KÜLFÖLD

Ma­gyar­or­szág ba­rá­tai meg­tap­sol­ják a Trump-Orbán ta­lál­ko­zót

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök wa­shing­toni lá­to­ga­tása új fe­je­ze­tet nyit­hat Ma­gyar­or­szág szá­mára, Ma­gyar­or­szág ame­ri­kai ba­rá­tai örül­nek a ta­lál­ko­zó­nak Do­nald Trump el­nök­kel - írta a The Washing­ton Times című ame­ri­kai lap va­sár­nap.
  • Szerző: MTI

A publicisztika - amelyet April Foley, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete jegyez - hangsúlyozza, hogy

Orbán Viktor kormányfő látogatása Magyarország egy évtizedig tartó magas szintű diplomáciai elszigetelésének végét jelenti.

"Magyarország barátai, köztük én is, akik úgy gondolják, hogy a szoros viszony szövetségeseinkkel az Egyesült Államok külpolitikájának stratégiai érdeke, most széles körben megtapsolják e találkozót."

A korábbi nagykövet megállapította: Barack Obama elnök kormányzásának éveiben a közép- és kelet-európai országok joggal érezték úgy, hogy elhanyagolják őket, és miközben az Egyesült Államok arra tett erőfeszítéseket, hogy újragondolja kapcsolatait Oroszországgal, felülírta azokat a régi barátságokat, amelyeket Európa peremén ápolt.

"Az Egyesült Államok beavatkozott Magyarország belügyeibe, és bírálata mély sebet ejtett a kétoldalú kapcsolatokon"

- emelte ki April Foley.

April Foley hangsúlyozta: a Trump-adminisztrációnak igaza volt, amikor felhagyott az Oroszországgal kapcsolatos korábbi amerikai politikával, újragondolta az Egyesült Államok viszonyát Magyarországgal és a térséggel, valamint komolyan vette a nagyhatalmi versengést. Mike Pompeo külügyminiszter bátor vezetésére volt szükség a szakításhoz a csaknem egy évtizedig tartó kudarcos külpolitikával.

"És szükség volt egy maroknyi éles szemű és intellektuálisan komoly, a térséget nagyon jól ismerő emberre is ahhoz, hogy megjavuljon a viszony Amerika néhány döntő, de törékeny szövetségesével".

Eközben a címlapon

A politikai elmozdulást a korábbi nagykövet időszerűnek tartja. Részben Oroszországnak még a szovjet időkből eredő energetikai dominanciája és tolakodó propagandája, részben pedig Kína agresszív beruházásai miatt. Szerinte ugyanis mindezek következtében az Egyesült Államok befolyása egyre gyöngül abban a térségben, amely az atlanti politika bástyája volt, és amelynek országai húsz éve csatlakoztak a NATO-hoz.

April Foley gróf Andrássy Gyula 19. századi magyar külügyminiszter szavait idézve a katonai együttműködést az amerikai-magyar kapcsolatok gerincének nevezte, és leszögezte, hogy

"bölcs diplomácia Amerika számára ennek az együttműködésnek a kiterjesztése".

Ezzel összefüggésben megemlítette a magyar haderőfejlesztési programot, a védelmi költségek emelése iránti elkötelezettséget és a nemrégiben aláírt védelmi együttműködést is.

A kínai Új selyemút kezdeményezést April Foley "riasztóan vonzó alternatívának" nevezte az olyan országok számára, mint Magyarország, és ezért jogosnak tartotta, hogy a Trump-kormányzat erőteljesebb gazdasági és kereskedelmi diplomáciát folytat Magyarországgal.

"Ebben nehezen találna jobb partnerre Szijjártó Péternél, az üzleti élethez is értő külügyminiszternél,

aki csaknem kéthavonta utazik Budapest és Washington között" - írta April Foley a The Washington Times hasábjain.