CÍMKE: 'nátha'

Aggasztó fotó, nincs jól Ábel Anita

Aggasztó fotó, nincs jól Ábel Anita

A mű­sor­ve­zető na­gyon nem érzi jól magát.

A mű­sor­ve­zető na­gyon nem érzi jól magát. Erről szá­molt be az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

FRISS HÍREK

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

Meg­fáz­tál és úgy érzed, semmi nem segít? Pró­báld ki eze­ket a gyógy­nö­vé­nye­ket, bi­zo­nyí­tot­tan le­rö­vi­dí­tik a be­teg­ség idő­tar­ta­mát!

Meg­fáz­tál és úgy érzed, semmi nem segít? Pró­báld ki eze­ket a gyógy­nö­vé­nye­ket, bi­zo­nyí­tot­tan le­rö­vi­dí­tik a be­teg­ség idő­tar­ta­mát! Gon­dol­tad volna, hogy a láz, az orr­du­gu­lás, a kö­hö­gés leg­jobb el­len­sze­rét egy­sze­rűen a kam­rá­ban ta­lá­lod meg? Meg­mu­tat­juk a 7 leg­jobb vá­lasz­tást.

Ijesztő fotó, durva állapotban szelfizett Hódi Pamela!

Ijesztő fotó, durva állapotban szelfizett Hódi Pamela!

Meg­mu­tatta, ho­gyan érzi magát.

A min­dig csi­nos anyuka most egy kissé előny­te­len fény­kép­pel pre­zen­tálta, ho­gyan érzi magát éppen.

Bejutott a legjobb tízbe a szépségkirálynő

Bejutott a legjobb tízbe a szépségkirálynő

Nát­há­san, gyógy­sze­re­ket szedve is be­ke­rült a leg­jobb tíz ver­senyző közé Ge­len­csér Tímea a Miss World vi­lág­ver­se­nyen.

Nát­há­san, gyógy­sze­re­ket szedve is be­ke­rült a leg­jobb tíz ver­senyző közé Ge­len­csér Tímea a Miss World vi­lág­ver­se­nyen.Ma­gyar­or­szág szép­ség­ki­rály­nő­jé­nek show­tán­cá­val si­ke­rült le­nyű­göz­nie a zsű­rit.Ti­mi­nek az újabb siker ön­bi­zal­mat adott, kezdi hinni, hogy elő­kelő he­lyen vé­gez­het.

Vigyázz, ezeket semmiképp ne edd, ha náthás vagy!

Vigyázz, ezeket semmiképp ne edd, ha náthás vagy!

A leg­jobb, ha ránk hall­gatsz, és ki­ha­gyod a kö­vet­kező éte­le­ket és ita­lo­kat, ame­lyek ké­pe­sek akár egy órán belül is sú­lyos­bí­tani a nát­hás tü­ne­te­ket.

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Hir­te­len kö­szön­tött ránk a hideg ősz, ami egy­út­tal azt is je­lenti, hogy mos­tan­tól a nát­ha­sze­zon­nal is szá­mol­nunk kell.

Hir­te­len kö­szön­tött ránk a hideg ősz, ami egy­út­tal azt is je­lenti, hogy mos­tan­tól a nát­ha­sze­zon­nal is szá­mol­nunk kell. De vajon mit te­hetsz, hogy minél ha­ma­rabb ki­lá­balj a be­teg­ség­ből, ha egy­szer utol­ért? Nyugi, akár három nap is elég lehet a gyó­gyu­lás­hoz!

Megdöbbentő, mitől tűnik el a nátha!

Megdöbbentő, mitől tűnik el a nátha!

Ne csak a fok­hagy­mára gon­dolj, ha el­ka­pott egy vírus!

A lég­úti be­teg­sé­gek ellen az erős im­mun­rend­szer a leg­jobb vé­de­ke­zés. De ha mégis el­ka­pott a be­teg­ség, akkor lé­te­zik egy csomó há­zi­szer, ame­lyek­kel gyor­sab­ban gyó­gyul­hatsz.

Döbbenetes: tényleg létezik férfinátha! Végre kiderült az oka is!

Döbbenetes: tényleg létezik férfinátha! Végre kiderült az oka is!

Te is fel­kap­tad a fejed az idi­ó­tá­nak tűnő té­vé­rek­lám szö­ve­gére?

Te is fel­kap­tad a fejed az idi­ó­tá­nak tűnő té­vé­rek­lám szö­ve­gére? Hát most ki­de­rült, hogy a férfiak tény­leg könnyeb­ben esnek ágy­nak influ­en­za­jár­vány ide­jén!

Így kúráld ki a náthát 1 nap alatt!

Így kúráld ki a náthát 1 nap alatt!

Nem kell rög­tön or­vos­hoz ro­ha­nod, te is ke­zel­he­ted a tü­ne­te­ket!

Ős­szel me­net­rend­sze­rűen ér­ke­zik a nátha. Ilyen­kor nem kapsz le­ve­gőt, a papír zseb­ken­dő­vel pedig mi­ni­mum 1 hétre össze­lán­co­lod magad. Nem kell azon­ban rög­tön or­vos­hoz ro­ha­nod, te is vil­lám­gyor­san ke­zel­he­ted a tü­ne­te­ket!