CÍMKE: 'veszekedés'

Dagad a családi botrány, durva dolgokat mondott a lányáról Mc Hawer

Dagad a családi botrány, durva dolgokat mondott a lányáról Mc Hawer

A mu­la­tós sztár úgy érzi, Tímea tel­je­sen el­ásta magát a vi­sel­ke­dé­sé­vel.

Így teszik tönkre a párok a kapcsolatukat, veszélyes ez a játék

Így teszik tönkre a párok a kapcsolatukat, veszélyes ez a játék

Tel­je­sen rend­ben van, ha időn­ként vi­táz­tok. De sokan ekkor ron­ta­nak el min­dent...

Őszinte vallomás: ezért veszekszik egymással Kulcsár Edina és férje

Őszinte vallomás: ezért veszekszik egymással Kulcsár Edina és férje

Egy hosszú nap után Edina és Csuti is ki­en­gedi a fá­radt gőzt.

Egy hosszú nap után Edina és Csuti is ki­en­gedi a fá­radt gőzt.

Durva vádak: kitálalt lányáról a magyar sztár, elképesztő, mit mondott

Durva vádak: kitálalt lányáról a magyar sztár, elképesztő, mit mondott

A hí­res­ség azt ál­lítja, lánya há­lát­la­nul vi­sel­ke­dett vele.

A hí­res­ség azt ál­lítja, a lánya há­lát­la­nul vi­sel­ke­dett vele.

Borzalmas gyilkosság Gázlón: Fejbe lőtte öccsét az 56 éves férfi

Borzalmas gyilkosság Gázlón: Fejbe lőtte öccsét az 56 éves férfi

Borzalmas gyilkosság Gázlón: Fejbe lőtte öccsét az 56 éves férfi

Az ügy­ben el­já­rást in­dí­tot­tak. A gya­nú­sí­tot­tat elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték. Még tart a vizs­gá­lat.

Az ügy­ben el­já­rást in­dí­tot­tak. A gya­nú­sí­tot­tat elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték. Még tart a vizs­gá­lat.

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

A két éne­kesnő szak­ma­i­lag sosem ri­va­li­zált egy­más­sal, de a ma­gán­élet­ben sok­szor össze­vesz­tek már.

Döbbenetes részletek, ez vezetett az M3-ason történt újévi tragédiához

Döbbenetes részletek, ez vezetett az M3-ason történt újévi tragédiához

Egy fi­a­tal nő vesz­tette éle­tét az au­tó­pá­lyán az év leg­ele­jén.

Egy fi­a­tal nő vesz­tette éle­tét az au­tó­pá­lyán az év leg­ele­jén, mi­u­tán egy vita miatt ki­szállt a ko­csi­ból és az út­tes­ten kez­dett sé­tálni.

Minden második családnál áll a bál karácsonykor

Minden második családnál áll a bál karácsonykor

Bár a több­ség a csa­ládra, sze­re­tetre, meg­hitt han­gu­latra asszo­ciál a ka­rá­csony kap­csán.

Bár a több­ség a csa­ládra, sze­re­tetre, meg­hitt han­gu­latra asszo­ciál a ka­rá­csony kap­csán, mégis min­den má­so­dik csa­lád­ban ve­sze­ke­dés van.

Tovább dagad a Wellhello körüli botrány

Tovább dagad a Wellhello körüli botrány: már a számlákat is befagyasztották

Egy ideig senki sem kap pénzt...

A fiúk egy­előre nem tud­ták meg­be­szélni a vitás kér­dé­se­ket.

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Férfiak val­lot­tak a tech­ni­kák­ról!

Va­kar­hatja a fejét a férfi­em­ber, ha ma­gára ha­ra­gí­totta a pár­ját, sok­szor na­po­kig tart a mo­soly­szü­net.

