1 éve

Gyurcsány szivárogtathatta ki az őszödi beszédet

Völgyesi Miklós nyugalmazott legfelsőbb bírósági tanácselnök, büntetőbíró az őszödi beszéd tizenötödik évfordulója kapcsán interjút adott a Magyar Hírlapnak. Völgyesi Miklós elmondta, hogy szerinte az őszödi beszéd kiszivárogtatása Gyurcsány Ferenc műve volt, aminek rengeteg bizonyítéka van.

A 2006. őszi eseményeket feltáró Balsai-bizottság büntetőjogi szakértője azt is állította, az akkori miniszterelnök az irányítása alatt álló egyetlen fegyveres erő, a rendőrség felhasználásával határozta el a tüntető lakosság megfélemlítését, ami a magyar törvények szerint terrorcselekménynek minősül. Völgyesi Miklós Gyurcsány Ferencet terrorcselekmény miatt jelentette fel 2011-ben, amit a vádhatóság befogadott, de máig nem bírált el.

A volt legfelsőbb bírósági tanácselnök, büntetőbíró Brüsszel szerepéről is beszélt Gyurcsány hazugságainak az eltussolásában.

Völgyesi Miklós szerint Münchhausen báró a hazudozásban csak kisinas lehetne a bukott kormányfőhöz képest, aki egy kampány-eseményen azt találta állítani, hogy 2006-ban az MTV-székház ostroma puccskísérlet volt, amit a Fidesz hajtott végre.

A nyugalmazott bíró így emlékezett vissza az eseményekre:

-Magam a 2006-os rendőri brutalitásokat feltáró Balsai-bizottság büntetőjogi szakértőjeként 2011. október 21-én a legfőbb ügyészhez címzetten, terrorbűncselekmény gyanújára hivatkozva Gyurcsány Ferenc felelős miniszterelnök, a büntetőeljárásban azonosítható rendőri vezetők, helyszínparancsnokok és a végrehajtó állományban érintettek ellen büntető feljelentést tettem. A törvény ezen el nem évülő bűncselekmény elkövetőjét vagylagosan akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegeti. A feljelentésemet befogadták, azt áttették a Debreceni Katonai Ügyészségre. Ez egy ma is élő feljelentés, hiszen a nyomozás megszüntetéséről – mint feljelentő – határozatot nem kaptam. Ennek hiányában pótmagánvádas eljárást sem kezdeményezhettem, de ilyenre nyolcvanhét évesen már nem is vállalkoznék.

– Az őszödi beszéd tizenötödik évfordulóján hogy látja, miért nem vezetett eredményre az a sokféle feltáró munka, amely a Morvai Krisztina, illetve ön által vezetett Civil Jogász Bizottságban, a parlamenti vizsgálóbizottságban, illetve a Balsai István miniszterelnöki megbízott irányításával működő bizottságban folyt?

– Nem gondolnám, hogy ennek megválaszolására egy nyugalmazott legfelsőbb bírósági tanácselnök büntetőbíró lenne hivatott. Ami tény, 2010-ben az Országgyűlés által elfogadott határozat azt deklarálta, hogy 2006. szeptember 17. és október 24. között a főváros közterületein történt rendvédelmi eljárások során a rendőrségi, ügyészségi és bírósági szervek nem voltak képesek alkotmányos kötelezettségeiknek megfelelni. Az Országgyűlés 2011-ben a Balsai-jelentést is elfogadta. Ez a dokumentum legkevesebb tizenötféle közvádra üldözendő, köztörvényes bűncselekményt nevezett meg a rendőrség eljárásai kapcsán.

A kudarcnak részben az is oka lehet, hogy a Gyurcsány-jelenséget sem sikerült a maga teljes hossz- és keresztmetszetében feltárni, így nem következett be az a fajta katarzis, amelyet csak az igazságszolgáltatás adhatott volna meg, és ami rádöbbentette volna a társadalom legszélesebb rétegeit arra, hogy egy olyan gazemberrel áll szemben, aki köztörvényes bűncselekményeket követett el, és mindig megúszta. Ez egy jogállamban elviselhetetlen. Már pedig enélkül hiába bukott meg miniszterelnökként Gyurcsány minden más vonatkozásban, nem lehet kiiktatni a közéletből.

– Amikor az események hosszmetszetéről beszél, mit ért ez alatt?

