INSIDER

Óri­ási vita megy, hány napot iga­zol­has­son a szülő

Az or­vos­hoz for­duló gye­re­kek 40-50 szá­za­léka nem be­teg­ség, hanem az iga­zo­lás miatt megy a ren­de­lőbe. A Házi Gyer­mek­or­vo­sok Egye­sü­lete sze­rint ezzel koc­káz­tat­ják az új­bóli meg­be­te­ge­dést, más­részt a va­lódi be­te­gek­től ve­szik el az időt.

Ma nincs központi szabály: az iskola vezetése dönti el, hogy hány napot igazolhatnak a szülők a gyerekeknek, és ezt a házirendben rögzítik. Ez tanévenként általában 3 vagy 6 nap. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete ezt felemelné 15 napra. A szülők egyetértenek, de az iskolák többsége nem örülne.

"Vannak olyan könnyebb betegségek, mint egy hasmenéses betegség vagy egy nátha, amelyek orvosi vizsgálat nélkül is megoldódnak. Ilyenkor az orvoshoz fordulás egyetlen oka az igazolás"

EZEKET OLVASTAD MÁR?

– mondja a -nak Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Hozzáteszi: a tanévenként 3 nap szülői igazolás kevés, ezzel rákényszerítik a gyerekeket arra, hogy a beteg gyerekek között órákig a rendelőben várakozzanak.

Agyrém, hogy a szülők alig tudnak valamit leigazolni az iskolai házirendek miatt. Igazi „hungarikum” ez, csak nálunk ilyen kevés a lehetőség a szülői igazolásra

– mondja lapunknak dr. Zonda Igor, akinek rendelőjében a gyerekek fele szintén csak az igazolások miatt fordul meg. Többen köztük gyógyultan mennek vissza a papírért, ami rizikós.

Fotó: Korponai Tamás
Fotó: Korponai Tamás

"Ez nagyon jó kezdeményezés, ugyanis súlyosan sérti a szülők alkotmányos jogát, hogy korlátozzák őket a házirendek abban, hogy indokolt esetben igazolják az iskola kihagyását" – mondja Keszei Sándor, a Magyarországi Szülők Országos Egyesületének elnöke lapunknak. A szervezet 100 iskola házirendjét is megvizsgálta, és jellemzően tanévenként 3 napban maximálják a szülői igazolást. – "Ez egy 20-30 éves szokás. Az egész rendszert újra kellene gondolni" – véli.

A 3 vagy 6 nap kevés, de a 15 nap sok, hiszen ez már a teljes tanítási idő 10 százaléka

– mondta a -nak Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Hozzátette: ahogy a szülőnek is jár pihenőnap a munkahelyen, a gyereknek is indokolt lehet 1-2 bármikor kivehető plusz pihenőnap.

Eközben a címlapon

Arról, hogy a szülők és az iskolák mit mondtak a szülői igazolások számának növelésének javaslatáról, a szerdai napilapban olvashatsz!