Kitálalt Csobot Adél, ezt állítja a kapcsolatáról

Kitálalt Csobot Adél, ezt állítja a kapcsolatáról

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let azok­ról a pil­la­na­tok­ról, ami­kor nem ér­te­nek egyet Ben­cé­vel.

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let azok­ról a pil­la­na­tok­ról, ami­kor nem ér­te­nek egyet Ben­cé­vel.

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Kedd este egy hár­mas konflik­tus bor­zolja majd a ke­dé­lye­ket a TV2 fő­ző­show-jában. A három grá­cia nem bírt egy­más­sal.

Kedd este egy hár­mas konflik­tus bor­zolja majd a ke­dé­lye­ket a TV2 fő­ző­show-jában. A három grá­cia nem bírt egy­más­sal.

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Ál­lítja, több fur­csa tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején.

Ál­lítja, több fur­csa tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején.

Döbbenetes dolgokat vágott Diana fejéhez saját anyja a baleset előtt

Döbbenetes dolgokat vágott Diana fejéhez saját anyja a baleset előtt

Az asszony ká­rom­ko­dott és ki­a­bált a te­le­fonba, mire a her­cegnő el­ha­tá­rozta, hogy soha többé nem be­szél vele.

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Ve­sze­ke­dés előzte meg a tra­gi­kus ki­me­ne­telű ve­sze­ke­dést a pén­tek­ről szom­batra vir­radó éj­szaka Sz­lo­vá­ki­á­ban, Kas­sán.

Csúnyán összeszólalkozott Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Csúnyán összeszólalkozott Tápai Szabina és Kucsera Gábor

A rész­le­tek­ről a Mi­csoda Nők! hét­fői adá­sá­ban tá­lalt ki az egy­kori ka­ja­kos.

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Berki Krisztián kitálalt: dúl a háború közte és szerelme között!

Berki Krisztián kitálalt: dúl a háború közte és szerelme között!

A mű­sor­ve­zető élő adás­ban val­lott arról, hogy napok óta rossz­ban van Ma­zsi­val, és azt is el­árulta, mi ennek az oka!

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták és őri­zetbe vet­ték a 43 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi asszonyt.

Óriáskígyó a hálószobában: Bizarr kérés miatt szakított a pár

Óriáskígyó a hálószobában: Bizarr kérés miatt szakított a pár

Nem min­dig van­nak egy hul­lám­hosszon a párok a há­zi­ál­la­tok miatt.

Nem min­dig van­nak egy hul­lám­hosszon a párok a há­zi­ál­la­tok­kal kap­cso­lat­ban.

Baukó Éva őrjöng: Azt hittem, Berki Krisztián meg fog verni

Baukó Éva őrjöng: Azt hittem, Berki Krisztián meg fog verni

Baukó Éva csak kap­kodta a le­ve­gőt, annyira fel­ide­ge­sí­tette magát Berki Krisz­tián vi­sel­ke­dé­sén.

Baukó Éva csak kap­kodta a le­ve­gőt, annyira fel­ide­ge­sí­tette magát Berki Krisz­tián vi­sel­ke­dé­sén.

Gyilkos vitába torkollt a veszekedés: Ne tudd meg, min kapott össze házaspár

Gyilkos vitába torkollt a veszekedés: Ne tudd meg, min kapott össze házaspár

Gon­dol­tad volna, hogy férj és fe­le­ség mi­lyen ap­ró­sá­gok miatt képes egy­más tor­ká­nak esni?

Elég gáz a családom, kivagyok: Nem tettek lakatot szájukra a gyerekek

Elég gáz a családom, kivagyok: Nem tettek lakatot szájukra a gyerekek

Ka­masz­kor­ban tom­bol­nak az in­du­la­tok, olya­no­kat tud­nak oda­mon­dani, hogy egy hig­gadt fel­nőtt is fel­kapja a vizet.

