FAZÉK

15 zseniális cukkinirecept, amit mindenki imád

Elkezdődött a cukkiniszezon, csak úgy ontják a kertek ezt a fantasztikus zöldséget, amiből rengeteg finomság készíthető. Édes, sós és természetesen diétás recepteket gyûjtöttünk most össze.
címkék:

1. Cukkinilepény, joghurtos mártogatóval

Könnyű ebé­det kí­ná­lunk: egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és na­gyon finom cuk­ki­ni­le­pény, jog­hur­tos már­to­ga­tó­val.

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

2. Cukkinis-padlizsános rakott lecsó

Ha már semmi nincs a hű­tőd­ben, csak némi zöld­ség, el­jött a lecsó ideje! Is­me­red-e az eny­hén füs­tös ízű ra­kott le­csót? Mu­tat­juk!

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

3. Cukkinipizza

El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son megy ke­resz­tül a lé­tező leg­di­é­tá­sabb zöld­ség, míg eléri a re­cept­ben ígért vég­le­ges for­má­ját, azaz piz­za­tészta lesz. Ám a nagy át­vál­to­zás­ban a cuk­kini lé­nyege meg­ma­rad, és épp ez a fan­tasz­ti­kus! Ez a pizza ugyanis to­tá­li­san di­é­tás, egy­ál­ta­lán nem hiz­lal!

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

4. Zöldfűszeres-bundás cukkinihasáb

Nem vé­let­le­nül ked­vence a di­é­tá­zók­nak a cuk­kini! Ebben a zöld­ség­ben szinte nincs is szén­hid­rát! Be­bun­dázva per­sze még fi­no­mabb, és ha oko­san pa­ní­ro­zol, to­vábbra is di­é­tás marad!

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

5. Fekete csokis cukkinisüti

Gyere át ve­lünk a sötét ol­dalra és nem bánod meg! A ke­serű cso­ko­ládé po­koli já­té­kot űz ér­zé­ke­id­del, meg­ve­szel érte, imá­dod! És mivel e fe­kete má­gi­á­ban cin­kos­társa a cuk­kini, ez a süti nem­csak va­rázs­la­to­san finom, de egész­sé­ges is!

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

6. Zöldfűszeres pástétommal töltött cukkinibatyu

A cuk­kini a leg­jobb fo­gyó­kú­rás zöld­ség. Pár perc alatt ké­szít­hetsz be­lőle na­gyon egész­sé­ges éte­le­ket! Na, de ilyen cuk­ki­ni­ba­tyut még biz­tos nem lát­tál!

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

7. Sajtos-fokhagymás cukkinirúd

A saj­tos-fok­hagy­más cuk­ki­ni­ru­dacska sok­kal könnyeb­ben és gyor­sab­ban el­ké­szít­hető, mint egy po­gá­csa. Rá­adá­sul egész­sé­ge­sebb is, hisz ke­ve­sebb szén­hid­rát van benne. Imádni fogod, ha egy­szer meg­kós­to­lod.

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

8. Cukkini lasagne

Va­lami egy­sze­rűen és gyor­san el­ké­szít­hető egész­sé­ges va­cso­rára vágysz? Vesd be a leg­újabb trük­köt és csa­vard fel a cuk­ki­nit!

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

9. Cukkinispagetti olasz módra

Esz­mé­let­len finom di­é­tás ételt mu­ta­tunk szén­hid­rá­tok nél­kül! Komp­lett fogás hús­sal és sok-sok zöld­ség­gel.

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

10. Sajtos cukkinilegyező

Nincs sok időd sü­tésre-fő­zésre, és mégis va­lami kü­lön­le­ge­set, mu­ta­tó­sat akarsz az asz­talra tenni? Ezzel a di­é­tás re­cept­tel biz­tos a siker. Könnyű, mégis lak­tató, komp­lett va­csora.

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

11. Töltött cukkini

Di­é­tázni sze­ret­nél és sze­re­ted a fű­sze­res, pi­káns éte­le­ket? Töltsd meg a cuk­ki­ni­csó­na­ko­kat a me­xi­kói konyha fű­sze­re­i­vel, pa­ra­di­csom­szós­szal, ku­ko­ri­cá­val! Ga­ran­tál­tan elé­ge­det­ten állsz majd fel az asz­tal­tól.

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

12. Sajtos cukkinigofri

El­ké­pesz­tően finom és egész­sé­ges sós nasit ké­szít­hetsz cuk­ki­ni­ből, ha be­ve­ted ezt az egy­szerű trük­köt! A saj­tos cuk­ki­ni­gof­rit imádni fogod!

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

13. Cukkiniropogós

Fo­gad­junk, hogy a cuk­ki­ni­ről neked is az jut az eszedbe, hogy puha és jel­leg­te­len köret, amit leg­in­kább a tá­nyér szé­lére pisz­kálsz. Ennek vége! Ezzel a szu­per újí­tás­sal imádni fogod ezt az egész­sé­ges zöld­sé­get!

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

14. Cukkinis-csokis kókuszkocka

A kó­kusz és a csoki fan­tasz­ti­kus íz­ka­val­kád­já­ban fel sem tűnik, mi­lyen zse­ni­á­lis trük­kel szo­rí­tot­tad vissza a szén­hid­rá­tot ebben az is­teni sü­ti­ben. Ki ne hagyd, mert na­gyon finom!

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

15. Egészséges zöldségchips

Szí­ve­sen rág­csál­nál va­la­mit té­vé­zés köz­ben, de tar­tasz az egész­ség­te­len bolti ch­ip­sek­től? Ké­szíts leg­alább olyan finom, de sok­kal egész­sé­ge­sebb ch­ip­set zöld­ség­ből!

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

Jó étvágyat!

 

 

 

címkék:
Ezek is érdekelhetnek
És ezeket olvastad már?