HARCÉL

Szij­jártó: A mig­rá­ciót le­gá­lissá akar­ják mi­nő­sí­teni

A be­ván­dor­lás je­len­tette koc­ká­za­tot to­vább sú­lyos­bítja az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­nak a mig­rá­ciós fo­lya­ma­tok ser­ken­té­sét célzó hoz­záál­lása és erő­tel­jes nyo­mása - je­len­tette ki Szij­jártó Péter az EU-tag­or­szá­gok kül­ügy­mi­nisz­te­re­i­nek hét­fői lu­xem­bourgi ta­nács­ko­zá­sát kö­ve­tően.
  • Szerző: MTI

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta:

a bizonytalan afganisztáni helyzet és a líbiai események súlyos kockázatot jelentenek Európa számára a kontinensre háruló migrációs nyomással kapcsolatban.

A görög uniós biztos, Dimitrisz Avramopulosz az Európai Bizottság migrációs politikáért és uniós belügyekért, valamint az uniós polgárságért felelős tagja

a migráció megállítása helyett annak legálissá minősítését tűzte ki célul,

intézkedései kizárólag azt eredményezik, hogy egyre több migráns érkezzen az Európai Unióba – tette hozzá Szijjártó Péter.