Sokkoló fotó, az utcán fojtogatta barátnőjét a balhés világsztár

Sokkoló fotó, az utcán fojtogatta barátnőjét a balhés világsztár

Chris Brown úgy lát­szik, nem tud meg­vál­tozni. Mint is­mert: ak­kori élet­társa, Ri­hanna 2009-ben fel­je­len­tette, mert több­ször meg­verte őt.

Chris Brown úgy lát­szik, nem tud meg­vál­tozni. Már ko­ráb­ban is meg­gyűlt a baja a ha­tó­sá­gok­kal, mint is­mert: ak­kori élet­társa, Ri­hanna 2009-ben fel­je­len­tette, mert több­ször meg­verte őt. A vi­lág­saj­tót be­járt óri­ási bot­rányt meg­úszta fél évnyi köz­mun­ká­val, és azt ígérte, meg­vál­to­zik.

Kínos balhé: Nyilvánosan veszekedett Hernádi Judit lánya!

Kínos balhé: Nyilvánosan veszekedett Hernádi Judit lánya!

A Ho­ney­beast éne­kes­nője meg­elé­gelte a tart­ha­tat­lan hely­ze­tet!

A Ho­ney­beast éne­kes­nője meg­elé­gelte a tart­ha­tat­lan hely­ze­tet!

Itt az igazság: Kitálalt Bangó Margit, miért tagadta ki lányát!

Itt az igazság: Kitálalt Bangó Margit, miért tagadta ki lányát!

Nem be­szél egy­más­sal anya-lánya...

Hosszú-hosszú évek óta nem be­szél egy­más­sal Mar­git és Ma­rika. Össze­ve­szé­sük hát­te­ré­ben több dolog is áll!

Cseke Katinka vallomása: Megszültem a saját anyámat!

Cseke Katinka megdöbbentő vallomása: Megszültem a saját anyámat!

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője képes na­gyon dur­ván össze­veszni a ka­masz­lá­nyá­val.

Balhék sora, Shane Tusup egy rakás botrányt okozott

Balhék sora, Shane Tusup egy rakás botrányt okozott

Hosszú Ka­tinka férje és edzője szinte min­den­ki­vel össze­rúgta a port a ma­gyar úszó­sport­ban.

Hosszú Ka­tinka férje és edzője szinte min­den­ki­vel össze­rúgta a port a ma­gyar úszó­sport­ban.

Családtagjaival veszekszik Hódi Pamela!

Családtagjaival veszekszik Hódi Pamela!

A sztár­anyuka bár­ki­vel, bár­hol képes össze­vi­tat­kozni akkor, ha va­lami nem tet­szik neki.

A sztár­anyuka bár­ki­vel, bár­hol képes össze­vi­tat­kozni akkor, ha va­lami nem tet­szik neki.

Szexmegvonás: egészen durva, hogy a nők miért büntetik így a férfiakat

Szexmegvonás: egészen durva, hogy a nők miért büntetik így a férfiakat

Néha elég egy apró bak­lö­vés, és a férfi máris bú­csút mond­hat a forró éj­sza­ká­nak. Hi­he­tet­len szto­rik!

5 brutális csapda: Ezért gyűlölködnek egymással a házaspárok

5 brutális csapda: Ezért gyűlölködnek egymással a házaspárok

Min­den élet­hely­zet más és más, né­hány ti­pi­kus góc­pont azon­ban ki­vé­tel nél­kül min­den kap­cso­la­tot pró­bára tesz.

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

Nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő a jelek sze­rint nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot egy­kori me­nyé­vel.

Kínos videó: Adásban támadt egymásra Kulcsár Edina és szerelme!

Kínos videó: Adásban támadt egymásra Kulcsár Edina és szerelme!

Egyre nő a fe­szült­ség a sze­rel­me­sek kö­zött! Edina és Csuti csú­nyán össze­vesz­tek a ka­mera előtt! Ez bi­zony na­gyon kínos!

