CÍMKE: 'trükk'

Önts ecetet a szőnyegre - bámulatos lesz az eredmény!

Önts ecetet a szőnyegre - bámulatos lesz az eredmény!

Nem egy prob­lé­mára mu­ta­tunk iz­gal­mas és egy­szerű trük­köt, mely rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül olcsó is!

Nem egy prob­lé­mára mu­ta­tunk iz­gal­mas és egy­szerű trük­köt, mely rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül olcsó is!

Szórj szódabikarbónát a sütőbe: eszméletlen a hatás!

Szórj szódabikarbónát a sütőbe: eszméletlen a hatás!

Egy életre imádni fogod a trük­köt.

Egy életre imádni fogod a trük­köt, me­lyet most mu­ta­tunk.

Kenj tojássárgáját a blúzodra - eszméletlen hatásos ez a trükk!

Kenj tojássárgáját a blúzodra - eszméletlen hatásos ez a trükk!

Szo­kat­lan, de mű­ködő prak­ti­kák.

Egé­szen szo­kat­lan prak­ti­ká­kat mu­ta­tunk most neked. S az a leg­jobb, hogy mind­egyik tuti mód­szer!

Szórj sót a sütőbe: eszméletlen, amit tapasztalsz

Szórj sót a sütőbe: eszméletlen, amit tapasztalsz

Ez a prak­tika szu­perjó ba­rá­tod lesz, ha ki­pró­bá­lod.

Ez a prak­tika szu­perjó ba­rá­tod lesz, ha ki­pró­bá­lod.

Tegyél alufóliát a mosógépbe - megdöbbensz az eredménytől!

Tegyél alufóliát a mosógépbe - megdöbbensz az eredménytől!

Ez a trükk el­ké­pesz­tően ha­tá­sos, imádni fogod, ha ki­pró­bá­lod!

Ez a trükk el­ké­pesz­tően ha­tá­sos, imádni fogod, ha ki­pró­bá­lod!

Süsd szódabikarbónával a rántott csirkét - életed legjobb étele lesz!

Süsd szódabikarbónával a rántott csirkét - életed legjobb étele lesz!

Esz­mé­let­len finom lesz az ebéd, ha ezt ki­pró­bá­lod.

Esz­mé­let­len finom lesz az ebéd, ha ezt ki­pró­bá­lod.

Szórj kristálycukrot a kertedbe - bámulatos lesz az eredménye!

Szórj kristálycukrot a kertedbe - bámulatos lesz az eredménye!

Ezzel a trük­kel egy­sze­rűen gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod a ker­ted.

Ezzel a trük­kel egy­sze­rűen gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod a ker­ted.

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Ez a trükk el­ké­pesztő!

Ez a trükk el­ké­pesztő! Na­gyon prak­ti­kus és na­gyon egy­szerű!

Sokkot kapott az anyuka, mikor meglátta, mi van a konyhája padlóján!

Sokkot kapott az anyuka, mikor meglátta, mi van a konyhája padlóján!

Tel­je­sen meg­döb­bent az anyuka: nem akart hinni a sze­mé­nek...

Tel­je­sen meg­döb­bent az anyuka: nem akart hinni a sze­mé­nek...

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Cso­dát művel a ker­ted­ben.

Cso­dát művel a ker­ted­ben ez a szu­per fű­szer! Így hasz­náld!

Észrevétlenül lopták meg a férfit

Észrevétlenül lopták meg a férfit

Hi­he­tet­len rafi­né­ri­á­val lop­ták el egy férfi 59 ezer fo­rint­ját Bu­da­pes­ten.

Hi­he­tet­len rafi­né­ri­á­val lop­ták el egy férfi 59 ezer fo­rint­ját Bu­da­pes­ten. A já­ró­ke­lő­nek fel sem tűnt, hogy el­vit­ték a pén­zét.

Szórj szódabikarbónát a párnádra - döbbenetes hatást érhetsz el vele!

Szórj szódabikarbónát a párnádra - döbbenetes hatást érhetsz el vele!

Ez a trükk kin­cset ér! Pró­báld ki, és imádni fogod te is!

Ez a trükk kin­cset ér! Pró­báld ki, és imádni fogod te is!

Hihetetlen, mit rejtett a magyar nő az alufóliával kibélelt táskájába

Hihetetlen, mit rejtett a magyar nő az alufóliával kibélelt táskájába

A nő azt re­mélte, ki­játsz­hatja a lo­pás­ri­asz­tót.

A nő azt re­mélte. ki­játsz­hatja a lo­pás­ri­asz­tót, s nem ve­szik észre, mi­csoda il­lat­bom­bát rejt a tás­kája.

Nem ragad le soha többé a palacsinta, ha ezt a trükköt kipróbálod

Nem ragad le soha többé a palacsinta, ha ezt a trükköt kipróbálod

Ked­ven­cünk a pa­la­csinta! Mi­lyen egy­szerű el­ké­szí­teni ezt a töl­tött édes­sé­get, és mégis mi­lyen sok hibát lehet el­kö­vetni köz­ben.

Újabb trükkökkel verik át az utazót a szállásfoglaló oldalak

Újabb trükkökkel verik át az utazni vágyókat a szállásfoglaló oldalak

A Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal vizs­gá­la­tot in­dí­tott a Bo­o­king.com ellen, ám la­punk mun­ka­társa más cég­nél is meg­té­vesztő mód­sze­re­ket ta­lált.

Ra­vasz hú­zá­sok­kal ösz­tönzi fog­la­lásra az üdülni vá­gyó­kat több szál­lás­köz­ve­títő por­tál. A Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal vizs­gá­la­tot in­dí­tott a Bo­o­king.com ellen, ám la­punk mun­ka­társa más cég­nél is meg­té­vesztő mód­sze­re­ket ta­lált.

Kenj uborkát a cipődre - eszméletlen a hatása!

Kenj uborkát a cipődre - eszméletlen a hatása!

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. Fi­gyelj csak!

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni! Na­gyon sok ételbe ke­rül­het bele.

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni!

Így készíts tükörtojást anélkül, hogy mosogatnod kéne utána - szuper trükk!

Így készíts tükörtojást anélkül, hogy mosogatnod kéne utána - szuper trükk!

Egy finom reg­geli, ami után tiszta marad a ser­pe­nyő is? Íme a titok!

Egy finom reg­geli, ami után tiszta marad a ser­pe­nyő is? Íme a titok!

Másodszorra nem sikerült a trükk a lúzer tolvajnak

Másodszorra nem sikerült a trükk a lúzer tolvajnak

Sze­szes italt lo­pott egy férfi egy áru­ház­ból. Egy trük­köt ta­lált ki a lo­pás­hoz, ám az két­szer egy­más után nem mű­kö­dött.

Sze­szes italt lo­pott egy férfi egy áru­ház­ból. Egy trük­köt ta­lált ki a lo­pás­hoz, ám az két­szer egy­más után nem mű­kö­dött.

Fény derült Diana titkára, Katalin hercegné is ellopta tőle a trükköt

Fény derült Diana titkára, Katalin hercegné is ellopta tőle a trükköt

Diana her­cegnő nem­csak csi­nos volt, hanem rop­pant le­le­mé­nyes is. Mód­szere nagy si­kert ara­tott a ki­rá­lyi csa­lád­ban.

Így trükköznek a bankok, miközben nyakló nélkül vesszük fel a hitelt

Így trükköznek a bankok, miközben nyakló nélkül vesszük fel a hitelt

A ban­kok va­ló­ság­gal ránk tuk­mál­ják az ol­csó­nak tűnő, ám gyak­ran trük­kös hi­te­le­ket. Pedig ren­ge­teg a buk­tató...

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Pet­rov Árpád az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat.

Pet­rov Árpád edző az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat a vb-ara­nyak után.

Óriási átverés, hasonmását küldte a rajongók közé a világsztár

Óriási átverés, hasonmását küldte a rajongók közé a világsztár

Ro­nal­dinho nem csak a pá­lyán, a fo­ci­lab­dá­val trük­kö­zik ügye­sen. An­go­lo­san tá­vo­zott a bra­zil.

Elképesztő trükk: ezért bélelte ki alufóliával a táskáját

Elképesztő trükk: ezért bélelte ki alufóliával a táskáját

Azt hitte, így meg­ússza. Majd­nem...

Be­lül­ről gon­do­san alu­fó­li­á­val fedte be a táska szö­ve­tét, azt hitte, így meg­ússza. Majd­nem si­ke­rült...

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Ez a trükk tel­je­sen meg­vál­toz­tatja a min­den­nap­ja­i­dat.

Ez a trükk tel­je­sen meg­vál­toz­tatja a min­den­nap­ja­i­dat. Ne hagyd ki, és pró­báld ki te is!

Így lesz a koszos tornacipő újra olyan, mint a vadiúj

Így lesz a koszos tornacipő újra olyan, mint a vadiúj

Sze­ret­néd újra ra­gyogó tisz­tán látni a tor­na­ci­pő­det, de akár­hogy mosod, se­ho­gyan sem si­ke­rül? Nem kell két­ségbe esni, mu­tat­juk a meg­ol­dást!

Sze­ret­néd újra ra­gyogó tisz­tán látni a tor­na­ci­pő­det, de akár­hogy mosod, se­ho­gyan sem si­ke­rül? Nem kell két­ségbe esni, mu­tat­juk a meg­ol­dást! Több le­he­tő­sé­ged is van rá, hogy újra hó­fe­hérré va­rá­zsold a tor­na­csu­kát za­varó, ko­szos, szürke fol­tok nél­kül.

Eltitkolt praktika: nem is hinnéd, mit javíthatsz meg otthon forró vízzel!

Eltitkolt praktika: nem is hinnéd, mit javíthatsz meg otthon forró vízzel!

Egyet­len rossz moz­du­lat is elég, és máris kész a baj. De a forró víz segít!

Egyet­len rossz moz­du­lat is elég, és máris kész a baj. De a forró víz segít!

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Új trük­kel dol­goz­nak.

Új­fajta trük­kel dol­goz­nak a BKK au­to­ma­ták­nál a csa­lók. Ez­út­tal nem a pénz­ki­adó nyí­lást ra­gaszt­ják le, hanem azt, ahol a bér­le­tet adja ki a gép.

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul özön­le­nek be a la­kásba a po­los­kák. De van el­le­nük meg­ol­dás!

Szórj sót a lefolyóba, és megdöbbensz az eredménytől!

Szórj sót a lefolyóba, és megdöbbensz az eredménytől!

Bá­mu­la­tos, mennyire ha­tá­sos ez a hét­köz­napi, kony­hai holmi. Fi­gyelj csak!

Bá­mu­la­tos, mennyire ha­tá­sos ez a hét­köz­napi, kony­hai holmi. Fi­gyelj csak!

Itt a legszuperebb vécétisztítási trükk, nem kell hozzá pumpa

Itt a legszuperebb vécétisztítási trükk, nem kell hozzá pumpa

Nagy bosszú­ság, ha el­du­gul a vécé. De lehet va­la­mit kez­deni vele pumpa nél­kül is?

Nagy bosszú­ság, ha el­du­gul a vécé. De lehet va­la­mit kez­deni vele pumpa nél­kül is? Igen, csak meg kell ta­nulni a meg­fe­lelő tech­ni­kát. Jó hír, hogy ez egy­ál­ta­lán nem nehéz, mu­tat­juk is, mit kell tenni!

Durva, mit művelt a leitatott férfiakkal a magyar nő

Durva, mit művelt a leitatott férfiakkal a magyar nő

In­ter­ne­tes társ­ke­reső ol­da­lon hir­dette magát a nő. Hamar ta­lált part­ne­re­ket, iz­gal­mas ter­vek­kel. Ám egy má­mo­rító ital után min­den meg­vál­to­zott...

In­ter­ne­tes társ­ke­reső ol­da­lon hir­dette magát a nő. Hamar ta­lált part­ne­re­ket, iz­gal­mas ter­vek­kel. Ám egy má­mo­rító ital után min­den meg­vál­to­zott...

5 extra mozdulat hímvesszőhöz: Így okozhat csúcsgyönyört a nő

5 extra mozdulat hímvesszőhöz: Így okozhat csúcsgyönyört a nő

Már abba be­le­re­meg a férfi, ha ezek­nek a trük­kök­nek bár­me­lyi­két be­veti a nő ké­zi­munka köz­ben.

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk.

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk, ami könnyű, ha­tá­sos és olcsó is! Imádni fogod.

Szórj szódabikarbónát a mosogatószivacsra - lenyűgöző hatás

Szórj szódabikarbónát a mosogatószivacsra - lenyűgöző hatás

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni.

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. És még spó­rol­hatsz is!

Mindenkit átver ez a kép - te vajon észreveszed a trükköt?

Mindenkit átver ez a kép - te vajon észreveszed a trükköt?

Egyet­len fotó, mégis to­tá­li­san be­csapja az em­bert, ami­kor elő­ször ránéz.

Titok a múltból: ebből lett nagyon elege Diana hercegnőnek

Titok a múltból: ebből lett nagyon elege Diana hercegnőnek

"Miért fog­lal­koz­nak ál­lan­dóan velem, ami­kor annyi fon­tos dolog van a vi­lá­gon?"

"Miért fog­lal­koz­nak ál­lan­dóan velem, ami­kor annyi fon­tos dolog van a vi­lá­gon?"

Ez a póló olyan melleket varázsol neked, hogy minden férfi a lábad elé hull

Ez a póló olyan melleket varázsol neked, hogy minden férfi a lábad elé hull

El­ké­pesztő lát­vány, tény­leg szu­per meg­ol­dást ta­lál­tak ki a ter­ve­zők. Ezt ki kell pró­bálni!

El­ké­pesztő lát­vány, tény­leg szu­per meg­ol­dást ta­lál­tak ki a ter­ve­zők. Ezt ki kell pró­bálni!

Így trükköznek legálisan az élelmiszergyártók

Így trükköznek legálisan az élelmiszergyártók

Meg­szo­kás­ból vá­sá­ro­lunk, és a sze­münk­nek hi­szünk - erre a két té­nye­zőre ala­poz több cég is, ami­kor ki­hasz­nálja a vevők fe­lü­le­tes­sé­gét.

Meg­szo­kás­ból vá­sá­ro­lunk, és a sze­münk­nek hi­szünk - erre a két té­nye­zőre ala­poz több cég is, ami­kor ki­hasz­nálja a vevők fe­lü­le­tes­sé­gét.

Megőrül az internet ezért az optikai illúzióért! Elképesztő látvány!

Megőrül az internet ezért az optikai illúzióért! Elképesztő látvány!

Nézd meg a képet, amit mu­ta­tunk, és tel­je­sen meg­döb­bensz te is.

Nézd meg a képet, amit mu­ta­tunk, és tel­je­sen meg­döb­bensz te is.

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk.

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Egyetlen hajgumival felújíthatod a ruhatárad

Egyetlen hajgumival felújíthatod a ruhatárad

Mos­ta­ná­ban nagy divat a ma­xi­ruha.

Mos­ta­ná­ban nagy divat a ma­xi­ruha, szinte min­den nőnek akad leg­alább egy a szek­ré­nyé­ben. Ezzel a trük­kel bár­me­lyik bő ru­hád­nak új fa­zont va­rá­zsol­hatsz.

Felbukkant egy ember a múltból, leleplezte Diana hercegnő titkát

Felbukkant egy ember a múltból, leleplezte Diana hercegnő titkát

Bár Diana na­gyon kö­rül­te­kintő volt, egy do­log­ban na­gyot hi­bá­zott. Hamar meg­ta­nulta vi­szont, mi elő­nyös szá­mára.

Bár Diana na­gyon kö­rül­te­kintő volt, egy do­log­ban na­gyot hi­bá­zott. Hamar meg­ta­nulta vi­szont, mi elő­nyös szá­mára.

