BOZÓT

Gyur­csány és Dob­rev Klára üz­let­tár­sá­nak ki­ada­tá­sát kö­ve­teli Bul­gá­ria. Meg­vesz­te­ge­tett po­li­ti­ku­sok a hír­hedt VIP-lis­tán

Bul­gá­ria né­hány napja hi­va­ta­lo­san is kérte a Belg­rád­ban ho­rogra akadt tol­vaj ban­kár, Gyur­csány és Gyur­csányné üz­let­tá­rás­nak ki­ada­tá­sát. Az In­ter­pol által kö­rö­zött bű­nöző stró­man­jait, az úgy­ne­ve­zett "ösz­vé­re­ket" a hét­vé­gén tar­tóz­tat­ták le Szófi­á­ban.
  • Szerző: Ripost

Bulgária a sikeres Interpol-körözés nyomán követeli Szerbiától Gyurcsány és Dobrev Klára üzlettársának  azonnali letartóztatását és mielőbbi kiadatását.

A szófiai bűnüldöző szervek néhány napja hivatalosan is kérték a Belgrádban horogra akadt bűnöző cégtárs mielőbbi Bulgáriába szállítását. A hétvégén Szófiában már sikerült letartóztatni Gyurcsányék üzlettársának strómanjait - bolgár nyelven az „öszvéreket” -, akik kisebb cégeken keresztül próbálták tisztára mosni a lopott pénzt.

Gyurcsányék bűnöző cégtársát évek óta körözte az Interpol, nemrég Belgrádban bukkantak a nyomára, kiderült, hogy Szerbiában bujkál. Cvetan Vassilevet, akinek közös cége van a DK-elnökkel és feleségével, 600 milliárd forintot érő euró ellopásával vádolják.
A pénz jelentős részét politikusok és maffiózók között osztották szét egy azóta is rejtegetett VIP-lista alapján.

A bolgár Corpbank kifosztása óta folyik a találgatás, hogy a magyar politikusok, a Gyurcsány család neve is szerepel-e ezen a bizonyos VIP- listán, vagyis jutott-e a lopott pénzből a közös vállalkozásnak vagy személy szerint nekik, netán a DK-nak is.

Nemrég derült ki, hogy Gyurcsányék üzlettársa Bulgária után Svájcba, majd a nemzetközi, legmagasabb fokozatú vörös Interpol-körözés ellenére Szerbiába szökött. Itt érte utol a nemzetközi rendőrség.
Miután Gyurcsányék üzlettársát Belgrádban megtalálta az Interpol, megrohanta a helyi média.
Miután Gyurcsányék üzlettársát Belgrádban megtalálta az Interpol, megrohanta a helyi média.

Cvetan Vassilevet Bulgária egyik legnagyobb bankjának a kifosztása miatt körözik évek óta. A pénzt egy éjszaka zsákokban vitték ki a bankból, a készpénznek nyoma veszett.

Már 18 ember ellen emeltek vádat. 17-en már a szófiai bíróság előtt vannak, de Gyurcsányék üzlettársa a bankrablási ügy fő vádlottja, Cvetan Vassilev meglépett a felelősségre vonás elől. Miután az Interpol a közelmúltban Belgrádban a nyomára akadt, Bulgária azonnal kérte a kiadatását.

Túl az ellopott milliárdokon Bulgáriában is az a kérdés, mint Magyarországon. Szerepelnek-e politikusnevek a Belgrádban elfogott bankár VIP-listáján a megvesztegetettek között? Működnek-e politikai pártok a bankrablásból származó milliárdokból?Gyurcsányné Dobrev Klára bár először harsányan tagadni próbált,  végül  bevallotta, hogy férjével együtt jól ismeri és üzleti kapcsolatban állt a tolvaj bankárral.

Ma már csak azt tagadja, hogy személyes jó barátnője lenne a körözött bűnöző felesége, a szintén legmagasabb fokozatú Interpol-körözés alatt álló Antoenatta Vassileva.Az ő körözési papírján ennyi áll: money laundring, azaz pénzmosás.

Eközben a címlapon