Durván összekapott édesanyjával a szexi énekesnő, orvost kellett hívni

Durván összekapott édesanyjával a szexi énekesnő, orvost kellett hívni

Se­lena Gomez és Jus­tin Bi­eber újra egy párt al­kot­nak.

Se­lena Gomez és Jus­tin Bi­eber újra egy párt al­kot­nak, de ennek sokan nem örül­nek.

Megtört a jég, óriási fordulat Pécsi Ildikó és menye kapcsolatában

Megtört a jég, óriási fordulat Pécsi Ildikó és menye kapcsolatában

Közel a bé­kü­lés?

Már csak az kéne, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő át­gon­dolja egy ki­csit a dol­go­kat. Főleg ka­rá­csony előtt.

Oszter Sándor elmondta, mit gondol lánya vőlegényéről

Oszter Sándor elmondta, mit gondol lánya vőlegényéről

Osz­ter Sán­dor nem fe­lejt, ha va­laki tisz­te­let­len vele, azt nem bo­csájtja meg.

Osz­ter Sán­dor nem fe­lejt, ha va­laki tisz­te­let­len vele, azt nem bo­csájtja meg.

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Csa­ládi ve­sze­ke­dés után kez­dett pa­nasz­kodni erős mell­kasi fáj­dal­makra, de a fe­le­sége azt hitte, csak meg­jássza magát.

Csa­ládi ve­sze­ke­dés után kez­dett pa­nasz­kodni erős mell­kasi fáj­dal­makra, de a neje azt hitte, hogy csak meg­játssza magát.

Élő adásban veszett össze Majka és Liptai Claudia

Élő adásban veszett össze Majka és Liptai Claudia

Most Majka és Lip­tai Cla­u­dia.

Van úgy, hogy az íté­szek egy­más­sal is össze­kü­lön­böz­nek. Most Majka és Lip­tai Cla­u­dia esett egy­más­nak.

Családi dráma: egy idegenhez akarta férjhez adni az apja Singh Vikit!

Családi dráma: egy idegenhez akarta férjhez adni az apja Singh Vikit!

Ha­da­ko­zott apja dön­tése ellen, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei let­tek.

Az éne­kesnő ha­da­ko­zott apja dön­tése ellen, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei let­tek. Szülő és gyer­meke éve­ken át nem be­szél­tek egy­más­sal. A hely­zet azon­ban nem­rég meg­vál­to­zott...

Váratlan fordulat Koós János és Bajor Imre özvegyének kapcsolatában

Váratlan fordulat Koós János és Bajor Imre özvegyének kapcsolatában

Az előz­mé­nyek is­me­re­té­ben erre nem sokan mer­tek volna fo­gadni!

Az előz­mé­nyek is­me­re­té­ben erre nem sokan mer­tek volna fo­gadni!

Szégyen! Jimmy sírja felett marja egymást a Zámbó család!

Szégyen! Jimmy sírja felett marja egymást a Zámbó család!

Ér­he­tet­len!

Zámbó Jimmy bátyja posz­tolt egy képet a Fa­ce­bookra a ki­rály sír­já­ról. A csa­lád többi tagja pedig egy­más­nak ug­rott. Ér­he­tet­len!

Kitálalt Curtis barátnője: ilyen valójában a kapcsolatuk

Kitálalt Curtis barátnője: ilyen valójában a kapcsolatuk

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Majka és ze­nész­társa kon­certje a sió­foki Plá­zson, ahol Kriszti is ott volt.

Kitálalt Falusi Mariann: Emiatt veszekszik Lang Györgyivel!

Kitálalt Falusi Mariann: Emiatt veszekszik Lang Györgyivel!

Ma­ri­ann el­árulta, miben nem ér­te­nek egyet Györ­gyi­vel!

A két éne­kesnő ba­rát­sága le­gen­dás! Mégis ki­hozta őket a sod­ruk­ból va­lami... Ma­ri­ann el­árulta, miben nem ér­te­nek egyet Györ­gyi­vel!

