CÍMKE: 'nátha'

Úgy érzed, elkapott a nátha? Ez a forró fürdő azonnal segít

Úgy érzed, elkapott a nátha? Ez a forró fürdő azonnal segít

Elég egy egy­szerű fű­szer­rel fel­tur­bóz­nod a für­dő­det, és máris eny­hül­nek a tü­ne­tek.

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, milliók halhatnak meg

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, milliók halhatnak meg

A tu­dó­sok sze­rint a nát­há­hoz ha­sonló vi­lág­jár­vány pusz­tít majd.

A tu­dó­sok sze­rint a nát­há­hoz ha­sonló vi­lág­jár­vány pusz­tít majd.

Ijesztő fotó, durva állapotban szelfizett Hódi Pamela!

Ijesztő fotó, durva állapotban szelfizett Hódi Pamela!

Meg­mu­tatta, ho­gyan érzi magát.

A min­dig csi­nos anyuka most egy kissé előny­te­len fény­kép­pel pre­zen­tálta, ho­gyan érzi magát éppen.

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Be­in­dult a nát­ha­sze­zon.

Hir­te­len kö­szön­tött ránk a hideg ősz, ami egy­út­tal azt is je­lenti, hogy mos­tan­tól a nát­ha­sze­zon­nal is szá­mol­nunk kell. Így lá­balj ki be­lőle hamar!

Döbbenetes: tényleg létezik férfinátha! Végre kiderült az oka is!

Döbbenetes: tényleg létezik férfinátha! Végre kiderült az oka is!

Te is fel­kap­tad a fejed az idi­ó­tá­nak tűnő té­vé­rek­lám szö­ve­gére? Ki­de­rült, hogy a férfiak tény­leg könnyeb­ben esnek ágy­nak.

Bejutott a legjobb tízbe a szépségkirálynő

Bejutott a legjobb tízbe a szépségkirálynő

Nát­há­san, gyógy­sze­re­ket szedve is be­ke­rült a leg­jobb tíz ver­senyző közé Ge­len­csér Tímea a Miss World vi­lág­ver­se­nyen.

Nát­há­san, gyógy­sze­re­ket szedve is be­ke­rült a leg­jobb tíz ver­senyző közé Ge­len­csér Tímea a Miss World vi­lág­ver­se­nyen.Ma­gyar­or­szág szép­ség­ki­rály­nő­jé­nek show­tán­cá­val si­ke­rült le­nyű­göz­nie a zsű­rit.Ti­mi­nek az újabb siker ön­bi­zal­mat adott, kezdi hinni, hogy elő­kelő he­lyen vé­gez­het.

Vigyázz, ezeket semmiképp ne edd, ha náthás vagy!

Vigyázz, ezeket semmiképp ne edd, ha náthás vagy!

A leg­jobb, ha ránk hall­gatsz, és ki­ha­gyod a kö­vet­kező éte­le­ket és ita­lo­kat, ame­lyek ké­pe­sek akár egy órán belül is sú­lyos­bí­tani a nát­hás tü­ne­te­ket.

Megdöbbentő, mitől tűnik el a nátha!

Megdöbbentő, mitől tűnik el a nátha!

Ne csak a fok­hagy­mára gon­dolj, ha el­ka­pott egy vírus!

A lég­úti be­teg­sé­gek ellen az erős im­mun­rend­szer a leg­jobb vé­de­ke­zés. De ha mégis el­ka­pott a be­teg­ség, akkor lé­te­zik egy csomó há­zi­szer, ame­lyek­kel gyor­sab­ban gyó­gyul­hatsz.

Így kúráld ki a náthát 1 nap alatt!

Így kúráld ki a náthát 1 nap alatt!

Nem kell rög­tön or­vos­hoz ro­ha­nod, te is ke­zel­he­ted a tü­ne­te­ket!

Ős­szel me­net­rend­sze­rűen ér­ke­zik a nátha. Ilyen­kor nem kapsz le­ve­gőt, a papír zseb­ken­dő­vel pedig mi­ni­mum 1 hétre össze­lán­co­lod magad. Nem kell azon­ban rög­tön or­vos­hoz ro­ha­nod, te is vil­lám­gyor­san ke­zel­he­ted a tü­ne­te­ket!