CÍMKE: 'csokoládé'

Őrület, mit művel a nők testével a csokoládé, ez elképesztő

Őrület, mit művel a nők testével a csokoládé, ez elképesztő

Minél sö­té­tebb, minél ke­se­rűbb a cso­ko­ládé, annál job­bat te­szel vele a tes­ted­nek.

Hihetetlen, ez vár rád, ha megvonod magadtól a csokit

Hihetetlen, ez vár rád, ha megvonod magadtól a csokit

Erre jött rá az Ox­fordi Egye­tem ku­ta­tója, egé­szen meg­döb­bentő.

Teljes döbbenet: Világbajnok lett a magyar csoki

Teljes döbbenet: Világbajnok lett a magyar csoki

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a neves nem­zet­közi ver­se­nyen!

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a neves nem­zet­közi ver­se­nyen!

Egy csokidarab izzasztotta meg a magyar mentőket

Egy csokidarab izzasztotta meg a magyar mentőket

Si­ke­rült meg­men­teni egy kisfiút, aki fél­re­nyelt egy da­rabka édes­sé­get. Sta­bil ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba.

Si­ke­rült meg­men­teni egy kisfiút, aki fél­re­nyelt egy da­rabka édes­sé­get. Sta­bil ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba.

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Egy új ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a csoki nem csak a szívre és az im­mun­rend­sze­redre van po­zi­tív ha­tás­sal.

Egy új ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a csoki nem csak az im­mun­rend­sze­redre van po­zi­tív ha­tás­sal.

Elképesztő mi derült ki a csokoládéról! Ez az évszázad híre

Elképesztő mi derült ki a csokoládéról! Ez az évszázad híre

Eddig is tud­tuk, hogy a cso­ko­ládé védi a szí­vet: az azon­ban eddig nem volt vi­lá­gos, mennyire.

Eddig is tud­tuk, hogy a cso­ko­ládé védi a szí­vet: az azon­ban eddig nem volt vi­lá­gos, mennyire. Egy új ku­ta­tás most ezt is el­árulta.

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Nem kell min­dig di­é­tázni!

Nem kell min­dig di­é­tázni! Egy kis csoki még a férfi­ak­nak is jól jöhet, az egész tes­ted kö­szö­ne­tet mond majd érte.

Szuper finomság a reggeli a kávé mellé! Ez lett az olaszok kedvence

Szuper finomság a reggeli a kávé mellé! Ez lett az olaszok kedvence

Ezt a finom kek­szet még csak nyúj­tani és szag­gatni sem kell. Min­dig gyor­san el­ké­szít­hető és biz­tos a siker.

Itt a bizonyíték, hogy intelligensebb vagy, mint mások

Itt a bizonyíték, hogy intelligensebb vagy, mint mások

Ha úgy érzed, mások oko­sab­bak nálad, gon­dol­kozz el az aláb­bi­a­kon. Hét­köz­napi jelek bi­zo­nyít­ják, hogy még má­sok­nál is in­tel­li­gen­sebb vagy

Meg­csap­pant az ön­bi­zal­mad? Ne ér­té­keld alul magad! Ha úgy érzed, mások oko­sab­bak nálad, gon­dol­kozz el az aláb­bi­a­kon. Meg­tu­dod be­lőle, hogy mi­lyen hét­köz­napi jelek bi­zo­nyít­ják, hogy még má­sok­nál is in­tel­li­gen­sebb vagy

Bréking! Szalmonellás fehér csokira bukkant a Nébih

Bréking! Szalmonellás fehér csokira bukkant a Nébih

Az áfo­nyás fehér cso­ko­lá­dét Len­gyel­or­szág­ban gyár­tot­ták és a Ross­mann­ban jut­ha­tott el ma­gyar vá­sár­lók­hoz.

Az áfo­nyás fehér cso­ko­lá­dét Len­gyel­or­szág­ban gyár­tot­ták és a Ross­mann­ban jut­ha­tott el ma­gyar vá­sár­lók­hoz.

Cukkinis csokoládétorta, ezt nyugodtan nassolhatod

Cukkinis csokoládétorta, ezt nyugodtan nassolhatod

Di­é­tá­zásra ítélt cso­ko­lá­dé­imá­dók­nak a tuti re­cept! Mert nem csu­pán glu­tén- és cu­kor­men­tes, de le­hen­ger­lően finom is.

Világbajnok ez a magyar csokoládé, fantasztikus siker!

