CÍMKE: 'nátha'

Megbetegedett a Sztárban Sztár döntője előtt Horváth Tamás!

Megbetegedett a Sztárban Sztár döntője előtt Horváth Tamás!

Az éne­kes csú­nyán meg­fá­zott, a pro­duk­ció mun­ka­tár­sai szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra ítél­ték őt.

FRISS HÍREK

Ijesztő fotó, durva állapotban szelfizett Hódi Pamela!

Ijesztő fotó, durva állapotban szelfizett Hódi Pamela!

A min­dig csi­nos anyuka most egy kissé előny­te­len fény­kép­pel pre­zen­tálta, ho­gyan érzi magát éppen.

A min­dig csi­nos anyuka most egy kissé előny­te­len fény­kép­pel pre­zen­tálta, ho­gyan érzi magát éppen.

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

Meg­fáz­tál és úgy érzed, semmi nem segít? Pró­báld ki eze­ket a gyógy­nö­vé­nye­ket, bi­zo­nyí­tot­tan le­rö­vi­dí­tik a be­teg­ség idő­tar­ta­mát!

Meg­fáz­tál és úgy érzed, semmi nem segít? Pró­báld ki eze­ket a gyógy­nö­vé­nye­ket, bi­zo­nyí­tot­tan le­rö­vi­dí­tik a be­teg­ség idő­tar­ta­mát! Gon­dol­tad volna, hogy a láz, az orr­du­gu­lás, a kö­hö­gés leg­jobb el­len­sze­rét egy­sze­rűen a kam­rá­ban ta­lá­lod meg? Meg­mu­tat­juk a 7 leg­jobb vá­lasz­tást.

Bejutott a legjobb tízbe a szépségkirálynő

Bejutott a legjobb tízbe a szépségkirálynő

Nát­há­san győzte le el­len­fe­leit.

Nát­há­san, gyógy­sze­re­ket szedve is be­ke­rült a leg­jobb tíz ver­senyző közé Ge­len­csér Tímea a Miss World vi­lág­ver­se­nyen. Show­tán­cá­val di­a­dal­mas­ko­dott.

Döbbenetes: tényleg létezik férfinátha! Végre kiderült az oka is!

Döbbenetes: tényleg létezik férfinátha! Végre kiderült az oka is!

Te is fel­kap­tad a fejed az idi­ó­tá­nak tűnő té­vé­rek­lám szö­ve­gére? Hát most fi­gyelj!

Vigyázz, ezeket semmiképp ne edd, ha náthás vagy!

Vigyázz, ezeket semmiképp ne edd, ha náthás vagy!

A kö­vet­kező éte­lek és ita­lok ké­pe­sek akár egy órán belül is sú­lyos­bí­tani a nát­hás tü­ne­te­ket.

Megdöbbentő, mitől tűnik el a nátha!

Megdöbbentő, mitől tűnik el a nátha!

Ne csak a fok­hagy­mára gon­dolj!

Ha el­ka­pott egy vírus, van egy csomó há­zi­szer, amellyel gyor­sab­ban gyó­gyul­hatsz. Ne csak a fok­hagy­mára gon­dolj!

Így kúráld ki a náthát 1 nap alatt!

Így kúráld ki a náthát 1 nap alatt!

Ős­szel me­net­rend­sze­rűen ér­ke­zik a nátha.

Ős­szel me­net­rend­sze­rűen ér­ke­zik a nátha. Nem kell azon­ban rög­tön or­vos­hoz ro­ha­nod, te is vil­lám­gyor­san ke­zel­he­ted a tü­ne­te­ket!