Így dobd fel a megunt napszemüvegedet

Így dobd fel a megunt napszemüvegedet

Sze­ret­nél egy kü­lön­le­ges és szexi nap­szem­üve­get?

Vedd elő a fi­ók­ból a régit és újítsd fel egy­sze­rűen! Íme a leg­jobb nyári öt­le­tek!

Ingyen adja az erdő a legjobb dekorációkat!

Ingyen adja az erdő a legjobb dekorációkat!

Ér­de­mes az őszi ki­rán­du­lá­sok al­kal­má­val össze­gyűj­te­ned a ter­mé­szet kin­cseit, hi­szen sok szép dol­got ké­szít­hetsz be­lőle.

Ér­de­mes az őszi ki­rán­du­lá­sok al­kal­má­val össze­gyűj­te­ned a ter­mé­szet kin­cseit, hi­szen sok szép dol­got ké­szít­hetsz be­lőle.

Így dobhatod fel a farmersortodat fél óra alatt

Így dobhatod fel a farmersortodat fél óra alatt

Ele­ged van az unal­mas rö­vid­nad­rá­gok­ból és va­lami kü­lön­le­gesre vágysz? Vedd elő a kre­a­ti­vi­tá­sod és ké­szítsd el a saját nyári kü­lön­le­ges kis­nad­rá­go­dat!

Ele­ged van az unal­mas rö­vid­nad­rá­gok­ból és va­lami kü­lön­le­gesre vágysz? Vedd elő a kre­a­ti­vi­tá­sod és ké­szítsd el a saját nyári kü­lön­le­ges kis­nad­rá­go­dat!

Fogj egy ollót! Pár perc alatt új pólód lesz

Fogj egy ollót! Pár perc alatt új pólód lesz

Nézd meg a leg­jobb öt­le­te­ket és újítsd fel a ru­ha­tá­rad egy­sze­rűen!

Né­hány pil­la­nat alatt di­va­tossá va­rá­zsol­ha­tod a régi pó­ló­dat. Nézd meg a leg­jobb öt­le­te­ket és újítsd fel a ru­ha­tá­rad egy­sze­rűen!

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

He­gyek­ben áll­nak ott­hon a régi nad­rá­gok? Vagy ki­híz­tuk min­det, vagy egy­sze­rűen már nem di­va­to­sak.

Hihetetlen, miből készül a legolcsóbb karkötő

Hihetetlen, miből készül a legolcsóbb karkötő

Egy­szerű, de nagy­szerű ötlet.

Egy­szerű, de nagy­szerű ötlet, nem kell hozzá kéz­ügyes­ség, mégis egyedi, stí­lu­sos kar­kö­tőd lehet. Bár­me­lyik szet­ted­del kom­bi­nál­ha­tod.

Elképesztő, mit készíthetsz szívószálból! Nézd csak!

Elképesztő, mit készíthetsz szívószálból! Nézd csak!

Nem is gon­dol­nánk, hogy a szí­vó­szá­lat nem csak ivásra hasz­nál­hat­juk.

Nem is gon­dol­nánk, hogy a szí­vó­szá­lat nem csak ivásra hasz­nál­hat­juk. Cso­dás dol­got ké­szít­he­tünk be­lőle, és őrül­ten di­va­to­sak le­he­tünk!

Kézműves ajándékok, amiket még ma is elkészíthetsz

Kézműves ajándékok, amiket még ma is elkészíthetsz

In­dul­tok hol­nap a ro­ko­nok­hoz és el­fe­lej­tet­tél va­la­ki­nek aján­dé­kot venni? Még nincs késő!

In­dul­tok hol­nap a ro­ko­nok­hoz és el­fe­lej­tet­tél va­la­ki­nek aján­dé­kot venni? Még nincs késő!

Ezt az egyszerűen elkészíthető karácsonyfadíszt imádni fogod

Ezt az egyszerűen elkészíthető karácsonyfadíszt imádni fogod

Már most átjár a ka­rá­csony han­gu­lata? Akkor íme egy cso­dá­la­tos dísz, amit alig pár perc alatt el is ké­szít­hetsz!

