POLITIK

Ki­ko­tyogta Soros tit­kait itt­honi meg­bí­zottja

Le­rán­totta a lep­let Soros György há­ló­za­tá­ról a Ma­gyar Idők. A na­pi­lap hang­fel­vé­te­lek alap­ján azt írta, hogy Soros ál­lí­tó­la­gos em­ber­ba­ráti ak­ciói va­ló­já­ban azt a célt szol­gál­ják, hogy a le­hető leg­job­ban meg­erő­sít­sék a mil­li­ár­dos po­li­ti­kai be­fo­lyá­sát Ma­gyar­or­szá­gon.
  • Szerző: Ripost

Lerántotta a leplet Soros György hálózatáról a Magyar Idők. A napilap hangfelvételek alapján azt írta, hogy Siewert András, a Soros-hálózat részét képező Migration Aid vezetője egy beépített újságírónak egyebek mellett elárulta: Soros állítólagos emberbaráti akciói valójában azt a célt szolgálják, hogy a lehető legjobban megerősítsék a milliárdos politikai befolyását Magyarországon. Mindezt annak érdekében, hogy Soros pénzügyi érdekei érvényesüljenek !

Tehát a felvételek szerint amikor Soros valódi céljairól kérdezik Siewertet, ő szó szerint azt mondja magyarul:

EZT OLVASTAD MÁR?
Végeredményben minden a pénzről szól. Ebben biztos vagyok.

Siewert ezen kívül beszél arról is, a Migration Aid a szerb határnál létrehozott tranzitzónába való bejárását arra használta fel, hogy illegális adatbázist építsenek a menekültekről, méghozzá természetesen titokban.

A szervezet vezetője ilyeneket mond:

Tehát az ő hozzájárulásuk nélkül legálisan, legálisan nem lehet… A mi adatbázisunk is, amit a tranziton csináltunk sem volt legális ilyen szempontból. Hát hogyha nem, hogyha nem köthető az államnak az orrára valami, akkor tudni sem fog róla. Ez ilyen egyszerű.

Amúgy Siewert arról is beszámol, hogy kapcsolatai vannak a Belügyminisztériumban, amely kapcsolatai segítségével bármikor tud belépőt szerezni a tranzitzónába.

Eközben a címlapon

Végül Siewert felfedi az egész hálózatot. Bemutatja, hogy a Migration Aidnek komoly kapcsolatrendszere van Magyarországon és a szomszédos országokban, valamint Görögországban, sőt a budapesti német és osztrák nagykövetségen is. A németeknél egyenesen a katonai attasé a kontaktjuk (!). (A német nagykövetség kedden a Magyar Időknek jelezte, hogy bár tartják a kapcsolatot a szervezettel, azt nem a katonai attasé szintjén teszik.)

A magyar kapcsolatrendszerbe a következő itthoni Soros-szervezetek is beletartoznak: Magyar Helsinki Bizottság, Menedék Egyesület, Társaság a Szabadságjogokért, Amnesty International, Artemisszió Alapítvány.

A Migration Aid szoros kapcsolatban van több szerbiai szervezettel is a tranzitzónába belépő migránsok miatt, olyanokkal, mint például az Info park, a Fresh Response, a Refugee Aid Serbia, a Refugee Aid Miksaliste és a Rigardu e. V. A Migration Aid.

A Migration Aid munkatársai és maga ­Siewert is gyakran átjár a szerb oldalra. Amikor a Magyar Idők felkereste Siewert Andrást, tagadta az elhangzottakat.

Állítása szerint a neki tulajdonított kijelentéseket csak a szájába adták egy oknyomozó újságíróra hivatkozva. Hozzátette: nincsen illegális adatbázisuk a migránsokról, és külföldi szervezetekkel sincsenek kapcsolataik, ilyet ő nem szervezett. És persze, ezek után azt is tagadta, hogy anyagi támogatást kapnának az amerikai milliárdostól, Sorostól.