CÍMKE: 'cukormentes'

Végre egy torta, ami nem hizlal! Ez lett a karácsony sztárja

Végre egy torta, ami nem hizlal! Ez lett a karácsony sztárja

Ele­gáns, ün­nepi édes­ség. Üdítő, egész­sé­ges és el­len­áll­ha­tat­la­nul kí­vá­na­tos!

Így lett végre egészséges a magyarok kedvenc nasija! 5 perc alatt elkészül

Így lett végre egészséges a magyarok kedvenc nasija! 5 perc alatt elkészül

Ez a könnyen el­ké­szít­hető cse­mege min­denki ked­vence. Csak egész­sé­ges össze­te­vők­ből áll.

Elolvad a szádban ez a diétás finomság: Csupa-csoki bögresüti

Elolvad a szádban ez a diétás finomság: Csupa-csoki bögresüti

Imád­juk a cso­kis sü­ti­ket, de ez lesz a nagy ked­venc! Nem tar­tal­maz hoz­zá­adott cuk­rot és pil­la­na­tok alatt el­ké­szül. Vi­gyáz az alakra, is­teni finom!

Imád­juk a cso­kis sü­ti­ket, de ez lesz a nagy ked­venc! Nem tar­tal­maz hoz­zá­adott cuk­rot és pil­la­na­tok alatt el­ké­szül. Vi­gyáz az alakra, is­teni finom! El­ol­vad a szád­ban ez a di­é­tás fi­nom­ság.

Cukkinis csokoládétorta, ezt nyugodtan nassolhatod

Cukkinis csokoládétorta, ezt nyugodtan nassolhatod

Di­é­tá­zásra ítélt cso­ko­lá­dé­imá­dók­nak a tuti re­cept! Mert nem csu­pán glu­tén- és cu­kor­men­tes, de le­hen­ger­lően finom is.

Mondj nemet a hizlaló nasira: ezt a kókuszos csokiszeletet imádni fogod

Mondj nemet a hizlaló nasira: ezt a kókuszos csokiszeletet imádni fogod

Ké­szíts ott­hon ol­csón, egész­sé­ges ener­gia­sze­le­tet. Napi 1 darab elég a bol­dog­ság­hoz

Itt az ősz legfinomabb diétás sütije: Almás-fahéjas pite cukor nélkül

Itt az ősz legfinomabb diétás sütije: Almás-fahéjas pite cukor nélkül

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni ennek az is­teni sü­te­mény­nek!

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni ennek az is­teni sü­te­mény­nek! Sze­ren­csére nem is kell, mert alig van benne szén­hid­rát, nyu­god­tan ehetsz be­lőle több sze­le­tet is! Imád­juk, mert finom!

A nyár befutója: pudingos-barackkenyér

A nyár befutója: pudingos-barackkenyér

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás, ha egy kis édes­ségre vá­gyunk egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény. A pu­din­gos gyü­mölcs­ke­nyér hi­he­tet­le­nül omlós, rá­adá­sul igazi di­é­tás fi­nom­ság min­den al­ka­lomra!

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás, ha egy kis édes­ségre vá­gyunk egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény. A pu­din­gos gyü­mölcs­ke­nyér hi­he­tet­le­nül omlós, rá­adá­sul igazi di­é­tás fi­nom­ság min­den al­ka­lomra!

Pillangópalacsinta az új cukormentes kedvenc

Pillangópalacsinta az új cukormentes kedvenc

Imád­ják a gye­re­kek a for­má­zott mi­ni­pa­la­csin­tát. És mi­lyen jó, hogy végre cukor nél­kül ké­szült egész­sé­ges desszer­tet nas­sol­nak.

Imád­ják a gye­re­kek a for­má­zott mi­ni­pa­la­csin­tát. És mi­lyen jó, hogy végre cukor nél­kül ké­szült egész­sé­ges desszer­tet nas­sol­nak.

Eszméletlen finom az egészséges lekvár, cukor nélkül így készül

Eszméletlen finom az egészséges lekvár, cukor nélkül így készül

A leg­újabb táp­lál­ko­zási irány­za­tok­nak meg­fe­lelő, hoz­zá­adott cukor nél­küli lek­várt ten­nél az asz­talra? Az a biz­tos, ha magad ké­szí­ted el.