Készíts karácsonyfát dobozból: ettől eláll a lélegzeted

Készíts karácsonyfát dobozból: ettől eláll a lélegzeted

A leg­kü­lön­le­ge­sebb ka­rá­csonyfa idén!

Nem sze­re­ted az igazi fe­nyőt, mert hul­lik a le­vele? Ezzel a kar­to­nos meg­ol­dás­sal neked lehet a leg­kü­lön­le­ge­sebb ka­rá­csony­fád idén!

Ünnepi tippek a legszebb karácsonyi csomagoláshoz

Ünnepi tippek a legszebb karácsonyi csomagoláshoz

Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal könnye­dén meg­old­ható, és tel­je­sen egyedi lehet. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket.

Az aján­dé­kok cso­ma­go­lá­sát ál­ta­lá­ban szük­sé­ges rossz­ként élik meg az em­be­rek, pedig na­gyon fon­tos. Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal könnye­dén meg­old­ható, és tel­je­sen egyedi lehet. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket.

A legszebb ünnepi frizurák, amiket magadnak is gyorsan elkészíthetsz

A legszebb ünnepi frizurák, amit magadnak is gyorsan elkészíthetsz

Ha nincs időd fod­rász­hoz menni, ké­szítsd el ma­gad­nak ott­hon.

Mind­egy, hogy rövid vagy hosszú, az ün­nepi fri­zura min­den­ki­nek fej­tö­rést okoz. Ha nincs időd fod­rász­hoz menni, ké­szítsd el ma­gad­nak ott­hon. Hidd el, nem is olyan nehéz.

Szórj homokot az üvegre, csodát látsz!

Szórj homokot az üvegre, csodát látsz!

Ne dobd ki fe­les­le­gessé vált üve­get.

Ne dobd ki fe­les­le­gessé vált üve­get, hi­szen egy egy­szerű tech­ni­ká­val most gyö­nyörű vázát ké­szít­hetsz be­lőle! Va­rá­zsold me­se­széppé az ott­ho­nod natúr de­ko­rá­ci­ó­val, mu­tat­juk, ho­gyan!

A koszorú már a múlté! Sokkal menőbb ünnepi ajtódíszeket mutatunk!

A koszorú már a múlté! Sokkal menőbb ünnepi ajtódíszeket mutatunk!

Egyedi, öt­le­tes, stí­lu­sos aj­tó­dí­szek­kel tedd igazi ün­neppé a ka­rá­csonyt - már a be­já­rat­nál is!

Felejtsd el az adventi koszorút! Mutatunk valamit, ami sokkal menőbb

Felejtsd el az adventi koszorút! Mutatunk valamit, ami sokkal menőbb

Ké­szítsd el a hoz­zád leg­in­kább illő da­ra­bot. Ren­ge­teg öt­le­tet mu­ta­tunk!

Felejtsd el a drága karácsonyfadíszeket! Készíts magadnak egyszerűen

Felejtsd el a drága karácsonyfadíszeket! Készíts magadnak egyszerűen

Miért ven­nél mé­reg­drága dí­sze­ket, ha könnyen fel­újít­ha­tod a ré­gi­e­ket?

Miért ven­nél mé­reg­drága dí­sze­ket, ha könnyen fel­újít­ha­tod a ré­gi­e­ket, vagy ké­szít­hetsz ma­gad­nak?

Kivágott a pulóverből egy darabot, nem hiszed el, mi lett belőle

Kivágott a pulóverből egy darabot, nem hiszed el, mi lett belőle

Ha egyedi és kü­lön­le­ges téli ki­egé­szí­tőkre vágysz, akkor nézz szét a szek­ré­nyed­ben és hasz­no­sítsd a meg­unt ru­há­kat.

Ha egyedi és kü­lön­le­ges téli ki­egé­szí­tőkre vágysz, akkor nézz szét a szek­ré­nyed­ben és hasz­no­sítsd a meg­unt ru­há­kat. Trendi sap­kát vagy fül­vé­dőt ké­szít­hetsz be­lő­lük!

Varázsolj fillérekből csodás hóesést lakásodba! Életed legszebb dekorációja lesz!

Varázsolj fillérekből csodás hóesést lakásodba! Életed legszebb dekorációja lesz!