– Mindent, ami megfogható az ő miniszterelnöki tevékenysége kapcsán. Herczeg Géza, Tersztyánszkyné Vasadi Éva és Zlinszky János emeritus alkotmánybírók szakmai válaszukban – amelyet a Gyurcsányt mosdató, felelősségét szétteríteni igyekvő, kormányzati megrendelésre készült Göncöl-jelentés kapcsán írtak – kitértek arra, hogy a Zuschlag-botrány idején Gyurcsány Ferenc lemondott a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter posztjáról, tehát kormánytag sem volt, így közjogi értelemben a miniszterelnöki jelölése is illegitim. A második miniszterelnökségét pedig féllegitimnek minősítették.

– Mit kell érteni a fél-legitimitáson?

– Gyurcsánynak a 2006-os választások előtt számot kellett adnia az Európai Unió kormányának a konvergenciajelentésben foglaltak teljesítéséről. Ezt Gyurcsány el is készítette, ám ez egy fals, légből kapott jelentés volt. Erről a Magyar Nemzet egykori brüsszeli tudósítói, Lovas István és Barcs Endre be is számoltak. Barcs a brüsszeli „élményei” kapcsán a Demokratában kétrészes cikkben mutatta be, hogy Gyurcsány az Európai Bizottságot, a brüsszeli kormányt is át akarta verni, de egyfajta kompromisszumként Joaquín Almunia pénzügyi biztos belement abba, hogy a magyar kormány a konvergenciaprogramot csak a választásokat követően, 2006 szeptemberében nyújtsa be.

Ennek feltétele az volt, hogy a miniszterelnöknek magának kell tájékoztatnia a magyar közvéleményt az ország valóságos helyzetéről. Ez a paktum állt az őszödi beszéd kiszivárogtatásának hátterében. A hamis adatokon nyugvó és teljesíthetetlen vállalásokat tartalmazó szocialista pártprogram a megnyert választások után nem volt betartható. Gyurcsány a közvéleményt, az ellenzéki pártokat és a köztársasági elnököt a valóság tudatos elhallgatásával vezette félre. Ezek a dezinformációk Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki megbízatását a látszatlegalitás állapotába helyezték – volt olvasható Herczeg Géza, Tersztyánszkyné Vasadi Éva és Zlinszky János emeritus alkotmánybírók bírálatában.

– Ha jól értem, ezzel egyszersmind arra céloz, hogy az őszödi beszédet, szemben a Gyurcsány által sugalltakkal, nem Katalin (Szili), nem Imre (Szekeres) és nem is egy másik Ferenc (Baja) szivárogtatta ki, ahogyan azt a társadalommal láttatni akarta, hanem saját maga.

– Pontosan erről van szó. A gyurcsányi hazugságcunaminak ez is fontos része. Nézzük a tényeket. Balatonőszödön, a kormányüdülőben, ahol a miniszterelnök zárt körben, az övéi előtt előadta a hírhedtté vált őszödi beszédet, két példányban készült hangfelvétel, igen gyenge minőségben. Ezeket Gál J. Zoltánnak, a miniszterelnök kabinetfőnökének a páncélszekrényében őrizték. Szeptember 17-én aztán a Magyar Rádióban először részben, majd később egészben közzétették. Véletlenül éppen ekkor váltották le a rádió elnökét, és nevezték ki az újat, Such Györgyöt.

Az egyik felvételt a Magyar Rádió technikusai feljavították, a kazettát több példányban lemásolták, és motoros futárokkal eljuttatták több országos médium szerkesztőségéhez. Ki hozta meg ezt a döntést? Halálbiztos, hogy nem a kormányzati irányítással működő Magyar Rádió elnöke. Felhatalmazás nélkül ezt meg sem tehette volna. Példának okáért honnan tudhatta, hogy nem manipulált a hangfelvétel? Nyilvánvaló volt, hogy a közzététel szinte forradalmi helyzetet fog előidézni az országban. „Lehet tüntetni a Parlament előtt.

Majd megunják. Hazamennek” – utalt rá Gyurcsány a beszédben is. És milyen érdekes, Bene László országos rendőrfőkapitány, akit a miniszterelnök nevez ki, tehát tőle kell engedélyt kérnie egy külföldi utazáshoz is, éppen ekkor utazott el az Interpol konferenciájára. Mindezek rávilágítanak arra, hogy a történettudomány előtt még számos feladat áll a tények teljes körű tisztázása érdekében.

– A Wikipedia mindenesetre máig arról ír, hogy ismeretlen személyek juttatták el a Magyar Rádióba a hangfelvételt.

– Ahogyan ismeretlen az a szervezet is, amely másnap, a Magyar Televízió ostromát megelőzően petíciót akart beolvastatni a köztévében, amit tudatosan nem teljesítettek. A beszéd nyilvánosságra hozása után a tömeg az utcára ment, másnap pedig bekövetkezett a televízió ostroma. Itt a rendőrség és a rendőri szervek teljesen gyanútlanok voltak, mint azt a kormányzati kommunikáció sugallta.