A leg­újabb táp­lál­ko­zási irány­za­tok­nak meg­fe­lelő, hoz­zá­adott cukor nél­küli lek­várt ten­nél az asz­talra? Az a biz­tos, ha magad ké­szí­ted el, hi­szen így tény­leg csak az kerül az üvegbe, amit te is jó szív­vel adsz oda sze­ret­te­id­nek.

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Ez a könnyű, finom fa­hé­jas hab­csók a leg­tö­ké­le­te­sebb fi­nom­ság édes­szájú di­é­tá­zók­nak. Annyira egy­szerű, hogy kép­te­len­ség el­ron­tani!

Ez a könnyű, finom fa­hé­jas hab­csók a leg­tö­ké­le­te­sebb fi­nom­ság édes­szájú di­é­tá­zók­nak. Annyira egy­szerű, hogy kép­te­len­ség el­ron­tani! Ala­csony szén­hid­rát­tar­talma miatt bár­mi­kor be­kap­hatsz be­lőle egy-két da­ra­bot. Tuti, hogy nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted.

Van otthon muffinsütőd? Mutatunk rá 7 szuper diétás ötletet

Van otthon muffinsütőd? Mutatunk rá 7 szuper diétás ötletet

Imád­juk a muffint, mert nem lehet el­ron­tani és is­teni finom! Mu­tat­juk a leg­jobb di­é­tás re­cep­te­ket, éljen a muffin!

Világbajnok túrótorták: Szuper desszertek diétázóknak

Világbajnok túrótorták: Szuper desszertek diétázóknak

A túró a di­é­tás sü­te­mé­nyek leg­jobb alap­anyaga! Sok fe­hér­jét tar­tal­maz, szén­hid­rát vi­szont nincs benne.

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Unod a rántottát? Mutatunk 10 reggelit, ha szeretnél lefogyni

Unod a rántottát? Mutatunk 10 reggelit, ha szeretnél lefogyni

A reg­geli a nap leg­meg­ha­tá­ro­zóbb ét­ke­zése. Ki­hagyni tilos, vi­szont na­gyon nem mind­egy, hogy mit eszel.

A reg­geli a nap leg­meg­ha­tá­ro­zóbb ét­ke­zése. Ki­hagyni tilos, vi­szont na­gyon nem mind­egy, hogy mit eszel. Vá­lasz­tá­sod in­kább sok fe­hérje és minél ke­ve­sebb szén­hid­rát le­gyen. Így ki­egyen­sú­lyo­zott le­szel egész nap és tar­tani tudod a fo­gyást.

Sütés nélkül készül a diétázók új kedvence, a csokis habszelet

Sütés nélkül készül a diétázók új kedvence, a csokis habszelet

Ha el sze­ret­néd káp­ráz­tatni a ven­dé­ge­i­det, vá­laszd ezt a zse­ni­á­lis re­cep­tet. Előző nap már ne­ki­kezd­hetsz.

Ha el sze­ret­néd káp­ráz­tatni a ven­dé­ge­i­det, vá­laszd ezt a zse­ni­á­lis re­cep­tet.

Szuper nasi a diétához: Zéró liszt magroppancs

Szuper nasi a diétához: Zéró liszt magroppancs

Meg­meli az ener­gia­szin­ted, és finom!

A nap kö­ze­pén le­esik az ener­gia­szin­ted, ám nem sze­ret­nél enni semmi hiz­la­lót? Ez a mag­rop­pancs át­len­dít a holt­pon­ton, és újra a csú­cson foly­tat­ha­tod!

Íme, a 10 legszuperebb Update-sütemény Knap Daniellától! Finom és nem hizlal!

Íme, a 10 legszuperebb Update-sütemény Knap Daniellától!

Mint­hogy Da­ni­ella ere­deti szak­mája ve­gyész­mér­nök, iszo­nya­tos pre­ci­zi­tás­sal ál­lítja össze desszert­jeit. Se cukor, se kamu!

Kókuszos mascarpone bomba csorgatott csokival

Kókuszos mascarpone bomba csorgatott csokival

Az íz­bomba a szád­ban rob­ban, fel­sé­ges él­ve­ze­tek kö­ze­pette! Elom­lasz ettől a di­é­tás, liszt- és cu­kor­men­tes desszert­től!

