CÍMKE: 'vacsora'

Eszméletlen, mi derült ki a szalvétáról

Eszméletlen, mi derült ki a szalvétáról

Sok­kal töb­bet szá­mít a szal­véta ár­nya­lata, mint gon­dol­nád!

Min­dig a te­rí­ték szí­né­hez vá­lasz­tot­tál szal­vé­tát? Hiba volt, mert pont for­dítva kéne!

Horror az étteremben: Szörnyű dolog lapult a vacsorában

Horror az étteremben: Szörnyű dolog lapult a vacsorában

Egy pil­la­nat alatt vált rém­álommá a döb­bent csa­lád­anya álom­nya­ra­lása! Nem is csoda...

Egy pil­la­nat alatt vált rém­álommá a döb­bent csa­lád­anya álom­nya­ra­lása! Nem is csoda...

Brutálisan finom a legújabb gyors vacsora: Szalonnabundás húsbatyu

Brutálisan finom a legújabb gyors vacsora: Szalonnabundás húsbatyu

Soha többé nem fek­szel le éhe­sen!

Soha többé nem kell éhe­sen le­fe­küd­nöd, ha ezt ké­szí­ted el va­cso­rára.

Hátborzongató az új őrület: vacsora után hullát boncolnak!

Hátborzongató az új őrület: vacsora után hullát boncolnak!

Jó va­cso­rá­hoz bon­colj hul­lát!

Jó va­cso­rá­hoz bon­colj hul­lát - akár ez is le­hetne az új őrü­let mot­tója.A ven­dé­gek csak egy ki­lógó lábat lát­nak, amely akár egy em­beré is le­hetne.

Itt a hétvége sztárja: Zéró szénhidrátos csúcsvacsora

Itt a hétvége sztárja: Zéró szénhidrátos csúcsvacsora

Sose volt még ennyire egy­szerű: mennyei szu­per­di­é­tás va­csora, ami­től fogyni fogsz!

Sose volt még ennyire egy­szerű: mennyei szu­per­di­é­tás va­csora, ami­től fogyni fogsz!

Felejtsd el a sonkás pizzát! Ilyen finomat még nem ettél

Felejtsd el a sonkás pizzát! Ilyen finomat még nem ettél

A for­gó­szél-pite is­teni finom.

Ronda az idő? Ké­szíts egy extra kü­lön­le­ges va­cso­rát, hívd meg a ba­rá­ta­i­dat, és tölt­se­tek el egy remek estét! A for­gó­szél-pite min­den­kit le­vesz majd a lá­bá­ról.

Lerobbantja rólad a felesleget ez a vacsora: itt a karfiolrizottó

Lerobbantja rólad a felesleget ez a vacsora: itt a karfiolrizottó

A sok nehéz, téli étel után jól esik a zöld­sé­ges va­csora. Hát még az, ami­kor más­nap ráállsz a mér­legre, és ke­ve­seb­bet mutat!

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk. Több­fé­le­kép­pen is el­ké­szít­het­jük ezt a finom va­cso­rát.

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk. Több­fé­le­kép­pen is el­ké­szít­het­jük . Az egyik vál­to­zat, ha a félig meg­főtt krump­lit tölt­jük meg a másik, ha a krump­lit külön meg­süt­jük, a be­le­va­ló­kat pedig külön meg­pi­rít­juk, és csak akkor tölt­jük meg velük a bur­go­nyát, ami­kor az kész van.

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Ez a va­csora gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat!

Ez a va­csora attól fan­tasz­ti­kus, hogy gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat! Úgy lak­hatsz jól, hogy csupa egész­sé­ge­set eszel, és mind­eköz­ben a fo­gyá­so­dat tá­mo­ga­tod!

Vérfagyasztó videó: Busz méretű pók lapult a család kamrájában

Vérfagyasztó videó: Busz méretű pók lapult a család kamrájában

Ak­kora ál­la­tot falt fel, mint saját maga. A há­zas­pár döb­ben­ten fi­gyelte a ra­ga­do­zót.

Szuper diétás vacsora: Zöldséges sajtpalacsinta torta!

Szuper diétás vacsora: Zöldséges sajtpalacsinta torta!

Ez a fogás iga­zán a ked­vedre való lesz. El­ké­szí­teni rop­pant egy­szerű és na­gyon finom. Ala­csony szén­hid­rát­tar­talma miatt bát­ran fo­gyaszt­ha­tod.

Álomvacsora diétázóknak: megújult a cukkinifasírt

Álomvacsora diétázóknak: megújult a cukkinifasírt

A tél ked­venc di­é­tás va­cso­rája a ro­po­gós cuk­ki­ni­fa­sírt, fe­ta­sajt­tal és ba­zsa­li­kom­mal.

