CÍMKE: 'pedagógus'

Balsiker: megint elmarad a pedagógussztrájk

Balsiker: megint elmarad a pedagógussztrájk

A PDSZ hét­fői köz­le­mé­nyé­ben azt írta, vissza­vonja a ko­ráb­ban meg­fo­gal­ma­zott sztrájk­fel­hí­vá­sát.

Idén is megtartják a Pedagógus Oscar-díjátadót!

Idén is Pedagógus Oscar-díjátadó!

4. éve oszt­ják ki a dí­ja­kat a leg­me­nőbb ta­ná­rok­nak! Ta­valy Gun­del-Ta­kács Gábor nyúj­tott át díjat, ám az idei díj­át­adó sze­mé­lye meg­le­pe­tés!