Az íz­bomba a szád­ban rob­ban, fel­sé­ges él­ve­ze­tek kö­ze­pette! Elom­lasz ettől a di­é­tás, liszt- és cu­kor­men­tes desszert­től!

Így szokj le a cukorról! Meglepő trükköt mond a dietetikus

Így szokj le a cukorról! Meglepő trükköt mond a dietetikus

Az ala­kod és az egész­sé­ged ér­de­ké­ben is jó dön­tés, ha mel­lő­zöd a cuk­rot. De le­szokni nem olyan egy­szerű róla.

Az ala­kod és az egész­sé­ged ér­de­ké­ben is jó dön­tés, ha mel­lő­zöd a cuk­rot. De le­szokni nem olyan egy­szerű

Semmi cukor: Elolvad a szádban ez az isteni csokoládés bögresüti

Semmi cukor: Elolvad a szádban ez az isteni csokoládés bögresüti

Belül lágy és kré­mes. Kérsz?

Ez a mennyei fi­nom­ság belül lágy és kré­mes, kívül rop­pa­nós, és pont olyan cso­dás az íze, mint amennyire könnyű el­ké­szí­teni.

Itt a tavasz első diétás csúcsreceptje: Epergombóc cukor nélkül

Itt a tavasz első diétás csúcsreceptje: Epergombóc cukor nélkül

A fo­gyó­kúra nem szól­hat a le­mon­dá­sok­ról. Súly­csök­kentő he­tek­ben is sza­bad finom sü­ti­ket enni. Per­sze cukor nél­kül!

Ez a fantasztikus zsírégető szuperkeksz minden diétázó álma

Ez a fantasztikus zsírégető szuperkeksz minden diétázó álma

Ez a cukor és liszt nél­kül ké­szült fi­nom­ság tö­ké­le­tes reg­geli nap­in­dító, ha fo­gyó­kú­rá­zol.

Ez a cukor és liszt nél­kül ké­szült fi­nom­ság tö­ké­le­tes reg­geli nap­in­dító, ha fo­gyó­kú­rá­zol. Alig van benne szén­hid­rát, magas fe­hér­je­tar­talma vi­szont kellő ener­gi­á­val tölt fel. Rá­adá­sul utána so­káig nem le­szel éhes! Ér­de­mes ki­pró­bálni, gyor­san el­ké­szít­hető, és még fér­het a tás­kádba is be­lőle.

9 fantasztikus túrós süti, ami cseppet sem hizlal

9 fantasztikus túrós süti, ami cseppet sem hizlal

A túró a leg­jobb di­é­tás alap­anyag. Lak­tat, de nem hiz­lal. Szu­per le­he­tő­sé­ge­ket kínál súly­csök­kentő di­é­tá­hoz.

A túró a leg­jobb di­é­tás alap­anyag. Lak­tat, de nem hiz­lal. Szu­per le­he­tő­sé­ge­ket kínál ta­va­szi súly­csök­kentő diéta ese­tén. Össze­sze­dünk 9 cso­da­re­cep­tet!

10 zseniális cukormentes kókuszos recept! Nem fogsz meghízni!

10 zseniális cukormentes kókuszos recept! Ezektől nem fogsz meghízni

Össze­szed­tük a ta­va­lyi év leg­si­ke­re­sebb re­cept­jeit. A kó­ku­szos édes­ség ver­he­tet­len.

Cukormentes, roppanós kókuszcsók 4 hozzávalóból

Cukormentes, roppanós kókuszcsók 4 hozzávalóból

Az ün­ne­pek után min­den­ki­nek jól­esik.

Az ün­ne­pek után min­den­ki­nek jól­esik egy kis könnyű cse­mege. Ez a négy össze­te­vő­ből álló, egy­szerű édes­ség pil­la­na­tok alatt el­ké­szül.

Csupa dió olasz csók! Egy falat boldogság, ha diétázol

Csupa dió olasz csók! Egy falat boldogság, ha diétázol

Ez a sü­te­mény füg­gő­sé­get okoz!

Ez a csupa dió, csupa egész­ség sü­te­mény füg­gő­sé­get okoz, annyira finom! Óva­to­san, mert könnyen meg­szo­kod az ízét és nem tudsz le­állni vele!

Cukormentes, marcipános szaloncukor házilag! Nassolj bátran!

Cukormentes, marcipános szaloncukor házilag! Nassolj bátran karácsonykor!

Is­teni cse­mege, szu­per ven­dég­váró, gyö­nyörű dísz a fán. És még csak nem is hiz­lal!

Szuperkekszet sütött Rubint Rella: Isteni finom és nem hizlal!

Szuperkekszet sütött Rubint Rella: Isteni finom és nem hizlal!

Va­lami zse­ni­á­lis kek­szet sü­tött Ru­bint Réka uno­ka­húga, Rella! Se cuk­rot, se ha­gyo­má­nyos lisz­tet nem hasz­nált a re­cept­hez, ez egy igazi di­é­tás cse­mege!

Va­lami zse­ni­á­lis kek­szet sü­tött Ru­bint Réka uno­ka­húga, Rella! Se cuk­rot, se ha­gyo­má­nyos lisz­tet nem hasz­nált a re­cept­hez, ez egy igazi di­é­tás cse­mege!

Ezt imádni fogod: mézeskalács karácsonyra cukor és fehér liszt nélkül!

Ezt imádni fogod: mézeskalács karácsonyra cukor és fehér liszt nélkül!

Il­la­tos ka­rá­cso­nyi fi­nom­ság.. Ez­út­tal pedig még egész­sé­ges is!

Il­la­tos fi­nom­ság, mely kö­te­lező eleme a ka­rá­csony­nak. Ez­út­tal pedig még egész­sé­ges is!

Büntetlen nassolás: a legegyszerűbb csokis keksz cukor és liszt nélkül

Büntetlen nassolás: a legegyszerűbb csokis keksz cukor és liszt nélkül

Ez a fi­no­man ro­po­gós keksz­csoda remek kí­sérő ká­vé­hoz is. El­ké­szí­tése gyors és na­gyon egy­szerű. Akár le is fa­gyaszt­ha­tod.

Diétás és tejfölös lett a csokis fánk, ilyen finomat még nem ettél

Diétás és tejfölös lett a csokis fánk, ilyen finomat még nem ettél

Ezt bün­tet­le­nül él­vez­he­ted

A diéta alatt eddig csak áb­rán­dozva gon­dol­tál a cso­kis fánkra. De ennek most vége! Ezt bün­tet­le­nül él­vez­he­ted

Tarol a cukormentes gesztenyebomba

Tarol a cukormentes gesztenyebomba

Ez a gesz­te­nye­bomba az egyik leg­egy­sze­rűbb téli desszert, ami­nek finom ízét csak még job­ban ki­emeli a ke­serű cso­ki­be­vo­nat.

Ez a gesz­te­nye­bomba az egyik leg­egy­sze­rűbb téli desszert, ami­nek finom ízét csak még job­ban ki­emeli a ke­serű cso­ki­be­vo­nat.A tél el­en­ged­he­tet­len na­sija a gesz­te­nye, amit ren­ge­teg for­má­ban tudsz enni. Magas vi­ta­min és ás­vá­nyi anyag tar­talma miatt min­denki szá­mára fon­tos a fo­gyasz­tása.A gesz­te­nye össze­té­tele miatt rend­kí­vül egész­sé­ges.

1 perc alatt kész ez a bögrés diétacsoda: csokoládés álomvacsora

1 perc alatt kész ez a bögrés diétacsoda: csokoládés álomvacsora

Ami­lyen egy­szerű, olyan is­teni ez a sü­te­mény. Bűn­tu­dat nél­kül ka­na­laz­ha­tod akár késő éj­szaka is.

Eszméletlen diétás ötlet: itt a csokiszuflé palacsinta

Eszméletlen diétás ötlet: itt a csokiszuflé palacsinta

Ezzel ké­nyez­tesd magad va­sár­nap!

Ezzel ké­nyez­tesd magad min­den va­sár­nap! El­ké­pesz­tően kü­lön­le­ges gő­zölt pa­la­csinta, extra fel­té­tek­kel.

Liszt- és cukormentes lett a legújabb málnás piskóta

Liszt- és cukormentes lett a legújabb málnás piskóta

Hi­he­tet­le­nül könnyű, hó­pi­he­ként olvad szét a szád­ban. Egész­sé­ges, könnyen el­ké­szít­hető édes­ség, remek akár a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pekre is!

Hi­he­tet­le­nül könnyű, hó­pi­he­ként olvad szét a szád­ban. Egész­sé­ges, könnyen el­ké­szít­hető édes­ség, remek akár a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pekre is!

Semmi cukor, semmi liszt: Elomlik a szádban ez a csokoládés álomsütemény

Semmi cukor, semmi liszt: Elomlik a szádban ez a csokoládés álomsütemény

Imá­dod a brow­nie-t?

Imá­dod az esz­mé­let­le­nül cso­kis ízű brow­nie-t, de cukor- és szén­hid­rát­tar­tal­má­ból nem kérsz? Ké­szítsd el re­form-vál­to­zat­ban, cukor és liszt nél­kül. Nem fogsz csa­lódni benne!

Diétás csokimámor: ebből a tortából bátran nagy szeletet ehetsz

Diétás csokimámor: ebből a tortából bátran nagy szeletet ehetsz

Di­é­tá­zol, de imá­dod a cso­ko­lá­dés édes­sé­ge­ket? Akkor ezt a kívül-belül cso­kis fi­nom­sá­got neked ta­lál­ták ki!

Di­é­tá­zol, de imá­dod a cso­ko­lá­dés édes­sé­ge­ket? Akkor ezt a kívül-belül cso­kis fi­nom­sá­got neked ta­lál­ták ki!

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Min­ta­ét­ren­dünk­kel könnye­dén és finom ízek­kel sza­ba­dul­hatsz meg a cu­kor­tól - és per­sze a súly­fe­les­leg­től is. Ezzel pedig ren­ge­te­get te­szel egész­sé­ge­dért.

Min­ta­ét­ren­dünk­kel könnye­dén és finom ízek­kel sza­ba­dul­hatsz meg a cu­kor­tól - és per­sze a súly­fe­les­leg­től is. Ezzel pedig ren­ge­te­get te­szel egész­sé­ge­dért, már egy hét alatt is fan­tasz­ti­kus a hatás!

Liszt- és cukormentes almatorta a desszertek királynője

Liszt- és cukormentes almatorta a desszertek királynője

Fen­sé­ges sü­te­mény: egy­szerre lágy és rop­pa­nós - édes és egész­sé­ges.

Semmi cukor, semmi liszt: ez a tortacsoda minden diétázó álma!

Semmi cukor, semmi liszt: ez a tortacsoda minden diétázó álma!

Egy­szerű és nagy­szerű ez az új re­cept!

Nem fogod el­hinni, hogy mi­lyen egy­szerű és nagy­szerű ez az új re­cept!

Bögrés diétás tiramisu! Cukor nélküli mennyország

Bögrés diétás tiramisu! Cukor nélküli mennyország

Kré­mes, könnyű, is­teni desszert, amit végre bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz! Nincs benne cukor, vi­gyáz az ala­kodra! Biz­to­san nem dob rád fe­les­le­get!

Kré­mes, könnyű, is­teni desszert, amit végre bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz! Nincs benne cukor, vi­gyáz az ala­kodra! Biz­to­san nem dob rád fe­les­le­get! Vil­lám­gyor­san el­ké­szül!

5 egyszerű lépés, és kiiktathatod az életedből a mérgező cukrot

5 egyszerű lépés, és kiiktathatod az életedből a mérgező cukrot

A cukor nem­csak az el­hí­zás ve­szé­lyét rejti ma­gá­ban.

A cukor nem­csak az el­hí­zás ve­szé­lyét rejti ma­gá­ban, hanem szá­mos be­teg­sé­gét is.

Mentőöv édesszájúaknak: A sikeres fogyókúra titka a sütidiéta!

Mentőöv édesszájúaknak: A sikeres fogyókúra titka a sütidiéta!

Azt hit­ted, ha di­é­tá­zol, vég­képp le kell mon­da­nod a sü­ti­zés­ről? Jó hí­rünk van, itt a sü­ti­di­éta!

Éljen a málna! Fenséges, gyümölcsös süti cukor és liszt nélkül

Éljen a málna! Fenséges, gyümölcsös süti cukor és liszt nélkül

Hozd ki a leg­töb­bet a mál­ná­ból, és él­vezd a kré­mes és rop­pa­nós desszer­tet bün­tet­le­nül.

Krémes és roppanós parfédesszert a nyár gyümölcseivel, liszt és cukor nélkül!