Világbajnok ez a magyar csokoládé, fantasztikus siker!

Zsák­szám söpri be a szak­mai dí­ja­kat!

Egé­szen el­ké­pesztő, de zsák­szám söpri be a szak­mai dí­ja­kat! Sorra pi­pálja le a leg­na­gyobb svájci, belga és hol­land lu­xus­cso­ki­kat!

Íme a 2017-es karácsony sztárja, amit nem lehet megunni

Íme a 2017-es karácsony sztárja, amit nem lehet megunni

Ez a cso­ko­lá­dés mousse va­lami egé­szen fen­sé­ges. Rab­jává válsz.

Ez a cso­ko­lá­dés mousse va­lami egé­szen fen­sé­ges. Rab­jává válsz, és nem tudsz vele be­telni.

Szénhidrát STOP - Mennyei csokifagyi házilag, bűntudat nélkül

Szénhidrát STOP - Mennyei csokifagyi házilag, bűntudat nélkül

Ki kell pró­bál­nod ezt az is­teni cse­me­gét!

Ki kell pró­bál­nod ezt az is­teni cse­me­gét! Finom, könnyű el­ké­szí­teni, és még­sem kell ag­gód­nod a kilók miatt.

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek.

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek.

25 elképesztő tény a csokoládéról, ettől kiakadsz!

25 elképesztő tény a csokoládéról, ettől kiakadsz!

Te is azt gon­do­lod ugye, hogy cso­ko­ládé-ügy­ben már nem lehet újat mu­tatni. Pedig hidd el, hogy ked­venc fi­nom­sá­gunk tar­to­gat még jó né­hány meg­le­pe­tést.

Te is azt gon­do­lod ugye, hogy cso­ko­ládé-ügy­ben már nem lehet újat mu­tatni. Pedig hidd el, hogy ked­venc fi­nom­sá­gunk tar­to­gat még jó né­hány meg­le­pe­tést.

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

Bát­ran vágj bele, te is össze­üt­he­ted.

A leg­fi­no­mabb cso­ko­lá­dé­torta, amit csak el tudsz kép­zeni és a leg­jobb, hogy hoz­zá­adott cukor nél­kül ké­szül. Már a lát­vá­nyá­tól is össze­fut a nyál a szád­ban.

5 perc alatt kész ez a csokis-chiamagos éjszakai szupernasi

5 perc alatt kész ez a csokis-chiamagos éjszakai szupernasi

Dup­lán egész­sé­ges és finom is!

Dup­lán egész­sé­ges és má­mo­rí­tóan finom ez a zse­ni­á­lis snack! Már egy kis da­rabka is el­nyomja az édes­ség utáni vá­gyat!

Egyperces bögrés csokicsoda: ez most a legújabb diétás kedvenc

Egyperces bögrés csokicsoda

Kis édes­ségre fáj a fogad? Nem szük­sé­ges nagy sü­tésbe fog­nod, csu­pán elő­kapsz né­hány hoz­zá­va­lót, és pár perc múlva már maj­szol­ha­tod is a lágy bel­sejű, cso­dás desszer­tet.

A zöld csokoládés forró ital téged is rabul ejt

A zöld csokoládés forró ital téged is rabul ejt

Nem­csak finom, hanem egész­sé­ges is.

Bár el­sőre szo­kat­lan pá­ro­sí­tás­nak hang­zik a fehér csoki és a zöld­tea-por há­zas­sága, hidd el, a te szí­ve­det is rabul fogja ej­teni.

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Egy kéz­mű­ves ma­gyar bon­bont min­den­nél fi­no­mabb­nak ta­lál­tak a cso­kik leg­ran­go­sabb meg­mé­ret­te­té­sén!

Egy kéz­mű­ves ma­gyar bon­bont min­den­nél fi­no­mabb­nak ta­lált a cso­kik leg­ran­go­sabb meg­mé­ret­te­té­sén a nem­zet­közi zsűri.

1 perc alatt kész ez a bögrés diétacsoda: csokoládés álomvacsora

1 perc alatt kész ez a bögrés diétacsoda: csokoládés álomvacsora

Bűn­tu­dat nél­kül ka­na­laz­ha­tod akár késő éj­szaka is.

Ami­lyen egy­szerű, olyan is­teni ez a sü­te­mény. Bűn­tu­dat nél­kül ka­na­laz­ha­tod akár késő éj­szaka is.

