DIÉTA

Napi két pohárral igyál ebből, ha lapos hasat akarsz egy hét alatt

Napi két pohárral igyál ebből, ha lapos hasat akarsz egy hét alatt

Gyor­san el­ké­szít­hető fi­nom­ság, amely segít abban, hogy va­ló­ság­gal le­ol­vad­ja­nak rólad a kilók.

15 zseniális trükk és napi 15 perc: így indul el azonnal a fogyás

15 zseniális trükk és napi 15 perc: így indul el azonnal a fogyás

Az egész­sé­ges, tar­tós fo­gyás nem két perc. De napi 15 perc is elég hozzá, hogy apró vál­toz­ta­tá­sok­kal gyor­síts va­la­mics­két a fo­lya­ma­ton.

Használj illóolajokat, ha fogyni akarsz! Nem kúsznak vissza a kilók

Használj illóolajokat, ha fogyni akarsz! Nem kúsznak vissza a kilók

Ha ko­mo­lyan fogyni sze­ret­nél és hosszú­távra ter­ve­zel, min­den­kép­pen pró­báld ki ezt a trük­köt.

Ha ko­mo­lyan fogyni sze­ret­nél, pró­báld ki ezt a trük­köt.

Kihívója akadt a mediterrán diétának: Szuper hatékony és biztos fogyás

Kihívója akadt a mediterrán diétának: Szuper hatékony és biztos fogyás

Nem­csak a túl­súlyt tün­teti el, de se­gíti a szer­ve­ze­tet a fi­a­tal­ság meg­őr­zé­sé­ben is. És ami a csúcs: már egy héten belül ér­ző­dik az ered­mény!

Bom­basz­ti­kus erő­vel rob­bantja le a plusz­ki­ló­kat ez az egész­sé­ges diéta. Hogy mi az ázsiai titok lé­nyege? Nem­csak a túl­súlyt tün­teti el, de se­gíti a szer­ve­ze­tet a fi­a­tal­ság meg­őr­zé­sé­ben is. És ami a csúcs: már egy héten belül ér­ző­dik az ered­mény!

Lehet, hogy túl sok cukrot eszel? Ezek a jelek erre utalnak!

Lehet, hogy túl sok cukrot eszel? Ezek a jelek erre utalnak!

Ré­góta tud­juk, hogy a cukor min­den fron­ton árt a szer­ve­ze­ted­nek. Rá­adá­sul gyak­ran nem is vagy tu­da­tá­ban annak, mennyit fo­gyasz­tasz be­lőle.

A tavaszi diéta leghatékonyabb szereplője ez a bombasztikus zöldség

A tavaszi diéta leghatékonyabb szereplője ez a bombasztikus zöldség

Va­ló­ság­gal be­rob­bantja a fo­gyó­kú­rát a zel­ler, mégis ke­ve­sebb he­lyet kap az ét­ren­dünk­ben, mint kel­lene.

Lerobbantja az úszógumid, ha ebből iszol napi 3 pohárral

Lerobbantja az úszógumid, ha ebből iszol napi 3 pohárral

Könnyű el­ké­szí­teni és rend­kí­vül ha­tá­sos. Ha ezt iszod, bú­csút mond­hatsz a zsír­nak.

Könnyű el­ké­szí­teni és rend­kí­vül ha­tá­sos. Ha ezt iszod, bú­csút mond­hatsz a zsír­nak.

Durva hiba: Ezt rontja el szinte mindenki a paleo-diétában

Durva hiba: Ezt rontja el szinte mindenki a paleo-diétában

A paleo-diéta egyik alap­elve, hogy tér­jünk vissza elő­de­ink tiszta táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­i­hoz.

A paleo-diéta egyik alap­elve, hogy tér­jünk vissza elő­de­ink tiszta táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­i­hoz.

Így teszik tönkre a rokonaid és a barátaid a diétádat, ne hagyd!

Így teszik tönkre a rokonaid és a barátaid a diétádat, ne hagyd!

Néha meg­ne­he­zí­tik a dol­go­dat.

A di­é­tá­zás ön­ma­gá­ban is elég ke­mény, és kí­sér­té­sek­kel teli út tud lenni. A sze­ret­teid pedig csak fo­koz­zák ezt.

A margarin mehet a kukába! Mutatjuk a valóban karcsúsító zsírokat!

A margarin mehet a kukába! Mutatjuk a valóban karcsúsító zsírokat!

A ku­ta­tá­sok egyre több bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­nak arra, hogy a zsír­sze­gény di­é­ták töb­bet ár­ta­nak, mint hasz­nál­nak.

Ha lefekvés előtt ezt iszod, a kilók lerobbannak rólad!

