CÍMKE: 'sütés nélkül'

Sütés nélkül készül ez a csokis-eperkocka!

Sütés nélkül készül ez a csokis-eperkocka!

Talán nem vagy ki­fe­je­zet­ten édes­szájú, de néha még te is meg­kí­vánsz va­lami desszer­tet.

Megújult a csokiszalámi! Ezt tették a magyar háziasszonyok bele

Megújult a csokiszalámi! Ezt tették a magyar háziasszonyok bele

Az egyik leg­gyor­sab­ban el­ké­szít­hető és sütés nél­küli ma­gyar spe­ci­a­li­tást to­vább va­ri­ál­tuk.

Megújult a kókusztekercs, csoda finom diétás csemege lett

Megújult a kókusztekercs, csoda finom diétás csemege lett

Nem múl­hat el ünnep az is­teni fi­nom­ság nél­kül! Most végre el­ké­szült a di­é­tás vál­to­zat, mely ugyan­olyan finom, mint az ere­deti.

Nem múl­hat el ünnep az is­teni fi­nom­ság nél­kül! Most végre el­ké­szült a di­é­tás vál­to­zat, mely ugyan­olyan finom, mint az ere­deti, vi­szont ettől biz­to­san nem ra­kó­dik rád fö­lös­leg!

Tarol az almás-fahéjas zabbomba! Mennyei nasi cukor nélkül

Tarol az almás-fahéjas zabbomba! Mennyei nasi cukor nélkül

Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül ez a cu­kor­men­tes zabos fi­nom­ság. Ezt az egész­sé­ges desszer­tet még sütni sem kell!

Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül ez a cu­kor­men­tes zabos fi­nom­ság. Ezt a desszer­tet még sütni sem kell!

Cukor nélküli csoda: málnás habszelet lett a nyár kedvence

Cukor nélküli csoda: málnás habszelet lett a nyár kedvence

Ez a hab­sze­let nyers össze­te­vők­ből áll, és pro­te­in­ben gaz­dag. Bün­tet­le­nül ehe­ted akkor is, ha di­é­tá­zol.

Ez a hab­sze­let nyers össze­te­vők­ből áll, és pro­te­in­ben gaz­dag. Bün­tet­le­nül ehe­ted akkor is, ha di­é­tá­zol, mert glu­tén- és lak­tóz­men­tes.

10 fantasztikus diétás édesség, amit még sütni sem kell

10 fantasztikus diétás édesség, amit még sütni sem kell

Itt biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det!

Meg­kí­ván­tál va­la­mi­lyen édes­sé­get, de di­é­tá­zol, és nincs ked­ved órá­kig bí­be­lődni a kony­há­ban? Akkor most fi­gyelj, itt biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det!

Felejtsd el a kókuszgolyót, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a kókuszgolyót, mutatunk valami sokkal jobbat!

Sütés nél­kül ké­szül ez a gyors nasi, ami­hez nem kell fel­füg­gesz­te­ned a di­é­tát. Sőt, bün­tet­le­nül ehe­ted!

Szuper desszert diétázóknak, csak 3 hozzávalóból!

Szuper desszert diétázóknak, csak 3 hozzávalóból!

Di­é­tá­zol, és édes­ségre vágysz? Nem kell le­mon­da­nod a fi­nom­sá­gok­ról! Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit imádni fogsz! El­ké­szí­teni po­fon­egy­szerű!

Di­é­tá­zol, és édes­ségre vágysz? Nem kell le­mon­da­nod a fi­nom­sá­gok­ról! Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit imádni fogsz! El­ké­szí­teni po­fon­egy­szerű! Ez a sajt­tor­ta­krém nem­csak ész­bon­tóan néz ki, de ala­csony szén­hid­rát­tar­talma miatt ga­ran­tál­tan nem hiz­lal.

6 nyári diétás édesség, amit sütnöd sem kell

6 nyári diétás édesség, amit még sütnöd sem kell

Semmi ked­ved órá­kig a forró sütő mel­lett állni? Pró­báld ki eze­ket.

A nyári me­leg­ben jól esne egy kis édes­ség, de semmi ked­ved órá­kig a forró sütő mel­lett állni? Pró­báld ki eze­ket a re­cep­te­ket.

Se cukor, se liszt: Citromos-túrós álomtorta készült diétázóknak!

Se cukor, se liszt: Citromos-túrós álomtorta készült diétázóknak!

Ebben az is­teni finom sü­ti­ben alig van szén­hid­rát, biz­to­san nem hiz­lal, bát­ran ehetsz be­lőle több sze­le­tet is!

