KÜLFÖLD

Ter­ror­ve­szély lis­tát ál­lí­tott a brit kül­ügy: Ide ke­rült Ma­gyar­or­szág

A nya­ra­lási sze­zon kez­dete előtt a brit kül­ügy­mi­nisz­té­rium min­den évben közzé teszi a cél­ként aján­lott, il­letve koc­ká­za­tos or­szá­gok lis­tá­ját. Ma­gyar­or­szág idén is a leg­biz­ton­sá­go­sabb cél­or­szá­gok él­me­ző­nyé­ben fog­lal he­lyet.
  • Szerző: ripost

A nyaralási szezon kezdete előtt a brit külügyminisztérium minden évben közzé teszi a célként ajánlott, illetve kockázatos országok listáját. Ezen a német, francia, belga és spanyol nagyvárosok kiemelt biztonsági kockázatként szerepelnek, míg szerencsére Magyarország és Budapest kapcsán semmilyen ilyen információ nem szerepel - írja a 888.hu.

Miközben Nyugat-Európában állandó a terrorveszély, addig Magyarország most már évek óta az egyik legbiztonságosabb turistacélpont.

A korábbi párizsi, brüsszeli, barcelonai és nizzai terrortámadások után egyre több külföldinek ment el a kedve az eddig közkedvelt turistaparadicsomok látogatásától.

A Nagy-Britannia külügyminisztériuma által közzétett biztonsági ajánlások gyűjteménye alapján Magyarország továbbra is köröket ver a népszerű nyugat-európai országokra. Mint olvasható, Németország, Belgium, Franciaország és Spanyolország turisztikai szemszögből egyáltalán nem kockázat nélküli, ugyanis mindegyik ország kapcsán elhangzik, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy terrortámadás következhet be.

Ezzel szemben – természetesen az általános belbiztonsági ismertetőn túl – Magyarországgal összefüggésben semmilyen figyelmeztető információ nincs megjelenítve, ami a terrorveszélyt illeti. Mint írják,

bár sehol sem zárható ki, de Magyarországon nincs történelme a terrorizmusnak.

Tegnap Németh Szilárd egy interjúban elmondta, hogy a kormány még soha nem költött ennyit a magyarok biztonságára. A 2020-as költségvetésben 173 milliárd forinttal többet lehet erre a célra fordítani, mint idén. A honvédelmi tétel 103 milliárddal múlja felül a 2019. évit. A HM 20 százalékkal nagyobb összegből, 616 milliárd forintból gazdálkodhat jövőre. Németh Szilárd szerint többek között ez is szavatolja azt, hogy Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb helye.