A tél ked­venc di­é­tás va­cso­rája a ro­po­gós cuk­ki­ni­fa­sírt fe­ta­sajt­tal és ba­zsa­li­kom­mal. A cuk­kini az egyik leg­sok­ol­da­lúbb és leg­egész­sé­ge­sebb di­é­tás zöld­ség. Alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot, rost­tar­talma vi­szont magas.

Videó Dzsudzsákék csütörtöki éjszakájáról

Videó Dzsudzsákék csütörtöki éjszakájáról

Csak egy já­té­kos ehe­tett, mégis jó volt a han­gu­lat.

Csak egy já­té­kos ehe­tett mégis jó volt a han­gu­lat.

Sajt és szalonna bevetésben: Ilyen ropogós még sosem volt a sült csirke!

Sajt és szalonna bevetésben: Ilyen ropogós még sosem volt a sült csirke!

Ennyire gyor­san és egy­sze­rűen még nem ké­szí­tet­tél hús­ételt! Alig van vele meló, a vég­ered­mény mégis is­teni finom.

Itt az ősz legolcsóbb és legegészségesebb diétás vacsorája

Itt az ősz legolcsóbb és legegészségesebb diétás vacsorája

Cuk­kini, pi­rí­tott hagyma, sajt­tal...

Cuk­kini, pi­rí­tott hagyma és il­la­tos fű­sze­rek lágy sajt­tal. Pá­rat­la­nul finom va­cso­rát dob­hatsz össze pár pecr alatt be­lő­lük.

Orbán Viktorral ünnepelt bajnokunk

Egy asztalnál Orbán Viktorral, így ünnepelt bajnokunk

Kozák Dan­uta ön­ma­gát akarta le­győzni.

Kozák Dan­uta ön­ma­gát akarta le­győzni, ezzel maga mögé uta­sí­totta az egész vi­lá­got.

Fillérekből elkészíthető, fergeteges diétás vacsora

Fillérekből elkészíthető, fergeteges diétás vacsora

Hi­de­gen, me­le­gen egy­aránt imádni fogod.

Ez az étel nem hi­á­nyoz­hat a tá­nyé­rod­ról. Hi­de­gen, me­le­gen egy­aránt imádni fogod.

7 tökéletes diétás karfiolvacsora, többé nem kell éhezned

7 tökéletes diétás karfiolvacsora, többé nem kell éhezned

A karfiol a di­é­tá­zók egyik ked­venc zöld­sége, hisz alig van benne szén­hid­rát, mégis száz­féle étel ké­szít­hető be­lőle. Össze­szed­tük a leg­jobb di­é­tás re­cep­te­ket.

A karfiol a di­é­tá­zók egyik ked­venc zöld­sége, hisz alig van benne szén­hid­rát, mégis száz­féle étel ké­szít­hető be­lőle. Össze­szed­tük az idei és leg­jobb di­é­tás re­cept­jeit.

Őrület: Anyaszült meztelenül vacsorázott a két dögös turista!

Őrület: Anyaszült meztelenül vacsorázott a két dögös turista!

Min­den bi­zonnyal na­gyon hir­te­len tört rájuk az éhség...

A brit nőkre olyan hir­te­len tört rá az éhség, hogy még azt sem bán­ták, hogy nincs raj­tuk ruha!

Diétázók kedvenc vacsorája: Sajtos cukkinilegyező

Diétázók kedvenc vacsorája: Sajtos cukkinilegyező

Ezzel a di­é­tás re­cept­tel biz­tos a siker. Könnyű, mégis lak­tató, komp­lett va­csora.

Ezzel a di­é­tás re­cept­tel biz­tos a siker. Könnyű, mégis lak­tató, komp­lett va­csora.

A diétázók kedvenc vacsorája: baconbundás csirkecsavart

A diétázók kedvenc vacsorája: baconbundás csirkecsavart

Ebben a csir­ké­ben a leg­jobb, hogy előre tudsz dol­gozni, és ami­kor rád tör az éhség, csak ki­sü­töd és kész!

Egyfalatos diétás vacsora: karikába került a fasírt

Egyfalatos diétás vacsora: karikába került a fasírt

Egy sa­lá­tá­val remek va­csora lehet.

A fa­sírt a ma­gyar konyha nagy ked­vence. Egy sa­lá­tá­val tá­lalva remek szén­hid­rát­men­tes könnyű va­csora lehet.

A leggyorsabb diétás vacsorák cukkiniből

A leggyorsabb diétás vacsorák cukkiniből

Vall­juk be őszin­tén, a cuk­kini egy igazi cso­da­zöld­ség. Nem elég, hogy olcsó és finom, a leg­jobb benne, hogy di­é­tás és szám­ta­lan étel ké­szít­hető be­lőle.