Krémes és roppanós parfédesszert a nyár gyümölcseivel, liszt és cukor nélkül!

Egy könnyű és egész­sé­ges desszertre vágysz? Akkor ez a tö­ké­le­tes!

Egy könnyű és egész­sé­ges desszertre vágysz? Akkor ez a tö­ké­le­tes vá­lasz­tás!

5 szuper tipp, hogyan hagyd el a cukrot a desszertekből

5 szuper tipp, hogyan hagyd el a cukrot a desszertekből

Cukor hoz­zá­adása nél­kül is ké­szít­hetsz is­teni desszer­te­ket. Adunk 5 tip­pet, ho­gyan csi­náld!

Cukor hoz­zá­adása nél­kül is ké­szít­hetsz is­teni desszer­te­ket. Adunk 5 tip­pet, ho­gyan csi­náld!

Itt a június diétás csúcslekvárja: cseresznye és chia együtt

Itt a június diétás csúcslekvárja: cseresznye és chia együtt

Ehhez a cu­kor­men­tes fi­nom­ság­hoz mind­össze három hoz­zá­va­lót kell be­sze­rez­ned és csak 15 perce lesz szük­sé­ged.

Ettől lehidalsz! Ez a cukormentes málnahab most a legnagyobb kedvenc

Ettől lehidalsz! Ez a cukormentes málnahab most a legnagyobb kedvenc

Ez a fi­nom­ság csu­pán 5 össze­te­vő­ből áll, rá­adá­sul cukor- és szén­hid­rát­men­tes.

Megújult a répatorta: diétás lett és sütni sem kell

Megújult a répatorta: diétás lett és sütni sem kell

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, akkor ennek a fi­nom­ság­nak is nagy ra­jon­gója le­szel! Semmi cukor, vi­szont po­koli egész­sé­ges!

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, akkor ennek a fi­nom­ság­nak is nagy ra­jon­gója le­szel! Semmi cukor, vi­szont po­koli egész­sé­ges! A leg­jobb benne, hogy süt­nöd sem kell és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted!

Ne dobd el az epercsumát! Valami fantasztikusat mutatunk!

Ne dobd el az epercsumát! Valami fantasztikusat mutatunk!

Ha a magas epe­r­árak el­le­nére lek­várt főz­nél be, biz­to­san ér­de­kel ez az ötlet.

Ha a magas epe­r­árak el­le­nére lek­várt főz­nél be, biz­to­san ér­de­kel ez az ötlet. A leg­ap­róbb dol­gok­ban min­dig ott rej­lik a ha­tal­mas le­he­tő­ség!

Ez az epres sajttorta a rabjává tesz: se liszt, se cukor nem kell hozzá!

Ez az epres sajttorta a rabjává tesz: se liszt, se cukor nem kell hozzá!

Lágy és rop­pa­nós, könnyű, kré­mes - nehéz lesz sza­va­kat ta­lál­nod, ha ki­pró­bá­lod a re­cep­tet.

Lágy és rop­pa­nós, könnyű, kré­mes - nehéz lesz sza­va­kat ta­lál­nod, ha ki­pró­bá­lod a re­cep­tet.

Egészséges kókuszgolyó, amit 5 perc alatt elkészíthetsz

Egészséges kókuszgolyó, amit 5 perc alatt elkészíthetsz

Egész­sé­ges és finom nasi, ami ga­ran­tál­tam pil­la­na­tok alatt el is fogy.

Egész­sé­ges és finom nasi, ami ga­ran­tál­tam pil­la­na­tok alatt el is fogy.

Diétás mennyország: fehér brownie liszt és cukor nélkül

Diétás mennyország: fehér brownie liszt és cukor nélkül

Cuk­ki­ni­ből sü­te­mény? Igen! Ez az egy­szerű zöld­ség re­me­kül passzol az alma és a kó­kusz ízé­hez!

Cuk­ki­ni­ből sü­te­mény? Igen! Ez az egy­szerű zöld­ség re­me­kül passzol az alma és a kó­kusz ízé­hez! A leg­jobb benne az, hogy annyit ehetsz be­lőle, amennyit csak akarsz, mert nem hiz­lal.