Me­se­beli, va­rázs­la­tos, kü­lön­le­ges.

Me­se­beli, va­rázs­la­tos, kü­lön­le­ges de­ko­rá­ciót mu­ta­tunk.

Így készíts otthon mesés kandallót kartondobozból! Elképesztően szép!

Így készíts otthon mesés kandallót kartondobozból! Elképesztően szép!

Va­rá­zsold olyan meg­hitté az ott­ho­nod, mint még sosem volt! Fil­lé­res cso­dát mu­ta­tunk.

Nálad is tornyokban állnak a régi könyvek? Szuper dolgokat készíthetsz belőlük

Nálad is tornyokban állnak a régi könyvek? Szuper dolgokat készíthetsz belőlük

Ha nincs szí­ved ki­dobni őket, de csak po­ro­sod­nak a pol­con, eze­ket az öt­le­te­ket imádni fogod.

Ki ne dobd a kerti rossz locsolócsövet, hihetetlen, mire használhatod

Ki ne dobd a kerti rossz locsolócsövet, hihetetlen, mire használhatod

Mu­ta­tunk né­hány szu­per öt­le­tet!

A régi sla­got még ren­ge­teg min­denre hasz­nál­ha­tod, nem kell a ku­ká­ban vé­gez­nie. Mu­ta­tunk né­hány szu­per öt­le­tet!

Gondoltad volna, hogy erre is használhatod a farmercímkét?

Gondoltad volna, hogy erre is használhatod a farmercímkét?

Min­den far­me­ren van, és azon kívül, hogy a már­kát jelzi szinte sem­mire nem hasz­nál­ható. Vagy mégis?

Min­den far­me­ren van, és azon kívül, hogy a már­kát jelzi szinte sem­mire nem hasz­nál­ható. Vagy mégis?

Hegyekben áll otthon a megunt CD-lemez? Ne dobd ki, mert kincset ér!

Hegyekben áll otthon a megunt CD-lemez? Ne dobd ki, mert kincset ér!

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet: szu­per jó cuc­co­kat hoz­hatsz ki a CD-le­me­zek­ből!

Hétköznapi csoda: Ezt műveli otthonoddal egy gombolyag spárga!

Hétköznapi csoda: Ezt műveli otthonoddal egy gombolyag spárga!

Esz­mé­let­len öt­le­tek!

Nem­csak új­ság­pa­pír kö­tö­zé­sére jó a ház­tar­tá­sok régi-régi alap­kel­léke. Esz­mé­let­len, mi min­dent tudsz meg­ol­dani spár­gá­val!

Ne dobd ki a müzlis dobozt, csodákat készíthetsz belőle

Ne dobd ki a müzlis dobozt, csodákat készíthetsz belőle

Szinte min­den héten ki­dobsz egyet, pedig ren­ge­teg min­denre fel­hasz­nál­ható.

Szinte min­den héten ki­dobsz egyet, pedig ren­ge­teg min­denre fel­hasz­nál­ható, és prak­ti­kus da­rabja lehet a ház­tar­tá­sod­nak. Kár a ku­ká­ban lan­dol­nia!

A függöny ideje lejárt! Így újíthatod meg te is fillérekből az ablakod

A függöny ideje lejárt! Így újíthatod meg te is fillérekből az ablakod

Ha nem sze­ret­néd ki­dobni a régi füg­gö­nyöd, akkor újítsd fel vele az ab­la­kot!

Ha nem sze­ret­néd ki­dobni a régi füg­gö­nyöd, akkor újítsd fel vele az ab­la­kot! Így két le­gyet üt­hetsz egy csa­pásra!

Hegyekben áll otthon a magnókazetta? Ne dobd ki, aranyat ér!

Hegyekben áll otthon a magnókazetta? Ne dobd ki, aranyat ér!

Ha már évek óta ke­rül­ge­ted a ka­zet­ták­kal teli do­bo­zo­kat, de nincs szí­ved ki­dobni őket, mu­ta­tunk pár tip­pet.

Úgy­sem hasz­nál­nád már sem­mire eze­ket. Nincs ve­szí­te­ni­va­lód!