Ha lefekvés előtt ezt iszod, a kilók lerobbannak rólad!

Bom­ba­for­mába len­dülsz, ha kö­ve­ted ezt a ta­ná­csot. Rá­adá­sul elég el­al­vás előtt ki­pró­bál­nod.

Bom­ba­for­mába len­dülsz, ha kö­ve­ted ezt a ta­ná­csot. Rá­adá­sul elég el­al­vás előtt ki­pró­bál­nod.

Megviselt a tél? Ez a diéta segít, hogy megint önmagad lehess

Megviselt a tél? Ez a diéta segít, hogy megint önmagad lehess

Alig tudsz ki­kelni az ágy­ból,, este pedig el­al­szol a tévé előtt?

Alig tudsz ki­kelni az ágy­ból, ne­héz­ke­sen von­szo­lod el ma­ga­dat a mun­ka­he­lyedre, este pedig el­al­szol a tévé előtt. Is­me­rős? Nem csoda, hisz itt a ta­va­szi fá­radt­ság sze­zonja! Se­gí­tünk ki­törni a vi­ta­min­hi­ány okozta ki­me­rült­ség­ből!

Lerobbantja rólad a zsírt a tojásdiéta! Íme az étrend

Lerobbantja rólad a zsírt a tojásdiéta! Íme az étrend

Rövid idő alatt is lát­vá­nyos ered­ményt tudsz el­érni, anél­kül, hogy éhez­ned kel­lene. Ez a diéta iga­zán ha­tá­sos!

Rövid idő alatt is lát­vá­nyos ered­ményt tudsz el­érni, anél­kül, hogy éhez­ned kel­lene. Ez a diéta iga­zán ha­tá­sos!

Ez a grafika megmutatja, mit művel a cukor a testeddel

Ez a grafika megmutatja, mit művel a cukor a testeddel

Egy brit cég döb­be­ne­te­sen erős ké­pek­kel mu­tatja meg a cukor pusz­tí­tá­sát.

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Biz­to­san hal­lot­tad már, hogy elég kis dol­go­kat át­ala­kí­tani az ét­ren­ded­ben, és máris ta­pasz­tal­ha­tod az ered­mé­nye­ket.

Így pörgesd fel az anyagcseréd 40 fölött!

Így pörgesd fel az anyagcseréd 40 fölött!

Vajon tör­vény­szerű, hogy 40 év fö­lött le­las­sul az anyag­cse­réd, le­épül­nek az iz­maid, és zsír te­lep­szik a he­lyükre? Nyugi, meg­ál­lít­ha­tod a fo­lya­ma­tot! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

Vajon tör­vény­szerű, hogy 40 év fö­lött le­las­sul az anyag­cse­réd, le­épül­nek az iz­maid, és zsír te­lep­szik a he­lyükre?

60 g szénhidrát: Kíméletlen az úszógumival Rubint Réka étrendje

60 g szénhidrát: Kíméletlen az úszógumival Rubint Réka étrendje

A szé­pen fel­ve­ze­tett súly­csök­kentő di­é­tára rá­erő­sít. Két hét ala­po­zás után tur­bó­se­bes­ségre kap­csolja a fo­gyást!

Nem ismer le­he­tet­lent a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő! A szé­pen fel­ve­ze­tett súly­csök­kentő di­é­tára rá­erő­sít. Két hét ala­po­zás után tur­bó­se­bes­ségre kap­csolja a fo­gyást!

Ez a gyümölcs segít megakadályozni az elhízást és a cukorbetegséget

Ez a gyümölcs segít megakadályozni az elhízást és a cukorbetegséget

Egy új ku­ta­tás sze­rint a mangó va­ló­sá­gos szu­perétel.

Egy új ku­ta­tás sze­rint a mangó ki­váló rost­for­rás és gyul­la­dá­cs­ök­kentő ha­tás­sal is bír.

Ezért egyél meg naponta legalább két egész tojást

Ezért egyél meg naponta legalább két egész tojást

Sokat hasz­nál az egész­sé­ged­nek.

A to­jás­ról so­káig azt gon­dol­ták, hogy árt az egész­ség­nek, ám ez a tév­hit mára meg­dőlt. Meg­mu­tat­juk, miért fon­tos meg­en­ned na­ponta két-három da­ra­bot.

Figyelj, ezért nem működik a diétád!

Figyelj, ezért nem működik a diétád!

Jön az érett­ségi ta­lál­ko­zód, vagy már a nyári strand­sze­zonra ké­szülsz, de a di­é­tád va­la­mi­ért nem akar mű­ködni? Lehet, hogy az a baj, hogy el­hi­szed eze­ket a mí­to­szo­kat.

