BOZÓT

Ez a ma­gyar po­li­ti­kus nem egé­szen nor­má­lis: Isz­lám har­co­sok a pesti utcán? Videó

Ezt a vi­deót ki­áb­rán­dult job­bi­ko­sok jut­tat­ták el hoz­zánk. So­káig for­gott afféle lel­ke­sítő pro­pa­gan­da­anyag­ként a Job­bik kü­lön­böző por­tál­jain. Aztán a cu­ki­ság­kam­pány kez­de­tén gon­dos kezek ezt is el­tün­tet­ték...
  • Szerző: Ripost

Józan ésszel felfoghatatlan, miért is akart iszlám forradalmi gárdistákat Magyarországra hívni a Jobbik elnöke. Ferenc József és Kádár János az orosz haderőt hívta a magyar nép ellen, Vona Gábor pedig az iszlám forradalmi gárdát...

EZT OLVASTAD MÁR?
Ő maga állítja  határozottan, felelőssége teljes tudatában, hogy levelet ír az ügyben az iráni elnöknek... Csak nem ezt hívják hazaárulásnak?