Cukor nélkül is mennyei ez a csokoládés-kókuszos álomdesszert

Cukor nélkül is mennyei ez a csokoládés-kókuszos álomdesszert

Íme, a cso­da­süti, ami­nek min­den mor­zsája di­é­tás! Rá­adá­sul vil­lám­gyor­san el is ké­szít­he­ted, mivel nem kell sütni.

Hihetetlen, mit művel testeddel a keserű csokoládé!

Hihetetlen, mit művel testeddel a keserű csokoládé!

Építsd bele a di­é­tádba!

Azt hit­ted, hogy ha fo­gyó­kú­rá­zol, a cso­ko­ládé szi­go­rúan tilos? Pedig nem, ha ét­cso­ki­ról van szó! Rá­adá­sul ez a fi­nom­ság még hozzá is segít az álom­ala­kod­hoz!

Semmi cukor: Ez a pillekönnyű csokihab minden diétázó álma

Semmi cukor: Ez a pillekönnyű csokihab minden diétázó álma

Dup­la­cso­kis, kré­mes-habos fi­nom­ság, amit bün­tet­le­nül ehetsz a leg­szi­go­rúbb diéta alatt is. Egész­sé­ges és biz­to­san nem hiz­lal!

Dup­la­cso­kis, kré­mes-habos fi­nom­ság, amit bün­tet­le­nül ehetsz a leg­szi­go­rúbb diéta alatt is. Egész­sé­ges, mert nincs benne cukor, így biz­to­san nem hiz­lal! Végre egy édes­ség, amit bün­tet­le­nül ehetsz, mert nem emeli ege­kig a vér­cu­kor szin­ted. Ha édes­szájú vagy, biz­tos, hogy a ked­ven­ced lesz!

Drága a cukor, lemondjunk a csokiról?!

Drága a cukor, lemondjunk a csokiról?!

Vajon a fi­nom­sá­gok ára vál­to­zik?

Az aszály miatt In­di­á­ban, az egyik leg­na­gyobb cu­kor­gyártó or­szág­ban alig tud­nak cuk­rot ter­melni. Ez a ma­gyar ára­kat is meg­dobja...

Ha ezt az édességet eszed mindennap, biztos, hogy egészséges leszel

Ha ezt az édességet eszed mindennap, biztos, hogy egészséges leszel

Építsd be napi ét­ren­dedbe! Ser­kenti az agy­mű­kö­dé­se­det, az im­mun­rend­sze­re­det, még a sze­xu­á­lis éle­tedre is jó ha­tás­sal lehet.

Íme, életed legistenibb csokitortája - cukor- és lisztmentesen

Íme, életed legistenibb csokitortája - cukor- és lisztmentesen

Ke­resve sem ta­lál­hatsz mennye­ib­bet ennél a cso­da­sü­ti­nél. És az ala­csony szén­hid­rát csak hab a tor­tán!

Ke­resve sem ta­lál­hatsz mennye­ib­bet ennél a cso­da­sü­ti­nél. És az ala­csony szén­hid­rát csak hab a tor­tán!

A legfinomabb diétás csokiszelet, amit még sütni sem kell

A legfinomabb diétás csokiszelet, amit még sütni sem kell

Egész­sé­ges és annyira finom, nem is ve­szed észre, hogy nincs benne vaj, liszt, cukor

Egész­sé­ges és annyira finom, nem is ve­szed észre, hogy nincs benne vaj, liszt, cukor

6 ital, ami leolvasztja rólad a hashájat

6 ital, ami napok alatt leolvasztja rólad a hashájat

A nyári me­leg­ben gyak­rab­ban kí­ván­juk a hű­tött üdí­tő­ket. Csak­hogy egy ilyen do­bo­zos ital ren­ge­teg cuk­rot tar­tal­maz. Sze­ren­csére ké­szít­hetsz ma­gad­nak olyan üdí­tőt is, ame­lyet lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül ihatsz, és még kar­csú­sít is.

A nyári me­leg­ben gyak­rab­ban kí­ván­juk a hű­tött üdí­tő­ket. Csak­hogy egy ilyen do­bo­zos ital ren­ge­teg ka­ló­riát és cuk­rot tar­tal­maz. Sze­ren­csére ké­szít­hetsz ma­gad­nak olyan üdí­tőt is, ame­lyet lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül ihatsz, és még kar­csú­sít is.

