma­gad­nak egy kis bű­nö­zést, pláne, ha be­tar­tod a kö­vet­kező sza­bá­lyo­kat.

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Ezzel az íz­le­tes és el­ké­pesz­tően egy­szerű fi­nom­ság!

Ezzel az íz­le­tes és el­ké­pesz­tően egy­szerű fi­nom­ság!

Sütés nélkül készül a mennyei karácsonyi karamellszelet

Sütés nélkül készül a mennyei karácsonyi karamellszelet

Gyor­san, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető.

Gyor­san, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, mégis az ün­nepi desszer­tek sztárja lehet ez ez édes­ség. Rá­adá­sul iga­zán nem drága, hi­szen ház­tar­tási keksz­ből is meg­csi­nál­ha­tod.

2016 legmesésebb karácsonyi sütijei: íme a net kedvenc receptjei!

2016 legmesésebb karácsonyi sütijei: íme a net kedvenc receptjei!

Még nem tudod, mit süss? Vagy sze­ret­nél va­lami újat ki­pró­bálni? Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat!

Az ünnepi asztal sztárja: Cukormentes kókuszpite

Az ünnepi asztal sztárja: Cukormentes kókuszpite

Ettől a kó­kusz­kré­mes pi­té­től el­alélsz, olyan kü­lön­le­ges. A tész­tája könnyű, habos és glu­tén­men­tes.

Ettől a kó­kusz­kré­mes pi­té­től el­alélsz, olyan kü­lön­le­ges. A tész­tája könnyű, habos és nem utolsó sor­ban glu­tén­men­tes. A ka­rá­cso­nyi menü ked­vence lehet.

Csokis kávébomba a legújabb a diétás álomfalat

Csokis kávébomba a legújabb a diétás álomfalat

Egy va­dí­tóan finom ká­vé­kré­mes desszert, mely a mély­hű­tő­ből ki­véve a leg­él­ve­ze­te­sebb. Di­é­tás, így min­denki bát­ran eheti.

Egy va­dí­tóan finom ká­vé­kré­mes desszert, mely a mély­hű­tő­ből ki­véve a leg­él­ve­ze­te­sebb. Di­é­tás, így min­denki bát­ran eheti.

Megújult a citromos pite: isteni pohárkrém lett belőle

Megújult a citromos pite: isteni pohárkrém lett belőle

Ez a klasszi­kus desszert méltó le­zá­rása lehet egy ün­nepi me­nü­sor­nak. Min­den­nél fi­no­mabb is­teni po­hár­krém, káp­ráz­tasd el vele a csa­lá­do­dat!

Ez a klasszi­kus desszert méltó le­zá­rása lehet egy ün­nepi me­nü­sor­nak. Min­den­nél fi­no­mabb is­teni po­hár­krém, káp­ráz­tasd el vele a csa­lá­do­dat!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, íme a re­cept!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, rá­adá­sul az íze is­teni, el­ron­tani pedig szinte le­he­tet­len! Íme a re­cept a va­rázs­sü­ti­hez, ami­nek a hoz­zá­va­lói tu­tira a te kony­hád­ban is meg­ta­lál­ha­tóak!

Egyperces bögrés csokicsoda: Ezt a finomságot éjjel is kanalazhatod

Egyperces bögrés csokicsoda: Ezt a finomságot éjjel is kanalazhatod

Ezt bün­tet­le­nül maj­szol­ha­tod, akár este is! Pró­báld ki!

Ezt bün­tet­le­nül maj­szol­ha­tod, akár este is, mivel alig van benne szén­hid­rát. Vi­gyáz az ala­kodra és finom!

Elkészült minden idők legfinomabb palacsintája, ez a desszert mindent visz!

Elkészült minden idők legfinomabb palacsintája, ez a desszert mindent visz!

Va­lami fan­tasz­ti­kus lesz a pa­la­csinta, ha ka­kaó­port ke­versz a tész­tá­jába.

Va­lami fan­tasz­ti­kus lesz a pa­la­csinta, ha ka­kaó­port ke­versz a tész­tá­jába. Ha pedig ezt a cso­kis cso­dát na­rancs­ha­bos krém­mel töl­töd meg, te sem tudsz majd be­telni vele!

1 perc alatt kész ez a bögrés diétacsoda: csokoládés álomvacsora

1 perc alatt kész ez a bögrés diétacsoda: csokoládés álomvacsora

Ami­lyen egy­szerű, olyan is­teni ez a sü­te­mény. Bűn­tu­dat nél­kül ka­na­laz­ha­tod akár késő éj­szaka is.

Megújult a tejbegríz: Isteni finom és pöttyös lett!

Megújult a tejbegríz: Isteni finom és pöttyös lett!

Így dobd fel a régi ke­ven­ce­det!

Dobd fel az unal­mas őszi es­té­ket ezzel a zse­ni­á­lis desszert­tel! Ki­csik és na­gyok új ked­vence a pöttyös tej­be­gríz!