Jön az érett­ségi ta­lál­ko­zód, vagy már a nyári strand­sze­zonra ké­szülsz, de a di­é­tád va­la­mi­ért nem akar mű­ködni? Lehet, hogy az a baj, hogy el­hi­szed eze­ket a mí­to­szo­kat.

Felejtsd el a reggeli kávét, ezt hajtsd fel helyette, és fogyni fogsz

Felejtsd el a reggeli kávét, ezt hajtsd fel helyette, és fogyni fogsz

Nem­csak egész­sé­ge­sen in­dí­tod a napod ezzel a szu­per kok­tél­lal, de a ki­ló­kat is őrült gyor­sa­ság­gal ol­vasztja le rólad! Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szítsd el ott­honra!

Nem­csak hogy egész­sé­ge­sen in­dí­tod a napod ezzel a szu­per kok­tél­lal, de ha rend­sze­re­sen fo­gyasz­tod, fel­tur­bózza az im­mun­rend­sze­re­det és be­in­dítja a fo­gyást is. Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szítsd el!

Diétázol, de imádod az édeset? Így pörgetheted fel már reggel a fogyást

Diétázol, de imádod az édeset? Így pörgetheted fel már reggel a fogyást

A fo­gyá­sod titka: a finom, édes, mégis fe­hér­je­dús reg­geli, ami ener­giát ad.

A fo­gyá­sod titka: a finom, édes, mégis fe­hér­je­dús reg­geli, ami ener­giát ad.

Ezt eddig biztosan nem tudtad! Íme, az orvosok legtutibb fogyókúrás trükkjei!

Ezt eddig biztosan nem tudtad! Íme, az orvosok legtutibb fogyókúrás trükkjei!

Úgy érzed, nehéz le­adni a fe­les­le­ges ki­ló­i­dat?

Úgy érzed, nehéz le­adni a fe­les­le­ges ki­ló­i­dat? Lehet, hogy csak annyi baj, hogy nem tudsz bi­zo­nyos dol­gok­ról. Mu­ta­tunk hét olyan lát­szó­la­gos ap­ró­sá­got, ame­lyek döntő ha­tás­sal le­het­nek arra, hogy el­éred-e az álom­ala­kot.

Gyorsítsd fel a fogyást: ez a komplex tavaszi turmix mindennél hatékonyabb

Gyorsítsd fel a fogyást: ez a komplex tavaszi turmix mindennél hatékonyabb

Üde, finom, és fo­gyaszt is.

Sze­ret­nél egy olyan tur­mi­xot, ame­lyik min­den ízé­ben a ta­vaszt idézi, el­ké­pesz­tően finom, és még a fo­gyást is fel­pör­geti? Máris mu­tat­juk! Egy perc alatt el­ké­szül, és azon­nal a rabja le­szel!

Ennél finomabb ma már biztosan nem lesz! Itt a diétás csokipalacsinta!

Ennél finomabb ma már nem lesz: Diétás csokipalacsinta!

Mondj nemet a szén­hid­rátra és igent az egész­sé­ges fi­nom­ságra! Íme, egy bom­ba­öt­let cukor és liszt nél­kül!

Fogyni akarsz? Ne a kalóriákat számold, a tányérodat figyeld!

Fogyni akarsz? Ne a kalóriákat számold, a tányérodat figyeld!

Mek­kora az ide­á­lis adag?

Mind­egy, mi­lyen di­é­tát kö­vetsz, az ada­gokra min­dig oda kell fi­gyel­ned, ha fogyni akarsz. De vajon mek­kora az ide­á­lis adag?

Íme, az egészséges diéta legújabb sztárja: csokis-chiás magroppancs

Íme, az egészséges diéta legújabb sztárja: csokis-chiás magroppancs

Is­teni finom müz­li­sze­le­tet ké­szít­hetsz chia­mag és zab­pe­hely se­gít­sé­gé­vel, ezért a fo­gyó­kú­rás na­si­ért odáig le­szel!

Vedd elejét a gyorsételrohamnak!

Vedd elejét a gyorsételrohamnak!

Már megint a falat ka­pa­rod va­la­mi­lyen egész­ség­te­len ka­jáért?

Már megint a falat ka­pa­rod va­la­mi­lyen egész­ség­te­len ka­jáért? Rág­csá­lás­sal re­a­gálsz az ide­ges­ségre? Nyugi, ez nem kö­te­lező: máris mu­tat­juk, ho­gyan véd­he­ted ki az ilyen hely­ze­te­ket.

Szuperzsír az egészséghez: Ezt bizony a zöldségesnél keresd!

