KÜLFÖLD

Szij­jártó: Fe­jezze be az Unió és az ENSZ a tá­ma­dá­so­kat

Az lenne a he­lyes, ha New York­ból és Brüsszel­ből nem he­lyez­né­nek nyo­mást Ma­gyar­or­szágra si­ker­te­len mo­del­lek vég­re­haj­tása ér­de­ké­ben, ugyanis míg Eu­ró­pá­ban az el­múlt évek­ben ku­dar­cot val­lot­tak a mig­rá­ci­óra épülő pró­bál­ko­zá­sok, a ma­gyar mo­dell nem­zet­közi si­ker­tör­té­net lett.
  • Szerző: MTI

A Brüsszelből, az Európai Unió egyes szervezeteitől illetve New Yorkból, az ENSZ-től érkező támadások ellen emelt szót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban, az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Bizottságának ülésén.

Fotó: MTI

Az elmúlt években Európában kudarcot vallottak a migrációra épülő gazdaságpolitikai és társadalompolitikai stratégiák - hangoztatta a miniszter.

Ezzel szemben Magyarországon az elmúlt években olyan gazdasági növekedést sikerült elérni, amely lehetővé tette a családok nagyarányú támogatását,

és a kormány ezzel is világossá tette, hogy a bevándorlás helyett a családok támogatásában látja a helyes választ az Európát és ezen belül Közép-Európát kétségtelenül érő népesedési és munkaerőpiaci kihívásokra - emelte ki Szijjártó Péter.