Egészséges nassolnivalók, amiket a gyerekek is szeretnek

Egészséges nassolnivalók, amiket a gyerekek is szeretnek

A friss gyü­möl­csö­ket és zöld­ség­ge­ket bo­lon­dítsd meg sajj­tal, cso­ko­lá­dé­val, fű­sze­rek­kel és mennyei fi­nom­sá­go­kat rög­tö­nöz­hetsz per­cek alatt. A gye­re­keid imádni fog­ják, de sem tudsz majd el­len­állni a vi­ta­min­bom­bák­nak.

Életveszélyes csokit hív vissza az IKEA! Ne egyél belőle, ha már megvetted!

Életveszélyes csokit hív vissza az IKEA! Ne egyél belőle, ha már megvetted!

Elég­te­len fi­gyel­mez­te­tés­ről szá­mol­tak be.

Elég­te­len fi­gyel­mez­te­tés­ről szá­mol­tak be, ami könnyen töb­bek éle­tébe is ke­rül­het. Fi­gyelj oda!

Ez a legistenibb csokitorta, amit liszt és cukor nélkül valaha ettél!

Ez a legistenibb csokitorta, amit valaha liszt és cukor nélkül ettél! ZÉRÓ szénhidrát!

Fan­tasz­ti­kus az íze, még­sem okoz bűn­tu­da­tot. És hogy még cso­ko­lá­dés is, az már igazi bó­nusz!

Fan­tasz­ti­kus az íze, még­sem okoz bűn­tu­da­tot. És hogy még cso­ko­lá­dés is, az már igazi bó­nusz!

Így hazudik a fekete csokoládéd, vigyázz!

Így hazudik a fekete csokoládéd, vigyázz!

Kép­zelj el egy sze­let cso­ko­lá­dét, amint lá­gyan szét­ol­vad a szád­ban. De me­lyi­ket vá­laszd, hogy va­ló­ban jót te­gyél a tes­ted­nek?

Kép­zelj el egy sze­let cso­ko­lá­dét, amint lá­gyan szét­ol­vad a szád­ban. De me­lyi­ket vá­laszd, hogy va­ló­ban jót te­gyél a tes­ted­nek?

Így készíts mennyei csokipudingot pudingpor nélkül

Így készíts mennyei csokipudingot pudingpor nélkül

Fe­lejtsd el a pu­ding­port, job­bat mu­ta­tunk! Sely­me­sen sűrű az ál­laga, za­ma­tos az íze.

Fe­lejtsd el a pu­ding­port, job­bat mu­ta­tunk! Ez az egyik leg­egy­sze­rűbb és leg­gyor­sabb desszert, ami lé­te­zik. Sely­me­sen sűrű az ál­laga, za­ma­tos az íze. El­len­áll­ha­tat­lan fi­nom­ság szinte pil­la­na­tok alatt.

Ennél a csokis-epres sütinél nincs csodásabb! A rabjává válik a család

Ennél a csokis-epres sütinél nincs csodásabb! A rabjává válik a család

Kré­mes, lágy és édes ez a cso­ko­lá­dés-epres re­mekmű. Ké­szítsd el, és pil­la­na­tok alatt csak mor­zsák ma­rad­nak a tá­nyé­ron.

Ha így eszed a csokit, okosabb leszel!

Ha így eszed a csokit, okosabb leszel!

Egy ku­ta­tás során ju­tot­tak erre a kö­vet­kez­te­tésre.

Egy ku­ta­tás során ju­tot­tak erre a kö­vet­kez­te­tésre. És miért ne hin­nénk nekik, ha egy­szer cso­ki­ról van szó?

Magyar tejcsoki a világ legjobbja!

Magyar tejcsoki a világ legjobbja!

Arany­ér­mes lett a leg­na­gyobb nem­zet­közi szak­mai ver­se­nyen a sop­roni Har­rer Cso­ko­lá­dé­mű­hely és Cuk­rászda egyik édes­sége.

Arany­ér­mes lett a leg­na­gyobb nem­zet­közi szak­mai ver­se­nyen a sop­roni Har­rer Cso­ko­lá­dé­mű­hely és Cuk­rászda egyik édes­sége.

Büntetlen élvezet: Íme, a tökéletes gluténmentes csokitorta

Büntetlen élvezet: Íme, a tökéletes gluténmentes csokitorta

Min­den di­é­tázó vágya be­le­ha­rapni egy nagy sze­let tor­tába. Most végre meg­te­he­ted! Nem­csak glu­tén, de liszt- és tej­men­tes ez a csu­pa­csoki álom­torta.

