KÜLFÖLD

Va­ti­káni bí­bo­rost hall­gat­nak meg pe­do­fí­lia-ügy­ben

George Pell 1971-től szol­gált pap­ként egy száz­ezer la­kosú auszt­rál vá­ros­ban, ké­sőbb Mel­bourne, majd Syd­ney ér­seke lett. Fe­renc pápa 2014 feb­ru­ár­já­ban ne­vezte ki a Va­ti­kán tel­jes pénz­ügyi mű­kö­dé­séért fe­le­lős gaz­da­sági tit­kár­ság pre­fek­tu­sá­nak.
címkék:
  • Szerző: F. G.

A papok által gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések kivizsgálására felállított ausztrál bizottság a múlt század hatvanas és nyolcvanas éveiben történt eseteket vizsgálja.

Nem mindenki fehér bárány (Fotó: AFP)
Nem mindenki fehér bárány (Fotó: AFP)

Csak Ballaratban, ahol Georg Pell is szolgált, az utóbbi évtizedekben az egykori áldozatok több mint nyolcszáz feljelentést tettek.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
A városban szolgáló egyik katolikus rend eddig 37 millió dolláros kártérítést fizetett. 47 áldozat felnőttként öngyilkosságot követett el.  

Az egykori áldozatok azzal vádolják George Pellt, hogy tudott az alárendelt papok tetteiről, mégse cselekedett. A bíboros a vádakat mindeddig visszautasította. 2003-ben őt magát is pedofíliával vádolták egy korábbi ügyben.

Eközben a címlapon

Ferenc pápa 2014 decemberében vatikáni bizottságot állított fel a kiskorúak védelmében. Ennek egyik laikus tagja, a brit Peter Saunders, aki gyermekkorában szintén papok által elkövetett szexuális erőszak áldozata volt, február elején kilépett a bizottságból.

Saunders akkor elmondta, hogy többek között az is közrejátszott távozásában, hogy George Pellt a Vatikán nem kötelezte, hogy Ausztráliába utazzon a helyzet tisztázására.

Peter Saunders a BBC-nek kijelentette, hogy a Vatikán az utóbbi két év alatt "semmit nem tett annak érdekében, hogy felszámolja a kiskorúakkal szemben papok által elkövetett visszaéléseket".

címkék: