MANI

Vár­ják az áp­ri­lisi Ötös­lottó nyer­tes je­lent­ke­zé­sét

Min­den idők har­ma­dik leg­ma­ga­sabb Ötös­lottó fő­nye­re­mé­nyét 29 hét hal­mo­zó­dás után a 2019. áp­ri­lis 20.-i sor­so­lá­son nyerte meg egy sze­ren­csés, aki eddig még nem je­lent­ke­zett a 4,194 mil­li­árd fo­rin­tos re­kord fő­nye­re­mé­nyéért. Már csak 50 nap áll ren­del­ke­zé­sére, hogy be­mu­tassa a nyer­tes szel­vé­nyét.

A 16. héten a 14, 21, 53, 60, 90 számokat megjátszó szelvény tulajdonosának a sorsolás napjától számított 90 napon belül, vagyis 2019. július 18-igkell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél. Az ilyen rendkívül nagy összegű nyeremények esetére külön telefonszámot - az úgynevezett nagynyertes-vonalat - tart fenn a társaság a nyertes jelentkezésének céljából. A telefonszám a www.szerencsejatek.hu weboldalon és a társaság minden értékesítőhelyén megtalálható. A szerencsés játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának az elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán. Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében kerül leadásra az eredeti szelvény és annak érvényességének megvizsgálása. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a nyeremény kifizetési eljárása. Fontos, hogy a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.  

A Szerencsejáték Zrt. eddigi nagy nyertesekkel kapcsolatos tapasztalatai alapján elmondható, hogy a játékosok többsége csak akkor hiszi el igazán, hogy ő ütötte meg a főnyereményt, ha már kifizetésre került a nyereménye, vagyis az emberek nyereménnyel kapcsolatos vélekedéseiket tekintve igaz a mondás: „Hiszem, ha látom.”

Magyarországon nagyon ritkán lehet a lottónyertesekről személyes információkat megtudni, mivel igyekeznek megőrizni anonimitásukat. A nagyobb nyeremények felvételekor a Szerencsejáték Zrt. kollégái felajánlják a szerencsés nyertesnek, hogy névtelenül kitölthet egy kérdőívet, amelyben információkat árulhat el magáról, játékszisztémájáról, életéről úgy, hogy kiléte inkognitóban marad. Az önkéntesen kitöltött kérdőívekből kiderül, hogy a nagynyertesek főleg állandó számokkal játszanak, de gépi játékokkal is nyertek már. Vannak olyan játékosok, akikre valóban illik a „szerencse fia” jelző, hiszen már több alkalommal is nyertek nagyobb összeget. Szinte mindegyik nyertes hosszabb ideje, de van, aki már évtizedek óta rendszeresen játszik azzal a játékkal, amelynek főnyereményét megnyerte.

Az Ötöslottó több mint 62 éves fennállása óta az eddigi legnagyobb nyereményt 2003-ban nyerte meg egy szerencsés, aki 38 hét telitalálat-mentes időszak után 5,092 milliárd forinttal gazdagodott, 2015-ben pedig a második legmagasabb összegű nyereménynek, 5,049 milliárd forintnak örülhetett egy játékos.