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Elég volt a nagy­ta­ka­rí­tás ma­ce­rá­já­ból! Él­vezd a nya­rat és spó­rolj pénzt és időt!

Elég volt a nagy­ta­ka­rí­tás ma­ce­rá­já­ból! Él­vezd a nya­rat és spó­rolj pénzt és időt!

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat.

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat a nö­vé­nyekre ez az olcsó cso­da­szer.

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Olcsó, öt­le­tes és na­gyon ha­tá­sos az a trükk, amit most meg­osz­tunk veled.

Olcsó, öt­le­tes és na­gyon ha­tá­sos az a trükk, amit most meg­osz­tunk veled. Él­vezd a gyö­nyörű ker­ted!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Így használják a porszívót a profik - ez a trükk mindent megváltoztat

Így használják a porszívót a profik - ez a trükk mindent megváltoztat

Lehet, hogy mind­vé­gig rosszul por­szí­vóz­tál...? Meg­lepő prak­ti­kák!

Lehet, hogy mind­vé­gig rosszul por­szí­vóz­tál? Talán nem. De azt biz­tos, hogy akad né­hány trükk...

Íme a biztos trükk: ettől lesz édesebb a paradicsomod, mint valaha!

Íme a biztos trükk: ettől lesz édesebb a paradicsomod, mint valaha!

Ez a prak­tika ga­ran­tál­tan fan­tasz­ti­kus pa­ra­di­cso­mok­kal aján­dé­koz meg.

Ez a prak­tika ga­ran­tál­tan fan­tasz­ti­kus pa­ra­di­cso­mok­kal aján­dé­koz meg.

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos lesz az ered­mény, ha meg­fo­ga­dod ezt a ta­ná­csot.

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos lesz az ered­mény, ha meg­fo­ga­dod ezt az egy­szerű ta­ná­csot.

Szórj szódabikarbónát a kertedbe - lenyűgöző, ami történik!

Szórj szódabikarbónát a kertedbe - lenyűgöző, ami történik!

Lát­vá­nyos és mesés ha­tást ér­hetsz el ezek­kel az egy­szerű trük­kök­kel.

Lát­vá­nyos és mesés ha­tást ér­hetsz el ezek­kel az egy­szerű trük­kök­kel.

Szórj kávézaccot a serpenyőbe! Megdöbbentő a hatás!

Szórj kávézaccot a serpenyőbe! Megdöbbentő a hatás!

Ezt a prak­ti­kát min­den­kép­pen ki kell pró­bál­nod neked is! Az ered­mény cso­dás!

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos: ez a most kö­vet­kező tip­pek mot­tója.

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos: ez a most kö­vet­kező tip­pek mot­tója.

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Robban a húsvéti szódabikarbóna-bomba! Ezt a trükköt kell bevetned

Robban a húsvéti szódabikarbóna-bomba! Ezt a trükköt kell bevetned az ünnepen!

Ki­mon­dot­tan hús­vétra szól az a prak­tika, mellyel a szó­da­bi­kar­bóna aján­dé­koz meg ben­nün­ket.

Káprázatos, buja muskátlid lesz, ha ezt a márciusi tippet megfogadod!

Káprázatos, buja muskátlid lesz, ha ezt a márciusi tippet megfogadod!

Végre meg­ér­ke­zett a ta­vasz! Jö­het­nek a sze­met gyö­nyör­köd­tető vi­rá­gok!

Ez a trükk az ágyban, biztos, hogy megmenti a kapcsolatodat

Ez a trükk az ágyban, biztos, hogy megmenti a kapcsolatodat

Ez a trükk az ágyban, biztos, hogy megmenti a kapcsolatodat

Min­dent meg­osz­tasz a ked­ve­sed­del? Ez jó dolog, de van egy va­lami, amit talán még sem kel­lene.

Min­dent meg­osz­tasz a ked­ve­sed­del? Ez jó dolog, de van egy va­lami, amit talán még sem kel­lene - már csak azért sem, hogy a kap­cso­la­tod ne ke­rül­jön vál­ságba. De vajon mi az, amit fenn kel­lene tar­ta­nod ma­gad­nak?