Ez a krémes-habos répatorta minden diétázó álma

Ez a krémes-habos répatorta minden diétázó álma

Végre egy re­cept, ami meg­mu­tatja a ré­pa­torta igazi lé­nye­gét és min­den mor­zsája egész­sé­ges!

Végre egy re­cept, ami meg­mu­tatja a ré­pa­torta igazi lé­nye­gét! Min­den mor­zsája egész­sé­ges, tö­ké­le­te­sen be­le­il­lik di­é­tába is.

Könnyű és habos: a legfinomabb diétás citromkrém, amit valaha ettél

Könnyű és habos: a legfinomabb diétás citromkrém, amit valaha ettél

Ké­szítsd el mi­ha­ma­rabb, és hagyd, hogy szét­ol­vad­jon a szád­ban ez a pil­le­könnyű cit­ro­mos mámor!

Is­teni po­hár­krém, amit bün­tet­le­nül ehetsz, hi­szen min­den hoz­zá­va­lója ga­ran­tál­tan di­é­tás. Ké­szítsd el mi­ha­ma­rabb, és hagyd, hogy szét­ol­vad­jon a szád­ban ez a pil­le­könnyű cit­ro­mos mámor!

Íme, életed legistenibb csokitortája - cukor- és lisztmentesen

Íme, életed legistenibb csokitortája - cukor- és lisztmentesen

Ke­resve sem ta­lál­hatsz mennye­ib­bet ennél a cso­da­sü­ti­nél. És az ala­csony szén­hid­rát csak hab a tor­tán!

Ke­resve sem ta­lál­hatsz mennye­ib­bet ennél a cso­da­sü­ti­nél. És az ala­csony szén­hid­rát csak hab a tor­tán!

Bombasztikus diétás desszert készült: tejfölös túrótorta az új kedvenc

Bombasztikus diétás desszert készült: tejfölös túrótorta az új kedvenc

Ilyen finom tú­ró­tor­tát még nem ettél bün­tet­le­nül! Kós­told meg és biz­tos, hogy nem tudod majd ab­ba­hagyni!

Liszt- és cukormentes almatorta a desszertek királynője

Liszt- és cukormentes almatorta a desszertek királynője

Fen­sé­ges sü­te­mény: egy­szerre lágy és rop­pa­nós - édes és egész­sé­ges.

Elkészült a legszuperebb diétás süti: Cukkinis csokis kókuszkocka

Elkészült a legszuperebb diétás süti: Cukkinis csokis kókuszkocka

Fel sem tűnik, mi­lyen zse­ni­á­lis trük­kel szo­rí­tot­tad vissza a szén­hid­rá­tot.

A kó­kusz és a csoki fan­tasz­ti­kus íz­ka­val­kád­já­ban fel sem tűnik, mi­lyen zse­ni­á­lis trük­kel szo­rí­tot­tad vissza a szén­hid­rá­tot ebben az is­teni sü­ti­ben. Ki ne hagyd, mert na­gyon finom!

Felhőtorta: diétás csúcsdesszert cukor és liszt nélkül

Felhőtorta: diétás csúcsdesszert cukor és liszt nélkül

Ennél íze­sebb, kré­me­sebb és di­é­tás fi­nom­sá­got még nem ettél! Kós­told meg ezt a mennyei sü­te­ményt!

Ennél íze­sebb, kré­me­sebb és di­é­tás fi­nom­sá­got még nem ettél! Kós­told meg ezt a mennyei sü­te­ményt!

Ez a zamatos, szilvás sütiálom liszt és cukor nélkül omlik szét a szádban

Ez a zamatos, szilvás sütiálom liszt és cukor nélkül omlik szét a szádban

A fan­tasz­ti­ku­san finom desszert a sze­zon sztárja, és rab­jává válsz!

A fan­tasz­ti­ku­san finom desszert a sze­zon sztárja, és rab­jává válsz!

Bögrés diétás tiramisu! Cukor nélküli mennyország

Bögrés diétás tiramisu! Cukor nélküli mennyország

Kré­mes, könnyű, is­teni desszert, ami nem gya­ra­pítja a ki­ló­i­dat.

Kré­mes, könnyű, is­teni desszert, amit végre bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz! Nincs benne cukor, vi­gyáz az ala­kodra! Biz­to­san nem dob rád fe­les­le­get! Vil­lám­gyor­san el­ké­szül!

Milliókat hódított meg ez a cukor- és lisztmentes, mennyei répatorta!

Milliókat hódított meg ez a cukor- és lisztmentes, mennyei répatorta!

Ke­resve sem ta­lál­hat­nál ennél fe­je­del­mibb sü­te­ményt. És egész­sé­ges is!

Ke­resve sem ta­lál­hat­nál ennél fe­je­del­mibb sü­te­ményt. És még egész­sé­ges is!

Itt a legújabb magyar cukormentes sütiszenzáció!

Itt a legújabb magyar cukormentes sütiszenzáció!