Szuperzsír az egészséghez: Ezt bizony a zöldségesnél keresd!

Magas a zsír­tar­talma, mégis na­gyon egész­sé­ges.

Magas a zsír­tar­talma, mégis na­gyon egész­sé­ges - az avo­kádó va­ló­sá­gos szu­perétel!

Zsírral a hasi zsír ellen: ezt edd, és lerobban az úszógumi

Zsírral a hasi zsír ellen: ezt edd, és lerobban az úszógumi

A zsír­men­tes di­é­ták­nak vége.

A zsír­men­tes di­é­ták­nak vége: ma már tud­juk, hogy a zsír ellen a zsír veszi fel leg­ha­té­ko­nyab­ban a har­cot.

WOWWW! Chiamagos felhőtorta a legújabb diétás őrület

WOWWW! Chiamagos felhőtorta a legújabb diétás őrület

Kel­le­me­sen sa­vany­kás, cu­kor­men­tes.

Kel­le­me­sen sa­vany­kás, cu­kor­men­tes krém, pihe-puha lapok kö­zött! Nincs ennél fi­no­mabb és egész­sé­ge­sebb desszert! Rá­adá­sul könnyen el tudod ké­szí­teni.

6 nasi, ami meghosszabbítja az életed

6 nasi, ami meghosszabbítja az életed

Va­lami nas­sol­ni­va­lóra vágysz és nem sze­ret­nél bűn­tu­da­tot érezni a diéta alatt? Fi­gyelj!

Va­lami nas­sol­ni­va­lóra vágysz és nem sze­ret­nél bűn­tu­da­tot érezni a diéta alatt? Ha eze­ket a rág­csá­kat fo­gyasz­tod, egész­sé­ge­sebb le­szel, mint va­laha.

Ez a legfontosabb pont a diétában: ezen múlik a fogyás sikere vagy kudarca!

Ez a legfontosabb pont a diétában: ezen múlik a fogyás sikere vagy kudarca!

Lé­te­zik egy di­é­ta­sza­bály, amit ál­ta­lá­ban nem em­lí­te­nek az elsők kö­zött. Sőt, sok­szor fel sem hív­ják rá a fi­gyel­met.

Nagy diétakörkép: A leghatékonyabb módszerek az egészséges fogyáshoz

Nagy diétakörkép: A leghatékonyabb módszerek az egészséges fogyáshoz

Aki fogyni akar, szó sze­rint di­é­ták szá­za­i­ból vá­lo­gat­hat. De vajon me­lyik a leg­jobb, me­lyik­kel lehet egész­sé­ge­sen fogyni?

Felejtsd el a citromos vizet! Ez a reggeli ital az új király

Felejtsd el a citromos vizet! Ez a reggeli ital az új király

Ez a leg­egész­sé­ge­sebb reg­geli ital, mely hi­he­tet­len módon fel­pör­geti a fo­gyást, egy­sze­rűen le­rob­bantja rólad a fölös ki­ló­kat!

Ez a leg­egész­sé­ge­sebb reg­geli ital, mely hi­he­tet­len módon fel­pör­geti a fo­gyást, egy­sze­rűen le­rob­bantja rólad a fölös ki­ló­kat: ér­de­mes na­ponta fo­gyasz­ta­nod! Mu­tat­juk ho­gyan ké­szítsd!

Fiatalító csodaital! Ez az olcsó turmix tökéletesen védi az egészséged

Fiatalító csodaital! Ez az olcsó turmix tökéletesen védi az egészséged

Ezzel a lila ener­gia­ital­lal már reg­gel fel­pör­get­he­ted a szer­ve­ze­ted.

Unod a zöld­tur­mi­xo­kat? Ezzel a lila ener­gia­ital­lal már reg­gel fel­pör­get­he­ted a szer­ve­ze­ted.

Ne csüggedj, télen sem lehetetlen a fogyás!

Ne csüggedj, télen sem lehetetlen a fogyás!

Már be­le­tö­rőd­tél, hogy télen min­dig fel­szedsz két-három kilót? Ag­go­da­lomra semmi ok! Ha pár do­logra oda­fi­gyelsz, a ta­vaszt csúcs­for­má­ban kezd­he­ted.

Így pörgesd fel a fogyást télen: mutatjuk, mit kell hozzá enni

Így pörgesd fel a fogyást télen: mutatjuk, mit kell hozzá enni

A nagy hi­deg­ben a leg­jobb be­ku­co­rodni a ka­na­péra, és enni-inni va­lami fi­no­mat. de egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mit!