Min­den di­é­tázó vágya be­le­ha­rapni egy nagy sze­let tor­tába. Most végre meg­te­he­ted! Nem­csak glu­tén, de liszt- és tej­men­tes ez a csu­pa­csoki álom­torta.

Csokival kényezteti magát a bombatestű álomnő

Csokival kényezteti magát a bombatestű álomnő

Syl­vie teste maga a csoda. A fo­cista-ol­dal­bor­dák ki­rály­nője jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Syl­vie teste maga a csoda. A fo­cista-ol­dal­bor­dák ki­rály­nője jobb for­má­ban van, mint va­laha. Ha nem hi­szed, csak eze­ket a fo­tó­kat kell meg­néz­ned.

A világ legfinomabb diétás málnatortája és még sütni sem kell!

A világ legfinomabb diétás málnatortája és még sütni sem kell!

Ennél jobb re­cep­tet ál­modni sem le­hetne. A málna és cso­ko­ládé együtt tö­ké­le­tes pá­rost alkot, el­ron­tani sem tudod!

Ennél jobb re­cep­tet ál­modni sem le­hetne. Vil­lám­gyor­san el­ké­szít­he­ted, cukor és liszt­men­tes vi­szont po­koli finom. A málna és cso­ko­ládé együtt tö­ké­le­tes pá­rost alkot, el­ron­tani sem tudod!

Ebből a zöldségből készíthetsz isteni diétás csokit

Ebből a zöldségből készíthetsz isteni diétás csokit

Mu­ta­tunk egy remek re­cep­tet, ami­vel nem kell sokat pe­pe­csel­ned!

Ha­ma­ro­san itt a hús­vét és már most azon töröd a fejed, mi­lyen di­é­tás fi­nom­ság­gal lep­het­néd meg a csa­lá­do­dat? Mu­ta­tunk egy remek re­cep­tet, ami­vel nem kell sokat pe­pe­csel­ned!

Jelentős veszteséget okozhat a boltosoknak a csokibotrány!

Jelentős veszteséget okozhat a boltosoknak a csokibotrány!

Nem ve­szik az em­be­rek a cso­ki­kat, ezért a kis­ke­res­ke­dők be­vé­tel­ki­esés­től tar­ta­nak.

Nem ve­szik az em­be­rek a cso­ki­kat, ezért a kis­ke­res­ke­dők be­vé­tel­ki­esés­től tar­ta­nak.

Minden diétázó álma ez: isteni kókuszos csokoládé, ami nem hizlal

Minden diétázó álma ez: isteni kókuszos csokoládé, ami nem hizlal

Végre egy igazi cso­ko­ládé, ami ga­ran­tál­tan nincs agyon­csapva cu­kor­ral. Ugyanis ez egy házi ké­szí­tésű fi­nom­ság és csak az ke­rült bele, ami tény­leg kell!

Végre egy igazi cso­ko­ládé, ami ga­ran­tál­tan nincs agyon­csapva cu­kor­ral. Ugyanis ez egy házi ké­szí­tésű fi­nom­ság és csak az ke­rült bele, ami tény­leg kell: a hoz­zá­va­ló­kon kívül sok-sok sze­re­tet! A cuk­rot messzire szám­űz­tük, így nem­csak finom, hanem egész­sé­ges is!

Így kerülhettek műanyag darabok a Mars szeletekbe!

Így kerülhettek műanyag darabok a Mars szeletekbe!

Hol­lan­di­á­ból in­dul­ha­tott el a la­vina...

Úgy tűnik, egy gyár­tó­esz­köz meg­hi­bá­so­dása okoz­hatta a prob­lé­mát egy hol­land gyár­ban.

Így készíts csokifenyőt az ünnepi tortához!

Így készíts csokifenyőt az ünnepi tortához!

Íme, az út­mu­tató lé­pés­ről lé­pésre!

Sokan kér­dez­ték tő­lünk, ho­gyan ké­szült a gesz­te­nye­torta ol­da­lán lévő cso­ki­fe­nyő. Íme, az út­mu­tató lé­pés­ről lé­pésre!

Kókuszhabos forró csokoládé, hogy fergeteges legyen az éjszaka!

Kókuszhabos forró csokoládé, hogy fergeteges legyen az éjszaka!

Mu­tat­juk az ál­ta­lunk is­mert leg­szen­ve­dé­lye­sebb re­cep­tet!