Így használd a raklapot a fürdőszobában

Így használd a raklapot a fürdőszobában

Prak­ti­kus és me­se­szép meg­ol­dá­sok.

Ha sze­re­ted a mi­ni­mál di­zájnt, akkor eze­ket az öt­le­te­ket imádni fogod. Prak­ti­kus és me­se­szép meg­ol­dá­sok, az iga­zán ott­ho­nos für­dő­szo­báért.

Így rendezd be a lakásod farmerrel!

Így rendezd be a lakásod farmerrel!

A meg­un­ha­tat­lan és stra­pa­bíró far­mer­rel dobd fel a la­ká­sod!

A meg­un­ha­tat­lan és stra­pa­bíró far­mer nem­csak a ru­ha­tá­rad­ban lehet ked­venc darab, dobd fel a la­ká­so­dat vele! Ha nem tudsz mit kez­deni a régi far­me­rek­kel, el­jött a te időd! Mu­ta­tunk né­hány tip­pet.

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

He­gyek­ben áll ott­hon a sok, apró mű­anyag doboz? Ren­ge­teg módon hasz­no­sít­ha­tod.

Csak egy kendő kell a legújabb bikinitrükkhöz!

Csak egy kendő kell a legújabb bikinitrükkhöz!

Könnye­dén fel­dob­ha­tod a bi­ki­ni­det.

Ha sze­ret­nél vál­to­za­tos és di­va­tos lenni a stran­don, akkor sze­rezz be né­hány szí­nes ken­dőt! Könnye­dén fel­dob­ha­tod a bi­ki­ni­det.

Zseniális trükk: soha többet nem hízod ki a kedvenc farmerod

Zseniális trükk: soha többet nem hízod ki a kedvenc farmerod

Nem tudod össze­gom­bolni, de nincs pén­zed újat venni? Íme egy ötlet, hogy né­hány plusz ki­ló­val is újra fel­ve­hesd!

Nem tudod össze­gom­bolni, de nincs ked­ved és pén­zed újat venni? Íme egy szu­per ötlet, hogy né­hány plusz ki­ló­val is újra fel­ve­hesd!

Zseniális: ezért ne dobd ki soha a régi, megkopott lepedődet

Zseniális: ezért ne dobd ki soha a régi, megkopott lepedődet

A régi le­pe­dő­ket ér­de­mes el­rak­nod!

A régi, meg­unt, meg­ko­pott le­pe­dő­ket na­gyon sok min­denre tudod hasz­nálni, ér­de­mes el­rak­nod!

Halomban áll megunt nyakkendő? Ki ne dobd!

Halomban áll megunt nyakkendő? Ki ne dobd!

El­ké­pesztő, mire hasz­nál­ha­tod!

Csak fog­lalja a he­lyet a szek­rény­ben a párod sok-sok nyak­ken­dője, és tudod, hogy soha többé nem veszi majd fel őket?

Elképesztő, mi mindent készíthetsz egy farmernadrág szárából

Elképesztő, mi mindent készíthetsz egy farmernadrág szárából

Már ron­gyosra ko­pott a régi far­me­red, de nincs ked­ved ki­dobni? Ala­kítsd át!

Már ron­gyosra ko­pott a régi far­me­red, de nincs ked­ved ki­dobni? Ala­kítsd át!

Eszméletlen, mennyi mindenre jó a strandkukac!

Eszméletlen, mennyi mindenre jó a strandkukac!

Mu­tat­juk a leg­prak­ti­ku­sabb öt­le­te­ket!

Csak po­ro­so­dik va­la­hol a me­den­cé­ben hasz­ná­la­tos po­li­fóm kukac, mert már nem ját­sza­nak vele a gye­re­kek?

Pofonegyszerű és olcsó mosogatószert készít a magyar háziasszony

Pofonegyszerű és olcsó mosogatószert készít a magyar háziasszony

Boros Vali most meg­mu­tatta, miért nem vesz évek óta a bolt­ban mo­so­ga­tó­szert. Maga ké­szíti ott­hon, így sok­kal ol­csóbb!

Ne dobd ki a cipősdobozt! Fantasztikus, mennyi mindenre jó lehet!

