HARCÉL

A ro­má­nok­kal me­gyünk neki Uk­raj­ná­nak

Egy­hangú sza­va­zás­sal fo­gadta el a ma­gyar Or­szág­gyű­lés ked­den azt az öt­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­la­tot, amely "a jog­tipró ukrán ok­ta­tási tör­vény el­íté­lé­sé­ről és az el­lene való fel­lé­pés­ről" szól. A két­ka­ma­rás román par­la­ment plé­numa vár­ha­tóan szer­dán fogad el ha­sonló nyi­lat­ko­za­tot.
  • Szerző: Ripost

A képviselők ebben felhívják Ukrajna felelős vezetőit arra, hogy tartsák tiszteletben a demokrácia és a jogállamiság közös európai értékeit, amelyeket valamennyi nyilatkozatukban mindeddig maguk is hangoztattak, és tartózkodjanak a jogszabály hatályba léptetésétől.

Az Országgyűlés megállapította, hogy az ukrán törvényhozás által szeptember 5-én elfogadott oktatási törvény súlyosan korlátozza a kárpátaljai magyarság számára az ukrán törvények által jelenleg biztosított oktatási és anyanyelv-használati jogokat.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

„A jogszabály ahelyett, hogy az európai normáknak megfelelően, a közösségi önkormányzatisággal összhangban bővítené és védené az anyanyelven való tanulás jogát, a korábbi szinthez képest drasztikusan szűkíti azt”

– olvasható a határozatban, amely rögzíti, hogy a törvény ellehetetleníti a kisebbségi nyelveken folyó anyanyelvi oktatást és bezárásra ítél valamennyi, az ukrántól eltérő nyelven működő alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményt.

A dokumentum szerint a jogszabály ellentétes a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának védelmére vonatkozóan Ukrajna nemzetközi szerződésekben rögzített vállalásaival és kötelezettségeivel.

Az Országgyűlés most elfogadott határozatával felhívta az Orbán-kormányt arra, hogy minden szükséges lépést tegyen meg a jogszabály hatályba lépésének megakadályozása érdekében, és erről adjon rendszeres tájékoztatást az Országgyűlés illetékes bizottságainak.

Eközben a címlapon