Kitálalt titokzatos párjáról Aleska

Kitálalt titokzatos párjáról Aleska

Bár még min­dig rej­te­geti sze­relme arcát, meg­törni lát­szik a jég! Ale­ska egyre töb­bet árul el bim­bózó kap­cso­la­tá­ról.

Bár még min­dig rej­te­geti sze­relme arcát, meg­törni lát­szik a jég! Ale­ska egyre töb­bet árul el bim­bózó kap­cso­la­tá­ról.

Majdnem tönkrement Mádai Vivi házassága

Majdnem tönkrement Mádai Vivi házassága

Vissza­vesz az őrült tem­pó­ból A Nagy Duett ezüst­ér­mes pár­já­nak női tagja.

Vissza­vesz az őrült tem­pó­ból A Nagy Duett ezüst­ér­mes pár­já­nak női tagja. Mádai Vivi és part­nere, Csipa az el­múlt tíz hét­ben alig lát­ták csa­lád­ju­kat a sok próba és az élő adá­sok miatt, akik ezt zokon vet­ték.

Baukó Éva besokallt, így vallott Alekoszról

Baukó Éva besokallt, így vallott Alekoszról

VV Éva nem bírta to­vább, ki­tá­lalt Ale­kosz­ról.

VV Éva nem bírta to­vább, ki­tá­lalt Ale­kosz­ról. Egy­kori ba­rátja tett olyan dol­go­kat, amik­kel na­gyon meg­bán­totta őt, ezért már nem haj­landó vele ta­lál­kozni.

Izzott a levegő a mernyei áldozat temetésén

Izzott a levegő a mernyei anyagyilkosság áldozatának temetésén

Kevés kel­lett, hogy ki­tör­jön a balhé.

A je­len­lé­vők sze­rint na­gyon kevés kel­lett hozzá, hogy ki­tör­jön a ve­sze­ke­dés.

Szerelmi háromszögbe keveredett a magyar színésznő

Szerelmi háromszögbe keveredett a magyar színésznő

Az Üveg­ci­pő­ben ke­ve­re­dik bajba.

Mol­nár Fe­renc igazi klasszi­ku­sát, az Üveg­ci­pőt ál­lítja szín­padra Huszti Péter a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ban.

Most érkezett: döbbenetes oka volt a mernyei anyagyilkosságnak!

Most érkezett: döbbenetes oka volt a mernyei anyagyilkosságnak!

A teg­nap meg­gyil­kolt asszony másik két gyer­meke is meg­ér­ke­zett a gyil­kos­ság hely­szí­nére...

Durván kiosztotta Aurelio Baukó Évát

Durván kiosztotta Aurelio Baukó Évát

Nem fogta vissza magát Au­re­lio, ami­kor egy több mint három ...

Nem fogta vissza magát Au­re­lio, ami­kor egy több mint három per­ces vi­de­óüze­net­ben porig alázta egy­kori mű­sor­ve­zető tár­sát - va­ló­szí­nű­leg fél­re­ér­tés­ből...

Nem hiszed el, mi a titka Gálvölgyi János hosszú házasságának

Nem hiszed el, mi a titka Gálvölgyi János hosszú házasságának

Ötven éve alkot egy párt a szí­nész és mű­for­dító fe­le­sége. Pedig a lány­ké­rés nem ment egy­sze­rűen.

Ötven éve alkot egy párt a szí­nész és mű­for­dító fe­le­sége. Pedig a lány­ké­rés nem ment egy­sze­rűen.

Kucsera családja mellett is eljár egyedül bulizni

Kucsera családja mellett is eljár egyedül bulizni

Sze­reti a fe­le­sé­gét, imádja kisfiát, néha mégis ott­hagyja őket, és el­megy bu­lizni a ha­ver­ja­i­val.

