CÍMKE: 'mák'

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

A de­cem­ber 1-jétől 31-ig tartó össze­han­golt vizs­gá­la­tok alatt 8 mil­li­ó­nyi bír­sá­got szab­tak ki.

Kártevők miatt drágább idén a bejgli

Kártevők miatt drágább idén a bejgli

Sokba lesz idén a ka­rá­cso­nyi ked­venc sü­te­mény.

Sokba lesz idén a ka­rá­cso­nyi ked­venc sü­te­mény, a há­zi­asszo­nyok­nak ala­po­san körül kell néz­niük, hol tud­ják a leg­ol­csób­ban be­sze­rezni.

Ez minden idők kedvenc gyógynövénye! Imádják a magyarok

Ez minden idők kedvenc gyógynövénye! Imádják a magyarok

Ha min­den nap fo­gyasz­tasz mákot, nem lesz­nek anyagi ne­héz­sé­geid

A ma­gyar nép­ha­gyo­mány sze­rint, ha min­den nap fo­gyasz­tasz mákot, nem lesz­nek anyagi ne­héz­sé­geid, és a gyer­mek­ál­dás sem marad el. Nem csak íze miatt imád­juk a mákot. Szá­mos jó­té­kony ha­tása miatt is na­gyon ked­veli min­denki.

Se liszt, se cukor: Ez a mákos-citromos muffin a diétás mennyország!

Se liszt, se cukor: Ez a mákos-citromos muffin a diétás mennyország!

Könnyű, sa­vany­kás és édes is egy­szerre! Szén­hid­rát­sze­gény édes­ség per­cek alatt!

Cukor nélküli csoda: Mákos bögresüti a legújabb diétás kedvenc

Cukor nélküli csoda: Mákos bögresüti a legújabb diétás kedvenc

Va­lami zse­ni­á­lis ez az új­szerű di­é­tás bög­re­süti igazi ma­gyar spe­ci­a­li­tás.

Va­lami zse­ni­á­lis ez az egé­szen új­szerű di­é­tás bög­re­süti, igazi ma­gyar spe­ci­a­li­tás. Bru­tá­li­san finom és nem hiz­lal! Jöhet a mák, él­vez­zük az íze­ket!

Egy perc, és kész ez a diétás citromos-mákos álom

Egy perc, és kész ez a diétás citromos-mákos álom

Egy­sze­rűen, pil­la­na­tok alatt el­ké­szül!

Hi­he­tet­le­nül finom és gusz­tu­sos fo­gyó­kú­rás desszer­tet mu­ta­tunk! Egy­sze­rűen, pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted, és még csak nem is hiz­lal! Ne hagyd ki!

Megújult a tejbegríz: Isteni finom és pöttyös lett!

Megújult a tejbegríz: Isteni finom és pöttyös lett!

Dobd fel az unal­mas őszi es­té­ket ezzel a zse­ni­á­lis desszert­tel! Ki­csik és na­gyok új ked­vence a pöttyös tej­be­gríz!

Dobd fel az unal­mas őszi es­té­ket evvel a zse­ni­á­lis desszert­tel! Így lesz a ret­ro­ból új! Ki­csik és na­gyok új ked­vence lesz a pöttyös tej­be­gríz! Min­den­képp ké­szítsd el még ma!

Vágykeltő és diétás: ezzel a süteménnyel robbant be az ősz!

Vágykeltő és diétás: ezzel a süteménnyel robbant be az ősz!

Vágykeltő és diétás, ezzel a süteménnyel robbant be az ősz

A mák az öröm nö­vé­nye! És finom!

A mák az öröm nö­vé­nye! A leg­jobb af­ro­di­zi­á­kum. Ha sze­re­lemre vágysz, ebből a mákos sü­ti­ből sokat is ehetsz, mivel cukor nél­kül ké­szült és nem hiz­lal.