CÍMKE: 'adathalász'

Így vernek át a posta nevében

Így vernek át a posta nevében

Adat­ha­lá­szok élnek vissza a posta ne­vé­vel.

Adat­ha­lá­szok élnek vissza a posta ne­vé­vel. Hamis hir­de­tés je­lent meg a na­pok­ban több in­ter­ne­tes ol­da­lon nye­re­ményt kí­nálva.

Adathalászatra figyelmeztet a MediaMarkt

Adathalászatra figyelmeztet a MediaMarkt

Adat­ha­lá­szok élnek vissza a Me­di­aMarkt áru­ház ne­vé­vel.

Vigyázz, itt az új átverés! Így védekezhetsz ellene

Vigyázz, itt az új átverés! Így védekezhetsz ellene

Hi­he­tet­len, hon­nan van ennyi ener­gi­á­juk az adat­ha­lá­szok­nak! Ki­fogy­ha­tat­la­nok az öt­le­tek­ből, ha mások pén­zé­nek meg­szer­zé­sé­ről van szó.

Hi­he­tet­len, hon­nan van ennyi ener­gi­á­juk az adat­ha­lá­szok­nak! Ki­fogy­ha­tat­la­nok az öt­le­tek­ből, ha mások pén­zé­nek meg­szer­zé­sé­ről van szó.

Ismét adathalászok élnek vissza a bankok nevével

Ismét adathalászok élnek vissza a bankok nevével

Az Otp és a jegy­bank ne­vé­vel is vissza élnek a csa­lók. A ban­kok fi­gyel­mez­tet­nek.

Az Otp és a jegy­bank ne­vé­vel is vissza élnek a csa­lók. A ban­kok fi­gyel­mez­tet­nek: soha nem kér­nek e-ma­il­ben ada­to­kat.

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza újra az adat­ha­lá­szok, de ez­út­tal ügyel­nek a rész­le­tekre is.

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza újra az adat­ha­lá­szok, de ez­út­tal ügyel­nek a rész­le­tekre is.

Új típusú brazil vírus terjed: Kiadták a vészjelzést

Új típusú brazil vírus terjed: Kiadták a vészjelzést

A leg­újabb bank­ví­rus képes el­lopni az ujj­le­nyo­ma­to­kat és a re­ti­na­ada­to­kat is.

Már a rendőrség nevével is visszaélnek az adathalászok

Már a rendőrség nevével is visszaélnek az adathalászok

Már a rend­őr­ség ne­vé­ben is csal­nak.

A bű­nö­zők le­le­mé­nyes­sége ha­tár­ta­lan. A leg­fris­sebb fi­gyel­mez­te­tés sze­rint már a rend­őr­ség ne­vé­vel is vissza­él­nek a netes csa­lók.

Vigyázz: Lappangva terjed az újabb Facebookos vírus

Vigyázz: Lappangva terjed az újabb facebookos vírus

Már so­ka­kat be­húz­tak a csőbe.

Csaló banda szerzi meg a gya­nút­lan fel­hasz­ná­lók ada­tait egy hi­va­ta­los­nak tűnő üze­net­tel. Már so­ka­kat be­húz­tak a csőbe, az oldal szám­la­szá­mot is kér.

Vigyázz! Ismét támadnak az OTP-s csalók!

Vigyázz! Ismét támadnak az OTP-s csalók!

Gya­na­kodj, ha e-mailt kapsz!

Gya­na­kodj, ha e-mailt kapsz az OTP-től! Könnyen lehet ugyanis, hogy in­ter­ne­tes csa­lók pró­bál­ják így meg­sze­rezni az ada­ta­i­dat, és ké­sőbb a pén­ze­det is!