Ne dobd ki a cipős dobozt! Fantasztikus, mennyi mindenre jó lehet!

Még egy indok, ami­ért ér­de­mes új cipőt be­sze­rez­ned!

Még egy indok, ami­ért ér­de­mes új cipőt be­sze­rez­ned! Gyűjtsd az üres do­bo­zo­kat, mert nem­csak szép, de hasz­nos hol­mi­kat ké­szít­hetsz be­lő­lük. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket!

Szeretnél divatos lenni nyáron? Így újítsd fel a farmersortod!

Szeretnél divatos lenni nyáron? Így újítsd fel a farmersortod!

Egy­sze­rűen fel­újít­ha­tod a régi far­me­red és iga­zán trendi le­hetsz a nyá­ron! Mu­tat­juk a leg­tu­tibb trük­kö­ket, így nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned új nad­rágra.

Egy­sze­rűen fel­újít­ha­tod a régi far­me­red és iga­zán trendi le­hetsz a nyá­ron! Mu­tat­juk a leg­tu­tibb trük­kö­ket, így nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned új nad­rágra.

Meg fogsz döbbenni, hogy mire jó egy ócska ajtó

Meg fogsz döbbenni, hogy mire jó egy ócska ajtó

Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­sé­ge­ket rej­te­nek a ki­do­básra szánt régi hol­mik! Biz­tos nem gon­dol­nád, hogy egy vi­har­vert ajtó is cso­dákra képes!

Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­sé­ge­ket rej­te­nek a ki­do­básra szánt régi hol­mik! Biz­tos nem gon­dol­nád, hogy egy vi­har­vert aj­tó­ból is mi­lyen cso­dá­la­tos dol­go­kat lehet va­rá­zsolni némi mun­ká­val és kre­a­ti­vi­tás­sal. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket!

Így lesz a raklapból szuper kerítés

Így lesz a raklapból szuper kerítés

Rak­lap­ból soha nem elég! Az el­ké­pesz­tően sok­ol­dalú épít­ke­zési ma­ra­dék­ból nem­csak remek bú­to­ro­kat, de szu­per olcsó ke­rí­tést is ké­szít­hetsz!

Rak­lap­ból soha nem elég! Az el­ké­pesz­tően sok­ol­dalú épít­ke­zési ma­ra­dék­ból nem­csak remek bú­to­ro­kat, de szu­per olcsó ke­rí­tést is ké­szít­hetsz!

Szuper ötletek a kedvenc pólód újrahasznosítására!

Gyűlnek a sosem hordott holmik a szekrényedben? Ide süss!

Kel­le­mes szép em­lé­kek fűz­nek egy régi pó­lód­hoz, vagy csak egy­sze­rűen nincs szí­ved ki­dobni? Szu­per öt­le­tek!

Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, se­gít­sé­gük­kel új­ra­ér­tel­mez­he­ted szí­ved­nek ked­ves ru­ha­da­rab­ja­i­dat!

Soha ne dobd el a páratlan zoknit! Íme, 15 zseniális ötlet

Soha ne dobd el a páratlan zoknit! Íme, 15 zseniális ötlet

Soha ne dobd el a páratlan zoknit! Íme, 15 zseniális ötlet

Ha te is saj­ná­lod ki­dobni a kal­lódó da­ra­bo­kat, most mu­ta­tunk né­hány szu­per öt­le­tet, mi min­dent kezd­hetsz velük.

Ki ne dobd a kartondobozt! Elképesztő, mit készíthetsz belőle!

Ki ne dobd a kartondobozt! Elképesztő, mit készíthetsz belőle!

Miért köl­te­nél va­gyo­no­kat já­tékra, ha eze­ket a ki­csik­kel is el­ké­szít­he­ted!

Sosem találnád ki, mi mindenre jó egy régi öreg törölköző

Sosem találnád ki, mi mindenre jó egy régi öreg törölköző

Biz­tos eszedbe ju­tott már, hogy ki­do­bod a ki­csit régi, hasz­ná­la­ton kí­vüli tö­rül­kö­ző­i­det. Ne tedd! Mu­tat­juk, mi­lyen prak­ti­kus dol­go­kat ké­szít­hetsz be­lő­lük.