Kiderült, a kókusz tényleg lerobbantja rólunk a zsírt

Kiderült, a kókusz tényleg lerobbantja rólunk a zsírt

A kó­kusz az új di­é­tás őrü­let. De vajon tény­leg olyan jó, mint aho­gyan a hívei ál­lít­ják?

A kó­kusz az új di­é­tás őrü­let: a kó­kusz­olaj és a kó­kusz­víz már rég­óta ve­lünk van, de most itt a kó­kusz­ch­ips, a kó­kusz­fa­gyi és a többi kó­ku­szos fi­nom­ság. De vajon tény­leg olyan jó, mint aho­gyan a hívei ál­lít­ják?

Itt a legtutibb módszer, hogy végre teljesen leszokj a cukorról

Itt a legtutibb módszer, hogy végre teljesen leszokj a cukorról

Min­denki tudja, hogy a cukor nem egész­sé­ges, és mégis esszük.

Min­denki tudja, hogy a cukor nem egész­sé­ges, és mégis esszük. Vajon miért? A vá­lasz egy­szerű: a cu­kor­füg­gő­ség­től nem könnyű meg­sza­ba­dulni. De most itt van a tuti mód­szer, amellyel fel­ad­ha­tod a cu­kor­füg­gést.

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

Tú­let­ted magad az ün­ne­pek alatt? Eset­leg al­ko­hol­ból volt ki­csi­vel több a kel­le­té­nél? In­dítsd az évet finom, mé­reg­te­le­nítő, al­ko­hol­men­tes mo­jito-te­á­val!

Tú­let­ted magad az ün­ne­pek alatt? Eset­leg al­ko­hol­ból volt ki­csi­vel több a kel­le­té­nél? In­dítsd az évet finom, mé­reg­te­le­nítő mo­jito-te­á­val! Nyugi, al­ko­holt nem tet­tünk bele, van vi­szont benne min­den más, ami jót tesz, és meg­sza­ba­dít a fe­les­le­ges mé­reg­anya­gok­tól! Sőt, fogyni is lehet tőle!

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

A di­é­tá­ban min­den apró vál­toz­ta­tás szá­mít! Meg­mu­tat­juk, mennyit fogy­hatsz, ha pár dol­gon vál­toz­tatsz.

7 napos étrend: ezzel kezdd az újévben a diétát!

7 napos étrend: ezzel kezdd az újévben a diétát!

Fe­lejtsd el a szi­gorú ro­ham­di­é­tá­kat!

Fe­lejtsd el a szi­gorú ro­ham­di­é­tá­kat! Az év eleji fo­ga­dal­mad­hoz vá­lassz in­kább olyan ét­ren­det, ame­lyik min­den szük­sé­ges táp­anyag­gal ellát.

Ez a szexi nő 45 kilót fogyott a férje szeretője miatt

Ez a szexi nő 45 kilót fogyott a férje szeretője miatt

A 34 éves anyu­kát szí­ven ütötte a hír, ami­kor rá­jött a férje meg­csalja, de nem ma­radt so­káig a pad­lón...

A 34 éves anyu­kát szí­ven ütötte a hír, ami­kor rá­jött a férje meg­csalja, de nem ma­radt so­káig a pad­lón...

Kerüld el ezt a januári divatdiétát, mert csak hízhatsz tőle

Kerüld el ezt a januári divatdiétát, mert csak hízhatsz tőle

Sze­ret­néd egy gyors és ha­té­kony­nak hitt lé­böjt­kú­rá­val in­dí­tani az évet? Ne tedd, jó eséllyel töb­bet szedsz fel tőle, mint amennyit le­adsz!

Íme a zöldség, amit kenyér helyett ehetsz! Mutatjuk, hogy használd

Íme a zöldség, amit kenyér helyett ehetsz! Mutatjuk, hogy használd

Soha többé nem kell le­mon­da­nod a jól meg­szo­kott szend­vi­cse­id­ről ezzel a zöld­ség­gel. Min­den­kit el­káp­ráz­tatsz majd.

3 nő, akik sosem számolták a kalóriákat, mégis sikerült lefogyniuk

3 nő, akik sosem számolták a kalóriákat, mégis sikerült lefogyniuk

A ka­ló­ria­szá­mol­ga­tás bo­nyo­lult és nem is túl ha­tá­sos módja a fo­gyás­nak.

A ka­ló­ria­szá­mol­ga­tás bo­nyo­lult és nem is túl ha­tá­sos módja a fo­gyás­nak.

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Ilyen­kor iga­zán meg­en­ged­hetsz ma­gad­nak egy kis bű­nö­zést, pláne, ha be­tar­tod a kö­vet­kező sza­bá­lyo­kat.