Gyö­nyörű csa­ládja van, sze­reti a fe­le­sé­gét, imádja kisfiát, néha mégis ott­hagyja őket, és el­megy bu­lizni a ha­ver­ja­i­val.

Emilio és Tina új házukban harcolnak

Emilio és Tina új házukban harcolnak

Az Édes Élet sztár­jai új ki­hí­vá­sok elé néz­nek a kö­vet­kező he­tek­ben.

Az Édes Élet sztár­jai új ki­hí­vá­sok elé néz­nek a kö­vet­kező he­tek­ben.

Ezen a 4 dolgon veszekednek a legtöbbet a párok!

Ezen a 4 dolgon veszekednek a legtöbbet a párok!

Meg­old­juk a vissza­térő prob­lé­má­kat!

Van­nak olyan vissza­térő témák, ame­lyek szinte min­den pár éle­té­ben konflik­tus­for­rást je­len­te­nek. De vajon meg lehet eze­ket a té­má­kat be­szélni?

Sokkoló videó: főztjével vakította meg a szakács a reklamáló vendéget!

Sokkoló videó: főztjével vakította meg a szakács a reklamáló vendéget!

Nem íz­lett a ven­dég­nek az étel, erre a sza­kács dü­hé­ben csi­lit ön­tött rá.

Nem íz­lett a ven­dég­nek az étel, erre a sza­kács dü­hé­ben csi­lit ön­tött az ar­cába. A férfi po­koli kí­no­kat élt át, mi­alatt el­vesz­tette a lá­tá­sát.

Kegyetlen ünnep: Bangó Margit lánya újra kifakadt a családi botrányról!

Kegyetlen ünnep: Bangó Margit lánya újra kifakadt a családi botrányról!

Több mint négy éve tart a kínos csa­ládi vi­szály!

Meg­ke­res­tük a mű­vésznő lá­nyát, aki meg­döb­bentő val­lo­más­sal szol­gált.

Brutális veszekedés: Kórházba szállították Pumped Gabo párját!

Brutális veszekedés: Kórházba szállították Pumped Gabo párját!

El­ké­pesztő, hová fa­jult ez a vita...

El­ké­pesztő, hová fa­jult ez a vita a ki­gyúrt hí­res­ség és sze­relme kö­zött! Fél­té­keny­ségi je­le­net köz­ben sé­rült meg a lány!

Nyilvánosan ugrott egymásnak Sarka Kata és Hajdú Péter!

Nyilvánosan ugrott egymásnak Sarka Kata és Hajdú Péter!

Egy ok­mány­iro­dá­ban bal­héz­tak.

Aki eddig azt hitte, hogy a há­zas­pár csu­pán meg­játssza, hogy vál­ságba ju­tott a há­zas­sá­guk, annak most ér­de­mes fi­gyel­nie.

Mit jelent, ha folyton összevesztek a szexen?

Mit jelent, ha folyton összevesztek a szexen?

Ha va­la­mi­ben nem ér­te­tek egyet, mi­ha­ma­rabb meg kell be­szélni! De mi tör­té­nik akkor, ha min­dig ugyan arról vi­tat­koz­tok, és nem jut­tok elő­rébb?

Ha va­la­mi­ben nem ér­te­tek egyet, mi­ha­ma­rabb meg kell be­szélni! De mi tör­té­nik akkor, ha min­dig ugyan arról vi­tat­koz­tok, és nem jut­tok elő­rébb? Most végre ki­de­rül, mi áll iga­zá­ból a há­ló­szo­bai konflik­tu­sok mö­gött! Fi­gyelj, mert töb­bet árul el a kap­cso­la­to­tok­ról, mint az gon­dol­nád!

Emiatt veszekednek legtöbbet a magyar párok

Emiatt veszekednek legtöbbet a magyar párok

Vá­ló­pe­res ügy­vé­dek és pár­tera­pe­u­ták sze­rint a meg­romló sze­rel­me­ket ugyan­azok a jel­leg­ze­tes prob­lé­mák mér­ge­zik. Lás­suk, mik ezek!

