SZTÁR

Ő zsebelte be idén a legtöbbet a női előadók közül

Ő zsebelte be idén a legtöbbet a női előadók közül

Mint­egy 105 mil­lió dol­lárt, azaz 27 mil­li­árd fo­rin­tot ke­re­sett az idei év leg­si­ke­re­sebb női elő­adója a For­bes ma­ga­zin hét­főn köz­zé­tett lis­tája sze­rint.

Voltak nehézségek II. Erzsébet és Fülöp herceg 70 éves házasságában

Voltak nehézségek II. Erzsébet és Fülöp herceg 70 éves házasságában

13 éve­sen biz­tos volt abban, hogy Fülöp mel­lett akarja le­élni az éle­tét.

13 éve­sen biz­tos volt abban, hogy Fülöp mel­lett akarja le­élni az éle­tét.

A szülés után újra fehérneműre vetkőzött a dögös sztáranyuka

A szülés után újra fehérneműre vetkőzött a dögös sztáranyuka

A 29 éves top­mo­dell vissza­tért a ki­fu­tóra, és az urak leg­na­gyobb sze­ren­csé­jére nem túl sok ru­há­ban tette mind­ezt.

Újabb hír jött az agydaganatos magyar sztár állapotáról!

Újabb hír jött az agydaganatos magyar sztár állapotáról!

Je­len­leg Ame­ri­ká­ban lá­ba­do­zik

Az Édes Élet egy­kori sztárja je­len­leg Ame­ri­ká­ban lá­ba­do­zik, még min­dig ágy­hoz van kötve.

Nagy bejelentést tett Sylvester Stallonéról a volt felesége

Nagy bejelentést tett Sylvester Stallonéról a volt felesége

Bri­gitte Ni­el­sen vé­del­mébe vette a sze­xu­á­lis erő­szak­kal meg­vá­dolt Sly-t, és bom­ba­biz­tos ali­bit biz­to­sí­tott neki.

Bri­gitte Ni­el­sen vé­del­mébe vette a sze­xu­á­lis erő­szak­kal meg­vá­dolt Sly-t.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Liptai Claudia kétségbeesett felhívása: Segítsetek nekem!

Liptai Claudia kétségbeesett felhívása: Segítsetek nekem!

Ez már tény­leg ar­cát­lan­ság, vissza­él­tek a mű­sor­ve­zető ne­vé­vel.

Ez már tény­leg ar­cát­lan­ság, vissza­él­tek a mű­sor­ve­zető ne­vé­vel, aki a Fa­ce­boo­kon cá­folta a hí­re­ket.

Durván szexi fotókat posztolt magáról a dögös modell

Durván szexi fotókat posztolt magáról a dögös modell

A híres ame­ri­kai mo­dell olyan de­kol­tázst vil­lan­tott a kínai be­mu­ta­tóra való ké­szü­lés köz­ben, hogy nem ju­tunk szó­hoz.

Megjósolható volt a Jóban Rosszban sztárjának tragikus korai halála!

Megjósolható volt a Jóban Rosszban sztárjának tragikus korai halála!

So­ro­zat­beli fe­le­sége sze­rint sok min­den ki­ol­vas­ható a szí­nész no­vel­lá­i­ból, ver­se­i­ből.

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

A csi­nos kis­mama olyan képet rán­ga­tott elő a múlt­ból, amin sokan fel sem is­mer­nék őt.

A csi­nos kis­mama olyan képet rán­ga­tott elő a múlt­ból, amin sokan fel sem is­mer­nék őt.

Elhunyt a színészlegenda, több mint 40 filmben és sorozatban szerepelt

Elhunyt a színészlegenda, több mint 40 filmben és sorozatban szerepelt

New Jer­sey-i ott­ho­ná­ban haj­totta végső nyu­ga­lomra fejét.

New Jer­sey-i ott­ho­ná­ban hunyt el.

Brutálisan szexi nő lett Gáspár Evelin, ezt nem hiszed el!