Felejtsd el a raklapot, ez lett az új őrület a kertben

Felejtsd el a raklapot, ez lett az új őrület a kertben

Csak egy kis kre­a­ti­vi­tásra lesz szük­ség

Nem is hin­néd, hogy az agyag vagy beton tég­lá­kat mi min­denre lehet egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal fel­hasz­nálni az ott­ho­nod­ban.

Varázsolj egyszerű tornacipőből vidám, trendi lábbelit

Varázsolj egyszerű tornacipőből vidám, trendi lábbelit

A ké­nyel­mes tor­na­cipő mára ha­tal­mas divat lett. Né­hány egy­szerű öt­let­tel szí­nessé és egye­divé va­rá­zsol­ha­tod ma­gad­nak!

A ké­nyel­mes tor­na­cipő mára ha­tal­mas divat lett. Min­den­hez illik, egy­szerre le­hetsz benne szexi, spor­tos és nőies. Né­hány egy­szerű öt­let­tel szí­nessé és egye­divé va­rá­zsol­ha­tod ma­gad­nak!

Ezért tegyél rizst a szekrénybe, meghálálják a ruhák!

Ezért tegyél rizst a szekrénybe, meghálálják a ruhák!

Ez a kis zsá­kocska remek il­la­tot áraszt ma­gá­ból. Őrül­ten egy­szerű el­ké­szí­teni.

Ez a kis zsá­kocska remek il­la­tot áraszt ma­gá­ból. Őrül­ten egy­szerű el­ké­szí­teni.

Ilyet még nem láttál: fess gyönyörű húsvéti tojást rizzsel

Ilyet még nem láttál: fess gyönyörű húsvéti tojást rizzsel

Ez az ötlet egy­sze­rűen zse­ni­á­lis.

A to­jás­fes­tés egy szép ha­gyo­mány, de talán a leg­iz­gal­ma­sabb benne, hogy min­den évben képes meg­újulni egy ki­csit. Ez az ötlet pedig egy­sze­rűen zse­ni­á­lis.

Így dobd fel csipkével a régi farmerod!

Így dobd fel csipkével a régi farmerod!

Vedd elő a szek­rény­ből a nagyi csip­kéit és mun­kára fel!

Ha unod a régi far­me­rod, mu­ta­tunk egy remek trük­köt, ami­vel ki­csit fel­újít­ha­tod és di­va­tossá te­he­ted! Vedd elő a szek­rény mé­lyé­ről a nagyi csip­kéit és mun­kára fel!

7 elképesztő jó ötlet! Így rendezd be olcsó cserepekkel az erkélyedet

7 elképesztő jó ötlet! Így rendezd be olcsó cserepekkel az erkélyedet

Nem sze­ret­nél va­gyo­no­kat köl­teni, hogy me­se­szép le­gyen az er­ké­lyed?

Nem sze­ret­nél va­gyo­no­kat köl­teni arra, hogy me­se­szép le­gyen az er­ké­lyed? Vedd elő a régi kas­pó­i­dat és újítsd fel őket fil­lé­rek­ből, íz­lé­sed sze­rint! Mu­ta­tunk né­hány szu­per öt­le­tet!

Trükkös kis újítás: tetovált lesz idén a tojás

Trükkös kis újítás: tetovált lesz idén a tojás

A ta­valy nyár leg­na­gyobb do­bása a könnyen fel­te­hető arany- és ezüst­te­to­vá­lás volt. Most a to­já­sokra kerül!

A ta­valy nyár leg­na­gyobb do­bása a könnyen fel­te­hető arany- és ezüst­te­to­vá­lás volt. Idén sem megy ki a di­vat­ból.

Tarol idén a zsákvászon: olcsó és trendi dekorációk húsvétra

Tarol idén a zsákvászon: olcsó és trendi dekorációk húsvétra

Vá­lo­gass össze né­hány da­rabka natúr anya­got, te­gyél hozzá egy kis csip­két, vi­rá­got. Stí­lu­sos hús­véti de­ko­rá­ci­ó­kat ké­szít­hetsz.

Eszméletlen divattrükkök, tízezreket spórolhatsz!

