HARCÉL

Tim­mer­manst nem za­varja, hogy mig­ráns­kár­tyák­hoz jut­nak ter­ro­ris­ták

A be­ván­dor­lás­pár­tiak csúcs­je­löltje, Frans Timm­mer­mans Brüsszel­ben ki­je­len­tette, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság elé­ge­dett a mig­rán­sok­nak biz­to­sí­tott bank­kár­tya­prog­ram­mal, amely he­lyes esz­köze a szük­sé­get szen­ve­dők hu­ma­ni­tá­rius se­gít­ség­nyúj­tá­sá­nak.
  • Szerző: RIPOST

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatóján erre úgy reagált, hogy Timmermans még azok után is elégedett a programmal, hogy bebizonyosodott, a migránskártyák alkalmasak a terrorizmus finanszírozására, és egyértelműen közvetlenül veszélyeztetik Európa biztonságát.  

A politikus szerint ha Timmermans és a hozzá hasonló bevándorláspárti politikusok megerősödve kerülnek ki a május EP-választásból, akkor nemcsak a migránskártyákat fogják tovább osztogatni, hanem az összes migrációerősítő kezdeményezést élesíteni fogják. Utóbbiak közé sorolta a migránsvízum bevezetését, a migránsok szétosztását és a migrációt elutasító országok megbüntetését.

„Ha meg akarjuk menteni Európát és az EU-t, akkor ahhoz meg kell állítani a bevándorlást”

– jelentette ki Hidvéghi, aki fontosnak nevezte, hogy ne Timmermans-féle bevándorláspárti jelöltekre szavazzanak a választók, hanem olyan politikusokat támogassanak, akik nemet mondanak a migrációra.