HARCÉL

Novák Ka­ta­lin: A Fi­desz Eu­rópa vé­del­mé­ben keres szö­vet­sé­ge­se­ket

A Fi­desz, ahogy eddig is, a május 26-ai eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok után is azért dol­go­zik majd, hogy a ma­gyar em­be­rek ér­de­keit ér­vé­nye­sítse az Eu­ró­pai Uni­ó­ban - mondta Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár, a Fi­desz al­el­nöke az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.
  • Szerző: MTI

Novák Katalin úgy fogalmazott, "az élet nem május 26-ig tart, hanem ott kezdődik", új fejezetek nyílnak majd új lehetőségekkel, "új vagy régi-új" szövetségkötési lehetőségekkel.

A Fidesz olyan szövetségeseket keres, akiknek fontos Európa megvédése, a biztonság kérdése, és amelyek kiállnak a keresztény kultúra és értékek védelme mellett.

A Kossuth rádió műsorában a Fidesz és az Európai Néppárt vitájával kapcsolatban azt mondta, hogy a Fidesz elküldött a néppárt bizottságának egy 130 oldalas dokumentumot, amelyben az általában kritikaként megfogalmazott témákat veszik végig és tisztázzák, reakció azonban még nem érkezett erre a beadványra.

A Fidesz tényszerű, az információkat nem mellőző párbeszédre törekszik a néppárttal.

Az államtitkár kitért arra is, hogy múlt héten Chilében részt vett a középjobb és jobboldali pártokat tömörítő Nemzetközi Demokrata Unió kétnapos kongresszusán, amelyen a tagpártok Magyarországot sikeresnek értékelték és jó példaként tekintettek rá a háromszori kétharmados győzelem, valamint a stabil gazdasági és politikai helyzet miatt.