Mu­tat­juk az ál­ta­lunk is­mert leg­szen­ve­dé­lye­sebb re­cep­tet!

Csokimérgezéssel volt kórházban Nyilasi Tibor

Csokimérgezéssel volt kórházban Nyilasi Tibor

Ma már jól van, nevet a tör­tén­te­ken.

Le­győzte a cso­ko­lá­dés os­tya­sze­let a fo­ci­le­gen­dát. Az ut­cá­ról vitte el a mentő. Ma már jól van, a kór­ház­ban ne­vetni is volt oka bőven.

Ints búcsút a teának, jobbat mutatunk köhögés ellen!

Ints búcsút a teának, jobbat mutatunk köhögés ellen!

A csoki sok­kal ha­tá­so­sabb!

Fe­lejtsd el a mézes-cit­ro­mos teát! Egy brit ku­tató most azt ál­lítja, hogy a kö­hö­gés leg­jobb el­len­szere nem más, mint a cso­ko­ládé!

Csupacsoki-tekercs, ez a diétás desszert mindent visz!

Csupacsoki-tekercs, ez a diétás desszert mindent visz!

Csoki nél­kül lehet ugyan élni, de nem ér­de­mes! Sze­ren­csére nem kell le­mon­da­nod róla akkor sem, ha di­é­tá­zol!

Csoki nél­kül lehet ugyan élni, de nem ér­de­mes! Sze­ren­csére nem kell le­mon­da­nod róla akkor sem, ha szi­gorú di­é­tát tar­tasz!

Mennyei bögrés csokifelfújt pár perc alatt - Videó

Mennyei bögrés csokifelfújt pár perc alatt - Videó

Gyors, egy­szerű és el­ront­ha­tat­lan.

Imá­dod a cso­ko­lá­dét, ahogy az is­teni lágy krém a forró sü­ti­vel el­te­rül a szád­ban? Akkor ezt ki kell pró­bál­nod! Gyors, egy­szerű és el­ront­ha­tat­lan. Ezt nézd!

Ez a túrós finomság igazi magyar találmány. Itt a házi változat, féláron!

Ez a túrós finomság igazi magyar találmány. Itt a házi változat, féláron!

Kevés olyan ember akad, aki ellen tudna állni ennek a csá­bí­tóan finom desszert­nek. Pil­la­na­tok alatt te is el­ké­szít­he­ted!

Csokis túrógombóc: fogyókúrás desszertek királya!

Csokis túrógombóc: fogyókúrás desszertek királya!

A tú­ró­ban és a ke­serű cso­ki­ban alig van szén­hid­rát, így e fi­nom­ság­tól le­he­tet­len el­hízni!

Túró és csoki: talán nem is lé­tez­het jobb pá­ro­sí­tás, ha a tö­ké­le­tes di­é­tás desszert meg­al­ko­tása a cél. A tú­ró­ban és a ke­serű cso­ki­ban alig van szén­hid­rát, így e fi­nom­ság­tól le­he­tet­len el­hízni!

Mennyei csokis sütemény CSAK 2 hozzávalóból -videó

Mennyei csokis sütemény CSAK 2 hozzávalóból -videó

Ennél egy­sze­rűbb desszer­tet fo­gad­junk még nem ké­szí­tet­tél soha!

Tökéletes csokigyönyör, azonnal elolvad a szádban!

Tökéletes csokigyönyör, azonnal elolvad a szádban!

Ne fogd vissza magad, csak azért mert di­é­tá­zol! Elő a cso­ki­val! De akkor le­gyen in­kább cso­ki­szuflé!

Mikor kávézhatunk olcsóbban?

Mikor kávézhatunk olcsóbban?

Idén ne­gye­dé­vel lett ol­csóbb a kávé a ter­mény­tőzs­dé­ken.

A bra­zil ká­véül­tet­vé­nyek bő ter­mé­sé­nek kö­szön­he­tően idén ne­gye­dé­vel ol­csóbb a kávé a ter­mény­tőzs­dé­ken.

Eper csokifondüvel

Eper csokifondüvel

A leg­ki­rá­lyabb ta­va­szi desszert egy­ben a leg­egy­sze­rűbb is! Már­to­gass friss epret ol­vadt cso­kiba!

A leg­ki­rá­lyabb ta­va­szi desszert egy­ben a leg­egy­sze­rűbb is! Már­to­gass friss epret ol­vadt cso­kiba!