KÜLFÖLD

Zu­ha­nás. Már csak 20 szá­za­lé­kon van Mac­ron nép­sze­rű­sége!

A ka­rá­csony előtt ké­szült friss fel­mé­rés sze­rint a fran­ciák 32 szá­za­léka csüg­gedt, fá­radt, 31 szá­za­léka mo­gorva, zord lel­ki­ál­la­pot­ban van, csak 11 szá­za­lé­kuk bízik a jö­vő­ben és mind­össze 9 szá­za­lé­kuk lel­ke­se­dik a je­len­legi hely­ze­té­ért.
  • Szerző: SZM

A franciák nem bíznak a politikai rendszerben és ez most történelmi szintet ért el – írta a kormánypárti hírtelevízió, a BFMtv.

EZT OLVASTAD MÁR?
Macron elnök népszerűsége a tavalyi 36-ról 20 százalékra csökkent a Politikai élet tanulmányi központjának /Centre d'étude de la vie politique/ legutóbbi felmérése alapján, amelyet december 13. és 24. között mértek egy 2116 fős mintán.

Ahogy távolodunk a politika csúcsától, Macrontól “lefele”, a megkérdezettek 31 százaléka bízik a saját képviselőjében, 58 százaléka a saját polgármesterében.

A megkérdezettek lelkiállapotára is rákérdeztek a tanulmány készítői. 32 százalékuk csüggedt, fáradt, 31 százalékuk mogorva, zord lelkiállapotban van, csak 11 százalékuk bízik a jövőben és mindössze 9 százalékuk lelkesedik a jelenlegi helyzetéért...