Brutálisan szexi nő lett Gáspár Evelin, ezt nem hiszed el!

Min­dig súly­prob­lé­mák­kal küz­dött...

Vi­lág­éle­té­ben súly­prob­lé­mák­kal küz­dött Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya, a most 23 éves Eve­lin. Ka­masz­kor­ban vi­szont rá­haj­tott a sportra. Meg­lepő az ered­mény!

Hatalmasat villantott Tóth Vera, megakad rajta a szem

Hatalmasat villantott Tóth Vera, megakad rajta a szem

Egyre bát­rabb drasz­ti­kus fo­gyása óta. Most egy mé­lyen de­kol­tált ru­há­ban pa­rá­dé­zott.

Egyre bát­rabb drasz­ti­kus fo­gyása óta. Most egy mé­lyen de­kol­tált ru­há­ban pa­rá­dé­zott.

Mádai Vivien bevallotta, min veszekszenek a legtöbbet a férjével!

Mádai Vivien bevallotta, min veszekszenek a legtöbbet a férjével!

A mű­sor­ve­zető kép­te­len be­osz­tani a pén­zét, míg fog­or­vos férje jól spó­rol.

A mű­sor­ve­zető kép­te­len be­osz­tani a pén­zét, míg fog­or­vos férje jól spó­rol.

Még ezt is megteszi szerelme kedvéért Curtis

Még ezt is megteszi szerelme kedvéért Curtis

A rap­per má­jus­ban is­mer­ke­dett meg Krisz­ti­vel, aki­vel pár nap után össze is köl­töz­tek.

A rap­per má­jus­ban is­mer­ke­dett meg Krisz­ti­vel, aki­vel pár nap után össze is köl­töz­tek. A sze­rel­mük azóta sem gyen­gült, sőt!

Beyoncé melle elnyomta a menyasszonyt is az év esküvőjén

Beyoncé melle elnyomta a menyasszonyt is az év esküvőjén

Soha éle­té­ben nem volt olyan jó for­má­ban az éne­kesnő, mint ikrei nyári szü­le­tése óta, és ezt meg is mu­tatta.

Elképesztő luxus, egymillióba kerül a magyar sztáranyuka szülése

Elképesztő luxus, egymillióba kerül a magyar sztáranyuka szülése

Vas­vári Vi­vien 17 hetes ter­hes, de csak ma­gán­kli­ni­kán haj­landó vi­lágra hozni a gyer­me­két.

Megmakacsolta magát Liptai Claudia lánya: tudja, mi akar lenni

Megmakacsolta magát Liptai Claudia lánya: tudja, mi akar lenni

A TV2 sztárja sza­ba­don en­gedi lá­nyát.

A TV2 sztárja arra ta­nítja lá­nyát, hogy bár­mit el­ér­het az élet­ben.

Hatalmasat villantott a sztáranyuka: nem lehet máshova nézni!

Hatalmasat villantott a sztáranyuka: nem lehet máshova nézni!

Fel­csú­szott a szok­nyája...

Talán fel sem tűnt neki, hogy töb­bet is meg­mu­tat ma­gá­ból, mint amennyit akart.

Nagy a baj, összes szerepét lemondta a magyar sztárszínésznő

Nagy a baj, összes szerepét lemondta a magyar sztárszínésznő

Na­gyon rég­óta küzd porc­be­teg­sé­gé­vel Po­korny Lia. Ha­ma­ro­san újabb műtét vár rá.

Na­gyon rég­óta küzd porc­be­teg­sé­gé­vel Po­korny Lia. Ha­ma­ro­san újabb műtét vár rá.

Csúnyán lebukott: plasztikai sebészeten fotóztuk le Berkit

Csúnyán lebukott: plasztikai sebészeten fotóztuk le Berkit

Hi­ú­sá­gá­nak nincs ha­tára

A he­re­va­sa­lás-pro­jekt óta tud­juk, hogy Berki Krisz­tián hi­ú­sá­gá­nak csak a tech­ni­kai fej­lő­dés szab­hat ha­tárt. A jelek sze­rint nincs meg­ál­lás....

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

A TV2 sztárja még min­dig nem nősül.

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

Édesanyja mentette meg a TV2 sztárjának életét

Édesanyja mentette meg a TV2 sztárjának életét

A szép­ség­ki­rálynő évek óta aszt­má­ban szen­ved, de nem fog­lal­ko­zott vele, az Ázsia Exp­resszben sem.

A szép­ség­ki­rálynő évek óta aszt­má­ban szen­ved, de nem fog­lal­ko­zott vele, az Ázsia Exp­resszben sem, csak édes­anyja miatt vitte ma­gá­val a gyógy­sze­rét.

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

Szük­sége volt a sze­ren­csére.

A szí­nésznő min­dig is a csa­lád szeme fénye volt, de hogy fé­nyes szí­né­szi kar­ri­ert fut­has­son be, szük­sé­gük volt a sze­ren­csére is.

Beelőzte a NAV-osokat Harsányi Levente felesége

Beelőzte a NAV-osokat Harsányi Levente felesége

A rá­diós egy mű­sor­ban ko­tyogta ki...

Har­sá­nyi Le­vente a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban me­sélt a szív­me­len­gető tör­té­net­ről.

Szexi! Megmutatjuk Hódi Pamela érzéki fotósorozatát!

Szexi! Megmutatjuk Hódi Pamela érzéki fotósorozatát!

Berki Krisz­tián exe a na­pok­ban je­len­tette be, újra ka­mera elé áll, és hosszú idő után elő­ször ismét ero­ti­kus fo­tó­so­ro­zat ké­szül róla.

El­ké­szül­tek Hódi Pa­mela pi­káns képei. Berki Krisz­tián exe a na­pok­ban je­len­tette be, újra ka­mera elé áll, és hosszú idő után elő­ször ismét ero­ti­kus fo­tó­so­ro­zat ké­szül róla. Pa­mela csip­ke­fe­hér­ne­műre vet­kő­zött, sző­kére vál­tott és be­ve­tett min­dent, amit egy szexi és dögös anyuka csak be­vet­het...

Szomorú hír érkezett: hosszú betegség után elhunyt a népszerű zenész

Szomorú hír érkezett: hosszú betegség után elhunyt a népszerű zenész

A count­ry­éne­kes a kór­ház­ban hunyt el 85 éves ko­rá­ban.

A count­ry­éne­kes a kór­ház­ban hunyt el 85 éves ko­rá­ban.

Durván megalázták a Gáspár családot, Bea asszony teljesen kiakadt

Durván megalázták a Gáspár családot, Bea asszony teljesen kiakadt

Győ­zike fe­le­sége Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki, mert, saját sza­vai sze­rint, sok­kol­ták az ese­mé­nyek.

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Rá­adá­sul fo­gal­muk sem volt...

Rá­adá­sul még csak fo­gal­muk sem volt róla. A közös prog­ram oka Ney­mar, bár a mo­dell ese­té­ben a ra­jon­gás köl­csö­nös­nek tűnik.

Ébredéskor mutatta meg kis szőrösét Tóth Vera

Ébredéskor mutatta meg kis szőrösét Tóth Vera

Az éne­kesnő azzal kezdte a reg­gelt, hogy imá­dott ci­cá­ját ba­bus­gatta ki­csit. Egy­szer már el­sza­kí­totta őket az élet.

Az éne­kesnő azzal kezdte a reg­gelt, hogy imá­dott ci­cá­ját ba­bus­gatta ki­csit. Egy­szer már el­sza­kí­totta őket az élet.

Szabó Zsófi beszólt Bud Spencer szobrára!

Szabó Zsófi beszólt Bud Spencer szobrára!

A csi­nos kis­mama na­gyot ne­ve­tett, ami­kor meg­látta a le­gen­dá­ról ké­szült mű­al­ko­tást, amit Bu­da­pes­ten, a Cor­vin sé­tá­nyon ál­lí­tot­tak ki.

