SZTÁR

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Az egy­kori szí­nésznő nő­vére sze­rint a fotó azt jel­ké­pezi, ahogy a vá­ran­dós her­cegné hátat for­dí­tott sze­ret­te­i­nek.

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Az éne­kes­nőt a ku­lisszák mö­gött kap­ták len­cse­végre.

Az éne­kes­nőt a ku­lisszák mö­gött kap­ták len­cse­végre.

Szirénázó rendőrök rohanták le Paul McCartney otthonát, ez történt

Szirénázó rendőrök rohanták le Paul McCartney otthonát, ez történt

A Be­at­les egy­kori gi­tá­ro­sá­nak ott­ho­nába ide­ge­nek ha­tol­tak be.

A Be­at­les egy­kori gi­tá­ro­sá­nak ott­ho­nába ide­ge­nek ha­tol­tak be, egy­előre még ke­re­sik őket.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

Az olim­piai baj­nok úszónő nem­ré­gi­ben durva meg­jegy­zést ka­pott az egyik képe alá.

Az olim­piai baj­nok úszónő nem­ré­gi­ben durva meg­jegy­zést ka­pott az egyik képe alá.

Itt a végeredmény: ő nyerte a Csak show és más semmit

Itt a végeredmény: ő nyerte a Csak show és más semmit

Apait-anyait be­le­adott.

Az el­múlt tíz hét­ben apait-anyait be­le­adott, hogy el­nyerje a zsűri és a nézők el­is­me­ré­sét.

Intim pillanat: Egymással bújt ágyba a két dögös sztáranyuka

Intim pillanat: Egymással bújt ágyba a két dögös sztáranyuka

A ra­jon­gó­kat igen­csak meg­osz­totta a nem min­den­napi szelfi. Vajon mit ke­re­sett a két szép­ség a ta­karó alatt?

Dráma, mentőhelikoptert riasztottak Camilla hercegné unokájához

Dráma, mentőhelikoptert riasztottak Camilla hercegné unokájához

A her­cegné egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen em­lé­ke­zett vissza.

A her­cegné egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen em­lé­ke­zett vissza a meg­rázó pil­la­na­tokra, de az eset végül jó véget ért.

Durva, mit művelt a színpadon Horváth Éva és Veréb Tamás

Durva, mit művelt a színpadon Horváth Éva és Veréb Tamás

Nem semmi! Élet­ve­szé­lyes pro­duk­ci­ó­val káp­ráz­tat­ták el a té­vé­né­ző­ket és a zsű­rit is.

Nem semmi! Élet­ve­szé­lyes pro­duk­ci­ó­val káp­ráz­tat­ták el a té­vé­né­ző­ket és a zsű­rit is.

Kiborult az énekesnő: Így kezd új életet Keresztes Ildikó

Kiborult az énekesnő: Így kezd új életet Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó fog irá­nyí­tani.

Ke­resz­tes Il­dikó sze­rint, itt az idő a meg­úju­lásra, mos­tan­tól ke­zébe veszi az irá­nyí­tást.

Döbbenetes dolgot mondott fiának Brad Pittről Angelina Jolie

Döbbenetes dolgot mondott fiának Brad Pittről Angelina Jolie

Rendre durva tit­kok ke­rül­nek elő.

A volt sztár­pár vi­szo­nya még a válás után is elég zűrös, a múlt­ból pedig rendre durva tit­kok ke­rül­nek elő.

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát, és erre jó oka is volt. Úgy tűnik, mos­tanra már meg­bé­kélt vele.

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Elég furán fest a képen a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető. Sem­mi­képp se hagyd ki!

Elég furán fest a képen a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető. Sem­mi­képp se hagyd ki!

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

A her­cegné nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség csak még több konflik­tust ge­ne­rál.

Nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség még több konflik­tust ge­ne­rál.

Későn jött a segítség: Erre nagyon ráfázott Oszter Sándor

Későn jött a segítség: Erre nagyon ráfázott Oszter Sándor

Senki nem se­gí­tett a baj­ban.

