KÜLFÖLD

Sa­rí­a­rend­őr­ség ter­ro­ri­zálja a német fő­vá­rost

A német ál­lam­vé­delmi hi­va­tal vizs­gá­ló­dik abban az ügy­ben, amely­ben a gyanú sze­rint egy 80 fős szél­ső­sé­ges isz­lam­ista cso­port támad olyan já­ró­ke­lőkre Ber­lin­ben, akik a sa­ríá­val el­len­té­te­sen vi­sel­ked­nek.
  • Szerző: WM

A következő évek, sőt évtizedek nagy kérdése lehet, hogy miként fognak megbirkózni azok az európai országok a migrációval, amelyek több százezer vagy éppenséggel több millió bevándorlót fogadtak be. A teljesen más kultúrából érkezetteknek nem minden esetben könnyű az integráció, még akkor sem, ha egyébként mindent megtesznek azért, hogy beilleszkedjenek a társadalomba.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Vannak azonban olyan szélsőséges nézeteket valló muzulmánok, akik elutasítják a nyugati kultúrát, és a befogadó országuk törvénykezését. Ezek az emberek rendszerint a saría jogrendszere alapján élik a mindennapjaikat, és megpróbálják rávenni a honfitársaikat, hogy tegyenek ők is így. Berlinben most egy mintegy 80 fős csoport tagjai után nyomoznak a hatóságok, akik az áldozatok elmondása szerint terrorizálni próbálják a város lakóit.

Az egyre sűrűsödő esetek ellenére sem hajlandó a berlini rendőrség érdemben megszólalni az ügyben. Sajtóinformációk szerint azonban egy  Németországban élő csecsen migránsbandáról beszélhetünk, akiknek fegyvereik is vannak, és háborús tapasztalatokkal is rendelkeznek. Az elmúlt héten két nőt és egy férfit vertek meg a nyílt utcán, két másik nőt pedig hosszú métereken keresztül követtek és fenyegettek. Igazságügyi forrásokra hivatkozva azt írja az Epoch Times, hogy a Berlinben és Brandenburgban élő szalafista csecsen csoportosulások valódi veszélyt jelentenek. Az elmúlt hónapokban több csecsent is őrizetbe vettek súlyos bűncselekmények elkövetésének gyanújával.

Májusban például egy berlini bárban történt lövöldözés után tartóztattak le több csecsen állampolgárságú férfit, de már azért is kellett többeknek a bíróság előtt felelniük, mert keresztény migránsokat vertek össze. 

Mi a saría?

A saría az iszlám erkölcsi, morális vezérelve, az iszlám teológiai rendszerében az Isten (az iszlám elnevezés szerint Allah) által meghatározott, helyes viselkedés, szubsztanciális jog. A saría kiterjed a mindennapi élet valamennyi területére, még a tisztálkodási és étkezési előírásokra is. Legfőbb célja a közösség szabályozása.

Eközben a címlapon