Eszméletlen divattrükkök, tízezreket spórolhatsz!

Nem árt el­kez­deni a ru­ha­tár­fris­sí­tést.

Nem árt el­kez­deni a ru­ha­tár­fris­sí­tést. Olyan öt­le­te­ket mu­ta­tunk, amik­hez pénzre nincs is szük­sé­ged.

Átlátszó lesz idén a húsvéti tojás. Készítsd el te is!

Átlátszó lesz idén a húsvéti tojás. Készítsd el te is!

A szí­nes hús­véti to­já­sok el­ké­szí­tése jó móka! De ha nem sze­retsz to­jást fes­teni, mu­ta­tunk egy másik öt­le­tet.

A szí­nes hús­véti to­já­sok el­ké­szí­tése jó móka! De ha nem sze­retsz to­jást fes­teni, mu­ta­tunk egy másik öt­le­tet. Rá­adá­sul ezekbe a to­já­sokba még apró kis meg­le­pe­té­se­ket is lehet rej­teni!

Felejtsd el a régi tojásfestést! Itt egy szuper új trükk!

Felejtsd el a régi tojásfestést! Itt egy szuper új trükk!

Ha sze­retsz to­já­so­kat fes­teni, meg­mu­tat­juk az idei év nagy di­vat­ját, a ga­lak­ti­kus to­já­so­kat!

Las­san be­kö­szönt a nagy hús­véti ké­szü­lő­dés és el­kezd­het­jük fel­dí­szí­teni a la­ká­so­kat. Ha sze­retsz to­já­so­kat fes­teni, meg­mu­tat­juk az idei év nagy di­vat­ját, a ga­lak­ti­kus to­já­so­kat!

Készíts tojástartóból mini üvegházat!

Készíts tojástartóból mini üvegházat!

Las­san itt a ta­vasz és kez­dőd­het a ker­tész­ke­dés. Ha sze­re­ted te magad ki­ne­velni a pa­lán­tá­i­dat, pró­báld ki ezt a zse­ni­á­lis trük­köt. Nem kell hozzá más csak né­hány to­jás­tartó és egy kis fólia!

Las­san itt a ta­vasz és kez­dőd­het a ker­tész­ke­dés. Ha sze­re­ted te magad ki­ne­velni a pa­lán­tá­i­dat, pró­báld ki ezt a zse­ni­á­lis trük­köt.

Visszatér a raklap: újabb és újabb fantasztikus ötletek

Visszatér a raklap: újabb és újabb fantasztikus ötletek

Vi­gyél új színt a lak­be­ren­de­zésbe!

A rak­lap a ki­apad­ha­tat­lan öt­le­tek tár­háza. Szá­mos prak­ti­kus bú­tort ké­szít­hetsz be­lőle egy­sze­rűen és ol­csón. Vi­gyél új színt a lak­be­ren­de­zésbe idén ta­vas­szal!

Idén ne vegyél élő nyulat! Mutatjuk a gyerekek új, cuki kedvencét!

Idén ne vegyél élő nyulat! Mutatjuk a gyerekek új, cuki kedvencét!

Me­lyik gye­rek szeme ne csil­lanna fel egy hús­véti nyúl lát­tán? Ga­ran­tál­juk, hogy ennek a nyu­szi­nak is örülni fog!

Így segít a régi farmerod a kertben

Így segít a régi farmerod a kertben

Ha imádsz ker­tész­kedni, akkor ezt a trük­köt neked ta­lál­ták ki.

Ha imádsz ker­tész­kedni, akkor ezt a trük­köt neked ta­lál­ták ki. Ne dobd ki a régi far­me­rod, in­kább ala­kítsd át, és nagy se­gít­sé­gedre lehet a met­szés vagy ül­te­tés köz­ben.

Soha ne dobd el a CD-tokot, fantasztikus, mit készíthetsz belőle

Soha ne dobd el a CD-tokot, fantasztikus, mit készíthetsz belőle

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen fan­tasz­ti­kus és prak­ti­kus tár­gya­kat ké­szít­hetsz pil­la­na­tok alatt be­lő­lük.

Nem bírod kivárni a tavaszt? Így kezdj el ültetni!

