MANI

Érték és mi­nő­ség nagy­dí­jat ka­pott a Lidl

Három ter­mék­ka­te­gó­ri­á­ban ve­he­tett át el­is­me­ré­se­ket a Lidl Ma­gyar­or­szág a Par­la­ment Fel­ső­házi Ter­mé­ben szep­tem­ber 11-én, az Al­ko­tók Ün­ne­pére idő­zí­tett díj­át­adón. A szak­mai meg­mé­ret­te­tés zsű­rije min­de­nek­előtt az áruk mi­nő­sé­gét, pi­ac­ké­pes­sé­gét, gaz­da­sági hasz­nos­sá­gát és ex­port­ere­jét vizs­gálta a ki­vá­lasz­tás során.
címkék:
  • Szerző: RIPOST

A Lidl Magyarország 2004-es hazai piacra lépése óta széles, magas minőségű, ugyanakkor kedvező árú kínálattal áll a vásárlók rendelkezésére.

Szemléletének is köszönheti, hogy az Érték és Minőség Nagydíjon három elismerést is elnyert. Az új minőségtanúsító védjegyet egyrészt a hazai készítésű Chef Select termékcsalád készételeivel, másrészt a kézműves Craft Beer sörökkel, harmadrészt a Húsfarm nyúl húsaival érte el a Lidl Magyarország.

Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke és a pályázat fővédnöke a díjátadón elmondta, hogy az Érték és Minőség Nagydíjat - mely az 1998-ban bevezetett és 20 éven át meghirdetett Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy tradícióira épülve képviseli a kimagasló minőséget a határainkat átlépve - a magas minőségű áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek részére alapították, hogy ösztönözzék a szolgáltatások fejlesztését, ezáltal elősegítve a gazdaság fellendülését és az export növekedését.

„A Lidl Magyarország számára kiemelten fontosak a hazai gyártók és termékek. Ahhoz, hogy minél több kiváló minőségű hazai termék jelenhessen meg az áruházlánc polcain,

2013-ban útjára indítottuk a »Lidl a magyar beszállítókért« programot.

A most elnyert Érték és Minőség Nagydíj, illetve a tavalyi évben elnyert hat Magyar Termék Nagydíj is kiválóan bizonyítja, hogy a vállalatunk által forgalmazott termékek kimagasló minőséget képviselnek a hazai piacon.” – nyilatkozta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. 

címkék: