HARCÉL

Dö­mö­tör Csaba: Ban­gó­né­nak a sza­va­zó­fül­ké­ben vá­la­szo­lunk

Mint azt a Ri­post is meg­írta, Ban­góné Bor­bély Il­dikó bot­rá­nyos ki­je­len­tést tett az ATV mű­so­rá­ban, pat­ká­nyok­nak ne­vezve a Fi­desz sza­va­zóit. Pártja, az MSZP mé­lyen hall­gat az ügy­ről, Dö­mö­tör Csaba a mi­nisz­ter­el­nöki ka­bi­net­iroda par­la­menti ál­lam­tit­kára.el­len­ben videó üze­net­ben vá­la­szolt kö­zös­ségi ol­da­lán.

Magyarországon sok a patkány, mondta a szocialista Bangóné arra a kérdésre, hogy vajon miért nő folyamatosan a Fidesz támogatottsága – idézte fel az MSZP-s képviselőnő mondatait hivatalos közösségi oldalára felkerült videóban a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Dömötör Csaba egyértelművé tette, hogy ezzel Bangóné gyakorlatilag lepatkányozta a Fidesz szavazóit.

Az államtitkár közölte: bár lennének erre reagálásképpen nyomdafestéket nem tűrő nyilatkozataik, ezeket inkább megtartják maguknak, hiszen az ilyen és ehhez hasonló sértegetésekre mindig a szavazófülkékben adható a legjobb válasz.

EZT OLVASTAD MÁR?

"Szóval, ha szeretnénk kemény választ adni Bangónénak, akkor van még egy okunk arra, hogy mindannyian ott legyünk május 26-án" – mondta a videó végén Dömötör Csaba.