Bár min­den kap­cso­lat egyedi, a ba­jo­kat te­kintve na­gyon is ha­sonló. Vá­ló­pe­res ügy­vé­dek és pár­tera­pe­u­ták sze­rint a meg­romló sze­rel­me­ket ugyan­azok a jel­leg­ze­tes prob­lé­mák mér­ge­zik. Lás­suk, mik azok a kér­dé­sek, ame­lye­ken az egész kap­cso­lat áll vagy bukik.

Családi dráma: megtörte a csendet Muri Enikő édesanyja!

Családi dráma: megtörte a csendet Muri Enikő édesanyja!

Ha­tal­mas ve­sze­ke­dé­sek rom­bol­ták a Sz­tár­ban sztár éne­kes­nő­jé­nek és édes­any­já­nak kap­cso­la­tát.

Ha­tal­mas ve­sze­ke­dé­sek rom­bol­ták a Sz­tár­ban sztár éne­kes­nő­jé­nek és édes­any­já­nak kap­cso­la­tát.

Így reagált Majka vádjaira Schobert Norbi

Így reagált Majka vádjaira Schobert Norbi

Úgy érzi, Majka re­van­sot vett tőle.

Fel­ke­res­tük a fit­nesz­gu­rut, aki tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Úgy érzi, Majka bosszúja áll­hat a be­jegy­zés mö­gött.

Tatabányai késelés: Összeveszett szerelmével, ezért hasba szúrta

Tatabányai késelés: Összeveszett szerelmével, ezért hasba szúrta

A férfi a vita he­vé­ben annyira ki­jött a sod­rá­ból, hogy egy 19 cen­tis pen­gét már­tott élet­társa ha­sába.

Árulkodó fotók: Újra válságban Ben Affleck házassága?

Árulkodó fotók: Újra válságban Ben Affleck házassága?

Csú­nyán össze­ve­szett fe­le­sé­gé­vel.

A szí­nész ta­valy nyá­ron már majd­nem el­vált fe­le­sé­gé­től. Bár azóta ki­bé­kül­tek, egy szem­fü­les le­si­fo­tós nem­rég egy csú­nya ve­sze­ke­dés­nek volt a szem­ta­núja...

Kamerák előtt fojtogatta feleségét a feldühödött férfi!

Kamerák előtt fojtogatta feleségét a feldühödött férfi!

Sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak a nézők.

Sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak a nézők, ami­kor az egyik va­ló­ság­show sze­rep­lője a vita he­vé­ben ne­ki­esett fe­le­sé­gé­nek, és meg­pró­bálta meg­foj­tani.

Kibuggyant Lindsay Lohan melle, míg vőlegényével dulakodott

Kibuggyant Lindsay Lohan melle, míg vőlegényével dulakodott

Elő­ke­rült egy fel­vé­tel, amin az azóta sza­kító páros ve­szek­szik.

Elő­ke­rült egy fel­vé­tel, amin az azóta sza­kító páros ve­szek­szik és ve­rek­szik egy nyil­vá­nos stran­don.

Meg akarta ölni a terhes Lindsay Lohant vőlegénye

Meg akarta ölni a terhes Lindsay Lohant vőlegénye

A rend­őrök ve­tet­tek véget a bal­hé­nak.

A rend­őrök ve­tet­tek véget a ve­sze­ke­dés­nek, ami­nek he­vé­ben a bal­hés szí­nésznő az éle­tét fél­tette csalfa ked­ve­sé­től.

Kirohanásai vannak a színházban Bodrogi Gyulának!

Kirohanásai vannak a színházban Bodrogi Gyulának!

A szí­nész gyak­ran kijön a sod­rá­ból!

