CÍMKE: 'bodza'

Bodzázás helyett most ebből él a börtönből szabadult Sztojka Iván

Bodzázás helyett most ebből él a börtönből szabadult Sztojka Iván

Ki­de­rült, mivel ke­resi ke­nye­rét a Cozma-gyil­kos­sá­gért el­ítélt, a bör­tön­ből nem­rég sza­ba­dult Sz­tojka Iván.

Rejtélyes bodzalopó banda szívatja a gazdákat Kecelen

Rejtélyes bodzalopó banda szívatja a gazdákat Kecelen

Gaz­dák he­lyett a tol­va­jok szü­re­tel­nek.

Be­fuccsolt a sző­lő­ter­mesz­tés Ke­ce­len, ezért a gaz­dák nem­rég a bo­dzára áll­tak át. A tol­va­jok meg a gaz­dák bo­dzá­ira. Hetek óta hiába ül­dö­zik a bűn­ban­dát.

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Megújult a bodzapalacsinta, sokkal egészségesebb lett!

Megújult a bodzapalacsinta, sokkal egészségesebb lett!

A ta­vasz leg­fi­no­mabb vi­rága a bodza, igazi ínyenc­ség pa­la­csin­tába sütve.

A ta­vasz leg­fi­no­mabb vi­rága a bodza, igazi ínyenc­ség pa­la­csin­tába sütve. Pró­báld ki ezt a fi­nom­sá­got cukor és fehér liszt nél­kül, így nem kell ag­gód­nod a túl­súly miatt!

Szuper édesség! Készíts bodzás gumicukrot!

Szuper édesség! Készíts bodzás gumicukrot!

Imá­dod a gu­mi­cuk­rot, de egész­ség­te­len­nek tar­tod? Ké­szíts ott­hon ma­gad­nak olyan ízűt, ami­lyenre vágysz! Egész­sé­ge­sen és gyor­san!

Felejtsd el a bodzaszörpöt, jobbat mutatunk

Felejtsd el a bodzaszörpöt, mutatunk valami sokkal izgalmasabbat

Az idei nyár slá­gere lesz ez a rafi­nált ital! Ké­szítsd el gyor­san, most vi­rág­zik a bodza, ne­hogy le­ma­radj róla!

Az idei nyár slá­gere lesz ez a rafi­nált ital! Ké­szítsd el gyor­san, most vi­rág­zik a bodza, ne­hogy le­ma­radj róla!

9 csoda bodzából

9 csoda bodzából

Min­den­hol nyí­lik a bodza, de cso­dás ízét saj­nos csak rövid ideig él­vez­het­jük, mert hamar vége a sze­zon­nak. Most hasz­náld ki a le­he­tő­sé­get, és a friss vi­rág­ból ké­szítsd el eze­ket a káp­rá­za­to­san egy­szerű fi­nom­sá­go­kat.

Min­den­hol nyí­lik a bodza, de cso­dás ízét saj­nos csak rövid ideig él­vez­het­jük, mert hamar vége a sze­zon­nak. Most hasz­náld ki a le­he­tő­sé­get, és a friss vi­rág­ból ké­szítsd el eze­ket a káp­rá­za­to­san egy­szerű fi­nom­sá­go­kat.

Ingyen adja az erdő a gyógyító bogyót! Szedj bodzát!

Ingyen adja az erdő a gyógyító bogyót! Szedj bodzát!

Most érik az egyik leg­ked­vel­tebb vad­gyü­mölcs, a fe­kete bo­gyójú bodza. Ér­té­kes anya­gai miatt na­gyon egész­sé­ges, rá­adá­sul finom is!

Most érik az egyik leg­ked­vel­tebb vad­gyü­mölcs, a fe­kete bo­gyójú bodza. Ér­té­kes anya­gai miatt na­gyon egész­sé­ges, rá­adá­sul fan­tasz­ti­kus ínyenc­sé­ge­ket ké­szít­hetsz be­lőle.

Fagyasztott bodzakocka! Készíts szörpöt egészségesen!

Fagyasztott bodzakocka! Készíts szörpöt egészségesen!

Te is imá­dod a bo­dza­ször­pöt, de meg­ré­miszt, mennyi egész­ség­te­len fehér cukor kell bele? Ta­lál­tunk egy bomba öt­le­tet, most fi­gyelj!

Te is imá­dod a bo­dza­ször­pöt, de meg­ré­miszt, mennyi egész­ség­te­len fehér cukor kell bele? Ta­lál­tunk egy bomba öt­le­tet, most fi­gyelj!