Nem bírod kivárni a tavaszt? Így kezdj el ültetni!

Ha­ma­ro­san kezd­hetsz pa­lán­tázni!

Már nem kell sokat várni, ha­ma­ro­san kezd­hetsz pa­lán­tázni! Mu­ta­tunk né­hány prak­ti­kus öt­le­tet. Ha kicsi a ker­ted, vagy az er­kélyt sze­ret­néd vi­rágba bo­rí­tani.

Hihetetlen dolgokra használhatsz egy régi fiókot!

Hihetetlen dolgokra használhatsz egy régi fiókot!

Ér­de­mes kö­rül­néz­ned pin­cé­ben, pad­lá­son, vagy a lom­ta­la­ní­tás­nál nyi­tott szem­mel jár­nod, hi­szen fan­tasz­ti­kus le­he­tő­sé­gek rej­le­nek egy ki­do­básra szánt fi­ók­ban.

Készíts szőnyeget egyszerűen, fillérekből!

Készíts szőnyeget egyszerűen, fillérekből!

Akad ott­hon né­hány gön­cöd? Eegy­sze­rűen ké­szít­hetsz be­lőle sző­nye­get. Na­gyon di­va­tos és olcsó meg­ol­dás.

Akad ott­hon né­hány gön­cöd? Eegy­sze­rűen ké­szít­hetsz be­lőle sző­nye­get. Na­gyon di­va­tos és olcsó meg­ol­dás.

12 szuper ötlet konzervdobozból, amire soha nem gondoltál volna

12 szuper ötlet konzervdobozból, amire soha nem gondoltál volna

Ki ne dobd az üres kon­zerv­do­bo­zo­kat, esz­mé­let­len jó dol­go­kat ké­szít­hetsz be­lőle. Nem csak szép, de hasz­nos is lehet

Szuper, egészséges ajándékötletek az utolsó pillanatra

Szuper, egészséges ajándékötletek az utolsó pillanatra

Még most sem késő el­ké­szí­teni.

Idén va­rá­zsolj el min­den­kit saját szép­ség­ápo­lási aján­dé­kok­kal. Még most sem késő eze­ket a kü­lön­le­ges­sé­ge­ket el­ké­szí­teni.

Így dobd fel a kisszobát, hogy igazi gyerekparadicsom legyen

Így dobd fel a kisszobát, hogy igazi gyerekparadicsom legyen

Vi­gyél egy kis vál­to­za­tos­sá­got a gyer­kő­cöd szo­bá­jába.

Vi­gyél egy kis vál­to­za­tos­sá­got a gyer­kő­cöd szo­bá­jába. Pár öt­le­tes be­ren­de­zés­sel igazi gye­rek­bi­ro­dal­mat va­rá­zsol­hatsz, amit ga­ran­tál­tan imádni fog!

Olcsó, mégis nagyon ötletes karácsonyi ajándékok tanároknak

Olcsó, mégis nagyon ötletes karácsonyi ajándékok tanároknak

A leg­szebb aján­dék sze­mé­lyes, és akkor iga­zán ér­té­kes, ha te magad ké­szí­ted el.

Így készülnek a legszebb karácsonyi dekorációk, a mini fenyők

Így készülnek a legszebb karácsonyi dekorációk, a mini fenyők

5 egy­sze­rűen el­ké­szít­hető ka­rá­cso­nyi dísz, ami­vel gyö­nyörű ün­nepi han­gu­la­tot va­rá­zsol­hatsz a la­ká­sodba.

Nincs pénzed drága gyerekjátékokra? Most figyelj, ettől leesik a kölyök álla!

Nincs pénzed drága gyerekjátékokra? Most figyelj, ettől leesik a kölyök álla!

Ide nézz, egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal mi min­dent ké­szít­hetsz!

Kony­hára, sá­torra, kis­boltra vá­gyik a gye­rek, de te drá­gá­nak ta­lá­lod, rá­adá­sul nem is sze­ret­néd nagy darab mű­anya­gok­kal el­árasz­tani a la­kást? Ide nézz, egy nagy kar­ton­do­boz­ból, egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal mi min­dent ké­szít­hetsz!