KÜLFÖLD

Lá­tás­sé­rült asszonyra és a lá­nyára tá­mad­tak a mig­rán­sok, mert fe­hé­rek!

Ta­ka­rod­ja­tok innen, mi nem sze­ret­jük a fe­hé­re­ket! Ne néz­ze­tek ránk, mocs­kos fe­hé­rek, mocs­kos k*r­vák! - ki­a­bál­ták, majd kö­vek­kel, apró be­ton­da­ra­bok­kal és vas­ru­dak­kal tá­mad­tak rájuk.
  • Szerző: SZM

Egy látássérült asszonyt és az őt segítő, vele sétáló lányát támadták meg Párizs Seine-Saint-Denis kerületében színes bőrű, unatkozó suhancok csak azért, mert fehérek. Közben azt üvöltözték, hogy

„Takarodjatok innen, mi nem szeretjük a fehéreket! Ne nézzetek ránk, mocskos fehérek, mocskos kurvák!”

Majd kövekkel, apró betondarabokkal és vasrudakkal támadtak rájuk.

A nőt és a lányát mentők szállították kórházba. Ez az eset valószínűleg ki sem derült volna, de Franciaországban már létrejött a fehérek elleni rasszizmussal foglalkozó egyesület, és tőlük származik az információ, amelyet a Valeursactuelles tett közzé.