Bizarr, teljesen fekete tortával rukkoltak elő a magyar diétázók

Bizarr, teljesen fekete tortával rukkoltak elő a magyar diétázók

Ki ne hagyd ezt a sütit!

Egyre nép­sze­rűbb ez a fur­csa ki­né­zetű, de annál íz­le­te­sebb, liszt és cukor nél­kül el­ké­szít­hető édes­ség Norbi ra­jon­gó­i­nak kö­ré­ben. Ki ne hagyd ezt a sütit!

Büntetlen élvezet: Íme, a tökéletes gluténmentes csokitorta

Büntetlen élvezet: Íme, a tökéletes gluténmentes csokitorta

Min­den di­é­tázó vágya be­le­ha­rapni egy nagy sze­let tor­tába.Végre meg­te­he­ted!

Min­den di­é­tázó vágya be­le­ha­rapni egy nagy sze­let tor­tába. Most végre meg­te­he­ted!

Cukormentes és finom: bögrés epres desszert a nyerő!

Cukormentes és finom: bögrés epres desszert a nyerő!

Is­teni finom, imádni fogod! Pró­báld ki!

Szem­pil­lan­tás alatt el­ké­szít­hető ez a bög­rés epres fi­nom­ság. Rá­adá­sul nem is hiz­lal! Is­teni finom, imádni fogod! Pró­báld ki!

1 perces diétás csokis álom az új kedvenc

1 perces diétás csokis álom az új kedvenc

Lisz­tet és cuk­rot sem tar­tal­maz. Pró­báld ki! 1 perc alatt össze­dob­ha­tod.

Ha cukor- és liszt­men­tes desszertre vágysz, amit vil­lám­gyor­san össze­dob­hatsz, akkor ez a cso­kis édes­ség biz­to­san nagy ked­ven­ced lesz! Pró­báld ki!

Ez a cukormentes fahéjas csavart eszméletlen finom!

Ez a cukormentes fahéjas csavart eszméletlen finom!

A fahéj ön­ma­gá­ban is elő­se­gíti a fo­gyást, de ennek a sü­te­mény­nek a tész­tá­já­tól sem fogsz hízni!

A fahéj ön­ma­gá­ban is elő­se­gíti a fo­gyást, de ennek a sü­te­mény­nek a tész­tá­já­tól sem fogsz hízni! Könnyen el­ké­szít­hető, liszt- és cu­kor­men­tes, íze pedig is­teni! Kós­told meg!

Kiderült: ez történik a testeddel, ha elhagyod a cukrot!

Kiderült: ez történik a testeddel, ha elhagyod a cukrot!

Meg­lepő módon fog re­a­gálni a szer­ve­ze­ted, ha ki­ik­ta­tod ét­ren­ded­ből a cuk­rot. Ér­de­mes meg­fon­tolni...

Meg­lepő módon fog re­a­gálni a szer­ve­ze­ted, ha ki­ik­ta­tod ét­ren­ded­ből a cuk­rot. Ér­de­mes meg­fon­tolni...

A hétvége diétás finomsága: cukormentes, málnás madártej

A hétvége diétás finomsága: cukormentes, málnás madártej

Néha el­fe­lejt­ke­zünk arról, hogy gye­rek­ko­runk ked­venc fi­nom­sá­gait is né­hány apró trük­kel el lehet ké­szí­teni di­é­tá­san is.

Túróból palacsinta az új diétás őrület

Túróból palacsinta az új diétás őrület

Így akkor sem kell le­mon­da­nod erről a fi­nom­ság­ról, ha éppen di­é­tá­zol.

A túró a di­é­tás éte­lek ki­rály­nője, de azt csak ke­ve­sen tud­ják, hogy remek pa­la­csin­tát is lehet be­lőle sütni. Így akkor sem kell le­mon­da­nod erről a fi­nom­ság­ról, ha éppen di­é­tá­zol.

1 perc alatt kész ez a liszt- és cukormentes finomság!

1 perc alatt kész ez a liszt- és cukormentes finomság!

Ha nincs sok időd, de mégis ennél va­lami egész­sé­ges desszer­tet, akkor ezt pró­báld ki! Egy perc és kész!

Ha nincs sok időd, de mégis ennél va­lami egész­sé­ges desszer­tet, akkor ezt pró­báld ki! Egy perc, és kész! Rá­adá­sul nincs benne se liszt, se cukor!