Tönk­re­ment a gáz­ka­zán, senki nem se­gí­tett meg­ol­dani a hely­ze­tet, Osz­ter Sán­dor és fel­sége na­pokra fűtés nél­kül ma­radt.

Nincs jól Weisz Fanni

Nincs jól Weisz Fanni

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Az ágy­ból posz­tolt fotót.

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Az ágy­ból posz­tolt fotót.

Vérlázító, gusztustalan átverés áldozata lett Kárász Róbert

Vérlázító, gusztustalan átverés áldozata lett Kárász Róbert

A ti­tok­za­tos férfi ko­moly összeg­gel ká­ro­sí­totta volna meg a fo­gya­ték­kal élő­ket.

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Le­bi­lin­cselő ri­port­mű­sort indít a Mag­neo­ton Music Group. Az első adás a csi­nos éne­kes­nő­vel de­bü­tál.

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Szen­ve­dé­lyes pil­la­na­tok­ban és drá­mai for­du­la­tok­ban ez­út­tal sem lesz hiány hét­köz­nap dél­utá­non­ként: 14.40-től ismét kép­er­nyőre kerül a Pisz­kos pénz, tiszta sze­re­lem.

Szen­ve­dé­lyes pil­la­na­tok­ban és drá­mai for­du­la­tok­ban ez­út­tal sem lesz hiány hét­köz­nap dél­utá­non­ként: 14.40-től ismét kép­er­nyőre kerül a Pisz­kos pénz, tiszta sze­re­lem.

Ennél édesebb nincs: új családi fotón mosolyog a kis Lajos herceg

Ennél édesebb nincs: új családi fotón mosolyog a kis Lajos herceg

Ka­ta­lin her­cegné és Vil­mos her­ceg köz­zé­tette az idei ka­rá­cso­nyi üd­vöz­lő­la­pon sze­replő csa­ládi ké­pü­ket.

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli.

Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli. A rész­le­tek­ről be­szélt a Mok­ká­ban.

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

A 78 éves éne­kes ha­tod­szor ad jövő nyá­ron kon­cer­tet itt­hon.

A 78 éves éne­kes ha­tod­szor ad jövő nyá­ron kon­cer­tet a ma­gyar kö­zön­ség­nek.

Ez igen! Megmutatta szülés utáni alakját Tápai Szabina

Ez igen! Megmutatta szülés utáni alakját Tápai Szabina

Az egy­kori ké­zi­lab­dás rövid idő alatt vissza­nyerte csi­nos alak­ját. Mu­tat­juk a fotót!

Az egy­kori ké­zi­lab­dás rövid idő alatt vissza­nyerte csi­nos alak­ját. Mu­tat­juk a fotót!

Elfertőződött a seb, műteni kellett Csórics Balázst

Elfertőződött a seb, műteni kellett Csórics Balázst

Saját lábán sé­tált be a kór­házba.

A leg­bát­rabb páros ver­seny­zője saját lábán sé­tált be a kór­házba. Utána de­rült ki, hogy nagy a baj.

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

A lu­xus­fe­le­sé­get és fér­jét te­le­fo­non zak­lat­ják. A pén­zükre va­dász­nak.

Még csak most jelentették be: elhunyt Clint Eastwood egykori szerelme

Még csak most jelentették be: elhunyt Clint Eastwood egykori szerelme

A szí­nésznő szív­ro­ham­ban hunyt el.

Az Os­carra je­lölt szí­nésznő sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, végül szív­ro­ham­ban hunyt el.

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre. Éva és Veréb Tamás öt méter ma­ga­san, ki­biz­to­sí­tás nél­kül lóg majd egy a tra­pé­zon.

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre.

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Már egy­szer ki­mondta az igent.

Az is­mert szép­ség nyár végén egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent.

Meztelen combok: Egy szál kabátban ment plázázni Dér Heni

Meztelen combok: Egy szál kabátban ment plázázni Dér Heni

Lenge öl­tö­zék­ben in­dult vá­sá­rolni...