Figyelj, ezeket a nasikat ajánlják a szakértők éhségrohamok ellen!

Figyelj, ezeket a nasikat ajánlják a szakértők éhségrohamok ellen!

A nas­so­lás min­dig ve­szé­lyes terep: ki tudna meg­állni egy al­má­nál és egy kanál tú­ró­nál, ha épp mo­gyo­ró­krémre vá­gyik?

Kiderült, nem az este 6 óra a legfontosabb időpont a diétában

Kiderült, nem az este 6 óra a legfontosabb időpont a diétában

Azt gon­dol­tad, ha este 6 után nem eszel, meg van oldva a fo­gyás? Ennél na­gyob­bat aligha té­ved­het­nél!

Azt gon­dol­tad, ha este 6 után nem eszel, meg van oldva a fo­gyás? Ennél na­gyob­bat aligha té­ved­het­nél! Egy másik nap­szak­ban sok­kal töb­bet te­hetsz azért, hogy pár hónap múlva egy-két szám­mal ki­sebb far­mert ve­hess. El­árul­juk, mikor!

Ez történik a testeddel, ha cukor helyett mézzel édesítesz!

Ez történik a testeddel, ha cukor helyett mézzel édesítesz!

A káros alap­anyag szinte min­den­ben meg­bú­jik, amit meg lehet enni.

A káros alap­anyag szinte min­den­ben meg­bú­jik, amit meg lehet enni.

Most végre kiderült: ezért rakódik le rád az úszógumi

Most végre kiderült: ezért rakódik le rád az úszógumi

Nem­csak esz­té­ti­kai prob­léma.

Ami kí­vül­ről zsír­pár­ná­nak lát­szik, az belül a szer­ve­i­det kö­rül­ölelő ré­te­get, az úgy­ne­ve­zett zsi­geri zsírt je­lenti, amely sú­lyos be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát nö­veli.

Szeretnél többet enni és úgy fogyni? Most figyelj!

Szeretnél többet enni és úgy fogyni? Most figyelj!

Ha fogyni sze­ret­nél, ál­ta­lá­ban el­ve­szel abból, amit eddig ettél, pedig a drasz­ti­kus meg­vo­ná­sok nem se­gí­te­nek!

Ezt eszik a sovány nők naponta kétszer!

Ezt eszik a sovány nők naponta kétszer!

Anyu­kád sokat mondta, hogy igyál meg min­den nap egy pohár tejet? Va­ló­szí­nű­leg a csont­ja­i­dat akarta ezzel erő­sí­teni, pedig a tej­ter­mé­kek az el­hí­zás meg­elő­zé­sé­ben is se­gí­te­nek.

Anyu­kád sokat mondta, hogy igyál meg min­den nap egy pohár tejet? Va­ló­szí­nű­leg a csont­ja­i­dat akarta ezzel erő­sí­teni, pedig a tej és a tej­ter­mé­kek az el­hí­zás meg­elő­zé­sé­ben is se­gí­te­nek.

Zéró cukor, semmi liszt: Csokis felhőpalacsinta az új diétás kedvenc

Zéró cukor, semmi liszt: Csokis felhőpalacsinta az új diétás kedvenc

Az ün­ne­pek leg­­­fan­­tasz­­ti­­ku­­sabb di­é­­tás fi­­nom­­sága bú­­za­­liszt és cukor nél­­kül!

Az ün­ne­pek leg­­­fan­­tasz­­ti­­ku­­sabb di­é­­tás fi­­nom­­sága bú­­za­­liszt és cukor nél­­kül! Pil­­la­­na­­tok alatt el­­ké­­szül a pil­le­könnyű pa­la­csinta és a fölös kilók miatt sem kell ag­gód­nod, rá­a­dá­­sul is­­teni finom!

2016 legmegdöbbentőbb fogyásai! Ezektől a fotóktól leesik az állad

2016 legmegdöbbentőbb fogyásai! Ezektől a fotóktól leesik az állad

Ezek­nek a höl­gyek­nek nem kevés súlyt kel­lett le­ad­niuk, de si­ker­rel jár­tak.

Ezek­nek a höl­gyek­nek nem kevés súlyt kel­lett le­ad­niuk, de si­ker­rel jár­tak.

Kapaszkodj meg! Így hizlal a só!

Kapaszkodj meg! Így hizlal a só!

Azt mind­annyian tud­juk, hogy a cukor hiz­lal...

Azt mind­annyian tud­juk, hogy a cukor hiz­lal. A leg­utóbbi ku­ta­tá­sok­ból azon­ban ki­de­rült, hogy a só is leg­alább ilyen ve­szé­lyes.

