HARCÉL

Gyur­csány a ku­tya­pi­szok­tól job­ban fél, mint a ter­ror­si­ták­tól

Gyur­csány­ék­kal el­len­tét­ben a Fi­desz úgy gon­dolja, hogy min­den ed­di­gi­nél na­gyobb szük­ség van a ter­ror­ve­szély el­há­rí­tá­sára, a ha­tár­vé­de­lemre és a ha­tár­ke­rí­tésre azért, hogy meg­őriz­zük az or­szág biz­ton­sá­gát - je­len­tette ki Hid­véghi Ba­lázs saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.
  • Szerző: RIPOST

A Fidesz kommunikációs igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a Gyurcsány-párt egyik célkitűzése, hogy megszüntesse a TEK-et, a magyar Terrorelhárítási Központot. Erről az elmúlt években többször nyilatkoztak; Gyurcsány Ferenc maga úgy fogalmazott, hogy 

„a kutyapiszoktól jobban kell félni, mint a terroristáktól”

– idézte fel. Leszögezte, nem kérdés, hogy Gyurcsányék Magyarország védelmét akarják gyengíteni. A Fidesz szerint Magyarország és Európa biztonságát nem gyengíteni, hanem erősíteni kell.

A kormánypárti politikus kiemelte, a DK azt akarja elérni, hogy Magyarország is engedjen a migrációs nyomásnak és fogadja el a bevándorláspárti terveket. Ezért akarják megszüntetni a TEK-et, ezért akarják lebontani a határkerítést. Ezért támogatják a kvótát, és ezért támogattak az Európai Parlamentben minden olyan javaslatot, mely erősítené a migrációt, a határvédelem és a menedékkérelmek elbírálásnak jogát pedig elvenné a tagállamoktól – sorolta a politikus.

Hidvéghi Balázs szerint a DK és az egész európai baloldal gyakorlatilag bevándorlókontinenssé akarja alakítani az Európai Uniót, és azon igyekeznek, hogy ehhez elvegyék a nemzetállamoktól a védekezés jogát, felhatalmazását és hatásköreit.