KÜLFÖLD

Szij­jártó: A világ a saját vesz­tébe rohan

Abban nincs vita az ENSZ-ben sem, hogy Eu­rópa és a világ jö­vő­jét is alap­ve­tően meg­ha­tá­rozó je­len­ség a tö­me­ges il­le­gá­lis mig­rá­ció - hang­sú­lyozta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön New York­ban, az ENSZ Gaz­da­sági és Szo­ci­á­lis Bi­zott­ság part­ner­ségi fó­ru­mán.
  • Szerző: MTI

A migránsok számát 65 millióra becsülik, közülük 30-35 millióan Európa közvetlen szomszédságában vannak.

Ha a világ nem talál helyes választ a migráció kezelésére és amíg az ENSZ és más nemzetközi szervezetek az illegális migrációt menedzselik, addig nem lehet fenntartható fejlődésről beszélni

- szögezte le Szijjártó Péter.

A miniszter pontokba szedve foglalta össze, miként kellene kezelni az illegális migrációt. 

A versenyképes tudás megszerzéséhez ösztöndíjprogramokat kell indítani és lehetővé kell tenni az üldözött közösségek helyben maradását. Szükség van technológiai segítségnyújtásra és a háborús övezetek körüli országok stabilitásának fenntartására.

Magyarország mindezekben jó példával jár elől, hiszen

a magyar kormány 5400 hallgatónak biztosít oktatási támogatást, akik hazatérve saját országuk modernizálását segíthetik.

Rendkívüli szükség van arra is, hogy a háborús övezetek körüli közvetlen országokat támogassák, hogy el tudják látni a menekülteket. Magyarország ezért Jordániát, Libanont és Egyiptomot is támogatja.

Eközben a címlapon

Fontos továbbá, hogy az üldözött közösségeket is helyben tudják tartani.

Magyarország eddig több mint 25 millió eurót fordított a közel keleti keresztény közösségek támogatására.

Szükség van mindemellett arra is, hogy a fejlődő országok a megfelelő technológia birtokában legyenek és az alapvető életvitel feltételeit meg tudják teremteni. Magyarország ezért segít számos fejlődő országnak vízgazdálkodási, mezőgazdasági, élelmiszeripari területen kötött segélyhitel keretében.

Ha ezt a négy feladatot nem tudja a világ elvégezni, akkor "saját vesztébe rohan",

a migráció mindent uralni fog, a stabilitást átveszi az instabilitás, megjelenik a terrorfenyegetettség és párhuzamos társadalmak alakulnak ki - hangsúlyozta a miniszter.