Napi 8 pohár víz így segíti a fogyást

Napi 8 pohár víz így segíti a fogyást

A fo­gyó­kú­rás ta­ná­csok kö­zött az első he­lyen sze­re­pel, hogy igyál több vizet.

A fo­gyó­kú­rás ta­ná­csok kö­zött az első he­lyen sze­re­pel, hogy igyál több vizet. De vajon ez tény­leg segít? A Pre­vent­ion új­ság­írója, Marygrace Tay­lor ki­pró­bálta. Lás­suk az ered­mé­nye­ket!

Így leszel karcsú akkor is, ha egész nap az irodában ülsz

Így leszel karcsú akkor is, ha egész nap az irodában ülsz

Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned.

Az író­asz­tal­hoz köt a mun­kád? Van­nak olyan trük­kök, ame­lyek se­gí­te­nek, hogy ennek el­le­nére kar­csú ma­rad­jon a de­re­kad. Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned.

Tarol a neten a legújabb diéta: eszméletlen hatékony és gyors fogyás

Tarol a neten a legújabb diéta: eszméletlen hatékony és gyors fogyás

Most egész világ a svéd di­é­táért ra­jong, mely na­gyon gyors ered­mé­nye­ket hoz és könnyen be­tart­ható. Egy­szerű sza­bá­lyok, ga­ran­tált fo­gyás. Ezt nézd!

Most egész világ a svéd di­é­táért ra­jong, mely na­gyon gyors ered­mé­nye­ket hoz és könnyen be­tart­ható. Egy­szerű sza­bá­lyok, ga­ran­tált fo­gyás. Ezt nézd!

Utolért a jojó? Így keveredj ki belőle!

Utolért a jojó? Így keveredj ki belőle!

Időn­ként pá­nik­sze­rűen di­é­tá­zol, majd gyor­san vissza­állsz a régi szo­ká­sa­idra? Ga­ran­tál­tan in­ga­do­zik a test­sú­lyod! Vi­gyázz, mert a jojó nem­csak bosszantó, hanem ve­szé­lyes is.

Időn­ként pá­nik­sze­rűen di­é­tá­zol, majd gyor­san vissza­állsz a régi szo­ká­sa­idra? Ga­ran­tál­tan in­ga­do­zik a test­sú­lyod! Vi­gyázz, mert a jojó nem­csak bosszantó, hanem ve­szé­lyes is: a tes­te­det és az ön­bi­zal­ma­dat egy­aránt na­gyon meg­vi­sel­heti, rá­adá­sul a vissza­térő ki­lók­ból min­den egyes al­ka­lom­mal egyre több lesz, . Mu­ta­tunk pár tip­pet ahhoz, hogy ne kell­jen to­vább küz­de­ned vele.

10 sós nasi, ami tényleg felgyorsítja a fogyást

10 sós nasi, ami tényleg felgyorsítja a fogyást

Ne szám­űzd őket az asz­ta­lod­ról!

Va­lami sósat és ro­po­gó­sat sze­ret­nél enni a fo­gyó­kúra alatt? Nem kell szám­űz­nöd az asz­ta­lod­ról eze­ket a fi­nom­sá­go­kat sem.

7 egészségesnek tűnő étel, ami a rengeteg cukor miatt megbetegít

7 egészségesnek tűnő étel, ami a rengeteg cukor miatt megbetegít

Azt hit­ted, az egész­sé­ges­nek gon­dolt éte­lek­ben nem lehet cukor?

Azt hit­ted, az egész­sé­ges­nek gon­dolt, leg­több­ször sós éte­lek­ben nem lehet cukor? Nagy té­ve­dés!

Ez a tükörtojás lerobbantja rólad a pluszkilókat! Csúcs ez a recept!

Ez a tükörtojás lerobbantja rólad a pluszkilókat! Csúcs ez a recept!

Két­ség­te­len, hogy a tojás az egyik leg­jobb vá­lasz­tás reg­ge­lire! El­te­lít és lak­tat, de még min­dig tur­bóz­ha­tunk rajta.

Lerobbantja a pluszkilókat ez a téli zsírégető turmix

Lerobbantja a pluszkilókat ez a téli zsírégető turmix

Hetek alatt lát­vá­nyos ered­mény!

A szu­per kar­csú­sító tur­mi­xok egyik titka a ki­vé­te­les tu­laj­don­sá­gok­kal meg­ál­dott áfo­nya. Ez a cso­da­gyü­mölcs egész télen hoz­zá­fér­hető fa­gyasztva!

