POLITIK

A Job­bik már el­fo­gadja a mig­ránskvó­tát. Szö­vet­sé­get kö­töt­tek So­ros­sal

A be­ván­dor­lók szük­ség­szerű be­fo­ga­dá­sá­ról és az el­fo­ga­dandó mig­ránskvó­tá­ról be­szélt a Job­bik al­el­nöke egy angol nyelvű in­ter­jú­ban. Gyön­gyösi Már­ton bí­rálta az Orbán-kor­mány be­ván­dor­lás-po­li­ti­ká­ját is. Elem­zők a meg­döb­bentő for­du­lat­ban Soros György be­fo­lyá­sát lát­ják. A Job­bik meg­kezdte az al­kal­maz­ko­dást a mil­li­ár­dos igé­nyelte mig­ráns­párti po­li­ti­ká­hoz, s ezzel a nyi­lat­ko­zat­tal lé­nye­gé­ben le­tette a hű­ség­es­küt.
  • Szerző: Ripost

Nincs más választás, mint hogy politikai menedékjogot adjunk a  bevándorlóknak – ezt nyilatkozta  Gyöngyösi Márton az ESJNews nemzetközi biztonságpolitikai lapnak. A politikus az interjúban kifejtette, hogy pártja már nem ellenzi migránsok betelepítését.

Az interjúra később Vona Gábor is ráerősített, megjegyezve azt, hogy Magyarországnak a bevándorlás kapcsán is be kell tartania a nemzetközi egyezményeket.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Gyöngyösi Márton szerint ezeket a szerződéseket a magyar kormány nem tartja be, mert kiindulási országtól függetlenül nem enged be bevándorlókat, sőt, elutasítja a betelepítési kvótákat is.

A Jobbik képviselője az angol nyelvű portálnak arról is beszél, hogy a Jobbik álláspontja ezzel szemben hirtelen az lett, hogy

a migránsok befogadása több esetben szükségszerű, ezt kívánja a szolidaritás, és a nemzetközi szerződések is erre kötelezik Magyarországot. Ezután egyértelműen igent mondott a migránskvótára is. Szerinte a Jobbikban már nincs elvi akadálya a migránsok betelepítésének.

 Elemzők a megdöbbentő fordulatban Soros György növekvő befolyását látják. A Jobbik megkezdte az alkalmazkodást a milliárdos igényelte migránspárti politikához, cserébe egyes, a javára történő visszalépésekért

Sokakat megdöbbentett az utóbbi időben olyan Soroshoz közel álló liberális személyiségek Jobbik-párti nyilatkozata, akikről korábban ez elképzelhetetlen lett volna. Például Konrád György is a Jobbik mellé állt.