HARCÉL

Gu­lyás Ger­gely: Az EU utolsó si­kere a bő­ví­tés volt

Az el­múlt évek nem te­kint­he­tőek az eu­ró­pai együtt­mű­kö­dés leg­ered­mé­nye­sebb idő­sza­ká­nak, az Eu­ró­pai Unió (EU) utolsó si­kere a bő­ví­tés volt - je­len­tette ki a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön a Par­la­ment­ben.
  • Szerző: ripost

Gulyás Gergely a Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban című, főiskolai és egyetemi hallgatóknak meghirdetett pályázat ünnepélyes díjkiosztóján azt mondta:

a bővítési folyamat azt mutatta, hogy egyszer majd valóban európai egységről lehet beszélni.

Most is vannak olyan tagjelöltek, amelyeket fejlettségüknél fogva akár holnap fel lehetne venni az EU-ba, ennek ellenére az unió nem tűnik alkalmasnak arra, hogy újabb államokat fogadjon be. A következő 5 év egyik nagy feladata, hogy ebben változást érjenek el, a balkáni térségnek is reális alternatívává váljon a részvétel az intézményesített európai együttműködésben.

Magyarország 15 éves EU-tagságának tapasztalatai vegyesek - értékelt Gulyás Gergely. Azt mondta: úgy gondolják, ha benne vannak egy klubban, akkor érdemi beleszólást kell kapniuk annak működésébe.

Nem kötelező mindent dicsérni, a kritika is belefér.

Az elmúlt 5 évben az unió nemhogy nem bővült, hanem szűkült: elveszítette azt a tagállamát, amely a második legnagyobb gazdasággal rendelkezett. Egyes országokban az EU már nem olyan vonzó, mint amilyen korábban volt.

Szavai szerint

az unió nem tudta hatékonyan kezelni az elmúlt évtized nagy válságait, a gazdasági és a migrációs krízist.

Ennek ellenére az európai együttműködésnek nincs alternatívája, és a kormány úgy gondolja, hogy Magyarország nem is tud mást tenni, mint hogy a része legyen az EU-nak.

Eközben a címlapon

Gulyás Gergely reményének adott hangot, hogy a vasárnapi európai parlamenti választásokkal új irányt vehet a kontinens.