MANI

To­rony­ma­ga­san vezet a 103.9 Slá­ger FM

Bu­da­pest leg­hall­ga­tot­tabb ol­dies rá­di­ója a Kan­tar Hoff­mann szep­tem­ber - no­vem­beri mé­ré­sei sze­rint ma­ga­biz­to­san nö­velte pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben, így to­vábbra is a város leg­nép­sze­rűbb adója.

A 30-59 éves, kimagasló fizetőképes kereslettel rendelkező célközönség körében a fővárosban a legtöbben a 103.9 Sláger FM-et választják*!

A 2017-ben egyéni rekordokat döntő budapesti adó megerősítette kiemelkedő pozícióját, és idén elképesztő sebességgel növelte hallgatói táborát a fiatalabb, 25 év felettiek körében is*.

Teljes nap, budapestiek (15+)*
*Forrás: Kantar Hoffmann, Budapest, 2017. szeptember – november
Teljes nap, budapestiek (25+)*
*Forrás: Kantar Hoffmann, Budapest, 2017. szeptember – november
Teljes nap, budapestiek (30-59)*
*Forrás: Kantar Hoffmann, Budapest, 2017. szeptember – november

Országosan is az élmezőnyben a 103.9 Sláger FM!

Eközben a címlapon

Magyarország és a világ népszerű oldies zenéit játszó rádiója tovább növelte hallgatói bázisát a budapesti agglomerációban és országosan is egyaránt.**

A kumulált eredmények alapján az elmúlt egy évben 326 ezer főről 629 ezerre növelte, így csaknem megduplázta rajongói táborát a 103.9 Sláger FM.

(összehasonlítás: TNS Hoffmann 2016. július – október, Kantar Hoffmann 2017. szeptember – november)
Teljes nap, országos (15+)**
**forrás: Kantar Hoffmann, országos adat, 2017. szeptember – november
 

Elkötelezettek a 103.9 Sláger FM hallgatói!

A Kantar Hoffmann legfrissebb, novemberi mérései szerint a 103.9 Sláger FM 19,4 %-os közönségaránnyal magasan vezet a rádiók ranglistáján***, emellett az ország teljes lakosságában mért, csaknem három és fél órás rádió hallgatási idővel büszkélkedhet.  

(Forrás: Kantar Hoffmann 2017. szeptember-november, országos adat, teljes lakosság)
***Forrás: Kantar Hoffmann, Budapest, 15+ SHR, 2017. szeptember – november
A rádió fennállásának legsikeresebb éve után, a 103.9 Sláger FM továbbra is a minőségi szórakoztatásra, és a hallgatói igények maximális kiszolgálására hivatott a 2018-as esztendőben is.