A valóság azonban az, hogy ezt a szerepet játszották el. Véletlenül éppen ezekben a napokban rendeltek föl a megyékből nagy létszámú erőt kiképzésre, gyakorlatozásra a tömeg rendvédelmi kezelésére. Különösen érdekes a Baranya megyei rendőrök esete, akiket támadás ért az MTV-székház védelme során. Őket először elvezényelték a Köztársaság térre, ahol nem volt senki. Aztán eltévedtek, ám valahogy visszatalálták a Szabadság térre. A Rendőrségi Biztonsági Szolgálat emberei, a rebiszesek is hallották, hogy a Baranya megyei csapat nagy bajban van, a könnygáz beszivárgott az MTV-székházba, soraikban nőkkel, a tömegoszlatásban kiképzetlen emberekkel, akiknek halálfélelmük volt.

A parancsnokuk emiatt kapcsolatba lépett a Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitánnyal, aki a Kossuth térről irányította a székház védelmét. A baranyai parancsnok szinte rimánkodott a segítségért, azt mondta, ha hadbíróság elé is állítják, ő akkor is kiviszi az embereit, mert nem akarnak itt megdögleni. Amikor ezt hallották a rebiszesek, akik az MTV-székház hátsó bejáratánál, a Zoltán utcában várakoztak, könyörögtek, hogy vessék be őket. A Nádor utcán keresztül szabad bejárás volt az épületbe, ám parancsot nem kaptak.

Sok száz dokumentum bizonyítja, hogy a televízió ostroma megrendezett esemény volt. Azt a célt szolgálta, hogy legyen ribillió. Igazolást kerestek az általuk csőcseléknek nevezett emberek megfélemlítéséhez, ami után három napig embervadászat folyt Budapest utcáin. Már akkor készültek az október 23-i eseményekre, amikor pedig a forradalom ötvenedik évfordulóját vérbe fojtották. Később a Balsai-bizottság jelentése rögzítette, hogy az MTV hátsó bejáratánál egy tízfős kiképzett rebiszes alakulat várakozott, ám nem vetették be őket.

– Gyurcsány a mai napig azt állítja, hogy a rendet ő törvényesen állította helyre, fideszes provokátorokról beszél, felesége, a DK miniszterelnök-jelöltje pedig arról elmélkedik, hogy több rendőr sérült meg, mint tüntető. Mi erről a véleménye?

– Gyurcsány már ennél is tovább ment. A napokban egy dunaújvárosi kampányeseményen már arról beszélt, hogy 2006-ban az MTV-székház ostroma puccskísérlet volt, amit a Fidesz hajtott végre. Ilyet korábban még nem mert állítani. Münchhausen báró a hazudozásban Gyurcsányhoz képest csak kisinas lehetne. Az imént, amikor arról beszéltem, hogy a Nádor utcai hátsó bejáratnál várakoztak a kiképzett kommandósok, nem tettem említést arról, hogy a rendőrségnél akkoriban szerezték be az ARD-rádiókat, ami lehetővé tette, hogy mindenki mindent halljon, például a Kossuth téri irányító poszton, ahol Gergényi Péter, a Vasprefektus irányította a rendőrségi akciót.

Tisztán hallották tehát a rebiszesek kéréseit, sőt könyörgését, mégsem tettek semmit. Hozzátenném, a Nádor utcában az egyik mikrobuszban tizenkét Kalasnyikov géppisztoly volt, mellette éles lőszerek, és a járművet nem őrizte senki. A műveletirányító tiszt számolt be erről a Gulyás Gergely által vezetett parlamenti bizottság előtt. Nagy volt a felhorkanás a bizottság ülésén, hogy ez nem igaz, később egy rendőr tanút is hoztak, hogy cáfolják ezt. Ám a műveletirányító tiszt, aki ezt látta, megerősítette az állítását.

Még egy tény: a közintézmények közül az MTV volt az egyetlen, amelynek nem volt védelmi terve. De hogy a törvényesség kapcsán a Gyurcsány által állítottakra is reagáljak, Medgyessy Péter miniszterelnököt a kormányfői pozícióban vitatható eljárással váltó Gyurcsány Ferenc és kormánya, valamint pártja – a 2006-os választásokat megelőzően – mind az ország gazdasági állapotáról, mind az európai uniós vállalásaink kényszere miatt alkalmazandó megszorításokról a választópolgárokat valótlan tényállításokkal, a költségvetés valós adatainak eltitkolásával, elhallgatásával megtévesztette.