Vall­juk be őszin­tén, a cuk­kini egy igazi cso­da­zöld­ség. Nem elég, hogy olcsó és finom, a leg­jobb benne, hogy di­é­tás és szám­ta­lan étel ké­szít­hető be­lőle.

Telitalálat ez a villámgyors vacsora! Isteni finom és egészséges!

Telitalálat ez a villámgyors vacsora! Isteni finom és egészséges!

Hi­he­tet­len mennyire finom és könnyű étel ké­szít­hető mind­össze né­hány perc alatt! Igazi di­é­tás va­csora, amit bün­tet­le­nül ehetsz akár este 10 után is!

Hi­he­tet­len mennyire finom és könnyű étel ké­szít­hető mind­össze né­hány perc alatt! Igazi di­é­tás va­csora, amit bün­tet­le­nül ehetsz akár este 10 után is! Pró­báld ki!

Így dobd fel az unalmas virslit!

Így dobd fel az unalmas virslit!

8 zse­ni­á­li­san egy­szerű ötlet reg­ge­lire vagy va­cso­rára az egész csa­lád­nak! Per­cek alatt el­ké­szít­hető fi­nom­sá­go­kat mu­ta­tunk a virsli új­ra­ér­tel­me­zé­sé­hez.

8 zse­ni­á­li­san egy­szerű ötlet reg­ge­lire vagy va­cso­rára az egész csa­lád­nak! Per­cek alatt el­ké­szít­hető fi­nom­sá­go­kat mu­ta­tunk a virsli új­ra­ér­tel­me­zé­sé­hez.

A legjobb diétás vacsora, ha kerülni akarod a szénhidrátot

A legjobb diétás vacsora, ha kerülni akarod a szénhidrátot

Sze­ret­nél va­lami könnyű, egész­sé­ges va­cso­rát, ami kí­mé­le­tes, mégis lak­tató? Le­gyen finom és mu­ta­tós? A csir­ke­mell min­dig tuti vá­lasz­tás!

Sze­ret­nél va­lami könnyű, egész­sé­ges va­cso­rát, ami kí­mé­le­tes, mégis lak­tató? Le­gyen finom és mu­ta­tós? A csir­ke­mell min­dig tuti vá­lasz­tás!

Fantasztikus tojásvacsorák

Fantasztikus tojásvacsorák: fillérekből is lehet jókat enni

Elő­for­dult már veled, hogy este, ami­kor be­néz­tél a hű­tő­szek­rénybe, nem ta­lál­tál mást benne csak to­jást és egy kis zöld­sé­get?

Elő­for­dult már veled, hogy este, ami­kor be­néz­tél a hű­tő­szek­rénybe, nem ta­lál­tál mást benne csak to­jást és egy kis zöld­sé­get? Ne ke­se­redj el, mennyei va­cso­rát va­rá­zsol­hatsz az asz­talra.

A legfinomabb diétás vacsi: sajtos-baconos paprika

A legfinomabb diétás vacsi: sajtos-baconos paprika

Olyat ennél va­cso­rára ami­től biz­to­san nem ra­kó­dik rád súly­fe­les­leg? Ezt pró­báld ki, nem fogod meg­bánni!

Olyat ennél va­cso­rára ami­től biz­to­san nem ra­kó­dik rád súly­fe­les­leg? Eset­leg va­lami egész­sé­ges nas­solni va­lóra vágysz chips he­lyett? Ezt pró­báld ki, nem fogod meg­bánni!

7 diétás vacsora, ami nem tépázza meg a pénztárcádat

7 diétás vacsora, ami nem tépázza meg a pénztárcádat

Este holt­fá­rad­tan estél haza, leg­szí­ve­seb­ben meg­en­nél csak egy sze­let pá­ri­zsis ke­nye­ret? Ha di­é­tá­zol, ne tedd! Mu­ta­tunk in­kább né­hány egy­szerű re­cep­tet.

Este holt­fá­rad­tan estél haza nincs ked­ved a fő­zőcs­ké­zés­hez leg­szí­ve­seb­ben meg­en­nél csak egy sze­let pá­ri­zsis ke­nye­ret? Ha di­é­tá­zol, ne tedd! Mu­ta­tunk in­kább né­hány egy­szerű fo­gyó­kú­rás re­cep­tet, ami­vel nem fog­hatsz mellé.

Véres balesetet szenvedett Schobert Norbi

Véres balesetet szenvedett Schobert Norbi

Lázár séf bal­esetbe ker­gette Nor­bit.

Ko­vács Lázár bal­esetbe ker­gette Ru­bint Réka fér­jét. A fit­nesz­guru a Hal a tor­tán című mű­sor­ban sze­rezte csú­nya sé­rü­lé­sét.

Még nem tudod, hol szilveszterezz? Itt az országos programgyűjtemény!

Még nem tudod, hol szilveszterezz? Itt az országos programgyűjtemény!

