HARCÉL

Ko­vács Zol­tán: Bo­szor­kány­ül­dö­zés fo­lyik Brüsszel­ben

Eu­rópa ha­tá­rait csak az lép­hesse át, aki­nek joga van arra - mondta Ko­vács Zol­tán, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kára az M1 ak­tu­á­lis csa­torna mű­so­rá­ban.
  • Szerző: MTI

Kovács Zoltán kiemelte: a migrációs helyzet kezeléséhez, megoldásához az első lépés, hogy Európa határait megvédjék.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által megfogalmazott hét pont első pontja arról szól,

el kell venni a brüsszeli bürokratáktól azt, hogy ők próbálják megmondani, a migráció kezelésében mi a megoldás.

Nem összeurópai, egységes „migrációmenedzsmentben” van a megoldás, hanem a határvédelemben.

Arra ösztönzik a magyar választókat, hogy a „sorskérdésekben” mondják el a véleményüket. „Mérföldkő”, hogy az európai emberek miként döntenek a május 26-ai európai parlamenti választáson – jelentette ki az államtitkár.

„Most igenis számít”, kik, milyen emberek ülnek az Európai Parlamentben.

Arról, hogy ismét napirendre került a Magyarországgal szemben megindított jogállamisági eljárás ügye, Kovács Zoltán azt mondta: választási kampány van.

A jogállamiság kérdése az elmúlt nyolc évben olyan „gumicsont”, amely alapján

Eközben a címlapon

„boszorkányüldözés” zajlik azon országok ellen, akik nem igazodnak a brüsszeli bürokraták politikai elképzeléseihez.

A Kossuth rádió reggeli hírműsorában a politikus felvetette: mi értelme európai parlamenti választásokról beszélni, ha az Európai Néppárt "egy jelentős része gyakorlatilag balra tolódott", és szocialista, liberális felfogásokat hangoztat.

Aki migrációellenes, szinte kizárólag a nemzetek Európájában gondolkodik, szeretné megerősíteni az európai családokat,

miközben a bevándorláspártiak olyan összeurópai, az Amerikai Egyesült Államok mintájára Európai Egyesült Államokat akaró nézetet hangoztatnak, amely teljesen idegen attól, amit az Európai Néppárt tagjai eredetileg vallottak.

Meglátása szerint ma Európában - főleg Nyugat-Európában - nem szokás a valóságról beszélni, "ehelyett műszavakon, műkifejezéseken, és vetített valóságon keresztül" próbálják az embereknek érthetővé tenni, mit is kellene Európában cselekedni.

Ezzel szemben a közép-európai országok, köztük Magyarország talált egy "pragmatikus hangot", a valóságról beszélnek, amelyet az európai emberek a saját bőrükön éreznek.

Az államtitkár szerint

ez a két "világlátás" csap össze,

a nyugat-európai országoknak és az Európai Néppárt jelentős részének az a célja, hogy ez a nézőpontokban, álláspontokban megjelenő különbség ne markánsan jelenjen meg, hanem "lehetőleg tűnjön el".