A szí­nész be­val­lotta: a ma­gán­élet­ben sta­bil az ideg­rend­szere, nyu­godt, meg­fon­tolt, nem lehet ki­hozni a sod­rá­ból, ám a mun­ka­he­lyén tel­je­sen más a hely­zet!

Durván összebalhézott egymással a két magyar sztár

Durván összebalhézott egymással a két magyar sztár

Az éne­kes­nő­nek és a mű­sor­ve­ze­tő­nek év­ti­ze­des ba­rát­sá­guk ke­rült ve­szélybe.

Az éne­kes­nő­nek és a mű­sor­ve­ze­tő­nek év­ti­ze­des ba­rát­sá­guk ke­rült ve­szélybe.

Sósavval akarta megmérgezni férjét éjjel az egerszalóki nő!

Sósavval akarta megmérgezni férjét éjjel az egerszalóki nő!

Hi­he­tet­len: még a nő hívta ki a rend­őr­sé­get, mert férje han­gos­kodni kez­dett, mikor érezte, hogy éle­tére tör­nek.

Hi­he­tet­len: még a nő hívta ki a rend­őr­sé­get, mert férje han­gos­kodni kez­dett.

Ezt az egy szót soha ne mondd ki, amikor a pároddal veszekszel

Ezt az egy szót soha ne mondd ki, amikor a pároddal veszekszel

Hely­re­hoz­ha­tat­lan ká­ro­kat okoz­hatsz.

A balhé kel­lős kö­ze­pén kü­lö­nö­sen fon­tos oda­fi­gyelni arra, mit ej­tesz ki a szá­don. Egyet­len rosszul el­he­lye­zett szó­val hely­re­hoz­ha­tat­lan ká­ro­kat okoz­hatsz.

Mit ne mondj soha, ha vitázol a szerelmeddel!

Mit ne mondj soha, ha vitázol a szerelmeddel!

A pár­kap­cso­la­tok­ban el­ke­rül­he­tet­le­nek a viták. Ez ter­mé­sze­tes, csak az nem, mi min­den csú­szik ki a szán­kon.

Sebestyén Balázs anyósa hangos szex miatt háborúzik!

Sebestyén Balázs anyósa hangos szex miatt háborúzik!

A szom­széd lány azt ál­lítja, Éva néni te­le­fo­non zak­latja őt, ami­ért nyi­tott ab­lak­nál sze­xel.

A szom­széd lány azt ál­lítja, Éva néni te­le­fo­non zak­latja őt, ami­ért nyi­tott ab­lak­nál sze­xel.

Reagált a pletykára Bangó Margit lánya! Kiderült, kibékült-e anyjával!

Reagált a pletykára Bangó Margit lánya! Kiderült, kibékült-e anyjával!

Újra egy­másra ta­lált a Kos­suth-díjas éne­kesnő és lánya?

Újra egy­másra ta­lált a Kos­suth-díjas éne­kesnő és lánya?

Súlyosbodik a családi dráma! Nem békül Som Lajos az édesanyjával!

Súlyosbodik a családi dráma! Nem békül Som Lajos az édesanyjával!

A ze­nész még ja­nu­ár­ban ve­szett össze édes­any­já­val, azóta sem csil­la­po­dik köz­tük a fe­szült­ség.

Hátat fordított a lánya Zalatnay Cininek!

Hátat fordított a lánya Zalatnay Cininek!

Niki össze­pa­kolt és el­ment: na­gyon csú­nyán össze­vesz­tek az any­já­val!

Niki össze­pa­kolt és el­ment: na­gyon csú­nyán össze­vesz­tek az any­já­val! Cini tehet min­den­ről?

Zalatnay Cini lánya végre kimondja az igazságot!

Zalatnay Cini lánya végre kimondja az igazságot!

Az igaz­ság néha fáj, de az élet már csak ilyen...

Az igaz­ság néha fáj, de az élet már csak ilyen...