Az éne­kesnő egé­szen lenge öl­tö­zék­ben in­dult vá­sá­rolni...

Drámai vallomás, rendszeresen megverték Csernus Imrét

Drámai vallomás, rendszeresen megverték Csernus Imrét

Két órát sírt a pszi­chi­á­ter­nél a fájó múlt miatt.

Két órát sírt a pszi­chi­á­ter­nél a fájó múlt miatt. Ken­dő­zet­le­nül be­szélt a gyer­mek­ko­rá­ról.

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyok­kal bom­bázza a ha­tó­sá­got, de vá­laszt sem kap a le­ve­le­ire. Az arany­kész­let oedig máig nem ke­rült haza.

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyok­kal bom­bázza a ha­tó­sá­got, de vá­laszt sem kap a le­ve­le­ire. Az arany­kész­let oedig máig nem ke­rült haza.

Miley Cyrus bevallotta, így dobja fel szexuális életét

Miley Cyrus bevallotta, így dobja fel szexuális életét

A másik tá­vol­léte sem prob­léma.

A másik tá­vol­léte sem okoz prob­lé­mát abban, hogy meg­őriz­zék kap­cso­la­tuk in­ti­mi­tá­sát. Miley a pi­káns rész­le­tek mel­lett meg­ható dol­go­kat is el­árult.

Arcon ütötték, fájdalmas sérülést szenvedett Jennifer Lopez anyukája

Arcon ütötték, fájdalmas sérülést szenvedett Jennifer Lopez anyukája

Egy au­tog­ram­va­dász vé­let­le­nül arcon ütötte a sztár édes­any­ját. Lopez per­sze azon­nal vé­del­mezni kezdte őt.

28 milliárd forintba került az év esküvője

28 milliárd forintba került az év esküvője

Férj­hez ment India leg­gaz­da­gabb em­be­ré­nek lánya, ami a fel­haj­tás miatt a tör­té­ne­lem egyik leg­lát­vá­nyo­sabb ese­mé­nye volt.

Férj­hez ment India leg­gaz­da­gabb em­be­ré­nek lánya, ami a fel­haj­tás miatt a tör­té­ne­lem egyik leg­lát­vá­nyo­sabb ese­mé­nye volt.

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Az éne­kesnő ke­mény mun­ká­val le­adta a plusz­ki­ló­kat, most pedig job­ban érzi magát a bő­ré­ben, mint eddig va­laha.

Óriási fordulat a Czeizel-botrány ügyében, íme az ügyészség válasza

Óriási fordulat a Czeizel-botrány ügyében, íme az ügyészség válasza

A ha­tó­sá­gok ugyan egy­szer már le­zár­ták a nyo­mo­zást, a Fő­vá­rosi Főügyész­ség ta­valy év ele­jén fe­lül­vizs­gálta a ha­tá­ro­za­tot.

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel. Első lá­tásra be­le­sze­re­tett a ku­tyusba.

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel.

Az év legfurább bejelentését tette Keith Richards

Az év legfurább bejelentését tette Keith Richards

Közel 75 éve­sen meg­hozta élete leg­ko­mo­lyabb dön­té­sét az ön­pusz­tító rock­le­genda.

Közel 75 éve­sen meg­hozta élete leg­ko­mo­lyabb dön­té­sét az ön­pusz­tító rock­le­genda.

Megható, különleges felajánlást tett Tápai Szabina

Megható, különleges felajánlást tett Tápai Szabina

A sztár­anyuka fon­tos­nak tartja, hogy se­gít­sen a rá­szo­ru­lók­nak va­la­mi­lyen for­má­ban.

A sztár­anyuka fon­tos­nak tartja, hogy se­gít­sen a rá­szo­ru­lók­nak va­la­mi­lyen for­má­ban.

Gyönyörű fotó Várkonyi Andiról: nem lehet betelni vele

Gyönyörű fotó Várkonyi Andiról: nem lehet betelni vele

A csi­nos sztár­anyuka ki­vi­rult, ami­óta a szing­lik éle­tét éli. Meg­őrül­nek érte a ra­jon­gók.

A csi­nos sztár­anyuka ki­vi­rult, ami­óta a szing­lik éle­tét éli. Meg­őrül­nek érte a ra­jon­gók.

Megdöbbentő fotó, kopasz lett Sári Évi

Megdöbbentő fotó, kopasz lett Sári Évi

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője még ezt is be­vál­lalta.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője még ezt is be­vál­lalta. Min­dent meg­tesz a győ­ze­le­mért.

Öröm érte Gombos Edinát, mindenkivel megosztotta a boldogságát!

Óriási öröm érte Gombos Edinát, mindenkivel megosztotta a boldogságát!

Az egy­kori mű­sor­ve­zető más­fél év­ti­zed­del ez­előtt is­merte meg fér­jét egy kubai uta­zás során, most pedig a há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat ün­ne­pel­ték.

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

Fo­lya­ma­to­san ta­pasz­talja a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség okozta fé­lel­met.

Nacsa Oli­vér sze­rint el­jött az ideje, hogy min­denki fel­hagy­jon a mig­rá­ció körül ki­ala­kult li­be­rá­lis esz­mék szaj­kó­zá­sá­val. A hu­mo­rista ugyanis gyak­ran for­dul meg Eu­rópa nagy­vá­ro­sa­i­ban, és fo­lya­ma­to­san ta­pasz­talja a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség okozta fé­lel­met. Oli­vér a stras­bourgi lö­völ­dö­zés hely­szí­nén is járt más­fél órá­val a tá­ma­dás előtt.

Súlyos figyelmeztetés: pszichológus segítségével gyógyul az operett sztárja

Súlyos figyelmeztetés: pszichológus segítségével gyógyul az operett sztárja

Más­fél hónap ki­ha­gyás után szom­ba­ton vissza­tér a szín­padra...

Más­fél hónap ki­ha­gyás után szom­ba­ton vissza­tér a szín­padra.

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Vár­ko­nyi And­rás so­káig né­ma­ságba bur­ko­ló­zott, ám most őszin­tén me­sélt lánya ha­lá­lá­ról, azt is el­árulta, hogy An­dika a kar­jai közt ment el...

Fogadalma miatt foghatja a fejét: Így fest kopaszon a TV2 sztárja

Fogadalma miatt foghatja a fejét: Így fest kopaszon a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja még a műsor kez­de­tén tett ígé­re­tet, ami miatt mos­tan­ság egyre ne­he­zeb­ben al­szik.

Fájdalmas titkok derültek ki a tragikus sorsú Schütz Ila életéből

Fájdalmas titkok derültek ki a tragikus sorsú Schütz Ila életéből

A szín­pa­don fo­lya­ma­to­san ne­vet­te­tett, mi­köz­ben a lel­két meg­té­pázta a sors.

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Többe közt egy sé­rült, nagy orrú kisfi­ú­nak ne­vezte Ber­kit...

Többe közt egy sé­rült, nagy orrú kisfi­ú­nak ne­vezte Ber­kit, akit sze­rinte gye­rek­ko­rá­ban csú­fol­tak és aki még min­dig ott lakik benne...

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

Két fi­a­tal jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra

A mű­sor­ve­ze­tőnő ja­nu­ári tá­vo­zá­sá­val nem sok női mű­sor­ve­zető marad a csa­tor­ná­nál. Két fi­a­tal nő jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra egye­dül...

Őszintén vallott szerelmükről Nagy Ervin

Őszintén vallott szerelmük legintimebb pillanatairól Nagy Ervin

El­árulta, miért sze­re­tett bele pár­jába

Nagy Ervin el­árulta, miért sze­re­tett bele pár­jába, Bor­bély Ale­xand­rába

Hoppá, menyasszonyi ruhában fotózták le Stohl Lucát: meseszép

Hoppá, menyasszonyi ruhában fotózták le Stohl Lucát: meseszép

Stohl And­rás na­gyob­bik lánya, Laci el­ké­pesztő lát­ványt nyújt. Ezt lát­nod kell!

