MANI

A II. ke­rü­let­ben indul a bu­da­pesti is­ko­la­busz­prog­ram min­ta­pro­jektje

A kor­mány­zat is­ko­la­busz­prog­ra­mot indít, a min­ta­pro­jekt a II. ke­rü­let­ben kez­dő­dik el 2019-ben - je­len­tette be Gu­lyás Ger­gely mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter a ke­rü­let­ben tar­tott keddi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón

Kiemelte: a kormányzat célja a fővárosban és az agglomerációban élő emberek mindennapi közlekedési problémáinak enyhítése és az ISKOLABUSZprogram várható forgalomcsökkentő hatására a közlekedés okozta környezeti terhelések mérséklése Budapesten. Az észak-budai kerület ideális a koncepció kidolgozására, hiszen több mint 10 ezer gyerek tanul ott 15 állami és több magánintézményben. A gyerekek közül sokan az agglomerációs településekről érkeznek az iskolákba nap mint nap - mondta Láng Zsolt (Fidesz-KDNP), a kerület polgármestere. Hozzátette: a koncepció kidolgozásánál törekedni fognak a biztonságos és családbarát üzemeltetésre, a megbízható működésre, a környezetbarát megoldások alkalmazására és a közösségi szempontok figyelembevételére.

A rendszer tesztelése - párhuzamosan a Budapestivel - Kecskeméten és Debrecenben is megkezdődik.