El­ké­szült min­den idők leg­zse­ni­á­li­sabb di­é­tás csá­szár­mor­zsája! Se cukor, se liszt nem kell hozzá, így biz­to­san nem fogsz tőle meg­hízni. Gyor­san el­ké­szít­hető!

El­ké­szült min­den idők leg­zse­ni­á­li­sabb di­é­tás csá­szár­mor­zsája! Se cukor, se liszt nem kell hozzá, így biz­to­san nem fogsz tőle meg­hízni. Gyor­san el­ké­szít­hető, di­é­tás és is­teni finom!

Fehér kókuszpiskóta a sütiimádó diétázók legújabb kedvence

Fehér kókuszpiskóta a sütiimádó diétázók legújabb kedvence

Cukor és liszt nél­kül ké­szül!

Cukor és liszt nél­kül ké­szül a leg­újabb mennyei desszert! Pró­báld ki azon­nal ezt a kó­ku­szos cso­dát!

1 perc, és kész ez a diétacsoda: bögrés csokis az új kedvenc!

1 perc, és kész ez a diétacsoda: bögrés csokis az új kedvenc!

Ez a sü­te­mény egy álom! Cu­kor­men­tes, liszt­men­tes, könnyű, édes, cso­ko­lá­dés... - kell ennél több?

Ez a sü­te­mény egy álom! Cu­kor­men­tes, liszt­men­tes, könnyű, édes, cso­ko­lá­dés... - kell ennél több?

Megőrülnek a túrófánkért a magyar diétázók!

Megőrülnek a túrófánkért a magyar diétázók!

Egy ujabb zse­ni­á­lis va­ri­á­ció túrós, di­é­tás édes­ségre az Up­date-tá­bor­ból !

Egy ujabb zse­ni­á­lis va­ri­á­ció túrós, di­é­tás édes­ségre az Up­date-tá­bor­ból!

Krémes és roppanós parfédesszert a nyár gyümölcseivel, liszt és cukor nélkül!

Krémes és roppanós parfédesszert a nyár gyümölcseivel, liszt és cukor nélkül!

Egy könnyű és egész­sé­ges desszertre vágysz? Akkor ez a tö­ké­le­tes vá­lasz­tás!

Egy könnyű és egész­sé­ges desszertre vágysz? Akkor ez a tö­ké­le­tes vá­lasz­tás!

Éljen a málna! Fenséges, gyümölcsös süti cukor és liszt nélkül

Éljen a málna! Fenséges, gyümölcsös süti cukor és liszt nélkül

Hozd ki a leg­töb­bet a mál­ná­ból, és él­vezd a kré­mes és rop­pa­nós desszer­tet bün­tet­le­nül.

Se liszt, se cukor! Citromkrémes felhőtorta, a diétás mennyország!

Se liszt, se cukor! Citromkrémes felhőtorta, a diétás mennyország!

Hű­sítő fi­nom­ságra vágysz? Vi­gyázz, mert szinte min­den nyári desszert cuk­rot tar­tal­maz, és bo­rítja a di­é­tád.

Elképesztő ötlet: A tejfölös-meggyes piskótánál nem tudsz jobbat!

Elképesztő ötlet: A tejfölös-meggyes piskótánál nem tudsz jobbat!

Ke­verj tej­fölt a pis­kóta tész­tá­jába és nem bánod meg! Bru­tá­li­san finom!

Még egy ilyen egy­szerű süti, mint a meggyes pis­kóta is képes a meg­úju­lásra! Ke­verj tej­fölt a tész­tá­jába és nem bánod meg! Bru­tá­li­san finom!

5 szuper tipp, hogyan hagyd el a cukrot a desszertekből

5 szuper tipp, hogyan hagyd el a cukrot a desszertekből

Cukor hoz­zá­adása nél­kül is ké­szít­hetsz is­teni desszer­te­ket. Adunk 5 tip­pet, ho­gyan csi­náld!

Cukor hoz­zá­adása nél­kül is ké­szít­hetsz is­teni desszer­te­ket. Adunk 5 tip­pet, ho­gyan csi­náld!

Epres-csokis habalagút a magyar diétázók legújabb kedvence

Epres-csokis habalagút a magyar diétázók legújabb kedvence

Íme, a tö­ké­le­tes di­é­tás desszert, mely biz­tos téged is el­va­rá­zsol. Epres és kré­mes, könnyű és habos fo­gyó­kú­rás sü­ti­csoda!

Édes magyar foci, ettől a desszerttől te is elolvadsz

Édes magyar foci, ettől a desszerttől te is elolvadsz

Egyedi ked­ves­ség­gel vár­ták az új­ság­író­kat Fran­cia­or­szág­ban a ma­gyar csa­pat­nál. Re­mél­jük, hogy a játék is ha­sonló si­kert fog aratni.

Egyedi ked­ves­ség­gel vár­ták az új­ság­író­kat Fran­cia­or­szág­ban a ma­gyar csa­pat­nál. Re­mél­jük, hogy a játék is ha­sonló si­kert fog aratni.