A csi­nos kis­mama na­gyot ne­ve­tett, ami­kor meg­látta a le­gen­dá­ról ké­szült mű­al­ko­tást, amit Bu­da­pes­ten, a Cor­vin sé­tá­nyon ál­lí­tot­tak ki.

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Tény­leg az a leg­szebb öröm, amit az ember mások kára fö­lött érez? Bea asszony min­dent meg­tesz, de...

Tény­leg az a leg­szebb öröm, amit az ember mások kára fö­lött érez? Bea asszony min­dent meg­tesz, de...

Most kaptuk: szörnyethalt a színpadon a magyar színész

Most kaptuk: szörnyethalt a színpadon a magyar színész

A 48 éves szlo­vá­kiai ma­gyar szín­mű­vész tel­je­sen vá­rat­la­nul hunyt el.

Erre nem számítottunk: Hujber Feri mindent bevallott!

Erre nem számítottunk: Hujber Feri mindent bevallott!

Tel­jes össze­za­va­ro­dás! Ezt okozza Huj­ber Feri leg­újabb és talán ed­digi leg­hosszabb be­jegy­zése. Vajon mi tör­tén­he­tett?

Rettegés a kórházban: Hajszálon függött a sztárgyerekek élete

Rettegés a kórházban: Hajszálon függött a sztárgyerekek élete

A ko­ra­szü­lés szinte nép­be­teg­ség.

Ma­gyar­or­szá­gon a ko­ra­szü­lés szinte nép­be­teg­ség, hi­szen min­den ti­ze­dik új­szü­lött idő előtt jön a vi­lágra.

Most közölte a család: kómába esett a népszerű színész

Most közölte a család: kómába esett a népszerű színész

Fel­ké­szül­tek a leg­rosszabbra.

A 67 éves szí­nészt három nap­pal ez­előtt kel­lett kór­házba szál­lí­tani, csa­ládja azon­ban csak most állt a nyil­vá­nos­ság elé.

Hogy mennyi? Nem találod ki, hány éves lett ma a gyönyörű színésznő!

Hogy mennyi? Nem találod ki, hány éves lett ma a gyönyörű színésznő!

Szinte hi­he­tet­len, de kar­ri­erje 1965-ben in­dult.

Szinte hi­he­tet­len, de kar­ri­erje 1965-ben in­dult. Ek­kor­tájt gyer­mek­ként sze­re­pelt rek­lámfil­mek­ben.

Itt a vége: ezzel a videóval búcsúzott Majka

Itt a vége: ezzel a videóval búcsúzott Majka

El­ké­pesztő szé­riát fu­tott.

El­ké­pesztő szé­riát fu­tott Maj­ká­val a pro­duk­ció, de egy­szer min­den­nek vége lesz. Szom­bat este utol­jára je­lent­ke­zett a TV2 já­téka.

Olyan rövid szoknyában feszít a magyar modell, hogy az már öv

Olyan rövid szoknyában feszít a magyar modell, hogy az már öv

A leg­ke­re­set­tebb ma­gyar mo­dell­nek min­den jól áll, de lás­suk be, az a leg­job­ban, amit nem vesz fel!

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Az éne­kesnő mai fej­jel már biz­to­san nem kez­dett volna bele...

Az éne­kesnő mai fej­jel már biz­to­san nem kez­dett volna bele...

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Ezek sze­rint tény­leg csak a lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott...

Ezek sze­rint tény­leg csak a lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott, hogy egyet­len rab­lása sem tor­kol­lott tra­gé­di­ába.

Ördög Nóra férje kiakadt: haza akart jönni a forgatásról

Ördög Nóra férje kiakadt: haza akart jönni a forgatásról

A TV2 re­a­li­tyje még ja­vá­ban for­gott...