Ne tolj ki magaddal! 5 diétás kaja, amitől csak éhesebb leszel

Ne tolj ki magaddal! 5 diétás kaja, amitől csak éhesebb leszel

Ha egész­sé­ge­sen táp­lál­ko­zol fon­tos, hogy szer­ve­ze­ted meg­kap­jon min­den szük­sé­ges táp­anya­got!

Ha egész­sé­ge­sen táp­lál­ko­zol fon­tos, hogy fi­gyelj a mi­nő­ségre, és arra, hogy szer­ve­ze­ted meg­kap­jon min­den szük­sé­ges táp­anya­got! Ha rosszul vá­lasz­tasz, hamar éhes le­szel.

Brutális felismerés: 8 különböző ok miatt hizlal a diéta

Brutális felismerés: 8 különböző ok miatt hizlal a diéta

Sosem jön­nél rá, hogy hol ron­tod el!

Akár­mi­lyen ke­mé­nyen di­é­tá­zol, nem akar­nak el­tűnni a zsír­pár­nák? Fo­gad­junk, sosem jön­nél rá, hogy hol ron­tod el az egész prog­ra­mot!

Ezzel az itallal 4 nap alatt 4 kilót fogyhatsz

Ezzel az itallal 4 nap alatt 4 kilót fogyhatsz

Sze­ret­nél egy olyan cso­da­szert, amely le­rob­bantja rólad a fe­les­le­get?

Sze­ret­nél egy olyan cso­da­szert, amely napok alatt le­rob­bantja rólad a fe­les­le­get? Jó hí­rünk van: ez a szer lé­te­zik. Per­sze nem árt, ha fi­zi­ka­i­lag is aktív vagy, de az ital ön­ma­gá­ban is el­ké­pesztő zsír­bontó ha­tás­sal bír.

Ezt kell tenned este 6 után, és lerobban a zsír!

Ezt kell tenned este 6 után, és lerobban a zsír!

Nap­pal min­dig ura vagy a hely­zet­nek, de es­tén­ként könnyen el­csá­bulsz? Ne hagyd, hogy ez a fo­gyá­sod út­jába áll­jon!

Nap­pal min­dig ura vagy a hely­zet­nek, de es­tén­ként könnyen el­csá­bulsz? Ne hagyd, hogy ez a fo­gyá­sod út­jába áll­jon! Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned este hat után, hogy hamar lásd az ered­mé­nye­ket. Nem is gon­dol­nád, mi­lyen egy­sze­rűen rá­szok­hatsz az egész­sé­ges esti ru­tinra.

Erre a 10 nasira van szüksége minden stresszevőnek

Erre a 10 nasira van szüksége minden stresszevőnek

Ide­ges vagy, és kí­vá­nod az éde­set? Nem csoda, hi­szen a cukor segít el­nyomni a stresszt. Ám jobb, ha vi­gyá­zol vele.

Ide­ges vagy, és kí­vá­nod az éde­set? Nem csoda, hi­szen a cukor segít el­nyomni a stresszt. Az egész­sé­ge­det vi­szont rom­bolja, így job­ban te­szed, ha más nyug­tató nasi után nézel. Meg­mu­tat­juk a leg­job­ba­kat: ezek a fi­nom­sá­gok meg­nyug­tat­nak, és egész­sé­ge­sebbé is tesz­nek.

Hatalmas baklövések a diétában, melyek miatt azonnal leáll a fogyás

Hatalmas baklövések a diétában, melyek miatt azonnal leáll a fogyás

6 kri­ti­kus hely­ze­tet mu­ta­tunk, ami­kor jobb nemet mon­dani a csá­bí­tásra.

6 kri­ti­kus hely­ze­tet mu­ta­tunk, ami­kor jobb nemet mon­dani a csá­bí­tásra.

Megéheztél lefekvés előtt? Nem igaz, hogy tilos enni, ezt nézd!

Megéheztél lefekvés előtt? Nem igaz, hogy tilos enni, ezt nézd!

Alvás előtt nem sze­ren­csés na­gyon be­lakni, de éhe­sen ágyba bújni sem túl jó ötlet. Vajon ho­gyan old­ha­tod fel ezt az el­lent­mon­dást? Van né­hány öt­le­tünk!

Alvás előtt nem sze­ren­csés na­gyon be­lakni, de éhe­sen ágyba bújni sem túl jó ötlet. Vajon ho­gyan old­ha­tod fel ezt az el­lent­mon­dást? Van né­hány öt­le­tünk! Pró­báld ki eze­ket a fi­nom­sá­go­kat le­fek­vés előtt, és egé­szen biz­tos, hogy sem a túl­ter­helt gyom­rod, sem pedig az éhség miatt nem fogsz ál­mat­la­nul for­go­lódni.