Stohl And­rás na­gyob­bik lánya el­ké­pesztő lát­ványt nyújt. Ezt lát­nod kell!

Újra összeállt a kilencvenes évek népszerű együttese

Újra összeállt a kilencvenes évek népszerű együttese

10 év után újra egy dal­ban a hazai MC-szcéna java, hogy el­ké­szítse a ha­tá­lyos rap­hi­muszt.

10 év után újra egy dal­ban a hazai MC-szcéna java, hogy el­ké­szítse a ha­tá­lyos rap­hi­muszt. A kü­lön­le­ges dal hossza ke­re­ken 10 perc és össze­sen negy­ven­hár­man csil­log­tat­ják meg benne a mik­ro­fon­ju­kat. A dal címe, vagyis a "Ta­rol­nak az em­szík" nem csak a benne sze­replő elő­adókra és csa­pa­tokra utal, hanem a tel­jes ma­gyar rap szcé­nára.

Szemérmetlenül heves leszbikus csókot váltott a két híres színésznő

Szemérmetlenül heves leszbikus csókot váltott a két híres színésznő

A 19. szá­zad­ban ját­szódó th­ril­ler­ben egy szol­gáló és egy jó­módú úri­lány kö­zött bon­ta­ko­zik ki lesz­bi­kus sze­re­lem.

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog vá­ran­dós­sága miatt, de né­há­nyan meg­pró­bál­ják tönk­re­tenni fel­hőt­len örö­mét.

Ezt látnod kell: mi történt Tatár Csilla arcával?

Ezt látnod kell: mi történt Tatár Csilla arcával?

Így még biz­to­san nem állt ka­me­rák elé a Csak show és más semmi sztárja.

Így még biz­to­san nem állt ka­me­rák elé a Csak show és más semmi sztárja.

Eszméletlen dögös: szexi dekoltázst villantott a TV2 sztárja

Eszméletlen dögös: szexi dekoltázst villantott a TV2 sztárja

Végh Judit egy szín­házi pre­mi­e­ren mu­tatta meg bomba alak­ját. Nézd meg te is!

Végh Judit egy szín­házi pre­mi­e­ren mu­tatta meg bomba alak­ját. Nézd meg te is!

Ennél édesebb nincs: szülinapos képet posztolt gyerekeiről a hercegné

Ennél édesebb nincs: szülinapos képet posztolt gyerekeiről a hercegné

A mo­na­cói her­cegné gyer­me­kei most ün­ne­pel­ték a szü­le­tés­nap­ju­kat, a ki­csik iga­zán fény­űző bulit kap­tak szü­le­ik­től.

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Tina tel­je­sí­tette lá­nyai vá­gyát.

Tina úgy gon­dolta, tel­je­síti lá­nyai vá­gyát és el­vi­szi őket kor­cso­lyázni. Bár Emi­lio nem lé­pett jégre, Tina úgy dön­tött, csat­la­ko­zik.

Thor feleségén látszik, hogy magyar vér csörgedezik az ereiben

Thor feleségén látszik, hogy magyar vér csörgedezik az ereiben

Chris Hems­worth fe­le­sége túl van a negy­ve­nen, de olyan bomba a teste, mint a hú­szas éve­i­ben volt.

Chris Hems­worth fe­le­sége túl van a negy­ve­nen, de olyan bomba a teste, mint a hú­szas éve­i­ben volt.

Az utcán esett nagyot Angelina és Brad lánya

Az utcán esett nagyot Angelina és Brad lánya

Az utcán ren­det­len­ke­dett unal­má­ban két Brang­el­ina-gye­rek, és az egyi­kük, Za­hara pórul is járt rosszal­ko­dás köz­ben.

Az utcán ren­det­len­ke­dett unal­má­ban két Brang­el­ina-gye­rek, és az egyi­kük, Za­hara pórul is járt rosszal­ko­dás köz­ben.