Az emberek kisebb-nagyobb tömege az alkotmányban biztosított véleménynyilvánítási jogát érvényesítve a budapesti Kossuth térnek történelmileg rögzült találkozási pontján heteken át folyamatosan gyülekezve, jogszerű rendezvényeken adott hangot véleményének, az ígéreteket kérte számon és a kormány távozását követelte. Gyurcsány és kormánya kezdetben erőszakmentesen próbálta ezeket kioltani, 2006. március 15-én például terrortámadás veszélyét vizionálva mesterlövészek védték a kormányfőt, és a terrorfenyegetettség ötletét vetették be 2006. október 23-án is.

A 2006. őszi utcai demonstrációk időszakában – 2006. október 9-én – közleményt adtak ki, miszerint a közterületeken zajló jogsértő cselekményeknél a passzív jelenlét is szándékerősítő bűnsegédi magatartásnak felelhet meg, a puszta jelenlét is pszichikai bűnrészességet jelent. Az NBH később a dezinformáló közlemény visszavonására kényszerült. Az állampolgári jogok biztosa utóbb azt állapította meg, hogy a terrorcselekmények veszélyéről kiszivárogtatott híreknek semmi alapjuk nem volt. A valóság az, hogy Gyurcsány Ferenc az irányítása alatt álló egyetlen fegyveres erő, a rendőrség felhasználásával határozta el a tüntető lakosság megfélemlítését, ami a magyar törvények szerint terrorcselekménynek minősül.

– Az országos rendőrfőkapitány távol tartásának mi lehetett az oka?

– A miniszterelnöknek beavatkozási kötelessége van, a belső jogrend szerint szakminisztere közvetítésével ad ki utasítást. Ám az MTV ostroma idején sem Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszternek, sem pedig Kondorosi Ferenc politikai államtitkárnak nem szólt. Kondorosi például maga vallotta be, hogy pizsamában ült a tévé előtt, onnan nézte az eseményeket, és tanulmányozta az alkotmányt, hogy neki ebben a helyzetben mit is kellene csinálnia.

Petrétei azért mondott le szeptember 18-án, mert rendészeti miniszterként Gyurcsány átlépett a feje felett, később Bene László országos rendőrfőkapitány is ezt tette. Gyurcsány persze a lemondásokat nem fogadta el. Az MTV székházának védelmekor közvetlenül instruálta Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitányt, akit Demszky Gábor főpolgármester még ki is tüntetett.

Ez is érdekelhet

origo.hu

Hatalmas terpeszben mutogatja magát a szakítás után Zámbó Krisztián menyasszonya

origo.hu

Oroszország ultimátumot adott az Egyesült Államoknak

borsonline.hu

Így alakult Kucsera Gábor vasárnap estéje, fotó is készült

hirtv.hu

Az iskolákban rendszeres téma a környezet védelme egy felmérés szerint

ripost.hu

Benézel a meztelen combjai közé? Semmit sem takar, repülőn villantott a kebelcsoda

mandiner.hu

New York Times: Nehéz a helyzet, Ukrajna vesztésre áll

origo.hu

Mazsi hűtlensége gyötörte halála előtt Berki Krisztiánt?

travelo.hu

Citromsárga madarak csapatai színesítik a tájat a Maros menti erdőkben

ripost.hu

Sokkoló felvétel került elő a szado-mazo rúdtáncosnak állt Király L. Norbiról

ripost.hu

Megszólalt Zámbó Krisztián, durva dolgokat állít Zsuzskáról

ripost.hu

Mi lett Csisztu Zsuzsával? Megtörte a csendet, hosszú idő után őszintén beszélt életéről

ripost.hu

Saját fia miatt kényszerült munkásszállóra az édesanya: "Dohos, büdös, alig jobb, mint az utca"

Iratkozzon fel a Ripost hírlevelére!
Sztár, közélet, életmód... a legjobb cikkeink első kézből!
Ingatlanbazar.hu - Gyors. Okos. Országos
-

További cikkek

POLITIK

200 migránst költöztetnek a Duna hercegnőjére, kiakadtak a németek

POLITIK

Orbán Viktor reakciója az EU bejelentésére: A magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz!

POLITIK

Egyre kevesebb ideig van áram Kárpátalján, folytatódik a mozgósítás is

POLITIK

Kiszámoltuk, hol mennyi sört kapunk ugyanannyi pénzért

POLITIK

Egyre több a migráns az osztrák és német bordélyokban

POLITIK

Biden megerősítette: addig támogatja Ukrajnát „ameddig szükséges”

POLITIK

Korányiék ügyvédje korábban sztriptízbárokat és pornóklubokat képviselt

POLITIK

Harminchat országból érkeztek mentőcsapatok Törökországba