MANI

Ri­post Kisokos: Ki­e­melt ösz­tön­dí­jat kap­hat­nak az in­for­ma­ti­ku­sok

Kifi­ze­tődő lesz di­gi­tá­lis és in­for­ma­ti­kai vo­na­lon to­vább­ta­nulni, hi­szen ha jó ered­mé­nye­ket érnek el, ki­emelt ösz­tön­dí­jat kap­hat­nak majd a di­á­kok. Pénz­zel ösz­tö­nöz­nék az fi­a­ta­lo­kat, hogy a di­gi­tá­lis világ felé ve­gyék az irányt, ugyanis óri­ási a szak­em­ber­hi­ány ezen a te­rü­le­ten.
  • Szerző: R.A.

Jövőre bevezetik a Digitális munkaerő programot. Ez annyit takar, hogy rövidebb idejű, de átfogó képzéseket indítanak, mellyel egyszerre átalakítják a felnőttképzési rendszert is.

Ezzel a kormány célja az, hogy a képzett informatikus és digitális szakemberek számát növeljék. Hiszen Magyarországon körülbelül 22 ezer betöltetlen álláshely vár a képzett munkakeresőkre.

A tervek alapján szeretnék bevezetni azt is, hogy az informatikaszakos egyetemi hallgatók meghatározott tanulmányi eredmény mellett a jövő évtől kiemelt állami ösztöndíjat kapjanak.

Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztos elmondta, hogy az unió nem tudott jó ütemben átállni a digitális gazdaságra. Azonban az egyik megoldási stratégiájuk erre az, hogy támogatják azokat az oktatási- és munkaerő-piaci és politikai lépéseket, melyek segítenek az új kor igényeinek digitális kompetenciáit elsajátítani.

Ez azért fontos, mert hazánkban a GDP több mint 20 százalékát adja a digitális gazdaság, amelyben mindössze a foglalkoztatottak 15 százaléka dolgozik.

Eközben a címlapon