INSIDER

Kü­lö­nös vi­de­ó­kat tesz közzé a szép ma­gyar bör­tönőr lány

Saját szé­riát ka­pott a Yo­uTube-on Nagy Nor­ina, a Bün­te­tés-vég­re­haj­tás Or­szá­gos Pa­rancs­nok­sá­gá­nak szó­vivő-he­lyet­tese. A szőke szép­ség öröm­mel me­sélt a kar­ri­er­jé­ről: 12 évet dol­go­zott a mély víz­nek szá­mító Gyors­ko­csi ut­cá­ban, de a ka­mera előtti sze­rep­lést is iz­gal­mas ki­hí­vás­ként éli meg.
  • Szerző: Ripost
Gyerekkorom óta vonzott az egyenruha. Igaz, 17 éves koromig még nem tudtam, hogy melyik testületnél akarok szolgálni

– mondja a -nak Nagy Norina a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivő-helyettese.

„17 évesen viszont, egy, a középiskola által szervezett börtönlátogatás során érett meg bennem az elhatározás, hogy én ezen a területen akarok dolgozni.Természetesen a szüleim először nagyon meglepődtek, amikor eléjük álltam, és bejelentettem, hogy egy rabokkal teli intézetben akarok dolgozni” – neveti el magát, látszik rajta, hogy felidézte szülei akkori döbbent tekintetét. Ám határozott lányként végül elérte, hogy szülei nem csak elfogadták, de támogatták is egyetlen gyermekük ritka pályaválasztását.

Norina 12 évet dolgozott hivatásos börtönőrként, mielőtt felkérték, hogy legyen a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivő-helyettese. Kemény helyen kezdte, a Gyorskocsi utcában volt felügyelő, ahol sokszor kellett állnia a sarat, de elszántsága a legkeményebb helyzetekben sem ingott meg.

„Rengetegszer megnéztek maguknak a rabok, sőt, olykor beszólásokat is kaptam. Izgalmas iskola volt, mely során megtanultam kezelni a helyzeteket, s az eredmény nem maradt el. Elkezdtek tisztelni, a nő helyett egyre inkább a felügyelőt látták bennem” – magyarázza a -nak a talpraesett Norina, aki március eleje óta új területen is megmutathatja magát: a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) ugyanis nem csak szóvivő-helyettesnek kérte fel, de ő lett a BVOP YouTube csatornájának háziasszonya is.Átlagosan minden második héten felkerül egy újabb, Norina rabul ejt alcímű kisfilmje a világ egyik legnépszerűbb internetes videómegosztójára.

„Hatalmas megtiszteltetés számomra ez a felkérés. Persze a kamerát szoknom kellett, de megpróbálok a legjobban teljesíteni ezen a területen is. Saját stábbal, nulla forintból készülnek a videók, melyek segítségével szeretnénk bemutatni a börtönök zárt világát, s lerombolni az emberek fejében esetlegesen erről a munkaterületről élő tévhiteket. Nem titkolt célunk a toborzás is, a magyar börtönökben ugyanis kifejezetten jó dolgozni” – közli minden kétséget kizáró határozottsággal, meggyőződéssel.

Aki azt gondolná, hogy egy olyan elhivatott börtönszakember, mint Norina kizárólag a hivatásának él, téved.

Eközben a címlapon

„Öt éve boldog párkapcsolatban élek a kedvesemmel, akivel egy kis nyuszit nevelünk, Madzagot.Ha jobban belegondolok, pont olyan vagyok odahaza, mint bármely más velem egykorú nő.”