A TV2 re­a­li­tyje még ja­vá­ban for­gott, ami­kor Ná­nási Pál­nál már be­telt a pohár. Az is­mert fo­tó­mű­vész ko­mo­lyan rá­ijesz­tett fe­le­sé­gére a ter­vé­vel.

Ez durva: fejen lőtték a magyar időjóst

Ez durva: fejen lőtték a magyar időjóst

Ke­mé­nyen küz­dött a tűz­harc­ban, de nem tudta el­ke­rülni a lö­ve­dé­ke­ket.

Ke­mé­nyen küz­dött a tűz­harc­ban, de nem tudta el­ke­rülni a lö­ve­dé­ke­ket. Az egyik csú­nyán te­libe ta­lálta. Folyt a vér az adás­ban...

Fájdalmas évforduló: Ma tíz éve ment el a világhírű magyar írónő

Fájdalmas évforduló: Ma tíz éve ment el a világhírű magyar írónő

Egyik könyve fel­ke­rült a New York Times 10-es lis­tá­jára is.

Ő volt azon kevés ma­gyar írók egyike, akik­nek művei nem­zet­közi si­ke­re­ket hoz­tak. Egyik könyve fel­ke­rült a New York Times 10-es lis­tá­jára is.

Borzasztó dolgokon ment keresztül a sztáranyuka, valósággal rettegett

Borzasztó dolgokon ment keresztül a sztáranyuka, valósággal rettegett

Azt mondja, tudja mi­lyen a min­dent át­ható fé­le­lem.

Azt mondja, tudja mi­lyen a min­dent át­ható fé­le­lem, ami őt tel­je­sen meg­vál­toz­tatta.

Igazi dráma: Zokogva üzent az Operett kirúgott színésznője

Igazi dráma: Zokogva üzent az Operett kirúgott színésznője

Volt fő­nö­ké­nek akart bi­zo­nyí­tani.

Abban a pil­la­nat­ban, hogy alá­írt a TV2 ext­rém re­a­li­ty­jé­hez, alá­írta ki­rú­gá­sát is az Ope­rett­szín­ház­ból. Ma volt fő­nö­ké­nek bi­zo­nyí­tott a haj­szá­ban.

Megható fotó került elő a lábadozó Cserhalmi Györgyről

Megható fotó került elő a lábadozó Cserhalmi Györgyről

12 évvel ez­előtt ké­szült a fel­vé­tel.

A nem­zet szí­né­szé­ről és lá­nyá­ról 12 évvel ez­előtt ké­szült a fotó.

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte, de nem akár­ki­nek kö­szön­heti a vég­ered­ményt.

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte, de nem akár­ki­nek kö­szön­heti a vég­ered­ményt.

Férfimunkától izmosodik Papadimitriu Athina!

Férfimunkától izmosodik Papadimitriu Athina!

A szí­nésznő két év­ti­zede in­tett bú­csút a fő­vá­ros­nak, azóta a fes­tői szép­ségű Ta­hi­tót­fa­lu­ban él. Nem veti meg a ke­mény mun­kát!

A szí­nésznő két év­ti­zede in­tett bú­csút a fő­vá­ros­nak, azóta a fes­tői szép­ségű Ta­hi­tót­fa­lu­ban él. Nem veti meg a ke­mény mun­kát!

Rendőrségi feljelentést tett Molnár Anikó: Körözik az elkövetőt!

Rendőrségi feljelentést tett Molnár Anikó: Körözik az elkövetőt!

Vég­leg be­telt a pohár! Anikó ki­ké­szült! Nem volt más meg­ol­dás, mu­száj volt a rend­őr­ség se­gít­sé­gét kérni!

Vég­leg be­telt a pohár! Anikó ki­ké­szült! Nem volt más meg­ol­dás...

Stadler József végrendelete után kutatnak a rokonai

Stadler József végrendelete után kutatnak a rokonai

Az ira­tok után ku­tat­nak.

Hoz­zá­tar­to­zói a na­pok­ban fel­ke­res­ték az üz­let­em­ber akasz­tói lak­he­lyét, hogy az ira­tok után ku­tas­sa­nak.

