MEDICINA

Hasz­nálsz alu­fó­liát? Durva, ami ki­de­rült az alu­mí­ni­um­ról

Egy brit ku­ta­tás sze­rint az alu­mí­ni­um­nak ko­moly sze­repe van az Alz­hei­mer-kór ki­ala­ku­lá­sá­ban. A gyanú már ko­ráb­ban fel­me­rült erre, ám konk­rét bi­zo­nyí­té­kot csak most ta­lál­tak az össze­füg­gésre.

Dr. Chris Exley, a brit Keele University professzora, a kutatás vezetője szerint ez a tanulmány komoly bizonyítékot talált az alumínium és az Alzheimer-kór közötti összefüggésre. Ez a fém hosszú távon szó szerint idegméregként hathat, kiváltva az agyi funkciók romlását.

Fotó: Pinterest
Fotó: Pinterest
Fotó: Pinterest

Azt már eddig is tudták a kutatók, hogy az Alzheimer-kórosok agyának alumíniumtartalma magasabb, mint a hasonló korú, egészséges embereké. Vagyis azoknak, akiknél hatvanas éveik végén kialakul a betegség, több alumínium gyűlik fel az agyában, mint azoknak, akik egészségesek maradnak. Ezt a jelenséget azoknál a fiatalabbaknál is tapasztalták, akik nagy alumíniumterhelésnek voltak kitéve a környezetük vagy a munkájuk miatt, és viszonylag korábban, az ötvenes éveikben, vagy a hatvanas éveik elején lépett fel náluk a betegség.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A kutatás azt is kimutatta, hogy az emberi agyszövetben található legmagasabb alumíniumszinteket azoknál mérték, akik örökletes Alzheimer-kórban hunytak el. Ekkora értékeket csak azoknál mértek, akik dialízisben részesültek, és alumínium által kiváltott agyműködési zavarban hunytak el. Az örökletes Alzheimer-kór akár már a 30-as, 40-es években megjelenhet. A kutatók fluoreszkáló kontrasztanyag segítségével, mikroszkóp alatt vizsgálták a betegek agyi szöveteit.

Fotó: Pinterest
Fotó: Pinterest

Az örökletes Alzheimer-kór kialakulásában egy fehérje, az úgynevezett amiloid-béta játszik szerepet, amelyik egyébként a betegség minden formájával kapcsolatban áll. Az örökletes Alzheimer-kórban szenvedők egy genetikai mutáció miatt többet termelnek ebből a fehérjéből, amely a vizsgálat szerint valamilyen módon az alumínium felhalmozódásával is kapcsolatban áll. Az alumínium azonban a kor előrehaladtával is felhalmozódhat, és azok is veszélyben vannak, akik nagy alumíniumterhelésnek vannak kitéve. Épp ezért, amennyire csak lehet, igyekezz kiiktatni az alumíniumot az életedből – szokj le például az alumíniumfóliában való sütésről.

Forrás: Daily Mail