Akár va­cso­rára vágysz, akár bu­lira vagy ka­ba­réra: íme a hely­szí­nek!

Akár va­cso­rára vágysz, akár bu­lira vagy ka­ba­réra: íme a hely­szí­nek, árak és prog­ra­mok or­szág­szerte!

Túletted magad az ünnepi menüvel? Íme az ellenszer

Túletted magad az ünnepi menüvel? Íme az ellenszer

Úgy érzed, de­geszre etted magad, és sze­ret­néd tes­ti­leg és lel­ki­leg is job­ban érezni magad a túl­evés után? Van meg­ol­dás.

Fagyaszd le a maradékot! Itt a lista, mit, mennyi ideig tárolhatsz ünnep után

Fagyaszd le a maradékot! Itt a lista, mit, mennyi ideig tárolhatsz az ünnep után

Kár lenne az ün­nepi menü meg­ma­radt adag­jait a sze­me­tesbe ha­jí­tani. Tedd el in­kább ké­sőbbre!

Ezzel az új trükkel elképesztő finom lesz a fasírt

Ezzel az új trükkel elképesztő finom lesz a fasírt

Alig van vele munka, össze­gyú­rod a hoz­zá­va­ló­kat, és már tol­ha­tod is a sü­tőbe!

Alig van vele munka, össze­gyú­rod a hoz­zá­va­ló­kat, és már tol­ha­tod is a sü­tőbe!

Bekajáltál vacsorára? Ezek az ételek nemcsak az éjszakádat teszik tönkre!

Bekajáltál vacsorára? Ezek az ételek nemcsak az éjszakádat teszik tönkre!

Úgy érzed, ne­he­zen telik a nap, le­han­golt vagy és nincs ener­giád?

Úgy érzed, ne­he­zen telik a nap, le­han­golt vagy és nincs ener­giád?

Gondoltad volna, hogy a pirítós gyógyít?

Gondoltad volna, hogy a pirítós gyógyít?

A pi­rí­tós egy igazi Jolly Joker a kony­há­ban! Reg­ge­lire, va­cso­rára, bár­mi­kor.

A pi­rí­tós egy igazi Jolly Joker a kony­há­ban! Reg­ge­lire, va­cso­rára bár­mi­kor be­vet­he­ted, a va­ri­á­ciók száma pedig szinte vég­te­len.

Szalonnás-hagymás kenyérlángos, ezt a vacsorát imádni fogod!

Szalonnás-hagymás kenyérlángos, ezt a vacsorát imádni fogod!

Igazi gyors va­csora, amit nem lehet el­ron­tani, és a csa­lád min­den tagja jól­la­kik vele. Sőt, ha di­é­tá­zol akkor is bát­ran ehe­ted!

Szupergyors tésztavacsorák főzés nélkül

Szupergyors tésztavacsorák főzés nélkül

Sokan sze­re­tik a tész­tát, mert nem­csak lak­tató, de vál­to­za­to­san el is ké­szít­hető.

Sokan sze­re­tik a tész­tát, mert nem­csak lak­tató, de vál­to­za­to­san el is ké­szít­hető. Azon­ban a szó­szok több­sége pe­pe­cse­lős mun­kát és per­sze fő­zést igé­nyel. Mu­ta­tunk né­hány vil­lám­gyors re­cep­tet:

Elképesztő jó üzlet a gyerekmentes étterem

Elképesztő jó üzlet a gyerekmentes étterem

Nagy vi­hart ka­vart, hogy egy ét­te­rem tu­laja ke­mé­nyen rá­szólt egy üvöltő gye­rekre. Újabb for­du­lat!

Szupercuki fotó David Beckhamről

Szupercuki fotó David Beckhamről

David Beck­ham fény­képe egy­sze­rűen tö­ké­le­tes.

David Beck­ham fény­képe egy­sze­rűen tö­ké­le­tes. Leg­szí­ve­seb­ben ké­pes­la­pot ké­szí­te­nénk be­lőle anyák nap­jára.

A biztos fogyás titka: cukkiniből tészta

A biztos fogyás titka: cukkiniből tészta

Íme, 5 va­csora, ami segít a bomba alak el­éré­sé­ben!

Fogyni nem könnyű. Jön az el­ha­tá­ro­zás, majd hir­te­len megy is. A jojó-effek­tus, pedig ál­landó társ. Íme, 5 va­csora, ami segít a bomba alak el­éré­sé­ben!

300 ezerbe fájt a vacsora

300 ezerbe fájt a vacsora

Egy lon­doni Audi ke­res­ke­dést meg­vá­gott az ügy­fele.

Aján­dék va­cso­rát aján­lott egy lon­doni Audi ke­res­ke­dés az egyik ügy­fe­lé­nek egy ap­róbb kel­le­met­len­sé­gért, 300 ezer fo­rin­tos számla lett a vége.