Kapócs Zsóka kisfia lesz a legtrendibb baba, ez már biztos

Kapócs Zsóka kisfia lesz a legtrendibb baba, ez már biztos

A csi­nos kis­mama tele van ener­gi­á­val.

A csi­nos kis­mama vá­ran­dó­san is cím­lap­fo­tó­zásra jár, rá­adá­sul tele van ener­gi­á­val. Ka­pócs Zsóka már­ci­usra várja az első gyer­me­két.

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Köz­ponti téma lett a zak­la­tás.

Az el­múlt egy hó­nap­ban köz­ponti téma lett a sze­xu­á­lis zak­la­tás. Var­nus Xavér fel­há­bo­ro­dott.

Műtőasztalról a temetőbe: Benkő László drámája

Műtőasztalról a temetőbe: Benkő László drámája!

Saját egész­sé­gét koc­káz­tatta!

A nagy­be­teg ze­nész saját egész­sé­gét is koc­káz­tatta azért, hogy végső bú­csút ve­hes­sen ba­rát­já­tól! A kór­ház­ból a te­me­tésre si­e­tett!

Ördög Nóra teljesen kiakadt: Képtelen volt felfogni, amit látott

Ördög Nóra teljesen kiakadt: Képtelen volt felfogni, amit látott

A mű­sor­ve­zető be­vál­la­lós típus, de akadt va­lami, ami ki­fo­gott rajta. El­ju­tott hosszú uta­zá­suk mély­pont­jára

A mű­sor­ve­zető be­vál­la­lós típus, de akadt va­lami, ami ki­fo­gott rajta. El­ju­tott uta­zá­suk mély­pont­jára.

Mégsem tüdőrák: Hasüregi daganatot találtak Székhelyi József testében!

Mégsem tüdőrák: Hasüregi daganatot találtak Székhelyi József testében!

Egye­lőre még bi­zony­ta­lan, me­lyik szer­vét tá­madta meg a be­teg­ség a szí­nész­nek.

Ez borzalmas: Öngyilkosság is megfordult Nagy Feró fejében

Ez borzalmas: Öngyilkosság is megfordult Nagy Feró fejében!

A mel­lő­zött­ség de­pressziót szült, ami egyre mé­lyebb lelki ál­la­potba so­dorta az el­is­mert éne­kest.

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni a döntésbe

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni a döntésbe

Mély fáj­da­lom­mal és fe­szült­ség­gel a szí­vük­ben bú­csúz­tak el.

Mély fáj­da­lom­mal és fe­szült­ség­gel a szí­vük­ben bú­csúz­tak el.

Undorítóbb dolog már nem is kerülhetett volna Kim Kardashian szájába

Undorítóbb dolog már nem is kerülhetett volna Kim Kardashian szájába

Ez­után biz­tos sokak kedve el­ment a mil­li­ár­dos mo­dell­től.

Ez­után biz­tos sokak kedve el­ment a mil­li­ár­dos mo­dell­től.

Kamerák előtt, egy szál melltartóban drogozott a szexi színésznő

Kamerák előtt, egy szál melltartóban drogozott a szexi színésznő

Le­g­újabb film­jé­ben igen­csak ke­mény je­le­ne­tek lát­ha­tóak Kirs­ten Dun­stról.

Baukó Éva megsértődött és kitálalt

Baukó Éva megsértődött és kitálalt

Már vérig sér­tet­ték az új mű­sor­ban.

Vérig sér­tet­ték, és ezt nem tar­totta ma­gá­ban: el­árulta, ho­gyan ké­szül­tek a va­ló­ság­show-k, amik­ben sze­re­pelt!

Vérzivatar a viharos Biliben!

Vérzivatar a viharos Biliben!

Szék­let­vi­ta­bot­rány! Sza­gok­kal ter­he­sek a sze­lek! Voga pro­cesszor a kakit ér­té­keli, de Bo­rosLa­jos nem szi­ve­sen ad sza­bad utat neki!