Több mint 60 év után vállalta fel eltitkolt lányát a sztárapuka

Több mint 60 év után vállalta fel eltitkolt lányát a sztárapuka

Clint East­wood a tör­té­ne­lem során elő­ször vál­lalta nyil­vá­no­san is első gye­re­két, aki a sze­re­tő­jé­től szü­le­tett.

Clint East­wood a tör­té­ne­lem során elő­ször vál­lalta nyil­vá­no­san is első gye­re­két.

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

10 mil­lió fo­rint sok pénz...

10 mil­lió fo­rint sok pénz és sok le­he­tő­sé­get is ad. Töb­bek kö­zött, hogy se­gít­sünk fe­le­ba­rá­ta­ink lelki egész­sé­gé­nek hely­re­ál­lí­tá­sá­ban...

Zokogva vallotta be a 28 éves szexi sztár: ezért akart öngyilkos lenni

Zokogva vallotta be a 28 éves szexi sztár: ezért akart öngyilkos lenni

A nép­szerű so­ro­zat­sztár most elő­ször be­szélt mű­té­te­i­ről, és a he­ge­ket is meg­mu­tatta a ka­me­rák­nak.

Szakácsi Sándorra emlékezik ezen a héten az M3 retrócsatorna

Szakácsi Sándorra emlékezik ezen a héten az M3 retrócsatorna

A csa­torna min­den héten meg­em­lé­ke­zik egy neves mű­vész­ről. Ezen a héten a 2007-ben el­hunyt szí­nész film­jeit ve­tí­tik majd az adón.

Megrázó élményéről vallott Osvárt Andrea

Megrázó élményéről vallott Osvárt Andrea

A szí­nész­nőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte Ve­len­cé­ben.

A szí­nész­nőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte Ve­len­cé­ben.

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg.

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat. Most dön­tés szü­le­tett, jog­erő­sen is meg­nyerte a pert!

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott, nem sok­kal a lö­völ­dö­zés előtt.

Kiszivárgott, Katalin hercegnét sem tudja elviselni a személyzet

Kiszivárgott, Katalin hercegnét sem tudja elviselni a személyzet

Ket­ten fel­mond­tak.

A her­cegné egyik perc­ről a má­sikra csöp­pent a ki­rá­lyi kör­nye­zetbe, és nem tudta egy­ből el­fo­gadni, hogy sokan dol­goz­nak az ott­hona körül.

Ezért dobta ki a kínai milliárdosnőt a magyar sztármodell

Ezért dobta ki a kínai milliárdosnőt a magyar sztármodell

A mo­dell már nem bírta, hogy "el­tar­tott fi­ú­nak" nézik, ezért in­kább ki­lé­pett a kap­cso­lat­ból...

A mo­dell már nem bírta, hogy "el­tar­tott fi­ú­nak" nézik, ezért in­kább ki­lé­pett a kap­cso­lat­ból...

Ez durva: nem hiszed el, milyen üzenetet kapott a magyar műsorvezető

Ez durva: nem hiszed el, milyen üzenetet kapott a magyar műsorvezető

Kisó le­döb­bent, mikor meg­nyi­totta az sms-t.

Kisó le­döb­bent, mikor meg­nyi­totta az sms-t.

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki...

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki A leg­bát­rabb páros fi­ná­lé­já­ban és Berki le­győ­zőre akadt! Ők vit­ték el a 10 mil­liós fő­dí­jat!

Sári Évi lerántotta a leplet: lecserélték a Sztárban Sztár zsűrijét

Sári Évi elárulta: lecserélték a Sztárban Sztár zsűrijét

Már a höl­gyek van­nak több­ség­ben!

Az új fel­ál­lás­ban három hölgy és egy férfi fog­lal he­lyet a zsű­ri­szék­ben.

Áll a bál a családban, Bódi Margó rajtakapta férjét

Áll a bál a családban, Bódi Margó rajtakapta férjét

Guszti egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő üze­net miatt bu­kott le, fe­le­sége azon­nal kér­dőre vonta.

Guszti egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő üze­net miatt bu­kott le, fe­le­sége azon­nal kér­dőre vonta.