BOZÓT

Jun­c­ker megint al­ko­tott: fel­gyúj­tott egy egész kül­dött­sé­get

Szó sze­rint fel­gyúj­totta a ru­an­dai nép­ir­tás 25. év­for­du­ló­jára em­lé­kező de­le­gá­ciót az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke, Jean-Cla­ude Jun­c­ker. Kész őrü­let.

Újabb Juncker-botrány árasztotta el a közösségi oldalakat, és természetesen újraindult a találgatás az Európai Bizottság elnökének "isiászáról" is...

Ámbár biztosan az afrikai meleg ártott meg neki annyira, hogy szó szerint felgyújtott egy egész küldöttséget.

Vasárnap a ruandai népirtás 25. évfordulójára emlékeztek a kelet-afrikai országban. Az eseményen az Európai Uniót Jean-Claude Jucker képviselte, akinek sikerült ismét felhívnia magára a figyelmet azzal, hogy szó szerint felgyújtotta a többi résztvevőt.

Az internet népe azonnal lecsapott az ügyre,  áradnak a kommentek, ismét előtérbe került a bizottsági elnök "isiásza". Ez itt az Európai Unió 2019-ben. Kinek jó ez így?

Az eseményről videó is készült, amin teljes egészében látszik Juncker mutatványa.

Az információt és a vidót a V4 hírügynökség bocsájtotta rendelkezésünkre.

Eközben a címlapon