Szék­let­vi­ta­bot­rány! Sza­gok­kal ter­he­sek a sze­lek! Voga pro­cesszor a kakit ér­té­keli, de Bo­rosLa­jos nem szi­ve­sen ad sza­bad utat neki!

Sírva támadt játékostársára a TV2 versenyzője

Sírva támadt játékostársára a TV2 versenyzője

Eddig úgy tűnt, hogy Gaál Noémi és Né­meth Lajos az Ázsia Exp­ressz leg­bé­ké­sebb pá­rosa. Eddig!

Eddig úgy tűnt, hogy Gaál Noémi és Né­meth Lajos az Ázsia Exp­ressz leg­bé­ké­sebb pá­rosa. Eddig!

Kikandikáló mellel üzent Neymarról Palvin Barbi

Kikandikáló mellel üzent Neymarról Palvin Barbi

Me­gint egy helyre ke­ve­red­tek.

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell és a világ leg­drá­gább fo­cis­tája megint egy helyre ke­ve­re­dett - ez­út­tal egy ma­ga­zin­ban.

Súlyos betegségéről vallott Székhelyi József

Súlyos betegségéről vallott Székhelyi József

Ko­moly a baj, át­té­tet ta­lál­tak.

Szék­he­lyi Jó­zsef szín­mű­vészt mell­kasi prob­lé­má­val mű­töt­ték és az ope­rá­ció köz­ben de­rült ki, hogy ko­moly a baj, át­té­tet ta­lál­tak.

Megrázó videó: Így búcsúzott lánya Som Lajostól

Megrázó videó: Így búcsúzott lánya Som Lajostól

Som Lajos lánya némán kí­sérte sze­re­tett édes­apja ham­vait a Far­kas­réti te­me­tő­ben pén­tek dél­után. Nikit össze­törte a gyász.

Som Lajos lánya némán kí­sérte sze­re­tett édes­apja ham­vait a Far­kas­réti te­me­tő­ben pén­tek dél­után. Nikit össze­törte a gyász.

Ezek a sztárok vettek végső búcsút Som Lajostól!

Ezek a sztárok vettek végső búcsút Som Lajostól!

A Pi­ra­mis ala­pí­tó­já­nak te­me­té­sére szá­mos hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, meg­ren­dül­ten bú­csúz­tat­ták a le­gen­dát.

A Pi­ra­mis ala­pí­tó­já­nak te­me­té­sére szá­mos hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, meg­ren­dül­ten bú­csúz­tat­ták a le­gen­dát.

Eldőlt Eszenyi Enikő sorsa!

Eldőlt Eszenyi Enikő sorsa!

Tar­lós Ist­ván pol­gár­mes­ter nyi­lat­ko­zott a Víg­szín­ház igaz­ga­tó­já­nak jö­vő­jé­ről. A fő­pol­gár­mes­ter azt mondja, ő az egyet­len, aki dönt­het a kér­dés­ben és nem az új­ság­írók.

Tar­lós Ist­ván pol­gár­mes­ter nyi­lat­ko­zott a Víg­szín­ház igaz­ga­tó­já­nak jö­vő­jé­ről. A fő­pol­gár­mes­ter azt mondja, ő az egyet­len, aki dönt­het a kér­dés­ben és nem az új­ság­írók.

Nehezen gyógyul, nincs jól Kisó

Nehezen gyógyul, nincs jól Kisó

A csi­nos mű­sor­ve­zető ál­la­pota rom­lott az el­múlt he­tek­hez ké­pest.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ál­la­pota rom­lott az el­múlt he­tek­hez ké­pest.

Megható üzenetet küldött Tóth Vera elhunyt barátjának

Megható üzenetet küldött Tóth Vera elhunyt barátjának

Kép­te­len fel­esz­mélni a mély gyász­ból

Úgy hi­ány­zol, hogy néha be­le­ge­be­dünk, üzeni az éne­kesnő, aki kép­te­len fel­esz­mélni a mély gyász­ból

Hatalmas megtiszteltetés érte Tóth Gabit

Hatalmas megtiszteltetés érte Tóth Gabit

Az éne­kesnő sze­ret első lenni.