Megújult a kókuszgolyó: cseppnyi citrom, semmi cukor

Megújult a kókuszgolyó: cseppnyi citrom, semmi cukor

Egész­sé­ges, pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, és ha édes­ségre vágysz, csak be­nyúlsz érte a fri­góba.

Egész­sé­ges, pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, és ha édes­ségre vágysz, csak be­nyúlsz érte a fri­góba.

Tökéletes diétás desszert a forró napokra: mini epres, sütés nélkül

Tökéletes diétás desszert a forró napokra: mini epres, sütés nélkül

Könnyen, gyor­san el­ké­szít­hető di­é­tás fi­nom­ság, amit még süt­nöd sem kell.

Ez a fi­nom­ság tö­ké­le­tes desszert meleg, nyári na­pokra. Könnyen, gyor­san el­ké­szít­hető di­é­tás fi­nom­ság, amit még süt­nöd sem kell.

Diétás lett a répatorta és sütni sem kell

Diétás lett a répatorta és sütni sem kell

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, akkor ennek a fi­nom­ság­nak is nagy ra­jon­gója le­szel! Semmi cukor, vi­szont po­koli egész­sé­ges!

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, akkor ennek a fi­nom­ság­nak is nagy ra­jon­gója le­szel! Semmi cukor, vi­szont po­koli egész­sé­ges!

Cukormentes kókuszkeksz, amit még sütnöd sem kell

Cukormentes kókuszkeksz, amit még sütnöd sem kell

Tö­ké­le­tes di­é­tás süti uta­zás­hoz, pik­nik­hez, mert egyik perc­ben ki­ta­lá­lod, és 10 perc múlva már eheti is az egész csa­lád.

Tö­ké­le­tes di­é­tás süti uta­zás­hoz, pik­nik­hez, mert egyik perc­ben ki­ta­lá­lod, és 10 perc múlva már eheti is az egész csa­lád.

Diétás és sütni sem kell ezt a gyümölcsös-joghurtos álomtortát

Diétás és sütni sem kell ezt a gyümölcsös-joghurtos álomtortát

Kós­told meg, nem fogod meg­bánni!

Alig van benne szén­hid­rát, rend­kí­vül egy­szerű, és mennyei az íze! Kós­told meg, nem fogod meg­bánni!

Kókuszimádók kedvenc édessége: itt a kókuszhógolyó

Kókuszimádók kedvenc édessége: itt a kókuszhógolyó

10 perc alatt el­ké­szít­he­ted

Sze­met gyö­nyör­köd­tető, mennyei fi­nom­ság, amit 10 perc alatt el­ké­szít­hetsz. Nem elég, hogy po­ko­lian finom, de még egész­sé­ges is.

Ezt a sütés nélküli epres sajttortát büntetlenül eheted

Ezt a sütés nélküli epres sajttortát büntetlenül eheted

Rá­adá­sul nem kell bí­be­lőd­nöd vele, mert sütés nél­kül ké­szül! De ami a leg­jobb: akár este is fo­gyaszt­ha­tod!

Nem­csak íny­csik­lan­dóan néz ki, de va­ló­ban is­teni finom ez a di­é­tás epres desszert! Rá­adá­sul sütni sem kell!

A világ legfinomabb diétás málnatortája és még sütni sem kell!

A világ legfinomabb diétás málnatortája és még sütni sem kell!

Tö­ké­le­tes re­cept.

Ennél jobb re­cep­tet ál­modni sem le­hetne. A málna és cso­ko­ládé együtt tö­ké­le­tes pá­rost alkot, el­ron­tani sem tudod!

A legszebb karácsonyi édesség, amit sütnöd sem kell!

A legszebb karácsonyi édesség, amit sütnöd sem kell!

Az ün­nepi ké­szü­lő­dés­ben sok­szor min­den perc szá­mít. Ilyen­kor jól jön­nek az ilyen egy­szerű, finom és el­len­áll­ha­tat­lan re­cep­tek.

Sütés nélküli finomság! Egyszerű, olcsó és ünnepi!

Sütés nélküli finomság! Egyszerű, olcsó és ünnepi!

Meg­mu­tat­juk a leg­egy­sze­rűbb sütés nél­küli fi­nom­sá­got, amit az egész csa­lád imádni fog, és pil­la­na­tok alatt kész!

Meg­mu­tat­juk a leg­egy­sze­rűbb sütés nél­küli fi­nom­sá­got, amit az egész csa­lád imádni fog, és pil­la­na­tok alatt kész!