BOZÓT

A Soros-szer­ve­ze­tek mig­rán­so­kat moz­gó­sí­ta­nak a va­sár­napi vá­lasz­tá­sokra

Az Eu­ró­pai Par­la­ment uniós költ­ség­ve­tési for­rá­sok­ból tá­mo­gat egy be­ván­dor­lás­párti, Soros Györggyel szo­ro­san együtt­mű­ködő szer­ve­ze­tet, hogy moz­gó­sítsa az "új eu­ró­pa­i­a­kat", azaz a be­ván­dor­ló­kat az EU vá­lasz­tásra. Szá­mos fel­mé­rés iga­zolta, hogy a be­ván­dor­lók ha­tal­mas több­sége a bal­ol­dali pár­tokra sza­vaz.
  • Szerző: Ripost

Az Európai Parlament létrehozott az uniós parlamenti választásokra egy mozgósító internetes oldalt - írja a Magyar Nemzet.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
A ­Szavaznifogok.eu  a»This time I’m voting« saját állítása szerint független bármiféle politikai párttól és ideológiától. A kommunikációs tevékenység célja, hogy elősegítse a demokratikus részvételt az euró­pai választásokon.”

Ehhez képest a kezdeményezést támogató partnerszervezetek hatvanegy tagú listáján több bevándorláspárti szervezet is feltűnik. Köztük van például a Soros György támogatását is élvező Euro­pean Council on Refugees and Exiles és a Migration Policy Group (MPG).

Az MPG főtevékenysége a bevándorlók megsegítése, és a Szavaznifogok.eu oldal tájékoztatása szerint pénzt kaptak az európai választásokat támogató fellépésük „társfinanszírozására”.

A hatvanegy szervezetből összesen tizenkét szervezetnél szerepel ez a szöveg.

Az MPG önbevallása szerint elsősorban integrációval, migrációval foglalkozik.

Anyagaik közt több Magyarországot  a migránspolitika miatt bíráló elemzés is található.

A nyilvános adatokból kiderül, hogy az elmúlt években nemcsak Brüsszel pénzelte ezt a szervezetet, hanem Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa is. Az MPG fő donorai­nak felsorolásánál külön is feltünteti, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványtól is kaptak forrásokat.

Eközben a címlapon
Az MPG 2016-os jelentéséből szintén kiderül, hogy arra is kaptak pénzt Soros alapítványától, hogy az Európai Unión kívülről érkező bevándorlók szavazási aktivitását növeljék.

Az MPG fő feladat most a bevándorlók európai parlamenti választásokra történő mozgósítása. Az Európai Parlamenttől kapott forrásokból (!) honlapot indítottak (www.voteeuropa.eu/), amelynek segítségével nyolc országban (Belgium, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Németország és Olaszország) keresik meg a bevándorló választókat.

A projekt leírásában az MPG külön hangsúlyozza, hogy  a honosított migránsok, a menekültek és a „különböző hátterű” fiatalok mozgósítását, valamint e célra önkéntesek hálózatának megszervezését  vállalták.

Felhívják a figyelmet arra, hogy az elmúlt évtizedben közel ötmillió bevándorlót honosítottak. Arra is emlékeztetnek, hogy kutatások szerint a bevándorlók sokkal nagyobb arányban határozzák meg magukat „európaiként”, mint az Európában született állampolgárok.

A 2012-es Európai Társadalmi Felmérés adatai szerint pedig a pártválasztó németországi muszlimok ­70-90 százaléka valamely baloldali pártot érzi leginkább magához közelállónak.