Az éne­kesnő sze­ret első lenni, és ez most óri­ási bol­dog­sá­got je­len­tett neki.

Sylvester Stallonét vádolják: testőrével kényszerített szexre egy lányt

Sylvester Stallonét vádolják: testőrével kényszerített szexre egy lányt

Ál­lí­tó­lag egy 16 éves lányt csalt fel a ho­tel­szo­bá­jába, és bru­tá­li­san szexre kény­sze­rí­tette.

Ők a Sztárban Sztár meg 1 kicsi duettpárosai

Ők a Sztárban Sztár meg 1 kicsi duettpárosai

A té­vé­né­zők nem ma­rad­nak so­káig át­vál­to­zó­show nél­kül, hi­szen no­vem­ber 26-án foly­ta­tó­dik az or­szág há­zi­bu­lija.

A té­vé­né­zők nem ma­rad­nak so­káig át­vál­to­zó­show nél­kül, hi­szen no­vem­ber 26-án foly­ta­tó­dik az or­szág há­zi­bu­lija.

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

A te­me­tés körül ki­ala­kult csa­ládi bot­rány el­le­nére is sokan kí­sér­ték utolsó út­jára a Pi­ra­mis ze­ne­kar ala­pí­tó­ját.

Felépült súlyos betegségéből a nemzet színésze

Felépült súlyos betegségéből a nemzet színésze

Ott­ho­ná­ban fo­gadta la­pun­kat...

A szí­nésznő ott­ho­ná­ban fo­gadta la­pun­kat, és olyan derűs ter­mé­sze­tes­ség­gel be­szélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról, mintha csak egy bo­hó­zat fő­sze­re­pé­ben lenne.

Árpa Attila nyíltan vállalja, így neveli lányát

Árpa Attila nyíltan vállalja, így neveli lányát

Árpa At­tila sa­já­tos módon ne­veli Ami­rát, és ebbe nem is tűr be­le­szó­lást. Igazi apa, erős aka­rat­tal irá­nyít.

Árpa At­tila sa­já­tos módon ne­veli Ami­rát, és ebbe nem is tűr be­le­szó­lást. Igazi apa, erős aka­rat­tal irá­nyít.

Zokogva beszélt életéről Aradszky özvegye

Zokogva beszélt életéről Aradszky özvegye

A 82 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás éne­kes öz­ve­gye szinte egyet­len percre sem hagyta el ott­ho­nát a tra­gé­dia óta.

A 82 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás éne­kes öz­ve­gye szinte egyet­len percre sem hagyta el ott­ho­nát a tra­gi­kus nap óta.

Elolvadsz: Igazi mintaapa lett a rosszfiúból

Elolvadsz: Igazi mintaapa lett a rosszfiúból

Sokat vál­to­zott a világ.

Sokat vál­to­zott a világ: né­hány éve még kocs­mák­ban bal­hé­zott a szí­nész, most pedig igazi apa­ként bi­cik­lizni ta­nítja a fiát.

Koós János kikészült, reagált a súlyos vádakra

Koós János kikészült, reagált a súlyos vádakra

De vajon mi az igaz­ság?

Nem tudta szó nél­kül hagyni kol­lé­ga­nője ál­lí­tá­sait! De vajon mi az igaz­ság?

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Dér Heni ajánlja magát, aki meg­tudja fi­zetni, ér­té­kes aján­dék­kal lehet gaz­da­gabb. Több­féle meg­le­pe­tést kínál az éne­kesnő.

Dér Heni ajánlja magát, aki meg­tudja fi­zetni, ér­té­kes aján­dék­kal lehet gaz­da­gabb.Több­féle meg­le­pe­tést kínál az éne­kesnő.