HARCÉL

Döb­be­ne­tes! Ha­zu­dik ró­lunk az Eu­ró­pai Bi­zott­ság

Ko­vács Zol­tán a Po­li­tico brüsszeli hír­por­tál­hoz el­jut­ta­tott hét­fői üze­ne­té­ben bí­rálta az Eu­ró­pai Bi­zott­ság előző héten ki­adott, úgy­ne­ve­zett igaz­ság­ügyi ered­mény­táb­lá­ját, mond­ván, hogy a bírói füg­get­len­ség ér­té­ke­lése nem ala­pul­hat köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­so­kon.
  • Szerző: MTI

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár aláhúzta, hogy

"egyrészt a bíróságok függetlensége nem olyan kérdés, melyet komolyan értékelni lehetne közvélemény-kutatások útján, másrészt legalábbis problémás, hogy ezen szubjektív számokra alapoznak egy +eredménytáblát,

amelyben a tagországokat összemérik".

A Politico előző héten tévesen számolt be a jelentésről, a lakosság háromnegyede ugyanis Horvátországban látja rossznak vagy nagyon rossznak a bírói függetlenség helyzetét, nem pedig Magyarországon,mint ahogy péntek reggeli hírlevelükben írták, amelyet most javítottak.

A magyarok 43 százaléka jónak vagy nagyon jónak nevezte a helyzetet, míg rossznak vagy nagyon rossznak mindössze 33 százalék, utóbbi arány pedig nem kirívó, például a franciák körében 31 százalék.

Magyarországon a huszonnyolc EU-tag között az állampolgárok hátulról a tizedik helyre, míg a cégek a második legrosszabbra értékelték a bíróságok függetlenségét. Ez egy, illetve négy hellyel rosszabb az egy évvel korábbi jelentésben szereplő helyezésnél.